Menüye ulaşmak için tıklayınız Sayfa içeriğine ulaşmak için tıklayınız

Basın Bülteni

TÜRK TELEKOM GRUBU 2017 3. ÇEYREK FİNANSAL VE OPERASYONEL SONUÇLARI

24 Ekim 2017

TÜRK TELEKOM ABONELERİ 40 MİLYONU AŞTI

Türk Telekom Grubu, üçüncü çeyrek finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı. Grup, abone kazanımlarının ve mali disiplinin güçlü katkısıyla hem gelir hem de FAVÖK1'teki etkileyici performansını çift haneli yıllık büyüme oranları ile sürdürdü. Türk Telekom abonelerinin toplam sayısı, Grubun başarılı büyüme stratejisini ve uygulamalarını yansıtarak 40 milyonu aştı ve rekor seviyede 40,5 milyona ulaştı.  Üçüncü çeyrekte toplam net abone kazanımı halka arzdan bu yana tek çeyrekte gerçekleşen en yüksek kazanım ile 900 binin üzerinde gerçekleşti.

Sağlam bir mali performansla tamamlanan güçlü operasyonel faaliyetler, gelirde %10 artış ile 4,5 milyar TL ve FAVÖK'te %16 artış ile 1,7 milyar TL olarak sonuçlandı.  FAVÖK marjı ise 2016 yılı üçüncü çeyreğine göre 2 baz puan yükselerek %37 oldu. Yılın üçüncü çeyreğinde 293 milyon TL olan net kâr, 2017 yılının ilk dokuz ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre %88 artışla 1,25 milyar TL'ye ulaştı.

2017 YILI ÜÇÜNCÜ ÇEYREK OPERASYONEL GELİŞMELER

  • 3Ç’17’de 289 bin net abone kazanımı ile 9,4 milyon genişbant abonesine ulaşılarak 2008’den bu yana kaydedilen en yüksek baz artışı sağlandı.
  • 3Ç’17’de 414 bin net abone kazanımı ile 19,2 milyon mobil aboneye ulaşılırken abone büyümesine yıllık %11 ARPU büyümesi eşlik etti.
  • Yüksek değerli hizmetlerde büyüme 3Ç’17’de hız kazandı. Fiber2 abone sayısı 182 bin artarak 2,5 milyon olurken, faturalı mobil abone sayısı 237 bin artış göstererek 10,4 milyona ulaştı.
  • Sabit ses abone kazanımına ilişkin düşüş trendi, halka arzdan bu yana ilk kez net abone kazanımı gerçekleştirilerek tersine çevrildi. Yalın DSL hatları eklendiğinde, 3Ç’17’de toplam sabit erişim hatları halka arzdan bu yana en yüksek artış olan 186 bin net artış ile 13,4 milyona yükseldi.
  • Ev TV aboneleri 3Ç’17’de bu segmentte şimdiye dek görülen en yüksek çeyreklik abone kazanımı olan 135 bin artış ile 1 milyonu aştı. Toplam TV abone sayısı ise 2,5 milyona ulaştı.

1FAVÖK, genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri dışındaki bir finansal performans göstergesidir. Bu basın açıklamasında yer alan FAVÖK, satış gelirlerini, satışların maliyetini, pazarlama, satış ve dağıtım giderlerini, genel yönetim giderlerini, diğer faaliyet gelirlerini/(giderlerini) ve yatırım faaliyetlerinden gelirlerini/(giderlerini) içermekte, fakat amortisman ve itfa giderlerini, diğer faaliyet gelirlerinin/(giderlerinin) içerisinde bulunan finansal gelirleri / (giderleri) (banka borçları hariç alacak ve borçlardan kaynaklanan kur farkı gelirlerini/(giderlerini), faiz gelirlerini / (giderlerini), reeskont gelirlerini / (giderlerini)), konsolidasyona dahil olmayan iştiraklerden kaynaklanan gelirleri ile azınlık paylarını içermemektedir.

2Eve/binaya kadar ve saha dolabına kadar fiber abonelerini içermektedir.

Türk Telekom CEO’su Dr. Paul (Boulos H.B.) Doany’nin 2017 3Ç sonuçları hakkında mesajı:

“Güçlü performansımız, gelir ve FAVÖK’te çift haneli büyümeyle üçüncü çeyrekte devam etti. Özellikle genişbant ve mobil gelirlerimizdeki artışın etkisiyle, konsolide gelir yıldan yıla %10 artarak 4,5 milyar TL’ye ulaştı. FAVÖK yıldan yıla %16 büyüme göstererek 1,7 milyar TL’ye ulaşırken; 2016 yılının aynı çeyreğinde %35 olan FAVÖK marjı 2017’nin üçüncü çeyreğinde %37’ye yükseldi. Marjdaki artış, üstün operasyonel performans ile desteklenen güçlü gelir büyümesinin ve verimlilik programının yansıması oldu.

Ürünlerimize devam eden güçlü talep, üçüncü çeyreğin sonunda 40,5 milyon toplam abone sayısıyla sonuçlandı. Eylül ayında başlayan okula dönüş sezonunun katkısıyla, 289 bin net abone ekleyerek genişbantta sağlam performansımızı sürdürdük. Penetrasyon odaklı “İnternet Bizden” tarifelerimiz beğeni kazandı ve bu çeyrekteki toplam genişbant net artışlarının yaklaşık dörtte birini oluşturdu. Aynı zamanda, fiber ürünümüze olan talep 182 binin üzerinde net artışla yine önemli bir katkı sağladı. Sonuç olarak, toplam genişbant bazımız, 2,5 milyonu fiber olmak üzere, 9,4 milyona ulaştı. Sabit ses hat sayımız, entegrasyon ve müşteri bağlılığı tekliflerinin desteğiyle halka arzdan bu yana ilk kez artış gösterdi. Başlıca telekomünikasyon tekliflerimizdeki net abone artışını çoğunlukla çapraz satışlar aracılığıyla destekleyen Ev TV’deki net artış 135 bin oldu. Web TV aboneleri de dahil olmak üzere toplam TV aboneleri 2,5 milyon olurken, Ev TV aboneleri 1 milyonu aştı. Mobilde 237 bini faturalı olmak üzere net abone artışı hızlanarak 414 bine yükseldi.  LTE'ye geçişin desteğiyle birlikte, mobil aboneler daha yüksek tarifelere yönelmeye devam etti ve bu da data tüketiminde artış sağladı. Böylece, mobil servis gelirlerinin %54’ünü oluşturan mobil data gelirleri yıldan yıla %80 büyüme kaydetti.

Üçüncü çeyrekte, inovasyon ve yeni ürün lansmanlarındaki tempomuzu hızlandırmaya devam ettik. Her yerde yüksek kaliteli milyonlarca şarkı sunan müzik platformumuzu daha da güçlendirdik ve Muud ismiyle yeniden markalaştırdık. Muud yalnızca bir müzik dinleme servisi değil aynı zamanda kişiselleştirilmiş müzik listeleri oluşturan, ruh haline göre önerilerde bulunan ve kültür sanat ve müzikle ilgili tüm gelişmelere ve haberlere ilişkin anlık bildirimler sağlayan canlı bir platform. Ayrıca, olabildiğince yerel özel gifler ve hareketli çıkartmalarla günlük yazışmaları kişiselleştiren işlevsel özelleştirilebilir araç çubuğu, öğrenen klavye, konuşmanın yazıya çevrilmesi ve 100’den fazla dilde çeviri gibi birçok niteliği içeren platform özellikli yeni digital klavye Tambu’nun da lansmanını gerçekleştirdik.

Bununla birlikte, Türk Telekom’un, ABD merkezli küresel iletişim teknolojileri ONF (Open Network Foundation) açık platformuna özel statülü ortak üye olduğunu da belirtmekten gurur duyuyorum. ONF; AT&T, Deutche Telecom ve Verizon’ı da içeren dünya sınıfındaki üyeleriyle olduğu kadar, SDN ve NFV gibi teknolojiler aracılığıyla yeni nesil çözümler inşa etme odaklılığıyla da telekomünikasyon sektöründe inovatif yaklaşımların tanınmış lideridir.  Bu önemli küresel ağın bir parçası olarak, Türkiye ve dünya için yeni teknolojiler ve standartlar oluşturacağız.

Bununla da kalmayıp, geçtiğimiz günlerde dijital dönüşüm danışmanlık hizmetleri için GE Digital ile bir mutabakat anlaşması imzaladık. Türk Telekom olarak, kurumsal çözümlerimizle, Türkiye’deki en büyük 500 şirketin tamamı da dahil olmak üzere, milyonlarca büyük ve küçük ölçekli şirketin önemli bir ortağıyız. GE Digital ise dijital dönüşüm alanında, dünyanın en önemli kurumlarından birisi. Bu iş birliği ile endüstriyel şirketlerin dijitalleşme seviyelerini belirleyip, dönüşüm stratejileri ve yol haritaları belirlemelerinde onlara yardımcı olabileceğiz. Uygulama aşamasında, müşterilere Türk Telekom’un kurumsal tekliflerini ve GE Digital’in geniş dijital çözüm portföyünü sunacağız. 

Ayrıca, üçüncü çeyrekte telekom hizmetlerinin vergilendirilmesiyle ilgili bir yasa tasarısı meclise sunuldu. Türkiye Telekom sektöründe Özel İletişim Vergisi oranlarının tekilleştirilmesinin bütün paydaşlar için açıklık ve şeffaflık sağlayacağından yola çıkarak, bu öneriyi memnuniyetle karşılıyoruz.

Son olarak, operasyonel ve finansal performansımız derecelendirme kuruluşları tarafından da olumlu karşılanmaya devam etmekte. Üçüncü çeyrekte hem S&P hem de Fitch yıllık değerlendirmelerini tamamladı ve Türk Telekom için yatırım yapılabilir seviye kredi derecelerini teyit etti.  Bu fırsattan istifade, bütün çalışanlarımız ve paydaşlarımıza katkıları ve tereddütsüz desteklerinden ötürü teşekkür ederim.”

Finansal Gelişmeler

(milyon TL) 3Ç'16 2Ç'17 3Ç'17 Çeyreklik Değişim Yıllık Değişim
Satış Gelirleri 4.118 4.501 4.532 %0,7 %10,1
Satış Gelirleri (İnşaat gelirleri düzeltmesi hariç) 3.943 4.292 4.420 %3,0 %12,1
FAVÖK 1.452 1.712 1.687  %(1,4) %16,2
Marj %35,3 %38,0 %37,2
Amortisman ve İtfa Gideri  719  773  714  %(7,6)  %(0,7)
Faaliyet Karı 733 939 973 %3,6 %32,8
Marj %17,8 %20,9 %21,5    
Finansal Gelirler / (Giderler) (595)  249 (519) a.d.  %(12,8)
Kur ve Türev Gerlirleri / (Giderleri) (498)  339 (398) a.d.  %(20,0)
Faiz Gelirleri / (Giderleri) (103) (85) (88) %4,0  %(14,2)
Diğer Finansal Gelirler / (Giderler)  5 (6) (33) %497,6 a.d.
Vergi Gideri (129) (298) (161)  %(46,1) %24,6
Net Kar 9  890 293  %(67,0) a.d.
Marj %0,2 %19,8 %6,5
Yatırım Harcamaları 666 545 554 %1,7  %(16,8)

Satış Gelirleri

Konsolide gelirler 3Ç’17’de yıllık %10,1 (artış: 414 mn TL) artış ile 4.532 mn TL’ye yükseldi. İnşaat gelirleri düzeltmesi hariç tutulduğunda konsolide gelirlerdeki büyüme mobil gelirdeki yıllık %15,3 (artış: 228 mn TL), genişbant gelirindeki yıllık %14,2 (artış: 151 mn TL) ve kurumsal data gelirindeki yıllık %15,3 (artış: 51 mn TL) artışın katkısı ile yıllık %12,1 (artış: 476 mn TL) olarak gerçekleşti.

Faaliyet Giderleri (Amortisman ve İtfa Giderleri Hariç)

Faaliyet giderleri 3Ç’17’de yıllık %6,7 (artış: 179 mn TL) artarak 2.845 mn TL’ye yükseldi. Özellikle, daha güçlü abone kazanımın etkisi ile ticari giderler yıllık %21,4 (artış: 78 mn TL) artarken network ve teknoloji giderleri yıllık %16,5 (artış: 63 mn TL) artış gösterdi. Aynı dönemde, personel giderleri büyük ölçüde daha sadeleştirilmiş organizasyon yapısında sağlanan verimliliğin etkisi ile yatay kaldı.

Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kar (FAVÖK)

3Ç’17’de konsolide FAVÖK yıllık %16,2 (artış: 235 mn TL) artış ile 1.687 mn TL’ye, FAVÖK marjı ise 3Ç’16 göre 2 baz puan iyileşme göstererek %37,2’ye yükseldi.

Amortisman ve İtfa Giderleri

Amortisman ve itfa giderleri 3Ç’17’de yıllık %0,7 (azalış: 5 mn TL) azalarak 714 mn TL’ye geriledi.

Faaliyet Karı

Faaliyet karı3, konsolide FAVÖK’teki güçlü büyümenin ardından, 3Ç’17’de yıllık %32,8 (artış: 240 mn TL) artış ile 973 mn TL’ye yükseldi.

Net Finansal Gelir / Gider4

Grup, çeyrek boyunca gerçekleşen kur giderleri nedeniyle 3Ç’17’de 519 mn TL net finansal gider kaydetti. (3Ç’16 net finansal gideri: 595 mn TL)

Vergi Gideri

Vergi gideri, vergi öncesi karın yıllık bazda 3 katının üzerine çıkması ile 3Ç’17’de yıllık %24,6 oranında (artış: 32 mn TL) yükselerek 161 mn TL oldu.

Net Kar/Zarar

Net kar 3Ç’17’deki güçlü operasyonel performans ve daha düşük finansal giderlerin etkisi ile 3Ç’16 daki 9 mn TL seviyesinden 3Ç’17’de 293 mn TL’ye yükseldi.

3Bu basın açıklamasında yer alan faaliyet karı; satış gelirlerini, satışların maliyetini, amortisman ve itfa giderlerini, pazarlama, satış ve dağıtım giderlerini, genel yönetim giderlerini, diğer faaliyet gelirlerini/(giderlerini) ve yatırım faaliyetlerinden gelirleri/(giderleri) içermekte, fakat diğer faaliyet gelirlerinin/(giderlerinin) içerisinde yer verilen finansal gelirleri / (giderleri) (banka borçları hariç alacak ve borçlardan kaynaklanan kur farkı gelirlerini/(giderlerini), faiz gelirlerini / (giderlerini), reeskont gelirlerini / (giderlerini)), konsolidasyona dahil olmayan iştiraklerden kaynaklanan gelirlerini ve azınlık paylarını içermemektedir. 2013 3. Çeyrekten itibaren finansal tablolar ve bağımsız denetim raporunda Grup’un SPK raporlarında belirtilen faaliyet karı KGK/SPK uyarınca yapılan sınıflandırma değişiklikleri nedeni ile bu faaliyet karından farklılaşmıştır.

4Bu basın açıklamasında yer alan net finansal gelir/(gider); finansman gelirlerini/(giderlerini) ve diğer faaliyet gelirlerinin/(giderlerinin) içerisinde yer verilen banka borçları hariç alacak ve borçlardan kaynaklanan kur farkı gelirlerini/(giderlerini), faiz gelirlerini/ (giderlerini) ve reeskont gelirlerini/(giderlerini) içermektedir. 2013 3.Çeyrekten itibaren finansal tablolar ve bağımsız denetim raporunda belirtilen finansal geliri/(gideri) KGK/SPK uyarınca yapılan sınıflandırma değişiklikleri nedeni ile finansal gelirinden/(giderinden) farklılaşmıştır.

5Eylül 2017 - USD/TL: 3,5521, EUR/TL: 4,1924 Haziran 2017 – USD/TL: 3,5071, EUR/TL: 4,0030,  Eylül 2016 - USD/TL: 2,9959, EUR/TL: 3,3608 Haziran 2016 – USD/TL: 2,8936, EUR/TL: 3,2044.

Operasyonel Gelişmeler

3Ç'16 2Ç'17 3Ç'17 Çeyreklik Değişim Yıllık Değişim
Toplam Erişim Hattı Sayısı (mn)1 12,9 13,2 13,4 %1,4 %3,7
Sabit Ses Hattı Sayısı (mn) 9,8 9,4 9,5 %0,3 %(3,4)
Yalın Genişbant Abone Sayısı (mn) 3,1 3,8 4,0 %4,2 %26,1
Sabit Ses ARPU (TL) 23,3 23,1 23,0 %(0,4) %(1,2)
Toplam Genişbant Abone Sayısı (mn) 8,4 9,1 9,4 %3,2 %11,4
Toplam Fiber Abone Sayısı (‘000) 1.848 2.321 2.503 %7,9 %35,4
Eve/Binaya Kadar Fiber (‘000) 828 931 986 %5,9 %19,1
Saha Dolabına kadar Fiber (‘000) 1.020 1.389 1.517 %9,2 %48,7
Genişbant ARPU (TL) 42,6 44,6 44,1 %(1,1) %3,5
TV Abone Sayısı (mn)2 1,9 2,3 2,5 %8,8 %29,2
Tivibu Ev (IPTV+Uydu) Abone Sayısı (‘000) 590 894 1.029 %15,1 %74,4
TV ARPU (TL) 18,7 17,4 16,4 %(5,9) %(12,3)
Mobil Abone Sayısı (mn) 18,4 18,8 19,2 %2,2 %4,3
Mobil Faturalı Hat Abone Sayısı (mn) 9,5 10,1 10,4 %2,3 %9,3
Mobil Ön Ödemeli Hat Abone Sayısı (mn) 8,9 8,6 8,8 %2,0 %(1,1)
Mobil ARPU-Karma (TL) 26,0 28,2 28,8 %2,2 %10,9
Mobil ARPU-Faturalı (TL) 33,9 36,6 36,8 %0,6 %8,7
Mobil ARPU-Ön Ödemeli (TL) 16,8 17,9 18,5 %3,3 %9,7

(1) Yalın DSL ve Sabit Ses Hattı Sayısını içermektedir.

(2) Tivibu Ev (IPTV+Uydu)  ve Tivibu Go (Web TV+Mobil TV+Smart TV) abonelerini içermektedir.

Türk Telekom Grubu hakkında

176 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan Türk Telekom, Türkiye’nin ilk entegre telekomünikasyon operatörüdür. Müşterilerin hızla değişen iletişim ve teknoloji ihtiyaçlarına en güçlü ve en doğru şekilde cevap verebilmek amacıyla 2015 yılında Türk Telekomünikasyon A.Ş., Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. ve TTNET A.Ş. tüzel kişiliklerini mevcut şekliyle muhafaza ederek ve tabi oldukları mevzuat ve regülasyonlara tamamen uyarak, “müşteri odaklı” ve entegre bir yapıya geçmiştir. Bireysel ve kurumsal hizmetler alanında geniş hizmet ağı ve zengin ürün çeşitliliğine sahip olan Türk Telekom, Ocak 2016 itibarıyla mobil, internet, telefon ve TV ürün ve hizmetlerini ‘Türk Telekom’ tek marka çatısı altında bir araya getirmiştir.

“Türkiye’nin Çoklu Oyuncusu” Türk Telekom, 30 Eylül 2017 itibarıyla 13,4 milyon sabit erişim hattı, 9,4 milyon genişbant ve 19,2 milyon mobil aboneye hizmet vermektedir. Türk Telekom Grubu şirketleri Türkiye’yi yeni teknolojilerle buluşturma ve bilgi toplumuna dönüşüm sürecini hızlandırma vizyonuyla, 81 ilde 33.095 çalışanıyla hizmet vermektedir.

Türk Telekomünikasyon A.Ş., PSTN ve toptan genişbant hizmetlerini sunmakta olup, mobil operatör Avea İletişim Hizmetleri A.Ş., perakende internet hizmeti , IPTV, Uydu TV, Web TV, Mobile TV, Smart TV Hizmetleri sağlayıcısı TTNET A.Ş., Televizyon yayıncılığı ile isteğe bağlı yayıncılık (VOD) hizmetleri sağlayıcısı  Net Ekran Şirketleri, yakınsama teknolojileri şirketi Argela Yazılım ve Bilişim Teknolojileri A.Ş., BT çözüm sağlayıcısı Innova Bilişim Çözümleri A.Ş., çevrimiçi eğitim yazılımları şirketi Sebit Eğitim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş., çağrı merkezi şirketi AssisTT Rehberlik ve Müşteri Hizmetleri A.Ş., toptan veri ve kapasite servis sağlayıcısı Türk Telekom International ve iştiraklerinin yüzde 100'üne sahiptir.

Yasal Uyarı

Bu basın bülteninde yer alan bilgiler Türk Telekomünikasyon A.Ş. (Şirket) tarafından Türk Telekom Grubu şirketleri faaliyetleri ile ilgili olarak hazırlanmıştır. Burada sunulan fikirler yazım esnasında bir araya getirilen genel bilgiye dayanır ve bildirisiz değişikliğe tabidir. Şirket güvenilir olduğuna inandığı kaynaklardan topladığı bilgiye dayanır ancak bu bilginin gerçeklik ve eksiksizliğini garanti etmez.

Bu materyal gelecekteki sonuçlara ve beklentilere dair ifadeler içerir. Bu materyalde yer alan ve geçmişte dayanağı olmayan tüm ifadeler, bilinen ve bilinmeyen riskleri, belirsizlikleri ve bizim gerçek sonuçlarımız, performansımız ve başarılarımızın geleceğe yönelik ifadelerle belirtilen ve ima edilen sonuçlar, performans ve başarılardan farklı olmasına neden olabilecek diğer faktörleri içerir. Burada gerçek sonuçları yansıtmak için yer alan geleceğe yönelik ifadeleri, bu ifadeleri etkileyen varsayımlardaki ve faktörlerdeki değişiklikleri güncellemek için kanuni zorunluluklar dışında hiçbir yükümlülük üstlenmemekteyiz. Bu basın bülteni satış için bir teklif veya davet teşkil etmez, ya da hiçbir menkul kıymeti önceden talep etmek ya da almak için teklif teşviki içermez ve burada yer alan hiçbir bilgi herhangi bir kontrat ya da taahhüdün temelini oluşturmaz. Bu basın bülteninde yer alan bilgiler ya da bu bilgilerin eksiksizliği, gerçekliği ve doğruluğu herhangi bir amaç için güven vermeyebilir. Bu basın bültenindeki bilgiler doğrulanmaya, tamamlanmaya ve değişikliğe gerek duyabilir. Dolayısıyla, bilgilerin gerçekliği, eksiksizliği ve doğruluğuna bağlı olarak şirket veya şirket ortakları, yöneticileri, çalışanları veya diğer üçüncü kişiler adına belirtilen veya ima edilen hiçbir beyan veya teminat yapılmamıştır veya verilmemiştir. Ne şirket, ne şirket ortakları, yöneticileri, çalışanları, ne de diğer kişiler ne şekilde olursa olsun bu basın bülteninin kullanımından ya da içeriğinden kaynaklanan hiçbir zarar için herhangi bir yükümlülük kabul etmez. Bu basın bülteninde belirtilen PSTN ve toptan genişbant hizmetleri Türk Telekomünikasyon A.Ş. tarafından, perakende internet hizmetleri TTNET A.Ş. tarafından, Mobil hizmetler Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sunulmaktadır. Basın bülteninde kullanılan Türk Telekom® markası, Türk Telekom Grubu şirketleri ortak markasıdır. Tüm grup şirketlerinin tüzel kişilikleri korunmaktadır.

Basın bülteninde yer alan veriler ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından açıklanan sektör verileri arasında farklar olabilecektir. Bu farklar finansal verilerin solo/konsolide olarak açıklanması ve ARPU için hesaplama methodlarında farklılıklar olmasından kaynaklanmaktadır.

Türk Telekom Grubu Konsolide Finansal Tabloları’na http://www.ttinvestorrelations.com/tr/mali-operasyonel-veriler/ceyrek-donem-sonuclari.aspx adresinden ulaşılabilir.

​​​
Lütfen kişisel notunuzu ekleyin Eklediğiniz notları sadece siz görebilirsiniz.
GÖNDER

Bu sayfadaki notlarınız