Menüye ulaşmak için tıklayınız Sayfa içeriğine ulaşmak için tıklayınız

Basın Bülteni

TÜRK TELEKOM GRUBU 2016 YILSONU FİNANSAL VE OPERASYONEL SONUÇLARI

8 Şubat 2017

ENTEGRASYON VE SİNERJİ İLE REKOR GELİR BÜYÜMESİ

Türk Telekom Grubu 2016 yılını rekor seviyede gelir ve üstün operasyonel performans ile tamamladı. Grup gelirleri 2016 yılında, yıllık bazda halka arzdan bu yana en yüksek büyüme oranı olan %10,9 ile 16,1 milyar TL'ye yükseldi. İnşaat geliri düzeltmesi hariç tutulduğunda, yıllık %10,6 oranında çift haneli büyüme yılsonu öngörüsünü aştı. Grup, %34 EBITDA Marjı ile 5,5 milyar TL EBITDA1 gerçekleştirirken yatırım harcamaları gelirin %19'una karşılık gelerek 3 milyar TL oldu.

2016 YILSONU OPERASYONEL GELİŞMELER

  • Grup toplam abone sayısı 1,5 milyon net abone kazanımı ile 38,9 milyona ulaştı. Bu artış halka arzdan itibaren kaydedilen en yüksek yıllık abone kazanımı oldu.
  • 4Ç'de 262 bin net abone kazanımı gerçekleşirken, genişbant abone tabanı 2008'den bu yana en yüksek yıllık abone kazanımı olan 691 bin ile 2016 yılsonunda 8,7 milyona ulaştı. Abone kazanımına, 4Ç'de yıllık %7,3 seviyesinde güçlü bir ARPU büyümesi eşlik etti.
  • Fiber abone2 sayısı, 4Ç'de hızlanan 164 bin net abone kazanımı ile 2 milyonu aştı. 2016 yılının tamamında, genişbanttaki net abone artışının %80'i fiber paketlerde idi.
  • Mobil segmentde abone kazanımı hız kazandı. 2015 yılındaki 932 bin abone kazanımının ardından 2016 yılında grup mobil abone tabanı 1,3 milyon artış ile 18,6 milyona yükseldi. Faturalı abonelikler ve yüksek data paketlerine artan talep ile 4Ç'16 mobil karma ARPU 2Ç'13 den bu yana en yüksek yıllık büyüme oranı olan %9,7 seviyesinde arttı.
  • Akıllı telefon penetrasyonu bir yıl önceki %66 seviyesinden %75'e yükselirken, data gelirleri yıllık bazda 7 baz puan artarak mobil servis gelirlerinin %39'una ulaştı.
  • Sabit ses abonelerinde kayıplar 2016 yılında 652 bine düşerek yıldan yıla %40 oranında azaldı. Toplam erişim hattı sayısı 6 çeyrek boyunca sabit kaldığı 12,9 milyon dip seviyesinden 13,1 milyona (yalın DSL dahil) yükseldi.
  • Ev TV abone sayısı, zengin içeriği, 4K teknolojisi ve geniş platform seçenekleri ile yıllık bazda 293 bin rekor artış ile 677 bine ulaştı.

1FAVÖK, genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri dışındaki bir finansal performans göstergesidir. Bu basın açıklamasında yer alan FAVÖK, satış gelirlerini, satışların maliyetini, pazarlama, satış ve dağıtım giderlerini, genel yönetim giderlerini, diğer faaliyet gelirlerini/(giderlerini) ve yatırım faaliyetlerinden gelirlerini/(giderlerini) içermekte, fakat amortisman ve itfa giderlerini, diğer faaliyet gelirlerinin/(giderlerinin) içerisinde bulunan finansal gelirleri / (giderleri) (banka borçları hariç alacak ve borçlardan kaynaklanan kur farkı gelirlerini/(giderlerini), faiz gelirlerini / (giderlerini), reeskont gelirlerini / (giderlerini)), konsolidasyona dahil olmayan iştiraklerden kaynaklanan gelirleri ile azınlık paylarını içermemektedir. 

2Eve/binaya kadar ve saha dolabına kadar fiber abonelerini içermektedir.

Türk Telekom CEO'su Dr. Paul (Boulos H.B.) Doany'nin 2016 yılsonu sonuçları hakkında mesajı:

Sektörün öncü yakınsama oyuncusu olarak konumumuzu güçlendirmede sağlam adımlar atmaya devam ettiğimiz, Türk Telekom için dönüm noktası niteliğinde olan 2016 yılına ilişkin finansal ve operasyonel sonuçlarımızı açıklamaktan mutluluk duyuyoruz. Yıla Türkiye'nin en büyük marka birleşmelerinden biriyle başladık; mobil, sabit genişbant, sabit ses ve TV markalarımızı birleştirerek, tam kapsamlı yakınsanmış tekliflerimizin tek bir noktadan sunumunu sağladık. Grup yetkinliklerimizi etkin bir sinerjiyle başarılı bir şekilde ahenklendirdik ve bunun etkileri sonuçlara net bir şekilde yansıdı.

Birleşen markamızın, altyapımızın, dağıtım kanallarımızın ve katma değerli hizmetlerimizin gücünden aldığımız destekle, üstün bir operasyonel başarı elde ettik. 2016 yılında, halka arzdan bu yana rekor büyüklükte yıllık abone kazanımı gerçekleştirerek, 38,9 milyon Türk Telekom Grup abone sayısına ulaştık. Gelir açısından da %10,9 ile rekor yıllık büyüme kaydettik. İnşaat gelirleri düzeltmesi hariç yıllık gelir büyümemiz, öngörülerimizi de aşarak %10,6 oldu.

2016 yılı mobil hizmetlerimiz için önemli kilometre taşı niteliğinde bir yıl oldu.  3G servislerinde 900 MHz bandının hızlı bir şekilde kullanıma alınmasıyla bina içi kapsamadaki iyileşme ve en önemli frekans bantlarını elde ederek emin adımlarla başladığımız LTE hizmetlerinin bir araya gelmesi şebeke kalitesi ve veri büyümesinde artış sağladı. 2016 yılının 4. Çeyreği itibariyle, akıllı telefon kullanıcılarımızın %53'ü LTE ile uyumlu cihaz kullanıyor ve LTE kullanıcılarımızın ortalama aylık mobil veri kullanımı 3,9 GB'a ulaştı.

228 bin km uzunluğu ve 13,9 milyon homepass (fiber hane kapsama) sayımız ile Türkiye'deki hanelerin %60'ını kapsayarak ülkenin bütün şehirlerine ulaşan yaygın fiber şebekemizle de gurur duyuyoruz. Türk Telekom'un altyapıdaki gücünü üstyapı hizmetlerine taşımaya da yoğun şekilde odaklanıyoruz. Buna ilk örneklerimiz arasında, Türkiye'nin en çok sevilen online dijital müzik platformu Türk Telekom Müzik, UEFA içeriğiyle birlikte TV platformu Tivibu, lider dijital oyun platformu Playstore ve Türkiye'nin lider online eğitim destek hizmeti Vitamin sayılabilir.  

Üst paket satışları, çapraz satışlar ve üstün ürün portföyümüz ile müşterilerimize değer katmaya odaklanmaya devam edeceğiz. Buna ek olarak, müşteri segmentlerimize benzersiz teklifler sunabilecek konumumuz ve kendimizi net bir şekilde farklılaştırabileceğimiz geniş yakınsama ürün yelpazemizle şu ana kadar ulaşılmamış müşteri segmentlerini de hedefleyeceğiz.

Türkiye'yi küresel teknoloji devleri arasında konumlandırmak ve ülkenin dijital yakınsamasına katkı sağlamak için pro-aktif bir şekilde cesur adımlar da atıyoruz. İştirakimiz Argela ile, ABD Patent ve Marka Ofisine çok sayıda patent başvurularımızla, Türkiye'de 5G uyumlu teknolojilerin geliştirilmesinde liderlik ediyoruz. Bununla birlikte, Sağlık Kampüsleri projesi Türkiye'deki sağlık hizmetlerinin dijital dönüşümüne katkı sağlıyor. Bu projede, iştiraklerimiz Innova ve Assist ile koordinasyon halinde, veri merkezi hazırlığından, bilgi yönetim sistem uygulaması ile entegrasyonu ve çağrı merkezine kadar çeşitli segmentlerde hizmet veriyor olacağız. Piyasada özgün bir konuma sahip olan iştiraklerimizi, yeni dikeylerde hizmetlerini genişletmeleri hususunda destekliyor olacağız.

Son fakat aynı derecede önemli hususlardan biri de, 2016'nın sonlarına doğru, daha iyi operasyonel çeviklik ve daha sade bir yapı altında faaliyet göstermemizi sağlayacak olan organizasyonel değişikliklerimiz oldu. Yeni yapıda organizasyonun diğer kademelerine de genişleyecek şekilde üst düzey pozisyonlarımızı sadeleştirdik. Amacımız mevcut pazar segmentasyon yapısını, diğer bir deyişle Bireysel ve Kurumsal Müşteri segmentasyonunu korurken, ortak operasyonların sinerjilerinden maksimum fayda sağlamak ve icraatı güçlendirmek.  Yeni organizasyonun, şirketi bir sonraki pazar aşamalarına hazırlamada oldukça etkili olacağına inanıyorum.

Çalışanlarımıza 2016 yılında yaptıkları bütün katkılar ve çalışmalardan ötürü teşekkür ediyorum. Gelecekte paydaşlarımız için değer yaratma amacı ile entegre yapımızdan faydalanmaya, ve verimlilikleri keşfedip uygulamaya devam edeceğiz.

2017 Yılı Konsolide Finansal Sonuçlarına İlişkin Öngörüler

2017 yılında,

*İnşaat geliri düzeltmesi hariç konsolide gelirlerimizin 2016 yılına göre yüzde 8-9 seviyelerinde artmasını,

*Konsolide FAVÖK tutarımızın 5,8 milyar TL – 6,0 milyar TL seviyelerinde gerçekleşmesini,

*Konsolide yatırım harcamalarımızın ise yaklaşık 3 milyar TL seviyelerinde gerçekleşmesini,

mevcut koşullarda öngörmekteyiz.

Finansal Gelişmeler

(milyon TL) 2015 2016 Yıllık Değişim 4Ç '15 4Ç '16 Yıllık Değişim

Satış Gelirleri

14.523

16.109

%10,9 3.867

4.250

%9,9
Satış Gelirleri (İnşaat gelirleri düzeltmesi hariç) 14.190 15.696 %10,6 3.706 4.171 %12,6
FAVÖK 5.334 5.470 %2,6 1.416 1.434 %1,3
Marj %36,7 %34,0 %36,6 %33,8
Amortisman ve İtfa Gideri (2.272) (2.849) %25,4 (615)  (776) %26,2
Faaliyet Karı 3.062 2.621 (%14,4) 801 658  (%17,8)
Marj 21,1% %16,3 %20,7 %15,5
Finansal Gelirler / (Giderler) (1.801) (3.018) %67,6 470 (2.180) n.m.
Kur ve Türev Gelirleri / (Giderleri) (1.659) (2.715) %51,7  469 (2.007) n.m.
Faiz Gelirleri / (Giderleri) (1) (360) n.m.  72 (90) n.m.
Diğer Finansal Gelirler / (Giderler) (141) (141) %0,0 (71) (84) %18,2
Vergi Gideri (398) (328)  (%17,7) (232)  134 n.m.
Net Kar 907 (724) n.m. 1.039 (1.388) n.m.
Marj %6,2 n.m.
%26,9
Yatırım Harcamaları 2.929 3.027 1.156 963 (%-16,7)

* Lisans bedelleri hariç

Satış Gelirleri

Konsolide gelirler 2016 yılında, mobil gelirdeki yıllık %16,2 (artış: 802 milyon TL) ve genişbant gelirindeki yıllık %12,6 (artış: 476 milyon TL) artış ile bir önceki yıla göre %10,9 (artış: 1.586 milyon TL) büyüme göstererek 16.109 milyon TL'ye yükseldi. İnşaat gelirleri düzeltmesi hariç tutulduğunda ise konsolide gelirdeki yıllık büyüme %10,6 (artış: 1.506 milyon TL) ile şirket öngörülerinin üzerinde gerçekleşti. Entegrasyon ve marka birleşiminin satışlar üzerinde beklenenden daha olumlu bir etki yaratmasının yanı sıra, proje bazlı gelirlerin 4Ç'de beklenenin üzerinde artması, toplam konsolide grup gelirlerinin şirket öngörülerinden daha güçlü bir büyüme ile sonuçlanmasını sağladı.

4Ç’16 da satış gelirlerindeki büyüme, mobil gelirlerde yıllık %19,3 (artış: 246 milyon TL) ve genişbant gelirlerinde yıllık %16,5 (artış: 162 milyon TL) artış ile %9,9 (artış: 382 milyon TL) olarak gerçekleşti. İnşaat gelirleri düzeltmesi hariç tutulduğunda 4Ç’16’da konsolide gelirlerdeki yıllık büyüme %12,6  (artış: 466 milyon TL) seviyesine yükseldi.

Faaliyet Giderleri (Amortisman ve İtfa Giderleri Hariç)

2016 yılında faaliyet giderleri yıllık bazda %15,8 (artış: 1.450 milyon TL) arttı. Özellikle, personel giderleri yıllık %11,8 (artış: 295 milyon TL), vergi giderleri yıllık %17,0 (artış: 210 milyon TL) ve ticari giderler yıllık %20,6 (artış: 206 milyon TL) artış gösterdi.

4Ç’16’da faaliyet giderlerindeki artış yıllık %14,8  (artış: 364 milyon TL) oldu. Özellikle, vergi giderleri yıllık %18,2 (artış: 59 milyon TL) ve personel giderleri yıllık %7,6 (artış: 51 milyon TL) artış gösterdi.

(1)4Ç’15’de Turkcell Grubu ile muhtelif davalar, icra takipleri ve ihtilafların karşılıklı sulh ile çözümlenmesi ile bir defaya mahsus elde edilen 146 milyon TL fayda,

(2)Hazine payı yükümlülüğüne ilişkin Hazine Müsteşarlığı tarafından yapılan bildirimlere istinaden 4Ç’16’da ayrılan 67 milyon TL değerinde karşılık gideri,

etkilerinden arındırıldığında faaliyet giderlerindeki artış 4Ç’16’da yıllık %5,8 olarak gerçekleşti.

Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kar (FAVÖK)

Konsolide FAVÖK 2016 yılında yıllık %2,6 artış ile 5,5 milyar TL'ye yükseldi ve FAVÖK marjı %34,0 olarak gerçekleşti. Grup FAVÖK, 4Ç'16 hazine payı bildirimlerine ilişkin ayrılan 67 milyon TL değerindeki karşılık giderinden kısmen negatif etkilendi. Bu etki hariç tutulduğunda, 4Ç'16 FAVÖK marjı %35,3 oldu. Bununla beraber, 4Ç'16'daki karşılık gideri etkisi ve 4Ç'15'deki Turkcell ile sağlanan sulh sonucu elde edilen 146 milyon TL faydadan arındırıldığında yıllık bazda 4Ç'16 FAVÖK büyümesi %18,2 olarak gerçekleşti.

Amortisman ve İtfa Giderleri

Toplam amortisman ve itfa giderleri kısmen yeni spektrumların amortisman etkisi ile 2016 yılında yıllık %25,4 artarak 2.849 milyon TL oldu.

Faaliyet Karı

Faaliyet karı3, amortisman ve itfa giderlerindeki artışın etkisiyle 2016'da yıllık bazda %14,4 (azalış: 441 milyon TL) azalarak 2.621 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Yukarıda yer alan faaliyet giderleri başlığı altında bahsi geçen etkiler hariç tutulduğunda 2016 yılı faaliyet karındaki düşüş yıllık bazda %7,8 olurken 4Ç'16 faaliyet karında yıllık bazda %10,7 büyüme gerçekleşti.

Net Finansal Gelir / Gider4

Grup 2016 yılında, Türk Lirasının ABD Doları ve Euro karşısındaki yüksek değer kaybının ardından 3.018 milyon TL net finansal gider kaydetti. (Aralık 2016 Kapanış USD/TRY: 3,5192, EUR/TRY: 3,7099, Aralık 2015 Kapanış: USD/TRY: 2,9076, EUR/TRY: 3,1776)

Vergi Gideri

Vergi gideri 2016 yılında büyük ölçüde kur zararlarından kaynaklı daha düşük vergi öncesi kar sebebi ile 71 milyon TL azalarak 328 milyon TL oldu.

Net Kar/Zarar

Grup 2016 yılında Türk lirasının, ABD Doları ve Euro karşısındaki değer kaybı sebebi ile gerçekleşen kur zararlarının etkisi ile 724 milyon net zarar yazdı.

Yatırım Harcamaları

Grup 2016 yılında 3,0 milyar TL yatırım gerçekleştirirken yatırımların gelire oranı %19 oldu.

3Bu basın açıklamasında yer alan faaliyet karı; satış gelirlerini, satışların maliyetini, amortisman ve itfa giderlerini, pazarlama, satış ve dağıtım giderlerini, genel yönetim giderlerini, diğer faaliyet gelirlerini/(giderlerini) ve yatırım faaliyetlerinden gelirleri/(giderleri) içermekte, fakat diğer faaliyet gelirlerinin/(giderlerinin) içerisinde yer verilen finansal gelirleri / (giderleri) (banka borçları hariç alacak ve borçlardan kaynaklanan kur farkı gelirlerini/(giderlerini), faiz gelirlerini / (giderlerini), reeskont gelirlerini / (giderlerini)), konsolidasyona dahil olmayan iştiraklerden kaynaklanan gelirlerini ve azınlık paylarını içermemektedir. 2013 3. Çeyrekten itibaren finansal tablolar ve bağımsız denetim raporunda Grup'un SPK raporlarında belirtilen faaliyet karı KGK/SPK uyarınca yapılan sınıflandırma değişiklikleri nedeni ile bu faaliyet karından farklılaşmıştır.

4Bu basın açıklamasında yer alan net finansal gelir/(gider); finansman gelirlerini/(giderlerini) ve diğer faaliyet gelirlerinin/(giderlerinin) içerisinde yer verilen banka borçları hariç alacak ve borçlardan kaynaklanan kur farkı gelirlerini/(giderlerini), faiz gelirlerini/ (giderlerini) ve reeskont gelirlerini/(giderlerini) içermektedir. 2013 3.Çeyrekten itibaren finansal tablolar ve bağımsız denetim raporunda belirtilen finansal geliri/(gideri) KGK/SPK uyarınca yapılan sınıflandırma değişiklikleri nedeni ile finansal gelirinden/(giderinden) farklılaşmıştır.

Operasyonel Gelişmeler  

  4Ç'15 3Ç'16 4Ç'16 Çeyreklik Değişim Yıllık Değişim
Toplam Erişim Hattı Sayısı (mn)1 12,9 12,9 13,1 1,1% 1,4%
Sabit Ses Hattı Sayısı (mn) 10,3 9,8 9,6 (1,6)% (6,3)%
Yalın Genişbant Abone Sayısı (mn) 2,6 3,1 3,4 9,2% 32,1%
Sabit Ses ARPU (TL)2 23,4 23,3 23,2 (0,5)% (1,1)%
Toplam Genişbant Abone Sayısı (mn) 8,0 8,4 8,7 3,1% 8,6%
Toplam Fiber Abone Sayısı (mn) 1.465 1.848 2.011 8,9% 37,3%
Eve/Binaya Kadar Fiber ('000) 768 828 869 4,9% 13,0%
Saha Dolabına kadar Fiber ('000) 696 1.020 1.143 12,0% 64,1%
Genişbant ARPU (TL)3 41,6 42,6 44,7 4,9% 7,3%
TV Abone Sayısı (mn) 4 1,9 1,9 2,0 3,4% 7,1%
Tivibu Ev (IPTV+Uydu) Abone Sayısı ('000) 384 590 677 14,8% 76,2%
TV ARPU (TL) 19,9 18,7 19,2 2,9% (3,3)%
Mobil Abone Sayısı (mn) 17,3 18,4 18,6 1,0% 7,5%
Mobil Faturalı Hat Abone Sayısı (mn) 8,7 9,5 9,8 3,3% 12,4%
Mobil Ön Ödemeli Hat Abone Sayısı (mn) 8,5 8,9 8,8 (1,4)% 2,6%
Mobil ARPU-Karma (TL) 23,8 26,0 26,1 0,6% 9,7%
Mobil ARPU-Faturalı (TL) 31,7 33,9 34,0 0,5% 7,4%
Mobil ARPU-Ön Ödemeli (TL) 15,3 16,8 17,1 1,4% 11,6%

(1) Yalın DSL ve Sabit Ses Hattı Sayısını içermektedir.

(2)Q2'16 itibari ile Sabit Ses ARPU hesaplamasında yeniden sınıflandırma yapılmıştır. Yurtiçi ve uluslararası sabit hat gelen çağrı arabağlantı gelirleri Sabit Ses ARPU hesaplamasına dahil edilmeye başlanmıştır. Yeniden sınıflandırma geriye dönük olarak 2014 1. Çeyrekten itibaren uygulanmıştır.

(3) Q2'16 itibari ile TV gelirleri Genişbant ARPU hesaplamasına dahil edilmemeye başlanmıştır. Yeniden sınıflandırma geriye dönük olarak 2014 1. Çeyrekten itibaren uygulanmıştır.

(4) Tivibu Ev (IPTV+Uydu) ve Tivibu Go (Web TV+Mobil TV+Smart TV) abonelerini içermektedir.

Türk Telekom Grubu hakkında  

176 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan Türk Telekom, Türkiye’nin ilk entegre telekomünikasyon operatörüdür. Müşterilerin hızla değişen iletişim ve teknoloji ihtiyaçlarına en güçlü ve en doğru şekilde cevap verebilmek amacıyla 2015 yılında Türk Telekomünikasyon A.Ş., Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. ve TTNET A.Ş. tüzel kişiliklerini mevcut şekliyle muhafaza ederek ve tabi oldukları mevzuat ve regülasyonlara tamamen uyarak, “müşteri odaklı” ve entegre bir yapıya geçmiştir. Bireysel ve kurumsal hizmetler alanında geniş hizmet ağı ve zengin ürün çeşitliliğine sahip olan Türk Telekom, Ocak 2016 itibarıyla mobil, internet, telefon ve TV ürün ve hizmetlerini ‘Türk Telekom’ tek marka çatısı altında bir araya getirmiştir.

“Türkiye’nin Çoklu Oyuncusu” Türk Telekom, 31 Aralık 2016 itibarıyla 13,1 milyon sabit erişim hattı, 8,7 milyon genişbant ve 18,6 milyon mobil aboneye hizmet vermektedir. Türk Telekom Grubu şirketleri Türkiye’yi yeni teknolojilerle buluşturma ve bilgi toplumuna dönüşüm sürecini hızlandırma vizyonuyla, 81 ilde 33.224 çalışanıyla hizmet vermektedir.

Türk Telekomünikasyon A.Ş., PSTN ve toptan genişbant hizmetlerini sunmakta olup, mobil operatör Avea İletişim Hizmetleri A.Ş., perakende internet hizmeti , IPTV, Uydu TV, Web TV, Mobile TV, Smart TV Hizmetleri sağlayıcısı TTNET A.Ş., Televizyon yayıncılığı ile isteğe bağlı yayıncılık (VOD) hizmetleri sağlayıcısı  Net Ekran Şirketleri, yakınsama teknolojileri şirketi Argela Yazılım ve Bilişim Teknolojileri A.Ş., BT çözüm sağlayıcısı Innova Bilişim Çözümleri A.Ş., çevrimiçi eğitim yazılımları şirketi Sebit Eğitim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş., çağrı merkezi şirketi AssisTT Rehberlik ve Müşteri Hizmetleri A.Ş., toptan veri ve kapasite servis sağlayıcısı Türk Telekom International ve iştiraklerinin yüzde 100'üne sahiptir.

Yasal Uyarı

Bu basın bülteninde yer alan bilgiler Türk Telekomünikasyon A.Ş. (Şirket) tarafından Türk Telekom Grubu şirketleri faaliyetleri ile ilgili olarak hazırlanmıştır. Burada sunulan fikirler yazım esnasında bir araya getirilen genel bilgiye dayanır ve bildirisiz değişikliğe tabidir. Şirket güvenilir olduğuna inandığı kaynaklardan topladığı bilgiye dayanır ancak bu bilginin gerçeklik ve eksiksizliğini garanti etmez.

Bu materyal gelecekteki sonuçlara ve beklentilere dair ifadeler içerir. Bu materyalde yer alan ve geçmişte dayanağı olmayan tüm ifadeler, bilinen ve bilinmeyen riskleri, belirsizlikleri ve bizim gerçek sonuçlarımız, performansımız ve başarılarımızın geleceğe yönelik ifadelerle belirtilen ve ima edilen sonuçlar, performans ve başarılardan farklı olmasına neden olabilecek diğer faktörleri içerir. Burada gerçek sonuçları yansıtmak için yer alan geleceğe yönelik ifadeleri, bu ifadeleri etkileyen varsayımlardaki ve faktörlerdeki değişiklikleri güncellemek için kanuni zorunluluklar dışında hiçbir yükümlülük üstlenmemekteyiz. Bu basın bülteni satış için bir teklif veya davet teşkil etmez, ya da hiçbir menkul kıymeti önceden talep etmek ya da almak için teklif teşviki içermez ve burada yer alan hiçbir bilgi herhangi bir kontrat ya da taahhüdün temelini oluşturmaz. Bu basın bülteninde yer alan bilgiler ya da bu bilgilerin eksiksizliği, gerçekliği ve doğruluğu herhangi bir amaç için güven vermeyebilir. Bu basın bültenindeki bilgiler doğrulanmaya, tamamlanmaya ve değişikliğe gerek duyabilir. Dolayısıyla, bilgilerin gerçekliği, eksiksizliği ve doğruluğuna bağlı olarak şirket veya şirket ortakları, yöneticileri, çalışanları veya diğer üçüncü kişiler adına belirtilen veya ima edilen hiçbir beyan veya teminat yapılmamıştır veya verilmemiştir. Ne şirket, ne şirket ortakları, yöneticileri, çalışanları, ne de diğer kişiler ne şekilde olursa olsun bu basın bülteninin kullanımından ya da içeriğinden kaynaklanan hiçbir zarar için herhangi bir yükümlülük kabul etmez. Bu basın bülteninde belirtilen PSTN ve toptan genişbant hizmetleri Türk Telekomünikasyon A.Ş. tarafından, perakende internet hizmetleri TTNET A.Ş. tarafından, Mobil hizmetler Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sunulmaktadır. Basın bülteninde kullanılan Türk Telekom® markası, Türk Telekom Grubu şirketleri ortak markasıdır. Tüm grup şirketlerinin tüzel kişilikleri korunmaktadır.

Basın bülteninde yer alan veriler ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından açıklanan sektör verileri arasında farklar olabilecektir. Bu farklar finansal verilerin solo/konsolide olarak açıklanması ve ARPU için hesaplama methodlarında farklılıklar olmasından kaynaklanmaktadır.

​​​​​​​​

Türk Telekom Grubu Konsolide Finansal Tabloları'na http://www.ttinvestorrelations.com/tr-tr/mali-operasyonel-veriler/sayfalar/ceyrek-donem-sonuclari.aspx adresinden ulaşılabilir.​​​​​​

​​​​
Lütfen kişisel notunuzu ekleyin Eklediğiniz notları sadece siz görebilirsiniz.
GÖNDER

Bu sayfadaki notlarınız