Menüye ulaşmak için tıklayınız Sayfa içeriğine ulaşmak için tıklayınız

Basın Bülteni

TÜRK TELEKOM GRUBU 2018 BİRİNCİ ÇEYREK FİNANSAL VE OPERASYONEL SONUÇLARI

25 Nisan 2018

VERİMLİLİK VE ABONE BÜYÜMESİNİN ETKİSİ İLE ÜSTÜN FAVÖK MARJI

Türk Telekom Grubu, 2018 yılı ilk çeyreğine ilişkin finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı. Grup, güçlü gelir büyümesi, verimlilik artışları ve abone kazanımında devam eden başarısının etkisi ile üstün bir FAVÖK1 büyümesi sergiledi.

Türk Telekom CEO'su Dr. Paul (Boulos H.B.) Doany şunları söyledi: “İlk çeyrek sonuçlarımız, verimliliği arttırma, inovasyonu teşvik etme ve müşteri deneyimini geliştirmenin yanı sıra sabit genişbant penetrasyonunu artırma ve mobil ve Ödemeli TV’de (Kablosuz ev segmenti) abone tabanımızı büyütme hususlarındaki odaklılığımızın bir göstergesi olarak 2018’e güçlü bir başlangıcı işaret ediyor. Stratejimiz başarıyla ilerliyor ve uzun vadede hissedarlarımız için değer inşa eden karlı büyümeyi sağlayacak operasyonel icraatlarımız ve stratejik girişimlerimizle iyi pozisyonlanmış bulunmaktayız.”

2018 1. Çeyrek Finansal Gelişmeler

Konsolide gelir yıllık bazda %8,8 artışla 4,7 milyar TL oldu. UFRYK 12 geliri hariç tutulduğunda, konsolide gelir büyümesi, şirketin beklentileri doğrultusunda yıllık %9,9 olarak gerçekleşti.

FAVÖK, yıllık bazda %29,1 artarak 2,0 milyar TL olurken FAVÖK marjı % 42,1 olarak gerçekleşti. Yeni UFRS 15 uygulamasının etkisi hariç tutulduğunda dahi, grup sinerjileri ve artan verimliliklerin desteği ile 1Ç’18 düzeltilmiş FAVÖK marjı geçmiş 22 çeyreğin en yükseği olan %39,0 seviyesinde üstün performans gösterdi.

Faaliyet karı yıllık bazda %35,5 artışla 1,1 milyar TL’ye yükseldi.

Yatırım harcamaları, yıllık bazda %45 artarak 581 milyon TL oldu. UFRS 15'in etkisi hariç tutulduğunda, düzeltilmiş yatırım harcamaları yıllık %7,5'lik bir büyüme ile 430 milyon TL olarak gerçekleşti.

Grup, 1Ç’18’de 56 milyon TL net kar elde etti (1Ç’17: 66 milyon TL). UFRS 15'in etkisi hariç tutulduğunda, düzeltilmiş net kar 38 milyon TL oldu.

2018 Yılı 1. Çeyrek Operasyonel Gelişmeler

Türk Telekom toplam abone sayısı, 1Ç’18’de son 10 yılın en iyi ilk çeyrek performansı olan 916 bin net abone kazanımı ile 42,6 milyona yükseldi. Artan trendini sürdüren abone kazanımları, son on iki aylık dönemde 3,3 milyona ulaşarak halka arzdan bu yana en iyi performansı sergiledi.

Genişbant abone tabanı, 1Ç’18’de halka arzdan bu yana en iyi ilk çeyrek performansı olan 320 bin artış ile 10 milyonu aşarak 10,1 milyona ulaştı. Son on iki aylık dönemde, genişbantta net abone kazanımları, 2008'den beri en yüksek seviyeye ulaşarak 1,2 milyon olarak gerçekleşti.

Fiber abone tabanı2, 1Ç'de 211 bin artarak 3 milyona ulaştı.


1FAVÖK, genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri dışındaki bir finansal performans göstergesidir. Bu basın açıklamasında yer alan FAVÖK, satış gelirlerini, satışların maliyetini, pazarlama, satış ve dağıtım giderlerini, genel yönetim giderlerini, araştırma ve geliştirme giderlerini, diğer faaliyet gelirlerini/(giderlerini) ve yatırım faaliyetlerinden gelirlerini/(giderlerini) içermekte, fakat amortisman, itfa ve değer düşüş giderlerini, diğer faaliyet gelirlerinin/(giderlerinin) içerisinde yer alan finansal gelirleri / (giderleri) (banka borçları hariç cari hesap kur farkı gelirleri/(giderleri), faiz ve reeskont gelirleri / (giderleri)) içermemektedir.


2Eve/binaya kadar ve saha dolabına kadar fiber abonelerini içermektedir.

Mobil abone kazanımı, 1Ç’18’de 1Ç’17’nin iki katından fazla artarak 332 bine yükseldi. İlk çeyrekte net kazanımların %95'ini faturalı aboneler oluştururken faturalı abone oranı bir yıl önceki %53 değerinden %56'ya yükseldi.

Bir yıl önce %75 olan LTE nüfus kapsama alanı 1Ç’18’de %87'ye çıktı.

Toplam sabit ses abone sayısı, ilk çeyrekte 79 bin net abone kazanımı ile 3 çeyrek üst üste artış gösterdi. Yalın DSL hatları dahil, toplam sabit erişim hatları, halka arzdan bu yana en iyi ilk çeyrek performansı olan 210 bin net kazanım ile 13,9 milyona ulaştı.

Ev TV aboneleri bu segmentte görülen en yüksek birinci çeyrek net abone kazanımı olan 108 bin kazanım ile 1,3 milyona ulaşarak, Tivibu Ev'i büyük ekran pazarında ikinci sıraya kadar yükseltti3. Toplam ödemeli TV aboneleri çeyrekte net 184 bin artarak 2,9 milyona ulaştı.

2018 Yılı 1. Çeyrek Stratejik Gelişmeler

 

İlk çeyrekte, tüm Zonguldak ilini içerecek şekilde yürüttüğümüz aktif paylaşım pilot projesinde saha konsolidasyonu ve şebeke yaygınlaştırma çalışmaları tamamlandı ve fiili aktif paylaşıma başlandı. Pilot proje sonuçları aktif paylaşımın kapsama ve kapasitede artış sağlarken, aynı zamanda yatırım harcamaları ve operasyonel giderlerde verimlilik sağladığını da gösterdi. Proje başlangıcı sonrası, LTE bina içi kapsaması yaklaşık 3 katına çıkarken, bina dışı kapsaması yaklaşık 2 katına çıktı. Aynı dönemde data trafiği %40 oranında arttı.

Öncelikli olarak sağlık hizmetleri, enerji ve eğitim dikeylerinde ve olası fırsatların çıkabileceği yataylarda, erken aşamada ve ölçeklenebilir şirketlere yatırım yapma odağı ile Türk Telekom, Girişim Sermayesi Kolu “TT Ventures”ı kurdu. TT Ventures, ilk yatırımını, Türkiye’deki ilk online sağlık danışmanlık hizmetleri girişimlerinden biri olan Doctor Turkey’den hisse alarak 2018’in ilk çeyreğinde gerçekleştirdi. 

Türkiye’deki en büyük online sağlık danışmanlık platformu Doctor Turkey, doktora ya da hastaneye fiziksel ziyaret öncesi 7/24 online sağlık danışmanlığı sunuyor. Hastalar, doktorlarla görüntülü telefon görüşmesi yapabiliyor ve gerekli durumlarda hastaneye başvurmaları tavsiye ediliyor.  

Genişbant penetrasyonunu arttırma girişimlerimiz tüm hızıyla sürüyor. Elektrik şirketleriyle işbirliklerimizi iki yeni iş ortağı ve zenginleşen genişbant tarife yelpazesiyle güçlendirmeye devam ettik. Bu iş birlikleri çerçevesinde, Türk Telekom sabit genişbant tarifeleri, Türkiye’de 14 ilde faaliyet gösteren elektrik şirketleri aracılığıyla satılmaya başlandı. Türkiye’nin farklı bölgelerindeki diğer elektrik şirketleriyle görüşmeler devam ederken, diğer taraftan enerji dikeyinde; enerji yönetimi, enerji tasarrufu ve şebeke/sayaç projeleri de dahil olmak üzere çeşitli fırsatlar değerlendiriliyor.

Yakınsama teknolojileri iştirakımız Argela, uluslararası iş birlikleri yapmayı planladığımız yeni nesil şebekelerdeki Ar-Ge çalışmalarımıza ek olarak, Aselsan ve SSM4’le yakın iş birliği içerisinde yerel 4.5G (LTE) baz istasyonu projesi olan ULAK’ı desteklemeye de devam ediyor. 5G araştırmalarına ilişkin olarak, Argela, 2018’in ilk çeyreğinde iştiraki Netsia aracılığıyla ABD Patent ve Marka Ofisinden üç yeni patent aldı ve böylece Argela’nın bu alandaki toplam patent sayısı 20’ye ulaştı. ONF/ONAP’a katılımımızın da katkısı ile RAN (Radyo Erişim Ağı) dilimleme


3Şirket tahminlerine dayanmaktadır.


4T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Müsteşarlığı

gibi projelerin uygulama tarafındayız ve şimdi de odaklanmış bir ekiple 4.5G’de (LTE) uygulanabilen small cell (küçük hücre) teknolojisinde ilerliyoruz.

Türk Telekom, Şubat 2018’de uluslararası marka değerlendirme şirketi Brand Finance tarafından üst üste onuncu kez Türkiye’nin en değerli telekomünikasyon markası seçildi.

Türk Telekom Genel Müdürü Dr. Paul (Boulos H.B.) Doany’nin 2018’in birinci çeyreği sonuçlarına ilişkin yorumları:

“Güçlü FAVÖK performansı ve mükemmel abone metrikleriyle olağanüstü bir ilk çeyrek geçirdik. Etkin maliyet yönetimi girişimlerimizin sonuçlarını aldığımız bu çeyrekte FAVÖK marjımızı %42’ye çıkardık, ki yeni UFRS uygulamalarının etkisi hariç tutulduğunda dahi bu marj fevkalade güçlü idi. Operasyonel olmayan UFRYK hariç gelir büyümesi, beklentilerimize uygun olarak, yıllık bazda %10 olarak gerçekleşti.

Geçtiğimiz on iki ayda, 2017’deki güçlü operasyonel performansımızın üstüne inşa ettiğimiz ve halka arzdan bu yana en iyi performans olan 3,3 milyon net abone kazanımı sağladık. Entegre yaklaşımımızla beraber, mükemmel müşteri deneyimini amaçlayan Empati Programı da bu olağanüstü performansta önemli bir rol oynadı. Penetrasyon odaklı kampanyalarımıza yönelik talebin devam etmesiyle, genişbant abonelerimizin sayısı 10 milyonu aştı. “İnternet Bizden” kampanyası, bu çeyrekte genişbant net abone artışının yaklaşık %40’ını oluşturdu. Mobil, bu çeyrekteki 332 bin net artışla sağlıklı abone performansını devam ettirdi. Ev TV’de, stratejimizin “kablosuz ev” bacağını temel alarak, çapraz satış çalışmalarımız ve Tivibu’nun uygun fiyatlı pozisyonlanmasının da desteğiyle, bu çeyrekte 108 bin yeni abone elde ettik.  Tivibu Ev abonelerinin toplam sayısı 1,3 milyona çıkarak bizi geniş ekran pazarında da ikinci sıraya kadar yükseltti. Aynı zamanda, sabit ses net abone artışında devam eden pozitif trend de korundu.

Dijital ürün ve hizmetlerde büyüme birinci çeyrekte devam etti. Milli dijital klavyemiz Tambu, lansmanından bu yana, ilk 5 ayında 5,6 milyon indirilme sayısına erişti. Ek dil ve yerelleştirme özellikleriyle birlikte, uluslararası diğer operatörlerin kullanımı için Tambu’nun yeni versiyonlarını hazırlıyoruz. Tivibu Go (yeni nesil TV platformu), Muud (dijital müzik platformu) ve e-dergi (dijital okuma platformu) gibi diğer dijital hizmetlerle ilgili çalışmalarımızı da sürdürüyoruz.

Finansal ve operasyonel performansımızın gücü, stratejik girişimlerimizi uygulamamızda bizi cesaretlendiriyor. İlk çeyrekte, geçtiğimiz sene duyurduğumuz stratejilerimizi uygulamada iyi bir ilerleme kaydettik. Heyecan verici bir gelişme olarak, Zonguldak’ta şebeke yaygınlaştırma ve saha konsolidasyonu uygulamalarını içeren aktif mobil şebeke paylaşımına yönelik ilk pilot proje çalışmalarını tamamladık. Şebeke paylaşımının, hizmet kalitesini artırmak ve varlık verimliliğini geliştirmek için bir katalizör olarak, müşterilerimiz ve hissedarlarımıza esaslı faydalar sağlamak açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum.

Buna ek olarak, Doctor Turkey’den hisse alarak, TT Ventures’in ilk anlaşmasını tamamladık. Sağlık hizmetleri çalışanlarına 7/24 hızlı erişim platformu olarak kurulan bu start-up şirketi, online sağlık danışmanlığı hizmetleri sunuyor. Bir yandan bu şirketin yenilikçi online hizmetlerinden yararlanırken; güçlü itibarımız, geniş müşteri tabanımız, pazarlama ve teknik bilgimizle şirketin büyümesini de hızlandıracağız. Ölçeklenebilir şirketlerde inovasyonu teşvik etmek ve odaklandığımız dikeylerde sinerjiyi arttırmak amacıyla fırsatları takip etmeye devam edeceğiz.

Sonuç olarak, tüm iş birimlerimiz tarafından bu çeyrekte uygulanan stratejiler aracılığıyla gerçekleştirilen ilk çeyrek sonuçlarından gurur duyuyorum. Paha biçilemez destekleri için tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum.”

2018 Yılı Konsolide Finansal Sonuçlarına İlişkin Öngörülerde Revizyon

Şirketimiz 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle UFRS 15 ve UFRS 9 muhasebe standartlarını uygulamaya başlamıştır.

Bu standartların uygulanmasının, 2018 FAVÖK ve yatırım harcamaları üzerinde yaklaşık 600 milyon TL'lik bir artışa neden olması beklenirken, gelir üzerinde önemli bir etki beklenmemektedir. Bu doğrultuda, şirketimiz daha önce 8 Şubat 2018 tarihli özel durum açıklaması ile duyurulmuş olan 2018 öngörülerini revize etmiştir.

2018 yılı için revize edilmiş öngörüler aşağıdaki gibidir:

  • Konsolide gelirlerimizin (UFRYK 12 hariç) 2017 yılına göre yaklaşık %11 seviyelerinde artmasını,
  • Konsolide FAVÖK tutarımızın 7,6 milyar TL – 7,8 milyar TL seviyelerinde gerçekleşmesini,
  • Konsolide yatırım harcamalarımızın ise yaklaşık 4,1 milyar TL seviyesinde gerçekleşmesini,

mevcut koşullarda öngörmekteyiz.

  Önceki Revize
       2018 Beklentisi 2018 Beklentisi
Konsolide Gelir Büyümesi
(UFRYK 12 hariç)
Yaklaşık %11 Yaklaşık %11
Konsolide FAVÖK 7,0 milyar TL – 7,2 milyar TL 7,6 milyar TL – 7,8 milyar TL
Konsolide Yatırım Harcamaları Yaklaşık 3,5 milyar TL Yaklaşık 4,1 milyar TL

Türk Telekom, UFRS 16'yı ilk kez 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren uygulayacaktır. Bu nedenle, 2018 öngörüleri, UFRS 16 muhasebe standardının herhangi bir etkisini içermemektedir.

Finansal Gelişmeler

(milyon TL) 1Ç'17 4Ç'17 1Ç’18 Çeyreklik Değişim Yıllık Değişim
Satış Gelirleri 4.307 4.800 4.686 %(2,4) %8,8
Satış Gelirleri (UFRYK 12 hariç) 4.138 4.586 4.545 %(0,9) %9,9
FAVÖK 1.528 1.525 1.972 %29,3 %29,1
Marj 35,5% 31,8% %42,1
Amortisman ve İtfa Gideri (721) (812) (878) %8,2 %21,8
Faaliyet Karı 807 713 1.094 %53,4 %35,5
Marj 18,7% 14,8% %23,3
Finansal Gelirler / (Giderler) (623) (1.061) (986) %(7,1) %58,4
Kur ve Türev Gerlirleri / (Giderleri) (509) (886) (879) %(0,8) %72,6
Faiz Gelirleri / (Giderleri) (76) (91) (86) %(5,6) %13,6
Diğer Finansal Gelirler / (Giderler) (38) (84) (21) %(75,2) %(44,7)
Vergi Gideri (119) 235 (51) a.d. %(56,7)
Net Kar 66 (113) 56 a.d. %(14,3)
Marj 1,5% a.d 1,2%
Yatırım Harcamaları 400 1.722 581 %(66,3) %45,0

Satış Gelirleri

Konsolide gelirler 1Ç’18’de, bir önceki yıla göre %8,8 (artış: 379 milyon TL) büyüme göstererek 4.686 milyon TL’ye yükseldi. UFRYK 12 hariç tutulduğunda, mobil gelirdeki yıllık %10,0 (artış: 157 milyon TL), genişbant gelirindeki yıllık %11,6 (artış: 138 milyon TL) ve kurumsal data gelirindeki yıllık %14,9 (artış: 52 milyon TL) artış ile konsolide gelirdeki yıllık büyüme %9,9 (artış: 408 milyon TL) oldu. Mobil servis gelirlerindeki büyüme, aşağıda faaliyet giderleri bölümü altında bahsedilen cihaz satışlarındaki yeni uygulama etkisiyle, toplam mobil gelirlerdeki büyümeden 2 baz puan daha yüksek seyrederek yıllık bazda %12 oldu. Aynı dönemde, sabit ses gelirlerinin düşüş oranındaki yavaşlama 1Ç’17’deki yıllık %8,1’den (azalış: 58 milyon TL) yıllık %4,6’ya (azalış: 30 milyon TL) geriledi.

UFRS 15 uygulanmasının 1Ç'18’de konsolide gelirde önemli bir etkisi olmamıştır (10 milyon TL negatif etki).

Faaliyet Giderleri (Amortisman ve İtfa Giderleri Hariç)

Faaliyet giderleri 1Ç’18’de yıllık bazda %2,3 (azalış: 65 milyon TL) azaldı. UFRS 15 etkisi hariç tutulduğunda (ticari giderlerde 150 milyon TL etki) faaliyet giderleri %3,1 arttı.

UFRS 15 etkisi nedeniyle ticari giderler yıllık bazda %21,6 azaldı (azalış: 84 milyon TL). Alacak yönetimi sürecinde cihaz odaklı risk yönetimi politikası ve segment bazlı yaklaşım şüpheli alacaklarda iyileşme sağladı. Şüpheli alacak karşılıkları yıllık bazda %24,4 azaldı (azalış: 28 milyon TL). Personel harcamaları, baz etkisi ve sadeleştirilmiş organizasyon yapısının olumlu etkileri ile birlikte yıllık bazda %3,2 (azalış: 23 milyon TL) azaldı.

1 Ocak 2018 tarihinden itibaren geçerli olan ve frekans ücretlerinin hesaplanmasında bir metodoloji değişikliğine yol açan 7061 sayılı Kanun, frekans ücretlerinde artışa (önceki çeyreklere nazaran yaklaşık 30 – 40 milyon TL) neden oldu. Buna ek olarak, Q1'18 itibariyle, satışlar ile doğrudan bağlantıya sahip olan frekans ücretleri "Vergi" gideri altında raporlanmaktadır. Daha önce, önceki hesaplama metodolojisinde satışlara doğrudan bir bağlantısı olmadığından, söz konusu frekans ücretleri “Network ve Teknoloji” giderleri altında raporlanmaktaydı. “Network ve Teknoloji” giderleri ve “Vergi” giderleri birlikte bir önceki yıla göre %8,0 arttı (artış: 60 milyon TL).

Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kar (FAVÖK)

1Ç’18’de konsolide FAVÖK %29,1 artarak (artış: 444 milyon TL) 2,0 milyar TL'ye yükseldi ve FAVÖK marjı %42,1 oldu. UFRS 15 etkilerinden arındırılmış FAVÖK marjı dahi, temel olarak güçlü gelir büyümesi ve operasyonel verimliliğinin etkisi ile %39,0 seviyesinde üstün performans sergiledi.

Amortisman ve İtfa Giderleri

Toplam amortisman ve itfa giderleri, büyük ölçüde UFRS 15’ten kaynaklanan 115 mn TL ek amortisman ve itfa giderinin etkisi ile yıllık %21,8 (artış: 157 milyon TL) artarak 878 milyon TL’ye yükseldi.

Faaliyet Karı

Faaliyet karı5, verimlilik ve gelir büyümesi ile yıllık bazda %35,5 (artış: 286 milyon TL) artarak 1.094 milyon TL’ye yükseldi. UFRS 15’in faaliyet karı üzerindeki etkisi limitli olup 25 milyon TL seviyesindedir.

Net Finansal Gelir / Gider6

Net finansal giderler, 1Ç’18’de bir önceki yıla göre daha yüksek olan kur zararının7 etkisi ile yıllık %58,4 artarak (artış: 363 milyon TL) 986 milyon TL oldu.


5 Bu basın açıklamasında yer alan faaliyet karı; satış gelirlerini, satışların maliyetini, amortisman, itfa ve değer düşüş giderlerini, pazarlama, satış ve dağıtım giderlerini, genel yönetim giderlerini, araştırma ve geliştirme giderlerini, diğer faaliyet gelirlerini/(giderlerini) ve yatırım faaliyetlerinden gelirleri/(giderleri) içermekte, fakat SPK raporlarında diğer faaliyet gelirlerinin/(giderlerinin) içerisinde yer verilen finansal gelirleri / (giderleri) (banka borçları hariç cari hesap kur farkı gelirleri/(giderleri), faiz ve reeskont gelirleri / (giderleri)), içermemektedir. 2013 3. Çeyrekten itibaren finansal tablolar ve bağımsız denetim raporunda Grup’un SPK raporlarında belirtilen faaliyet karı KGK/SPK uyarınca yapılan sınıflandırma değişiklikleri nedeni ile bu faaliyet karından farklılaşmıştır.


6 Bu basın açıklamasında yer alan net finansal gelir/(gider); finansman gelirlerini/(giderlerini) ve SPK raporunda diğer faaliyet gelirlerinin/(giderlerinin) içerisinde yer verilen banka borçları hariç cari hesap kur farkı gelirlerini/(giderlerini), faiz ve reeskont gelirlerini/(giderlerini) içermektedir. 2013 3.Çeyrekten itibaren finansal tablolar ve bağımsız denetim raporunda belirtilen finansal geliri/(gideri) KGK/SPK uyarınca yapılan sınıflandırma değişiklikleri nedeni ile finansal gelirinden/(giderinden) farklılaşmıştır.


7 Mart’18 - USD/TL: 3,9489, EUR/TL: 4,8673, Aralık’17 - USD/TL: 3,7719, EUR/TL: 4,5155, Mart’17 – USD/TL: 3,6386 EUR/TL: 3,9083, Aralık’16 – USD/TL: 3,5192 EUR/TL: 3,7099.

Vergi Gideri

Vergi gideri esas olarak artan kur zararı ile düşen vergi öncesi karın etkisi ile yıllık %56,7 (azalış: 67 milyon TL) azalarak 51 milyon TL oldu.

Net Kar/Zarar

Grup, 1Ç’18’de 56 milyon TL net kar elde etti (1Ç’17: 66 milyon TL). UFRS 15 etkilerinden arındırılmış net gelir ise 38 milyon TL oldu.

Operasyonel Gelişmeler

1Ç'17 4Ç'17 1Ç'18 Çeyreklik Değişim Yıllık Değişim
Toplam Erişim Hattı Sayısı8 (mn) 13,2 13,7 13,9 %1,5 %5,5
Sabit Ses Hattı Sayısı (mn) 9,5 9,6 9,7 %0,8 %1,6
Yalın Genişbant Abone Sayısı (mn) 3,7 4,1 4,2 %3,2 %15,5
Sabit Ses ARPU (TL) 23,1 22,2 21,9 %(1,4) %(5,0)
Toplam Genişbant Abone Sayısı (mn) 8,9 9,7 10,1 %3,3 %13,1
Toplam Fiber Abone Sayısı ('000) 2.175 2.749 2.960 %7,7 %36,1
Eve/Binaya Kadar Fiber (‘000) 902 1.065 1.127 %5,8 %24,9
Saha Dolabına kadar Fiber (‘000) 1.273 1.684 1.833 %8,9 %44,0
Genişbant ARPU (TL) 45,0 44,8 44,6 %(0,6) %(1,0)
TV Abone Sayısı9 (mn) 2,1 2,7 2,9 %6,7 %37,1
Tivibu Ev (IPTV+Uydu) Abone Sayısı (‘000) 774 1.167 1.276 %9,3 %64,9
TV ARPU (TL) 17,9 16,4 17,5 %6,9 %(2,4)
Mobil Abone Sayısı (mn) 18,7 19,6 19,9 %1,7 %6,5
Mobil Faturalı Hat Abone Sayısı (mn) 10,0 10,8 11,1 %2,9 %11,4
Mobil Ön Ödemeli Hat Abone Sayısı (mn) 8,7 8,8 8,8 %0,2 %0,9
Mobil ARPU-Karma (TL) 26,7 27,9 28,4 %1,6 %6,2
Mobil ARPU-Faturalı (TL) 35,0 35,7 35,9 %0,6 %2,5
Mobil ARPU-Ön Ödemeli (TL) 16,9 18,0 18,5 %2,6 %9,5

8 Yalın DSL ve Sabit Ses Hattı Sayısını içermektedir.


9 Tivibu Ev (IPTV+Uydu) ve Tivibu Go (Web TV+Mobil TV+Smart TV) abonelerini içermektedir.

Türk Telekom Grubu hakkında

177 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan Türk Telekom, Türkiye’nin ilk entegre telekomünikasyon operatörüdür. Müşterilerin hızla değişen iletişim ve teknoloji ihtiyaçlarına en güçlü ve en doğru şekilde cevap verebilmek amacıyla 2015 yılında Türk Telekomünikasyon A.Ş., Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. ve TTNET A.Ş. tüzel kişiliklerini mevcut şekliyle muhafaza ederek ve tabi oldukları mevzuat ve regülasyonlara tamamen uyarak, “müşteri odaklı” ve entegre bir yapıya geçmiştir. Bireysel ve kurumsal hizmetler alanında geniş hizmet ağı ve zengin ürün çeşitliliğine sahip olan Türk Telekom, Ocak 2016 itibarıyla mobil, internet, telefon ve TV ürün ve hizmetlerini ‘Türk Telekom’ tek marka çatısı altında bir araya getirmiştir.

“Türkiye’nin Çoklu Oyuncusu” Türk Telekom, 31 Mart 2018 itibarıyla 13,9 milyon sabit erişim hattı, 10,1 milyon genişbant ve 19,9 milyon mobil aboneye hizmet vermektedir. Türk Telekom Grubu şirketleri Türkiye’yi yeni teknolojilerle buluşturma ve bilgi toplumuna dönüşüm sürecini hızlandırma vizyonuyla, 81 ilde 33.525 çalışanıyla hizmet vermektedir.

Türk Telekomünikasyon A.Ş., PSTN ve toptan genişbant hizmetlerini sunmakta olup, mobil operatör Avea İletişim Hizmetleri A.Ş., perakende internet hizmeti, IPTV, Uydu TV, Web TV, Mobile TV, Smart TV Hizmetleri sağlayıcısı TTNET A.Ş., yakınsama teknolojileri şirketi Argela Yazılım ve Bilişim Teknolojileri A.Ş., BT çözüm sağlayıcısı Innova Bilişim Çözümleri A.Ş., çevrimiçi eğitim yazılımları şirketi Sebit Eğitim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş., çağrı merkezi şirketi AssisTT Rehberlik ve Müşteri Hizmetleri A.Ş., girişimcilik şirketi TT Ventures Proje Geliştirme A.Ş, elektrik tedarik ve satış şirketi TTES Elektrik Tedarik Satış A.Ş.’nin, toptan veri ve kapasite servis sağlayıcısı Türk Telekom International’ın doğrudan; Türk Telekom International iştiraklerinin, Televizyon yayıncılığı ile isteğe bağlı yayıncılık (VOD) hizmetleri sağlayıcısı Net Ekran şirketlerinin, cihaz satış şirketi TT Satış Ve Dağıtım Hizmetleri A.Ş.’nin ve ödeme hizmetleri şirketi TT Ödeme Hizmetleri A.Ş.’nin ise dolaylı olarak %100’üne sahiptir.

Yasal Uyarı

Bu basın bülteninde yer alan bilgiler Türk Telekomünikasyon A.Ş. (Şirket) tarafından Türk Telekom Grubu şirketleri faaliyetleri ile ilgili olarak hazırlanmıştır. Burada sunulan fikirler yazım esnasında bir araya getirilen genel bilgiye dayanır ve bildirisiz değişikliğe tabidir. Şirket güvenilir olduğuna inandığı kaynaklardan topladığı bilgiye dayanır ancak bu bilginin gerçeklik ve eksiksizliğini garanti etmez.

Bu materyal gelecekteki sonuçlara ve beklentilere dair ifadeler içerir. Bu materyalde yer alan ve geçmişte dayanağı olmayan tüm ifadeler, bilinen ve bilinmeyen riskleri, belirsizlikleri ve bizim gerçek sonuçlarımız, performansımız ve başarılarımızın geleceğe yönelik ifadelerle belirtilen ve ima edilen sonuçlar, performans ve başarılardan farklı olmasına neden olabilecek diğer faktörleri içerir. Burada gerçek sonuçları yansıtmak için yer alan geleceğe yönelik ifadeleri, bu ifadeleri etkileyen varsayımlardaki ve faktörlerdeki değişiklikleri güncellemek için kanuni zorunluluklar dışında hiçbir yükümlülük üstlenmemekteyiz. Bu basın bülteni satış için bir teklif veya davet teşkil etmez, ya da hiçbir menkul kıymeti önceden talep etmek ya da almak için teklif teşviki içermez ve burada yer alan hiçbir bilgi herhangi bir kontrat ya da taahhüdün temelini oluşturmaz. Bu basın bülteninde yer alan bilgiler ya da bu bilgilerin eksiksizliği, gerçekliği ve doğruluğu herhangi bir amaç için güven vermeyebilir. Bu basın bültenindeki bilgiler doğrulanmaya, tamamlanmaya ve değişikliğe gerek duyabilir. Dolayısıyla, bilgilerin gerçekliği, eksiksizliği ve doğruluğuna bağlı olarak şirket veya şirket ortakları, yöneticileri, çalışanları veya diğer üçüncü kişiler adına belirtilen veya ima edilen hiçbir beyan veya teminat yapılmamıştır veya verilmemiştir. Ne şirket, ne şirket ortakları, yöneticileri, çalışanları, ne de diğer kişiler ne şekilde olursa olsun bu basın bülteninin kullanımından ya da içeriğinden kaynaklanan hiçbir zarar için herhangi bir yükümlülük kabul etmez. Bu basın bülteninde belirtilen PSTN ve toptan genişbant hizmetleri Türk Telekomünikasyon A.Ş. tarafından, perakende internet hizmetleri TTNET A.Ş. tarafından, Mobil hizmetler Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sunulmaktadır. Basın bülteninde kullanılan Türk Telekom® markası, Türk Telekom Grubu şirketleri ortak markasıdır. Tüm grup şirketlerinin tüzel kişilikleri korunmaktadır.

Basın bülteninde yer alan veriler ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından açıklanan sektör verileri arasında farklar olabilecektir. Bu farklar finansal verilerin solo/konsolide olarak açıklanması ve ARPU için hesaplama metotlarında farklılıklar olmasından kaynaklanmaktadır.

Türk Telekom Grubu Konsolide Finansal Tabloları’na http://www.ttinvestorrelations.com/tr/mali-operasyonel-veriler/ceyrek-donem-sonuclari.aspx adresinden ulaşılabilir.

Lütfen kişisel notunuzu ekleyin Eklediğiniz notları sadece siz görebilirsiniz.
GÖNDER

Bu sayfadaki notlarınız