Menüye ulaşmak için tıklayınız Sayfa içeriğine ulaşmak için tıklayınız

İlişkili Taraf İşlemleri

TTNET ile Türk Telekomünikasyon A.Ş. arasında gerçekleşen yaygın ve süreklilik arz eden varlık, hizmet ve yükümlülük transferi işlemlerinin 01.01.2016-31.12.2016 hesap dönemi içerisindeki tutarı, Türk Telekomünikasyon A.Ş.’nin 2016 yılsonu finansal tablolarında yer alan hasılat toplamının %10’unu aşmış olup 2017 yılında da aşması beklenmektedir. Fiyatların belirlenmesindeki mevcut düzenlemeler dolayısı ile TTNET A.Ş. harici işletmecilere uygulanan pozitif ayrımcılık da dikkate alındığında bu işlemlerin adil, makul ve emsallerine uygun fiyatlarla yapıldığı düşünülmektedir.

Diğer ilişkili taraflarla bu kriteri sağlayan herhangi bir işlem yapılmamış, 2017 yılında yapılması planlanmamaktadır.

Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 9. maddesi uyarınca dönem içerisinde ortaklığın Kurul düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolarında yer alan varlık toplamına, hasılat tutarına veya yönetim kurulu karar tarihinden önceki altı aylık günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması baz alınarak hesaplanan şirket değerine oranının %5’e veya daha fazlasına ulaşan veya takip eden dönemde ulaşacağının öngörüldüğü tek seferlik ilişkili taraf işlemi bulunmamaktadır.​

Lütfen kişisel notunuzu ekleyin Eklediğiniz notları sadece siz görebilirsiniz.
GÖNDER

Bu sayfadaki notlarınız