Menüye ulaşmak için tıklayınız Sayfa içeriğine ulaşmak için tıklayınız

İç Denetim ve Risk Yönetimi

İç Denetim

Stratejik hedeflere ulaşılması, faaliyetlerin etkinliği ve verimliliğinin sağlanması, finansal bilgilerin güvenilirliği ve doğruluğunun temini, müşterilerin kişisel verilerinin ve Şirket varlıklarının korunması ile kanun, düzenleme, politika ve prosedürlere uyumun sağlanması amacıyla gerekli iç kontrol ortamı Şirket nezdinde oluşturulmuştur.

Türk Telekom İç Denetim Başkanlığı’nın kuruluş amacı; Türk Telekom ve tüm Grup şirketlerinde; risk yönetimi, iç kontrol, mevzuatlara uyum ve yönetişim süreçlerinin etkinliğini değerlendirerek bağımsız ve tarafsız bir güvence ve danışmanlık faaliyeti gerçekleştirmektir. İç Denetim Başkanlığı, faaliyetlerini bağımsız ve tarafsız bir yaklaşımla gerçekleştirebilmek için, Yönetim Kurulu tarafından onaylanan esaslardan aldığı yetki ve sorumluluk ile doğrudan Yönetim Kurulu’nun bir parçası olan Denetim Komitesi’ne bağlı olarak çalışmaktadır.

Devamı

Risk Yönetimi

Türk Telekom Grubu’nun riskleri her sene yürütülen Risk Tespit ve Değerlendirme görüşmeleri ile belirlenmektedir. 2017 yılında belirlenen 41 risk başlığı; Finansal, Stratejik ve Operasyonel Risk üst başlıkları altında sınıflandırılmıştır. Tespit edilen riskler, daha sonra Türk Telekom üst düzey yöneticilerinin değerlendirmeleri ile önceliklendirilmekte, sahiplikleri tespit edilerek risklerin yönetilmesi ya da tamamen bertaraf edilmesine yönelik aksiyon planlamaları yapılmaktadır.

Aksiyon planlamasına temel oluşturmak üzere detaylı kök neden analizi çalışmaları tespit edilen 41 risk için de ilgili birimler ile Kurumsal Risk Yönetimi Departmanı’nın yürüttüğü ortak çalışmalarla gerçekleştirilmektedir.

Devamı
Lütfen kişisel notunuzu ekleyin Eklediğiniz notları sadece siz görebilirsiniz.
GÖNDER

Bu sayfadaki notlarınız

FAALİYET RAPORU

PDF

ÖZET BİLGİPDF (912KB)

FAVORİLERİM & NOTLARIM

Twitter'da Takip Et