Menüye ulaşmak için tıklayınız Sayfa içeriğine ulaşmak için tıklayınız

Basın Bülteni

TÜRK TELEKOM GRUBU 2019 BİRİNCİ ÇEYREK FİNANSAL VE OPERASYONEL SONUÇLARI

7 Mayıs 2019

Üstün FAVÖK ve güçlü operasyonel performans ile sağlam başlangıç

Türk Telekom Grubu, üstün FAVÖK büyümesi ve güçlü gelir artışı ile 2019 yılı ilk çeyreğine ilişkin finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı. UFRYK 12 geliri hariç tutulduğunda, konsolide gelir büyümesi halka arzdan bu yana en yüksek büyüme ile yıllık %16,7 olarak gerçekleşti. Aynı zamanda, kaldıraçsız nakit akışındaki1 iyileşme devam ederken, konsolide FAVÖK marjı dikkat çeken bir artışla %49,1 seviyesine yükseldi. Grubun toplam abone sayısı 2019’un ilk çeyreğinde tüm iş kollarındaki güçlü performansla 46,7 milyona ulaştı.

Türk Telekom CEO'su Dr. Doany şunları söyledi:"2019’a, bu yılın da başarılı geçeceğini işaret eden güçlü bir başlangıç yaptık. Büyüme, verimlilik ve müşteri deneyimine odaklanan stratejimiz meyvelerini veriyor ve performansımızdaki güçlü ivme devam ediyor. 2019’un birinci çeyreğinde, güçlü nakit akışı yaratırken, karlılıkta üstün performans gösterdik. UFRYK 12 hariç tutulduğunda, tüm iş segmentlerimizdeki sağlam temellerimizin desteğiyle, gelir büyümemiz %16,7’ye yükseldi. Bu sonuçlar, Türkiye pazarında uzun vadeli fırsatları karşılamaya yönelik stratejimizin sağlamlığına olan güvenimizi tazeledi.”

2019 Yılı 1. Çeyrek Finansal Gelişmeler

Konsolide gelir, yıllık bazda %15,3 artış kaydederek 5,4 milyar TL'ye yükseldi. UFRYK 12 geliri hariç tutulduğunda, yıllık gelir artışı halka arzdan bu yana en yüksek büyüme oranı olan %16,7 seviyesinde gerçekleşti.

FAVÖK, bir önceki yıla göre %34,7 büyüme kaydederek 2,7 milyar TL seviyesinde gerçekleşirken, FAVÖK marjı %49,1 oldu. UFRS 16’nın etkisi hariç tutulduğunda da, grup sinerjileri ve artan verimlilikle desteklenen FAVÖK marjı %45,9 ile güçlü seyretti.

Faaliyet karı, yıllık bazda %36,4 artarak 1,5 milyar TL’ye yükseldi.

Yatırım harcamaları yıllık bazda %9,8 artışla 637 milyon TL olarak gerçekleşti.

Net kar 1Ç’18’de 110 milyon TL iken, 1Ç’19’da 310 milyon TL olarak gerçekleşti.

Yabancı para riskinden koruma oranı (hedge ratio)2, iki yıl önce %13 olan seviyesinden 2019 yılı ilk çeyreğinde %84 seviyesine yükseldi. Yeni koruma işlemleri ile gelir tablosunun kur hareketlerine duyarlılığı azalmaya devam etti.

1 Kaldıraçsız serbest nakit akışı işletme ve yatırım faaliyetlerinden sağlanan net nakit akışı olarak tanımlanmıştır.

2 Yabancı para (YP) riskinden koruma oranı, YP türev pozisyonu ile YP cinsinden nakit ve benzerlerinin toplamının YP cinsinden finansal borca oranı olarak tanımlanmıştır. Daha fazla bilgi için lütfen Yatırımcı İlişkileri Websitesi’nde yer alan “Özet Finansal ve Operasyonel Veriler” dosyasına bakınız.

2019 Yılı 1. Çeyrek Operasyonel Gelişmeler

Türk Telekom’un 1Ç’19’da toplam abone sayısı 737 bin net abone kazanımı ile 46,7 milyona ulaştı. Son on iki ayda kaydedilen 4,1 milyon net abone kazanımı ile halka arzdan bu yana en iyi birinci çeyrek performansı gerçekleşti.

Genişbant abone sayısı 2019’un ilk çeyreğinde 131 bin net kazanım ile 11,0 milyonu aştı. Net abone kazanımlarının yaklaşık %70'i giriş seviyesi penetrasyon teklifi olan “İnternet Bizden” ile gerçekleşti.

Mobil abone sayısı yılın ilk çeyreğinde dikkat çeken 575 bin net abone kazanımı ile 22,1 milyona ulaştı. Son on iki aylık dönemde, mobil net abone kazanımı 2008’den bu yana en iyi 12 aylık performansı sergileyerek 2,2 milyon olarak gerçekleşti.

Grup, 2019 yılının ilk çeyreğinde faturalı segmentte 550 bin net abone kazanımı ile halka arzdan bu yana en iyi performansı kaydetti ve faturalı abone oranı bir önceki yıla göre 2 puan artarak %58'e yükseldi.

Mobil abone kayıp oranı, 1Ç’19’da %6,1 ile tarihsel en düşük seviyelerinde kalmaya devam etti.

Sabit ses abone sayısı 1Ç’19’da bir önceki çeyrekte 9,9 milyon olan seviyesini korudu. Yılın ilk çeyreğinde, yalın DSL dahil toplam sabit erişim hatları 13 bin net abone kazanımı ile 14,5 milyona ulaştı.

Tivibu Ev, 2018 yılının son çeyreğinde %24’lük Pazar payı ile ödemeli TV geniş ekran pazarında iki numaralı oyuncu konumunu devam ettirdi. Ev TV abone sayısı 1Ç’19'da 1,7 milyon olurken, toplam TV abone sayısı 3,7 milyona ulaştı.

Türkiye'nin en çok indirilen klavye platformu Tambu, 1Ç’19’da 8,7 milyon indirme sayısına ulaştı. Yeni tasarımı ve arayüzü ile Tambu, piyasaya sunulduğundan beri 18 milyar kez görüntülendi ve Tambu uygulaması (araç çubuğu, tuş takımı ve ana uygulama üzerinden) üzerinden 41 milyar etkileşim sağlandı.

Şirketin müşteri odaklı platformu Online İşlemler, lansmanından bu yana 26,4 milyon kez indirildi. Uygulamayı kullanan mobil abone sayısı 1Ç’19’da 10 milyonu aştı.

Türk Telekom Genel Müdürü Dr. Doany’nin 2019 1Ç sonuçlarına ilişkin yorumları:

Rekor seviyede FAVÖK marjıyla güçlü bir performans daha

Birinci çeyrekte, ağırlıklı olarak mobil ve sabit genişbant segmentlerinde gerçekleşen orta-onlu seviyelerdeki büyümenin etkisiyle, %16,7’lik gelir büyümesi elde ettik. Sabit ses segmentindeki iyileşme %6,5 gelir artışı ile devam etti. FAVÖK; etkin maliyet yönetimi, sadeleştirilmiş organizasyon yapısı, entegre operatör olmanın sağladığı sinerjiler ve güçlü gelir büyümesinin etkisiyle, yıllık %34,7 artışla 2,66 milyar TL’ye ulaştı. 2019’un birinci çeyreğindeki %49,1’lik FAVÖK marjı, halka arzdan bu yana elde ettiğimiz en yüksek çeyreksel marj oldu. FAVÖK marjımız, UFRS 16 etkisinden arındırıldığında dahi, %45,9 seviyesiyle güçlü seyretti.

Lider entegre operatör konumumuzu kuvvetlendiriyoruz

Güçlü birinci çeyrek sonuçları, stratejimizin uygunluğunu ve özellikle de benzersiz çeşitliliğe sahip ürün portföyümüz ile farkımızı ortaya koyma çabamızın, entegre yaklaşımımızın ve sabit genişbant segmenti başta olmak üzere penetrasyonu arttırma odağımızın başarısını kanıtlıyor. 2019’un birinci çeyreğinde, 737 bin net abone kazanımı gerçekleştirdik. Bu çeyrekte, son on iki aydaki net abone kazanımımız, bütün iş kollarımızın desteğiyle, halka arzdan bu yana en yüksek birinci çeyrek sonucu olan 4,1 milyona ulaştı.

Bilgilerinin Türk Telekom Grup şirketleri arasında paylaşılmasına izin veren müşterilerimizin oranı, bir yıl önce %66 olan seviyesinden %74’e yükseldi. Sürdürülebilir abone büyümesi için, entegre yapımızdan faydalanarak çapraz satış, sinerji kampanyaları ve müşteriyi elde tutmaya yönelik kampanyalara odaklanmaya devam ediyoruz.

Lider entegre operatör konumumuzu yansıtacak şekilde, dünyanın en seçkin bağımsız marka derecelendirme kurumlarından biri olan Brand Finance tarafından, arka arkaya on birinci kez “Türkiye’nin En Değerli Telekomünikasyon Markası” seçildik.

Mobildeki konumumuzu güçlendirmeye devam ettik

Yılın ilk çeyreğinde, yarım milyondan fazla net mobil abone kazanımı gerçekleştirdik. Bu da mobil abone pazar payı hedeflerimizde doğru yolda olduğumuzu ortaya koyuyor. Son on iki ayda kazandığımız net mobil abone sayısı, halka arzdan bu yana kaydedilen en iyi artışla 2,2 milyona ulaştı. 2019’un birinci çeyreğinde, mobildeki net artışın büyük bir kısmı önümüzdeki dönemlerde veri tüketimini destekleyecek şekilde faturalı segmentten geldi. Net artıştaki güçlü performans, yalnızca yeni müşteri kazanımı ile değil aynı zamanda mevcut müşterilerimizin artan sadakatiyle de sağlandı. Bu da, birinci çeyrekte %6,1 ile bugüne kadar elde ettiğimiz en düşük seviyelerdeki müşteri kayıp oranı (churn) ile kendini gösterdi.

2018’in birinci çeyreğinde %39 olan LTE kullanıcılarının payı, 2019’un birinci çeyreğinde %49’a yükseldi. Veriye olan talep artışının desteğiyle, geçtiğimiz yıl %55 olan veri gelirlerinin payı %59’a ulaştı. Bu güçlü operasyonel performans, mobil segmentin finansal performansına da yansıdı. İki yıl önce yalnızca %13 olan mobil FAVÖK marjı %32’ye yükseldi.

Sabit genişbantta yeni bir dönem

1 Ocak itibarıyla, sabit genişbantta limitsiz tarifelerde adil kullanım kotasını kaldırdık ve yüksek kapasiteli teklifler sunduk. Yeni dönemde, hız tekliflerindeki çeşitlilik önem kazanacak. Bu doğrultuda, farklı müşteri ihtiyaçlarını karşılamak üzere portföyümüze yeni hız seçenekleri ekledik. Müşteri odaklı bir şirket olarak, sınıfının en iyisi müşteri hizmetlerini sunabilmek için yatırımlarımıza devam ediyoruz. 2019’un birinci çeyreğinde, yeni yatırımlarımızla, fiber ağımızı 285 bin km’ye ve fiber hane kapsamamızı 19,1 milyona çıkardık.

Türkiye’nin sabit genişbant hanehalkı penetrasyonu, 2018’in dördüncü çeyreği itibarıyla %56’ya ulaştı. 2019’da uygun fiyatlı giriş seviyesi penetrasyon kampanyamız ve bölgesel kampanyalar aracılığıyla, penetrasyonu arttırma stratejimizi sürdürüyoruz. Çeşitlenen dağıtım kanallarından yararlanarak genişbant penetrasyonunu arttırma stratejimize uygun olarak, elektrik şirketleriyle yaptığımız işbirliklerinin satışlarımıza sağladığı katkı artıyor.

Daha dayanıklı bir bilanço; tahvil ihracımıza güçlü talep

2019’un birinci çeyreğinde, koruma (hedge) işlemleri gerçekleştirmeye devam ettik ve iki yıl önce yalnızca %13 olan koruma oranımızı %84’e yükselttik. Yabancı para pozisyonumuzdaki azalma, kur hareketlerinin finansallarımız üzerindeki etkisini azaltmamıza imkan verecek ve böylece daha öngörülebilir bir net kar ve sürdürülebilir temettü görünümü sağlayacak.

Çeyrek içinde gerçekleştirdiğimiz 6 yıl vadeli 500 milyon Dolarlık tahvil ihracıyla, borç vade profilimizi iyileştirdik. Bu işlem, Türkiye’de Nisan 2018’den bu yana gerçekleştirilen ilk kurumsal işlem ve Mayıs 2016’dan bu yana gerçeğe uygun değerini fiyata yansıtan ilk Türk Eurobond ihracı olma özelliğini taşıyor. Tahvil ihracına, 39 ülkeden 264 yatırımcı 5 kat talep gösterdi. Bu talep; güçlü bilançomuzun, abone sayımızdaki gelir ve faaliyet karlılığımızdaki rekor büyümenin ve yüksek nakit yaratma kapasitemizin yatırımcılar tarafından takdir edildiğinin açık bir göstergesi.

Dijital dönüşüm yolunda ilerlemeye devam ediyoruz

Güçlü performansımız, dijital dönüşüm tutkumuzla müşterilerimizin günlük yaşamlarını iyileştirmek için yatırım yapmamıza imkan sağlıyor. Türkiye’nin lider entegre operatörü olarak, herkes için erişilebilir iletişim ilkemizle, Türkiye’yi geleceğe bağlamak için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Temel hizmetlerimize ek olarak, dijital çözümlerimiz ve bilgi ve iletişim teknolojileri çözümlerimizle değer yaratmak üzere iyi konumlanmış durumdayız. Bu gücün kaldıraç etkisinden yararlanabilmek için, Dijital Ürün Geliştirme ve Özel Siber Güvenlik ürünlerinden sorumlu yeni bir birim kurarak, dijital dönüşüme yönelik çalışmalarımızı sadeleştiriyoruz.

Türkiye’nin lider klavye uygulaması olan Tambu, yeni tasarımı ve arayüzüyle, 8,7 milyon indirme sayısına ulaştı. Sınıfının en iyisi müşteri deneyimi sunan Self-servis uygulamamız “Online İşlemler” lansmanından bu yana 26,4 milyon kez indirildi. Bu platform, operasyonel verimliliğin yanı sıra, müşteri deneyiminde de iyileşme sağlaması açısından bizim için çok önemli. Online İşlemler uygulaması, en iyi uygulamaların ödüllendirildiği Horizon Interactive Awards’ta Altın ödül kazandı. Bu iki platform dışında, müşteri bağlılığı için, Tivibu GO (yeni nesil TV platformu,Muud (dijital müzik platformu) ve e-dergi (dijital okuma platformu) gibi diğer dijital hizmetleri kullanmaya devam ediyoruz.

Yazılım temelli teknolojiler geliştiren iştirakimiz Argela tarafından yerli kaynaklar kullanılarak geliştirilen yeni mesajlaşma platformumuz LAFF’ın lansmanını kısa bir süre önce yaptık. LAFF, operatörden bağımsız olarak tüm mobil platformlarda kullanılabilen bir uygulama. Diğer mesajlaşma platformlarında bulunmayan pek çok özellik, yakında LAFF’a eklenecek. Bunlar aynı zamanda Tambu'nun özellikleri için de bütünleyici bir rol oynayacak ve Tambu üzerinde etkin gelir yaratıcı özellikler olarak çalışacak.

Halihazırda, 5G için hazırlıklar ve testler ülkede devam ediyor. Türk Telekom olarak, ONF gibi uluslararası teknoloji kurumları ve ONAP gibi açık projelerle iş birliği içerisinde, 5G standartlarını belirlemek üzere çalışıyoruz. Bu bağlamda, 5G ve SDN (Yazılım Tanımlı Şebeke)/NFV (Şebeke İşlevlerini Sanallaştırma) çözümleri ile RAN Dilimleme teknolojisi gibi patentleriyle Argela, çok önemli bir role sahip. Buna ek olarak, Argela’nın ABD’deki iştiraki Netsia, SEBA ürünüyle, Yazılım Tanımlı Genişbant Erişim referans tasarımında AT&T, DT, NTT ve Google Fiber ile iş birliğine devam ediyor.

Sonuç olarak, birinci çeyrek sonuçları, stratejimizi planlarımıza uygun bir şekilde uygulama yetkinliğimiz konusunda bize güven veriyor. Tüm paydaşlarımıza değer sunmaya devam etmek için, doğru stratejiye ve doğru insanlara sahip olduğumuza inancım tam. Müşterilerimize hizmet etmek ve bu başarılı sonuçlara ulaşmak için her gün gayretle çalışan Türk Telekom Grubunun tüm ekiplerine, bu mükemmel performans için teşekkür ediyorum.

2019 Yılı Öngörüsü:

Mevcut koşullarda 2019 yılı için öngörülerimiz değişmemiştir. Buna göre,

  • Konsolide gelirlerde (UFRYK 12 hariç) 2018 yılına göre %15 - %16 seviyelerinde artış
  • Konsolide FAVÖK’ün 10,0 milyar TL – 10,2 milyar TL seviyelerinde gerçekleşmesi*
  • Konsolide yatırım harcamalarının ise 4,6 - 4,8 milyar TL seviyelerinde gerçekleşmesi**

öngörülmektedir.

*FAVÖK üzerindeki UFRS 16 etkisini de içermektedir (650-700 milyon TL).

**UFRS 16’dan kaynaklanan kiralama yükümlülüklerine olan girişler ile netlenen kullanım hakkı varlıklarına olan girişleri (850 – 900 milyon TL) içermemektedir.

Finansal Gelişmeler

(milyon TL) Ç1'18 Ç4'18 Ç1'19 Çeyreklik Değişim Yıllık Değişim
Satış Gelirleri 4.686 5.398 5.403 %0,1 %15,3
Satış Gelirleri (UFRYK 12 hariç) 4.545 5.220 5.304 %1,6 %16,7
FAVÖK 1.972 2.229 2.655 %19,1 %34,7
Marj %42,1 %41,3 %49,1
Amortisman ve İtfa Gideri (878) (986) (1.164) %18,1 %32,5
Faaliyet Karı 1.094 1.244 1.491 %19,9 %36,4
Marj %23,3 %23,0 %27,6
Finansal Gelirler / (Giderler) (919) 1.413 (1.276) n.m. n.m.
Kur ve Türev Gelirleri / (Giderleri) (879) 1.736 (825) n.m. n.m.
Faiz Gelirleri / (Giderleri) (86) (216) (370) %71,3 %332,8
Diğer Finansal Gelirler / (Giderler) 46 (107) (81) n.m. n.m.
Vergi Geliri / (Gideri) (65) (442) 95 n.m. n.m.
Net Kar 110 2.215 310 %(86,0) %183,0
Marj %2,3 %41,0 %5,7
Düzeltilmiş Net Kar 3 815 856 952 %11,2 %16,8
Yatırım Harcamaları 581 1.451 637 %(56,1) %9,8

3 Düzeltilmiş net kar, döviz ve döviz türev gelir/giderlerinin (vergi sonrası) dönemsel net etkisini hariç tutmaktadır.

Satış Gelirleri

Konsolide gelirler 1Ç’19’da, bir önceki yıla göre %15,3 (artış: 717 milyon TL) büyüme göstererek 5.403 milyon TL’ye yükseldi. UFRYK 12 hariç tutulduğunda, mobil gelirdeki yıllık %17,3 (artış: 298 milyon TL), genişbant gelirindeki yıllık %17,0 (artış: 225 milyon TL) ve kurumsal data gelirindeki yıllık %11,6 (artış: 47 milyon TL) artış ile konsolide gelirdeki yıllık büyüme %16,7 (artış: 758 milyon TL) oldu. Aynı dönemde, sabit ses gelirleri art arda üç çeyrektir devam eden yıllık büyümesini sürdürdü ve 1Ç’19’da bir önceki yıla göre %6,5 (artış: 41 milyon TL) büyüme kaydetti.

Faaliyet Giderleri (Amortisman ve İtfa Giderleri Hariç)

1Ç’19’da faaliyet giderleri yıllık bazda %1,2 (artış: 34 milyon TL) arttı. UFRS 16 etkisi (network&teknoloji giderlerinde 117 milyon TL ve diğer giderlerde 58 milyon TL etki) hariç tutulduğunda faaliyet giderlerindeki büyüme yıllık bazda %7,7 (artış: 208 milyon TL) seviyesinde gerçekleşti.

1Ç’19’da network&teknoloji giderleri yıllık bazda %6,2 (artış: 25 milyon TL) arttı. UFRS 16 etkisi hariç tutulduğunda network&teknoloji giderleri artan enerji maliyetleri ve yabancı para cinsinden olan teknoloji giderlerinin kur etkisiyle artması nedeniyle yıllık bazda %35,0 (artış: 142 milyon TL) artış gösterdi.

Aynı zamanda, cihaz işinde segment bazlı yaklaşım ve risk yönetiminde daha ihtiyatlı politikaların pozitif etkisi 1Ç’19’da da devam etti. Böylelikle, şüpheli alacak karşılıkları yıllık bazda %32,4 (azalış: 28 milyon TL) azaldı.

1Ç’19’da personel giderlerinde artış yıllık bazda satış gelirlerindeki büyümenin altında seyrederek %9,1 (artış: 65 milyon TL) olarak gerçekleşti. Bu performans sadeleştirilmiş organizasyon ve verimlilik önlemleri ile desteklendi.

Ticari giderler ilk çeyrekte ticari planlara uygun olarak pazarlama ve kurumsal iletişim faaliyetlerine ilişkin giderlerin düşük seyretmesi ve verimlilik önlemleri ile desteklenerek yıllık bazda %35,2 (azalış: 108 milyon TL) azaldı.

Vergi gideri mobil gelirlere bağlı olarak frekans ve hazine payı giderlerinin artması sebebiyle yıllık bazda %21,4 (artış: 87 milyon TL) artış kaydetti.

Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kar (FAVÖK)

Konsolide FAVÖK, 1Ç’19’da yıllık bazda %34,7 artarak (artış: 684 milyon TL) 2,7 milyar TL'ye yükselirken; FAVÖK marjı %49,1 ile halka arzdan bu yana kaydedilen en yüksek çeyreksel marj oldu. UFRS 16 etkisi hariç tutulduğunda da, FAVÖK marjı %45,9 ile güçlü seviyede gerçekleşti; faaliyet gideri yönetiminde alınan verimlilik önlemleri ve güçlü gelir büyümesinin de desteğiyle geçen yılın ilk çeyreğine göre 3,8 puan artış gösterdi.

Öte yandan, iki yıl önce %13 olan mobil FAVÖK marjı güçlü bir iyileşme ile 1Ç’19’da %32’ye yükseldi. Bu iyileşme, temel olarak gelir büyümesindeki ivmelenme, ticari giderlerdeki optimizasyon, alacak yönetimindeki iyileşme ve grup sinerjileriyle sağlandı.

Amortisman ve İtfa Giderleri

1Ç’19’da amortisman ve itfa giderleri, ağırlıklı olarak UFRS 16 uygulamasından kaynaklanan 150 milyon TL tutarındaki amortisman etkisi nedeniyle yıllık %32,5 artışla 1,2 milyar TL’ye yükseldi.

Faaliyet Karı

Faaliyet karı 2019’un ilk çeyreğinde güçlü FAVÖK büyümesine paralel yıllık bazda %36,4 artarak (artış: 398 milyon TL) 1,5 milyar TL olarak gerçekleşti.

Net Finansal Gelir/Gider

Grup, 1Ç’19’da Türk Lirası’nın Dolar ve Avro karşısında değer kaybetmesinden kaynaklanan kur farkı gideri etkisiyle 1,3 milyar TL net finansal gider kaydetti. UFRS 16 uygulamasının finansman giderleri üzerindeki etkisi 47 milyon TL oldu.

Grup, birinci çeyrek boyunca, 200 milyon USD ve 336 milyon EUR değerinde yeni katılımlı çapraz para swap işlemleri (PCCS) gerçekleştirdi. İlk çeyrek sonu itibariyle, Grubun net açık yabancı para pozisyonu4 çeyrek sonunda toplamda 2,5 milyar USD eşdeğerinde PCCS pozisyonu ve 996 milyon USD eşdeğerinde döviz bazlı nakit dahil edildiğinde 664 milyon USD’ye geriledi. 1Ç’17’de %13 olan riskten koruma oranı 1Ç’19’da %84’e yükseldi.

Vergi Geliri/Gideri

İlk çeyrekte 95 milyon TL vergi geliri kaydedildi. Vergi geliri kaydedilmesinin sebebi ise karlılık anlamında güçlü performans gösteren TT Mobil’in daha önceki yıllara ilişkin vergi finansallarındaki zararının gelecek yıllara ilişkin vergi finansallarındaki gelirin önemli bir kısmını karşılaması olasılığının yüksek olmasından kaynaklı olan ertelenmiş vergi gelirleridir.

Net Kar/Zarar

Grup, 1Ç’19’da 310 milyon TL net kar elde etti (1Ç’18: 110 milyon TL). Döviz ve döviz türev etkileri hariç tutulduğunda düzeltilmiş net kar 1Ç’18’e göre %17 artışla 1Ç’19’da 952 milyon TL olarak gerçekleşti.

Yatırım Harcamaları

Yatırım harcamaları 1Ç’19’da 637 milyon TL oldu.

Nakit Akış

Kaldıraçsız serbest nakit akışı kaydedilen güçlü FAVÖK büyümesi ve iyileşen işletme sermayesi performansı sayesinde 2018 yılının aynı çeyreğinde kaydedilen eksi 148 milyon TL’ye karşılık 1Ç’19’da 1.443 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.

4Ç’18’de 4,5 milyar TL olan net nakit 1Ç’19'da 7,3 milyar TL'ye yükseldi. Nakit pozisyonundaki artışı 2025 vadeli tahvil ihracı destekledi. Şubat 2019’da 6 yıl vadeli 500 milyon ABD doları tutarındaki tahvil ihracı başarıyla tamamlandı.

Net borç, çeyreksel bazda %8 artarak 17,1 milyar TL'ye yükseldi. Net borç/FAVÖK oranı 1.86x ile 4Ç’18 seviyesinde sabit kaldı. UFRS 16 etkisi hariç tutulduğunda net borç, TL'nin değer kaybetmesine rağmen bir önceki çeyreğe göre sadece %1 artışla 16,0 milyar TL’ye yükselirken, net borç/FAVÖK oranı 1,78x'e geriledi.

4 Net açık yabancı para (YP) pozisyonu, YP cinsinden finansal borçtan, YP türev pozisyonu ve YP cinsinden nakit ve nakit benzerleri düşülerek hesaplanır. Borç hesaplaması, kiralama yükümlülüklerini içermemektedir.

Operasyonel Performans

Ç1'18 Ç4'18 Ç1'19 Çeyreklik Değişim Yıllık Değişim
Toplam Erişim Hattı Sayısı (mn) 5 13,9 14,4 14,5 %0,1 %4,1
Sabit Ses Hattı Sayısı (mn) 9,7 9,9 9,9 %(0,0) %2,6
Yalın Genişbant Abone Sayısı (mn) 4,2 4,5 4,6 %0,4 %7,5
Sabit Ses ARPU (TL) 21,9 22,5 22,7 %0,5 %3,3
Toplam Genişbant Abone Sayısı (mn) 10,1 10,9 11,0 %1,2 %9,7
Toplam Fiber Abone Sayısı ('000) 2.960 3.633 3.654 %0,6 %23,5
Eve/Binaya Kadar Fiber (‘000) 1.127 1.356 1.391 %2,6 %23,5
Saha Dolabına kadar Fiber (‘000) 1.833 2.276 2.263 %(0,6) %23,4
Genişbant ARPU (TL) 44,6 45,9 47,1 %2,7 %5,7
TV Abone Sayısı (mn) 6 2,9 3,6 3,7 %0,9 %25,2
Tivibu Ev (IPTV+Uydu) Abone Sayısı (‘000) 1.276 1.660 1.681 %1,3 %31,8
TV ARPU (TL) 17,5 15,1 15,1 %(0,5) %(13,9)
Mobil Abone Sayısı (mn) 19,9 21,5 22,1 %2,7 %10,9
Mobil Faturalı Hat Abone Sayısı (mn) 11,1 12,2 12,8 %4,5 %14,9
Mobil Ön Ödemeli Hat Abone Sayısı (mn) 8,8 9,3 9,3 %0,3 %5,9
Mobil ARPU-Karma (TL) 28,4 31,0 30,6 %(1,3) %7,9
Mobil ARPU-Faturalı (TL) 35,9 39,5 38,4 %(2,7)
Mobil ARPU-Ön Ödemeli (TL) 18,5 19,2 19,6 %1,7 %5,8

5 Yalın DSL ve Sabit Ses Hattı Sayısını içermektedir.

6 Tivibu Ev (IPTV+Uydu) ve Tivibu GO abonelerini içermektedir.

Notlar:

FAVÖK, genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri dışındaki bir finansal performans göstergesidir. Bu basın açıklamasında yer alan FAVÖK, satış gelirlerini, satışların maliyetini, pazarlama, satış ve dağıtım giderlerini, genel yönetim giderlerini, araştırma ve geliştirme giderlerini, diğer faaliyet gelirlerini/(giderlerini) ve yatırım faaliyetlerinden gelirlerini/(giderlerini) içermekte, fakat amortisman, itfa ve değer düşüş giderlerini, diğer faaliyet gelirlerinin/(giderlerinin) içerisinde yer alan finansal gelirleri / (giderleri) (banka borçları hariç cari hesap kur farkı gelirleri/(giderleri), faiz ve reeskont gelirleri / (giderleri)) içermemektedir.

Bu basın açıklamasında yer alan faaliyet karı; satış gelirlerini, satışların maliyetini, amortisman, itfa ve değer düşüş giderlerini, pazarlama, satış ve dağıtım giderlerini, genel yönetim giderlerini, araştırma ve geliştirme giderlerini, diğer faaliyet gelirlerini/(giderlerini) ve yatırım faaliyetlerinden gelirleri/(giderleri) içermekte, fakat SPK raporlarında diğer faaliyet gelirlerinin/(giderlerinin) içerisinde yer verilen finansal gelirleri / (giderleri) (banka borçları hariç cari hesap kur farkı gelirleri/(giderleri), faiz ve reeskont gelirleri / (giderleri)), içermemektedir. 2013 3. Çeyrekten itibaren finansal tablolar ve bağımsız denetim raporunda Grup’un SPK raporlarında belirtilen faaliyet karı KGK/SPK uyarınca yapılan sınıflandırma değişiklikleri nedeni ile bu faaliyet karından farklılaşmıştır.

Bu basın açıklamasında yer alan net finansal gelir/(gider); finansman gelirlerini/(giderlerini) ve SPK raporunda diğer faaliyet gelirlerinin/(giderlerinin) içerisinde yer verilen banka borçları hariç cari hesap kur farkı gelirlerini/(giderlerini), faiz ve reeskont gelirlerini/(giderlerini) içermektedir. 2013 3.Çeyrekten itibaren finansal tablolar ve bağımsız denetim raporunda belirtilen finansal geliri/(gideri) KGK/SPK uyarınca yapılan sınıflandırma değişiklikleri nedeni ile finansal gelirinden/(giderinden) farklılaşmıştır.

Türk Telekom Grubu hakkında

178 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan Türk Telekom, Türkiye’nin ilk entegre telekomünikasyon operatörüdür. Müşterilerin hızla değişen iletişim ve teknoloji ihtiyaçlarına en güçlü ve en doğru şekilde cevap verebilmek amacıyla 2015 yılında Türk Telekomünikasyon A.Ş., TT Mobil İletişim Hizmetleri A.Ş. ve TTNET A.Ş. tüzel kişiliklerini mevcut şekliyle muhafaza ederek ve tabi oldukları mevzuat ve regülasyonlara tamamen uyarak, “müşteri odaklı” ve entegre bir yapıya geçmiştir. Bireysel ve kurumsal hizmetler alanında geniş hizmet ağı ve zengin ürün çeşitliliğine sahip olan Türk Telekom, Ocak 2016 itibarıyla mobil, internet, telefon ve TV ürün ve hizmetlerini ‘Türk Telekom’ tek marka çatısı altında bir araya getirmiştir.

“Türkiye’nin Çoklu Oyuncusu” Türk Telekom, 31 Mart 2019 itibarıyla 14,5 milyon sabit erişim hattı, 11,0 milyon genişbant, 3,7 milyon TV ve 22,1 milyon mobil aboneye hizmet vermektedir. Türk Telekom Grubu şirketleri Türkiye’yi yeni teknolojilerle buluşturma ve bilgi toplumuna dönüşüm sürecini hızlandırma vizyonuyla, 81 ilde 32.770 çalışanıyla hizmet vermektedir.

Türk Telekomünikasyon A.Ş., PSTN ve toptan genişbant hizmetlerini sunmakta olup, mobil operatör TT Mobil İletişim Hizmetleri A.Ş., perakende internet hizmeti, IPTV, Uydu TV, Web TV, Mobile TV, Smart TV Hizmetleri sağlayıcısı TTNET A.Ş., yakınsama teknolojileri şirketi Argela Yazılım ve Bilişim Teknolojileri A.Ş., BT çözüm sağlayıcısı Innova Bilişim Çözümleri A.Ş., çevrimiçi eğitim yazılımları şirketi Sebit Eğitim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş., çağrı merkezi şirketi AssisTT Rehberlik ve Müşteri Hizmetleri A.Ş., proje geliştirme ve kurumsal risk sermayesi şirketi TT Ventures Proje Geliştirme A.Ş, elektrik tedarik ve satış şirketi TTES Elektrik Tedarik Satış A.Ş.’nin, toptan veri ve kapasite servis sağlayıcısı Türk Telekom International’ın doğrudan; Türk Telekom International iştiraklerinin, Televizyon yayıncılığı ile isteğe bağlı yayıncılık (VOD) hizmetleri sağlayıcısı Net Ekran şirketlerinin, cihaz satış şirketi TT Satış ve Dağıtım Hizmetleri A.Ş.’nin ve ödeme hizmetleri şirketi TT Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. ve rehberlik hizmetleri şirketi 11818 Rehberlik ve Müşteri Hizmetleri A.Ş’nin ise dolaylı olarak %100’üne sahiptir.

Yasal Uyarı

Bu basın bülteninde yer alan bilgiler Türk Telekomünikasyon A.Ş. (Şirket) tarafından Türk Telekom Grubu şirketleri faaliyetleri ile ilgili olarak hazırlanmıştır. Burada sunulan fikirler yazım esnasında bir araya getirilen genel bilgiye dayanır ve bildirisiz değişikliğe tabidir. Şirket güvenilir olduğuna inandığı kaynaklardan topladığı bilgiye dayanır ancak bu bilginin gerçeklik ve eksiksizliğini garanti etmez. Bu materyal gelecekteki sonuçlara ve beklentilere dair ifadeler içerir. Bu materyalde yer alan ve geçmişte dayanağı olmayan tüm ifadeler, bilinen ve bilinmeyen riskleri, belirsizlikleri ve bizim gerçek sonuçlarımız, performansımız ve başarılarımızın geleceğe yönelik ifadelerle belirtilen ve ima edilen sonuçlar, performans ve başarılardan farklı olmasına neden olabilecek diğer faktörleri içerir. Burada gerçek sonuçları yansıtmak için yer alan geleceğe yönelik ifadeleri, bu ifadeleri etkileyen varsayımlardaki ve faktörlerdeki değişiklikleri güncellemek için kanuni zorunluluklar dışında hiçbir yükümlülük üstlenmemekteyiz. Bu basın bülteni satış için bir teklif veya davet teşkil etmez, ya da hiçbir menkul kıymeti önceden talep etmek ya da almak için teklif teşviki içermez ve burada yer alan hiçbir bilgi herhangi bir kontrat ya da taahhüdün temelini oluşturmaz. Bu basın bülteninde yer alan bilgiler ya da bu bilgilerin eksiksizliği, gerçekliği ve doğruluğu herhangi bir amaç için güven vermeyebilir. Bu basın bültenindeki bilgiler doğrulanmaya, tamamlanmaya ve değişikliğe gerek duyabilir. Dolayısıyla, bilgilerin gerçekliği, eksiksizliği ve doğruluğuna bağlı olarak şirket veya şirket ortakları, yöneticileri, çalışanları veya diğer üçüncü kişiler adına belirtilen veya ima edilen hiçbir beyan veya teminat yapılmamıştır veya verilmemiştir. Ne şirket, ne şirket ortakları, yöneticileri, çalışanları, ne de diğer kişiler ne şekilde olursa olsun bu basın bülteninin kullanımından ya da içeriğinden kaynaklanan hiçbir zarar için herhangi bir yükümlülük kabul etmez. Bu basın bülteninde belirtilen PSTN ve toptan genişbant hizmetleri Türk Telekomünikasyon A.Ş. tarafından, perakende internet hizmetleri TTNET A.Ş. tarafından, Mobil hizmetler TT Mobil İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sunulmaktadır. Basın bülteninde kullanılan Türk Telekom® markası, Türk Telekom Grubu şirketleri ortak markasıdır. Tüm grup şirketlerinin tüzel kişilikleri korunmaktadır. Basın bülteninde yer alan veriler ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından açıklanan sektör verileri arasında farklar olabilecektir. Bu farklar finansal verilerin solo/konsolide olarak açıklanması ve ARPU için hesaplama metotlarında farklılıklar olmasından kaynaklanmaktadır.

Türk Telekom Grubu Konsolide Finansal Tabloları’na http://www.ttinvestorrelations.com/tr/malioperasyonel-veriler/ceyrek-donem-sonuclari.aspx adresinden ulaşılabilir.​

Lütfen kişisel notunuzu ekleyin Eklediğiniz notları sadece siz görebilirsiniz.
GÖNDER

Bu sayfadaki notlarınız