Menüye ulaşmak için tıklayınız Sayfa içeriğine ulaşmak için tıklayınız

Basın Bülteni

TÜRK TELEKOM GRUBU 2018 ÜÇÜNCÜ ÇEYREK FİNANSAL VE OPERASYONEL SONUÇLARI

6 Kasım 2018

SAĞLAM TEMELLER ÜZERİNDE

GÜÇLÜ OPERASYONEL PERFORMANS VE NAKİT ÜRETİMİ

Türk Telekom Grubu, 2018 yılı üçüncü çeyrek finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı. Grup, son on yılda elde ettiği en iyi abone kazanımı ile desteklenen güçlü operasyonel performansının bir yansıması olarak, hem gelir hem de FAVÖK1'de etkileyici büyüme oranları gerçekleştirirken önemli miktarda nakit akışı yaratmıştır.

Türk Telekom CEO'su Dr. Paul (Boulos H.B.) Doany şunları söyledi:

“Üçüncü çeyrek sonuçlarımız faaliyetlerimizin gücünü ön plana çıkarırken, 2018 yılına ilişkin hedeflerimizi arttırmamızı sağladı. Penetrasyon girişimlerimizin getirdiği faydalarla birlikte, entegre iş modelimizdeki benzersiz çeşitliliğe sahip portföyümüz ile üstün operasyonel sonuçlar elde ettik. Buna ek olarak kaldıraçsız serbest nakit akışı2 geçen sene aynı dönemdeki 278 milyon TL ile karşılaştırıldığında dikkate değer bir artış göstererek yılın ilk dokuz ayında 3 milyar TL’ye çıktı. Bu performansta rekor seviyede FAVÖK, LTE’ye geçiş sonrası normalleşen yatırım harcaması döngüsü ve etkin işletme sermayesi yönetiminin etkisi rol oynadı. Geleceğe baktığımızda, karlı büyüme sağlama ve güçlü nakit akışı yaratmada etkin yönetim performansımızla, Türkiye’nin de dahil olduğu gelişmekte olan piyasalardaki mevcut makro ortama uygun doğru adımları attığımız için güvenimiz tam.” 

2018 Yılı Öngörülerinde Yukarı Yönlü Revizyon

Şirketimiz, 2018 yılının ilk dokuz ayında kaydedilen güçlü gelir büyümesi ve güçlü operasyonel karlılığın ardından 2018 konsolide gelir (UFRYK 12 hariç), FAVÖK ve Yatırım Harcamaları öngörülerini yukarı yönlü revize etmeye karar vermiştir.

Bunun sonucunda mevcut koşullarda 2018 yılında;

  • Konsolide gelirlerimizin (UFRYK 12 hariç) 2017 yılına göre yaklaşık %13 seviyesinde artmasını,
  • Konsolide FAVÖK tutarımızın 8,0 milyar TL – 8,2 milyar TL seviyelerinde gerçekleşmesini,
  • Konsolide yatırım harcamalarımızın ise yaklaşık 4,2 milyar TL seviyesinde gerçekleşmesini,

öngörmekteyiz.

  Önceki Revize
2018 Beklentisi 2018 Beklentisi
Konsolide Gelir Büyümesi Yaklaşık %11 Yaklaşık %13
(UFRYK 12 hariç)
Konsolide FAVÖK 7,6 milyar TL – 7,8 milyar TL 8,0 milyar TL – 8,2 milyar TL
Konsolide Yatırım Harcamaları Yaklaşık 4,1 milyar TL Yaklaşık 4,2 milyar TL

1 FAVÖK, genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri dışındaki bir finansal performans göstergesidir. Bu basın açıklamasında yer alan FAVÖK, satış gelirlerini, satışların maliyetini, pazarlama, satış ve dağıtım giderlerini, genel yönetim giderlerini, araştırma ve geliştirme giderlerini, diğer faaliyet gelirlerini/(giderlerini) ve yatırım faaliyetlerinden gelirlerini/(giderlerini) içermekte, fakat amortisman, itfa ve değer düşüş giderlerini, diğer faaliyet gelirlerinin/(giderlerinin) içerisinde yer alan finansal gelirleri / (giderleri) (banka borçları hariç cari hesap kur farkı gelirleri/(giderleri), faiz ve reeskont gelirleri / (giderleri)) içermemektedir.

2 Kaldıraçsız serbest nakit akışı işletme ve yatırım faaliyetlerinden sağlanan net nakit akışı olarak tanımlanmıştır.

2018 3. Çeyrek Finansal Gelişmeler

Konsolide gelir, halka arzdan bu yana en yüksek yıllık gelir artış oranı olan %19 artışla 5,4 milyar TL’ye ulaştı. UFRYK 12 geliri hariç tutulduğunda, konsolide gelir büyümesi yıllık %17 oldu.

Konsolide FAVÖK, yıllık bazda %34 artarak 2,3 milyar TL’ye yükselirken %42 seviyesinde güçlü FAVÖK marjı gerçekleşti. Faaliyet karında da büyüme oranı hızlanarak yıllık bazda %34 oldu.

Dönem içerisindeki elverişsiz kur hareketleri nedeni ile 3Ç’18 net zararı 2,8 milyar TL olarak gerçekleşti. Öte yandan, döviz ve döviz türev etkileri hariç tutulduğunda net kar 1 milyar TL oldu.

Yatırım harcamaları 3Ç’17’de 554 milyon TL iken 3Ç’18’de 1,2 milyar TL olarak gerçekleşti.  

Grup, 3Ç’18’de güçlü FAVÖK büyümesi ve işletme sermayesindeki iyileşmenin itici gücü ile 3Ç’17’deki 381 milyon TL’nin oldukça üzerinde, 2,0 milyar TL seviyesinde yüksek seviyede kaldıraçsız serbest nakit akışı yarattı. Nakit ve nakit benzerleri ise 3Ç’17’deki 2,8 milyar TL’ye karşın 3Ç’18’de 6,2 milyar TL olarak gerçekleşti.

Yabancı para riskinden koruma oranı3, ek türev işlemler ve artan döviz bazlı naktin etkisi ile 3Ç’17’deki %31 ve 2Ç’18’deki %44 seviyesinden %57’ye yükseldi.

 

2018 Yılı 3. Çeyrek Operasyonel Gelişmeler

Türk Telekom toplam abone sayısı, 3Ç’18’deki 1,2 milyon net abone kazanımı ile 44,7 milyona ulaştı. Abone bazındaki yıllık büyüme hızlanarak 3Ç’17’deki %5,1 oranından 3Ç’18’de %10,4’e yükseldi. Bu oran halka arzdan itibaren gerçekleşen en yüksek yıllık büyüme oranı oldu.

Genişbant abone tabanı, 3Ç’18’de 288 bin net abone kazanımı ile yıllık bazda %13 artarak 10,6 milyon oldu.

Fiber abone sayısı4, bu segmentteki en iyi üçüncü çeyrek performansı olan 229 bin net abone kazanımı ile 3,4 milyona ulaştı.

Mobil abone tabanı 20,8 milyona yükseldi. Abone kazanımı 3Ç’18’de hızlanarak 2Ç’18’deki 293 bin ve 3Ç’17’deki 414 bin net abone kazanımının üzerinde 586 bin olarak gerçekleşti.

Bir yıl önce %80 olan LTE nüfus kapsama alanı 3Ç’18’de %89'a yükseldi. LTE kullanıcılarının5 mobil abone bazındaki payı 3Ç’17’de %22 iken 3Ç’18'de %44’e çıktı. LTE kullanıcısı başına ortalama aylık veri kullanımı ivme kazandı; kullanım yıllık %38 artış ile 6,5 GB’a yükseldi.

Sabit ses segmentinde abone kazanımı yılın üçüncü çeyreğinde 90 bin net kazanım ile devam etti. Yalın DSL dahil, toplam sabit erişim hatları çeyrekteki 202 bin net abone kazanım ile 14,3 milyona ulaştı.

3 Yabancı para riskinden koruma oranı, koruma altına alınmış yabancı para cinsinden borç ile yabancı para cinsinden naktin toplamının yabancı para cinsinden toplam borç içerisindeki payı olarak tanımlanmıştır. Daha fazla bilgi için lütfen Yatırımcı İlişkileri Websitesi’nde yer alan “Özet Finansal ve Operasyonel Veriler” dosyasına bakınız.

4 Eve/binaya kadar ve saha dolabına kadar fiber abonelerini içermektedir.

5 LTE hizmeti almak üzere kayıt olan ve LTE teknolojisini destekleyen simcard ve akıllı cihazlara sahip olan mobil abonelerdir.

Ev TV abone sayısı 3Ç’18’de bu segmentteki en yüksek üçüncü çeyrek net abone kazanımı olan 149 bin ile 1,6 milyona ulaşarak Tivibu Ev’in ödemeli TV pazarındaki ikinci oyuncu konumunu güçlendirdi. Toplam ödemeli TV aboneleri ise 3Ç’18’de bu segmentteki en iyi üçüncü çeyrek performansı ile 266 bin artarak 3,5 milyonu aştı.

Üçüncü çeyrek itibarıyla, abone tabanımızdaki çoklu ürün sahipliği oranı6 3Ç’17’deki %58 seviyesinden 3Ç’18’de % 63'e yükseldi.

2018 Yılı 3. Çeyrek Stratejik Gelişmeler

Türk Telekom Online İşlemler uygulamasında önemli gelişmeler kaydedilerek, sınıfının en iyisi self-servis müşteri deneyimi ve operasyonel verimlilik için atılan temeller güçlendirildi. Yeni özellikler, daha kullanıcı dostu ara yüzler ve cazip kampanyalar, “Online İşlemler” uygulamasının müşteri puanlamasını 5 üzerinden 4,67 yıldıza yükseltti. Uygulamanın 2018 yılının ilk 9 ayındaki TT Mobil kullanıcı sayısı bir önceki yıla kıyasla iki katın üzerine çıkarak, akıllı telefon kullanıcılarımız arasında %54 penetrasyon oranıyla, 8,8 milyona ulaştı.  Aktif müşteri tabanının ortalama kullanım sıklığı ayda 15 defayı geçti. Şimdiye kadar 21 milyon kez indirilen “Online İşlemler”, 3Ç’18’de Türkiye’de en çok indirilen ilk 10 uygulama arasında bulunuyor.

Türk Telekom, abonelerinin mobil cihaz finansman ihtiyaçlarına yönelik Hemenal Finansman A.Ş. ve ING Bank A.Ş. ile işbirliğine giderek yeni bir cihaz finansmanı modeli başlatmıştır. Bu modelde, finansman Hemenal Finansman ve ING Bank tarafından rekabetçi faiz oranları ile sağlanırken Türk Telekom Grubu tahsilata aracı olarak hareket edecek ve taksitlendirmeler abonelerin mobil faturalarına yansıtılacaktır. Türk Telekom abonelerine cep telefonu almaları veya yenilemeleri için kolay ve hızlı bir yol sunan bu yeni tüketici finansmanı çözümü ile Türk Telekom hem akıllı telefon penetrasyonundaki lider konumunu sağlamlaştırmayı hem de abonelerinin data kullanımını arttırmayı hedeflemektedir. Saha testlerinin tamamlanmasının ardından, Tüketici Finansmanı şu anda 60’ı aşkın Türk Telekom perakende mağazasında sunulmaktadır ve Türkiye geneline yaygınlaştırma çalışmaları devam etmektedir.

Türk Telekom, mevcut altyapının verimli kullanımını sağlamak ve yeni yatırımları hızlandırmak amacıyla, Vodafone ile Ankara Sincan’da sabit altyapının kiralanması hususunda pilot proje anlaşması imzaladı. Anlaşmaya göre, proje kapsamında mevcut altyapının olduğu lokasyonlarda, Türk Telekom, altyapısını Vodafone’a uygun fiyatlar karşılığında 15 yıllığına kiralayacak; uygun altyapının bulunmadığı yerlerde ise, ek yatırım ihtiyacı Vodafone tarafından finanse edilecek. Bu uygulama kapsamında, yeni altyapının sahibi Türk Telekom olacak. Seçilen alandaki kazı çalışmaları devam etmektedir. 

Türk Telekom Genel Müdürü Dr. Paul (Boulos H.B.) Doany’nin 2018 3Ç sonuçlarına ilişkin yorumları:

“Üçüncü çeyrekte, sürdürülebilir büyüme için penetrasyon ve veri tüketimini arttırma stratejimizden ödün vermeyerek, zorlu bir piyasa ortamında mali ve fiyatlama disiplinimizle faaliyetlerimize devam ederek sağlam sonuçlar elde ettik. Bu sonuçlarla, paydaşlarımıza daha fazla değer sunacak olan stratejimizin gücüne inancımız tam.  Buna dayanarak, 2018 gelir ve FAVÖK öngörümüzü yukarı yönlü güncelledik.

6Bilgilerinin Grup içinde paylaşılmasına ve kullanılmasına izni veren abone sayısı sabit tutulduğunda 3Ç’18’de toplam Grup abonelerinin %72’sine karşılık gelen aboneler arasında

7IOS Uygulaması puanı

Son on iki ayda, toplam Türk Telekom abone sayısını, halka arzdan bu yana elde edilen rekor net abone kazanımı olan 4,2 milyon ile 44,7 milyona taşıdık. Geçtiğimiz dönemde, Türk Telekom’u, abone tabanında sürdürülebilir büyüme sağlamada grup sinerjilerinden yararlanan, daha müşteri odaklı, penetrasyon ve çeşitlendirmeye öncelik veren, yenilikçi bir şirkete başarılı bir şekilde dönüştürdük.

Penetrasyon odaklı stratejimiz, mevcut ortam için uygun olduğunu kanıtladı. Elverişli fiyatlarda giriş seviyesindeki internet kampanyamız “İnternet Bizden”, toplam genişbant net abone artışımızın yaklaşık %50’sini oluşturdu. Bu performans, bu çeyrekte 90 bin net abone kazandığımız sabit ses segmentimizi desteklemeye devam etti. Bu çeyrekte, toplam net abone artışımızın %48’i abone sayısında 586 binlik bir artış yakaladığımız mobil segmentinden geldi; bu mobil büyüme stratejimizin başarısını doğruladı. Aynı zamanda, veri tüketimi ivmelendi; LTE kullanıcısı başına aylık ortalama 6,5 GB kullanım ile yıldan yıla %38’lik bir artış gösterdi. TV segmentinde, TV ve mobilin birlikte sunulduğu cazip fiyatlı paketlerimizin desteğiyle, ev TV abone tabanımızda şimdiye kadar üçüncü çeyrekte yaşanan en yüksek net artış olan 149 binlik bir büyümeyle, üçüncü çeyrekte yüksek ivmemizi sürdürdük. Türkiye’nin ödemeli TV pazarının iki numaralı oyuncusuyuz ve bu segmentteki performansımız, “kablosuz evler” stratejimizin doğru yolda ilerlediğini gösteriyor. Bu stratejiyi, rekabetçi pozisyonumuzu uygun fiyatlı TV hizmetiyle güçlendirme konusundaki odağımızı sürdürerek, üst pakete geçiş (upsell) faaliyetleri için kullanmaya devam edeceğiz.

Üçüncü çeyrekte, dijital çözümlerle, sınıfının en iyisi müşteri deneyimine odaklanmayı sürdürdük. Her bir temas noktasında müşteri deneyimini geliştirmeye yatırım yapıyoruz ve başlıca dijital temas noktamız olan “Online İşlemler” uygulamamızda kaydedilen gelişmeler bizi oldukça cesaretlendiriyor. Uygulamamızı kullanan TT Mobil abonelerinin sayısı ivmelenerek ilk 9 ayda 8,8 milyona ulaştı. Abonelerimize ücretsiz veri ve ücretsiz dakika gibi ödüller sunan sadakat kampanyamız “Sil Süpür”, bu kanaldaki ivmeye önemli katkılar sağladı. Buna ek olarak, dijital klavyemiz Tambu, 2018’in üçüncü çeyreği itibarıyla 7,2 milyon indirmeye ulaşırken aynı dönemde araç çubuğu üzerinden yapılan etkileşim sayısı 14,7 milyar oldu.  Tambu’nun yeni versiyonu araç çubuğuna entegre yiyecek-içecek, yerel ve web araması ve oyunlaştırma modülü gibi özellikler ile yakında piyasaya sürülecek. Ayrıca, dijital portföyümüzde çok yeni bir gelişme olarak, iştirakimiz Argela tarafından geliştirilen canlı mobil oyunumuz Eleq’i de uygulamaya koyduk.

Aynı zamanda, mevcut makro dinamikler göz önüne alındığında, altyapının etkin bir şekilde kullanılması ve mükerrer yatırımların en aza indirilmesi hususundaki girişimlerin önemi, sektördeki tüm oyuncular için ciddi oranda arttı. Bu bağlamda, üçüncü çeyrekte bir yandan sabit altyapı kiralamaya ilişkin pilot projemizi başlatırken, diğer yandan mobil şebeke paylaşımı fırsatlarını araştırmaya devam ettik. 

Özetle, bu finansal sonuçlar tüm faaliyet alanlarımızın gücünü, dayanıklılığını ve değişen ortama uyum sağlamak üzere attığımız erken adımlardan elde ettiğimiz faydaları yansıtıyor. Gelişmekte olan ekonomilerin birçoğu; ABD’nin faiz oranlarını yükseltmesi, sıkılaşan mali koşullar ve ticari korumacılık nedeniyle istikrarsız bir üçüncü çeyrek geçirdi. Türk Telekom olarak faaliyet giderleri ve yatırım harcamalarının verimliliği ile nakit akışı yaratılmasına sıkı bir şekilde odaklanarak önlemler alıyoruz. Aynı zamanda paydaşlarımıza daha fazla değer sunabilmek için, yüksek nakit akışı yaratma becerimizi de destekleyecek şekilde, finansal operasyonlarımızda disiplinli ve sağduyulu bir yaklaşım benimsedik. Bunlara ek olarak, Türkiye, muazzam büyüme potansiyeli barındıran ve yatırımcılara sayısız fırsatlar sunan genç, dinamik ve teknolojiyi yakından takip eden nüfusuyla eşsiz bir ülke. Hepsi bir arada değerlendirildiğinde, faaliyet alanlarımıza ilişkin önümüzdeki fırsatlara güvenimiz tam.

Son olarak, Türk Telekom ailesinin her bir üyesine, üçüncü çeyrekte devam eden çok değerli katkıları için teşekkür ediyorum. Bu vesile ile Türk hükümetinin enflasyonla mücadele programına tam desteğimizi de vurguluyorum. Ülkenin lider bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi olarak, Türkiye’yi geleceğe bağlamak için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.”

Finansal Gelişmeler

(milyon TL) 3Ç'17 2Ç'18 3Ç'18 Çeyreklik Değişim Yıllık Değişim
Satış Gelirleri 4,532 4,951 5,396 %9.0 %19.1
Satış Gelirleri (UFRYK 12 hariç) 4,420 4,740 5,154 %8.7 %16.6
FAVÖK 1,687 1,968 2,267 %15.2 %34.3
Marj %37.2 %39.8 %42.0    
Amortisman ve İtfa Gideri (714) (910) (961) %5.6 %34.6
Faaliyet Karı  973  1,058 1,305 %23.4 %34.1
Marj %21.5 %21.4 %24.2    
Finansal Gelirler / (Giderler) (519) (2,139) (5,077) %137.3 %877.9
Kur ve Türev Gelirleri / (Giderleri)8 (398) (1,933) (4,906) %153.8 %1133.0
Faiz Gelirleri / (Giderleri) 8 (88) (171) (186) %8.4 %111.0
Diğer Finansal Gelirler / (Giderler) (33) (35)  14 n.m. n.m.
Vergi Geliri / (Gideri) (161)  212  926 %337.6 a.d.
Net Kar 293 (870) (2,846) a.d. a.d.
Marj %6.5 a.d. a.d.    
Düzeltilmiş Net Kar 9 638  696  1,000 %43.6 %56.8
Yatırım Harcamaları 554 836 1,219 %45.8 %120.1

8 Geçmiş dönemlerde kur ve türev gelirleri/(giderleri) hesabında takip edilen, türev faiz ödemelerinden kaynaklanan gelir/giderler, 2Ç’18 tarihinden itibaren faiz gelir/giderlerinde takip edilmeye başlanmış olup 1Ç’18 itibarıyla bu ödemelerden kaynaklanan 18 mn TL gider de 2Ç’18 tarihinde faiz gelir/giderlerinde sınıflandırılmıştır.

9 Düzeltilmiş net kar, döviz ve döviz türev gelir/giderlerinin (vergi sonrası) dönemsel net etkisini hariç tutmaktadır.

Satış Gelirleri

Konsolide gelirler 3Ç’18’de, bir önceki yıla göre %19,1 (artış: 864 milyon TL) büyüme göstererek 5.396 milyon TL’ye yükseldi. UFRYK 12 hariç tutulduğunda, mobil gelirdeki yıllık %18,3 (artış: 314 milyon TL), genişbant gelirindeki yıllık %14,1 (artış: 173 milyon TL) ve uluslararası gelirdeki yıllık %44,7 (artış: 84 milyon TL) artış ile konsolide gelirdeki yıllık büyüme %16,6 (artış: 734 milyon TL) oldu. Sabit ses segmenti 3Ç’18’de yıllık bazda %1,2 gelir artışı (artış: 8 milyon TL) sağladı; aynı segmentte 3Ç’17’de yıllık %5,5 gelir kaybı (azalış: 38 milyon TL) gerçekleşmişti.

3Ç’18’de, cihaz işimizdeki segment bazlı yaklaşımımızın servis dışı mobil komisyon gelirlerlerimizdeki etkisi aşağıda faaliyet giderleri bölümü altında açıklandığı gibi devam etti. Ancak, bu etki geriye dönük yapılan bir defaya mahsus mobil gelirler ile büyük ölçüde dengelendi.

Faaliyet Giderleri (Amortisman ve İtfa Giderleri Hariç)

Faaliyet giderleri 3Ç’18’de yıllık bazda %10,0 (artış: 285 milyon TL) arttı. UFRS 15 etkisi (ticari giderlerde 162 milyon TL etki) ve UFRYK 12 artışı (artış: 115 milyon TL) hariç tutulduğunda faaliyet giderleri yıllık bazda %12,1 yükseldi (artış: 332 milyon TL).

1 Ocak 2018 tarihinden itibaren geçerli ve frekans ücretlerinin hesaplanmasında bir metodoloji değişikliğine yol açan 7061 sayılı Kanun, frekans ücretlerinde artışa (3Ç’18’de yaklaşık 45 milyon TL etki) neden oldu. Buna ek olarak, 1Ç'18 itibariyle, satışlar ile doğrudan bağlantılı olan frekans ücretleri "Vergi" gideri altında raporlanmaktadır. 2018’den önceki hesaplama metodolojisinde satışlara doğrudan bağlantısı olmadığından, söz konusu frekans ücretleri “Network ve Teknoloji” giderleri altında raporlanmaktaydı. Sonuç olarak, 3Ç’18’de “Network ve Teknoloji” giderleri ve “Vergi” giderleri birlikte, büyük ölçüde mobil gelirdeki büyümeye ilişkin vergi giderlerindeki artış, artan elektrik maliyetleri ve yabancı para cinsinden teknoloji giderlerinin itici gücü ile bir önceki yıla göre %30,7 arttı (artış: 238 milyon TL).

Aynı zamanda, alacak yönetiminde cihaz odaklı risk yönetimi politikası ve segment bazlı yaklaşımın pozitif etkisi ivme kazandı. Bunun sonucu olarak, şüpheli alacak karşılıkları yıllık bazda %42,8 azaldı (azalış: 48 milyon TL).

Personel giderleri, yıllık bazda %8,8 (artış: 61 milyon TL) arttı.

Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kar (FAVÖK)

3Ç’18’de konsolide FAVÖK %34,3 artarak (artış: 579 milyon TL) 2,3 milyar TL'ye yükseldi ve FAVÖK marjı %42 olarak gerçekleşti. UFRS 15 etkilerinden arındırıldığında dahi FAVÖK marjı, 3Ç’17’deki %37 seviyesine kıyasla 2 baz puan artarak %39 seviyesinde güçlü seyretti.

Amortisman ve İtfa Giderleri

Amortisman ve itfa giderleri, büyük ölçüde UFRS 15 uygulamasından kaynaklanan 120 milyon TL ek amortisman ve itfa giderinin etkisi ile yıllık %34,6 (artış: 247 milyon TL) artarak 961 milyon TL’ye yükseldi.

 

Faaliyet Karı10

Faaliyet karı, 3Ç’18’de güçlü FAVÖK büyümesi ile yıllık bazda %34,1 (artış: 332 milyon TL) artarak 1.305 milyon TL’ye yükseldi. UFRS 15’in 3Ç’18’de faaliyet karı üzerindeki etkisi limitli olup 38 milyon TL seviyesinde gerçekleşti.

Net Finansal Gelir / Gider11

Net finansal giderler, çeyrek boyunca TL’nin hem USD hem de EUR karşısındaki değer kaybının ardından gerçekleşen kur zararları nedeniyle önemli ölçüde artarak 3Ç’18’de 5,1 milyar TL olarak gerçekleşti.

Grup, üçüncü çeyrek boyunca, mevcut riskten korunma pozisyonlarının (hedge) koruma seviyelerini güçlendirirken, 200 milyon USD ve 108 milyon EUR değerinde yeni katılımlı çapraz para swap işlemleri (PCCS) gerçekleştirmiştir. Grubun çeyrek sonunda toplamda 1,5 milyar USD eşdeğerinde PCCS pozisyonu bulunmakta olup, 867 milyon USD eşdeğerinde döviz bazlı nakit dahil edildiğinde riskten koruma oranı3 %57’ye karşılık gelmektedir.

Grup, 1 Temmuz 2018 tarihi itibarıyla, risk yönetimi stratejisi, finansal riskten korunma gerekçeleri ve finansal riskten korunmanın finansal tablolardaki etkisi arasında daha kuvvetli bir bağlantı sağlamak amacıyla TFRS 9 finansal riskten korunma muhasebesi modeline uygun olarak katılımlı çapraz para swapları için finansal riskten korunma muhasebesi uygulamasına başlamıştır.

Vergi Geliri / Gideri

Kur zararlarının etkisi ile “vergi öncesi karı” negatif gerçekleşen Grup, 3Ç’18'de 926 milyon TL vergi geliri kaydetti.

Net Kar/Zarar

3Ç’18’de TL’nin USD ve EUR karşısındaki değer kaybının etkisi ile net zarar 2.846 milyon TL olarak gerçekleşti.

Öte yandan, döviz ve döviz türev etkileri hariç tutulduğunda Grup 3Ç’18’de yıllık bazda %57 oranında güçlü büyüme ile 1 milyar TL net kar elde etti.

10 Bu basın açıklamasında yer alan faaliyet karı; satış gelirlerini, satışların maliyetini, amortisman, itfa ve değer düşüş giderlerini, pazarlama, satış ve dağıtım giderlerini, genel yönetim giderlerini, araştırma ve geliştirme giderlerini, diğer faaliyet gelirlerini/(giderlerini) ve yatırım faaliyetlerinden gelirleri/(giderleri) içermekte, fakat SPK raporlarında diğer faaliyet gelirlerinin/(giderlerinin) içerisinde yer verilen finansal gelirleri / (giderleri) (banka borçları hariç cari hesap kur farkı gelirleri/(giderleri), faiz ve reeskont gelirleri / (giderleri)), içermemektedir. 2013 3. Çeyrekten itibaren finansal tablolar ve bağımsız denetim raporunda Grup’un SPK raporlarında belirtilen faaliyet karı KGK/SPK uyarınca yapılan sınıflandırma değişiklikleri nedeni ile bu faaliyet karından farklılaşmıştır.

11 Bu basın açıklamasında yer alan net finansal gelir/(gider); finansman gelirlerini/(giderlerini) ve SPK raporunda diğer faaliyet gelirlerinin/(giderlerinin) içerisinde yer verilen banka borçları hariç cari hesap kur farkı gelirlerini/(giderlerini), faiz ve reeskont gelirlerini/(giderlerini) içermektedir. 2013 3.Çeyrekten itibaren finansal tablolar ve bağımsız denetim raporunda belirtilen finansal geliri/(gideri) KGK/SPK uyarınca yapılan sınıflandırma değişiklikleri nedeni ile finansal gelirinden/(giderinden) farklılaşmıştır.

Yatırım Harcamaları

Yatırım harcamaları 3Ç’17’de 554 milyon TL iken 3Ç’18’de 1,219 milyon TL oldu. UFRS 15'in etkisi hariç tutulduğunda, düzeltilmiş yatırım harcamaları 1,057 milyon TL olarak gerçekleşti.

Nakit Akış

FAVÖK büyümesi ve işletme sermayesindeki iyileşmenin bir sonucu olarak kaldıraçsız serbest nakit akışı2 3Ç’17’deki 381 milyon TL’ye karşın 3Ç’18’de 2,0 milyar TL oldu. 3Ç’18’deki nakit ve nakit benzerleri ise 3Ç’17’deki 2,8 milyar TL ve 2Ç’18’deki 4,3 milyar TL’nin önemli ölçüde üzerinde gerçekleşerek 6,2 milyar TL’ye yükseldi.

Operasyonel Gelişmeler

  3Ç'17 2Ç'18 3Ç'18 Çeyreklik Değişim Yıllık Değişim
Toplam Erişim Hattı Sayısı (mn) 12 13.4 14.1 14.3 %1.4 %6.1
  Sabit Ses Hattı Sayısı (mn) 9.5 9.7 9.8 %0.9 %3.7
  Yalın Genişbant Abone Sayısı (mn) 4.0 4.3 4.4 %2.6 %12.0
Sabit Ses ARPU (TL) 23.0 22.2 22.5 %1.3 %(2.1)
Toplam Genişbant Abone Sayısı (mn) 9.4 10.3 10.6 %2.8 %13.0
Toplam Fiber Abone Sayısı ('000) 2,503 3,150 3,379 %7.3 %35.0
Eve/Binaya Kadar Fiber (‘000) 986 1,179 1,258 %6.7 %27.6
Saha Dolabına kadar Fiber (‘000) 1,517 1,971 2,121 %7.6 %39.8
Genişbant ARPU (TL) 44.1 43.6 44.4 %1.8 %0.7
TV Abone Sayısı (mn) 13 2.5 3.3 3.5 %8.2 %40.2
Tivibu Ev (IPTV+Uydu) Abone Sayısı (‘000) 1,029 1,451 1,600 %10.3 %55.5
TV ARPU (TL) 16.4 16.6 14.9 %(9.7) %(8.8)
Mobil Abone Sayısı (mn) 19.2 20.2 20.8 %2.9 %8.5
Mobil Faturalı Hat Abone Sayısı (mn) 10.4 11.5 11.8 %(100.0) %(100.0)
Mobil Ön Ödemeli Hat Abone Sayısı (mn) 8.8 8.7 9.0 %3.8 %2.9
Mobil ARPU-Karma (TL) 28.8 30.2 31.8 %5.2 %10.3
Mobil ARPU-Faturalı (TL) 36.8 37.8 39.6 %4.9 %7.7
Mobil ARPU-Ön Ödemeli (TL) 18.5 19.6 20.1 %2.2 %8.8

12 Yalın DSL ve Sabit Ses Hattı Sayısını içermektedir.

13 Tivibu Ev (IPTV+Uydu) ve Tivibu Go (Web TV+Mobil TV+Smart TV) abonelerini içermektedir.

​​

Türk Telekom Grubu hakkında  

178 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan Türk Telekom, Türkiye’nin ilk entegre telekomünikasyon operatörüdür. Müşterilerin hızla değişen iletişim ve teknoloji ihtiyaçlarına en güçlü ve en doğru şekilde cevap verebilmek amacıyla 2015 yılında Türk Telekomünikasyon A.Ş., TT Mobil İletişim Hizmetleri A.Ş. ve TTNET A.Ş. tüzel kişiliklerini mevcut şekliyle muhafaza ederek ve tabi oldukları mevzuat ve regülasyonlara tamamen uyarak, “müşteri odaklı” ve entegre bir yapıya geçmiştir. Bireysel ve kurumsal hizmetler alanında geniş hizmet ağı ve zengin ürün çeşitliliğine sahip olan Türk Telekom, Ocak 2016 itibarıyla mobil, internet, telefon ve TV ürün ve hizmetlerini ‘Türk Telekom’ tek marka çatısı altında bir araya getirmiştir.

“Türkiye’nin Çoklu Oyuncusu” Türk Telekom, 30 Eylül 2018 itibarıyla 14,3 milyon sabit erişim hattı, 10,6 milyon genişbant, 3,5 milyon TV ve 20,8 milyon mobil aboneye hizmet vermektedir. Türk Telekom Grubu şirketleri Türkiye’yi yeni teknolojilerle buluşturma ve bilgi toplumuna dönüşüm sürecini hızlandırma vizyonuyla, 81 ilde 33.226 çalışanıyla hizmet vermektedir.

Türk Telekomünikasyon A.Ş., PSTN ve toptan genişbant hizmetlerini sunmakta olup, mobil operatör TT Mobil İletişim Hizmetleri A.Ş., perakende internet hizmeti, IPTV, Uydu TV, Web TV, Mobile TV, Smart TV Hizmetleri sağlayıcısı TTNET A.Ş., yakınsama teknolojileri şirketi Argela Yazılım ve Bilişim Teknolojileri A.Ş., BT çözüm sağlayıcısı Innova Bilişim Çözümleri A.Ş., çevrimiçi eğitim yazılımları şirketi Sebit Eğitim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş., çağrı merkezi şirketi AssisTT Rehberlik ve Müşteri Hizmetleri A.Ş., proje geliştirme ve kurumsal risk sermayesi şirketi TT Ventures Proje Geliştirme A.Ş,  elektrik tedarik ve satış şirketi TTES Elektrik Tedarik Satış A.Ş.’nin, toptan veri ve kapasite servis sağlayıcısı Türk Telekom International’ın doğrudan; Türk Telekom International iştiraklerinin, Televizyon yayıncılığı ile isteğe bağlı yayıncılık (VOD) hizmetleri sağlayıcısı Net Ekran şirketlerinin, cihaz satış şirketi TT Satış Ve Dağıtım Hizmetleri A.Ş.’nin ve ödeme hizmetleri şirketi TT Ödeme Hizmetleri A.Ş. ve rehberlik hizmetleri şirketi 11818 Rehberlik ve Müşteri Hizmetleri A.Ş’nin ise dolaylı olarak %100’üne sahiptir.

Yasal Uyarı

Bu basın bülteninde yer alan bilgiler Türk Telekomünikasyon A.Ş. (Şirket) tarafından Türk Telekom Grubu şirketleri faaliyetleri ile ilgili olarak hazırlanmıştır. Burada sunulan fikirler yazım esnasında bir araya getirilen genel bilgiye dayanır ve bildirisiz değişikliğe tabidir. Şirket güvenilir olduğuna inandığı kaynaklardan topladığı bilgiye dayanır ancak bu bilginin gerçeklik ve eksiksizliğini garanti etmez.

Bu materyal gelecekteki sonuçlara ve beklentilere dair ifadeler içerir. Bu materyalde yer alan ve geçmişte dayanağı olmayan tüm ifadeler, bilinen ve bilinmeyen riskleri, belirsizlikleri ve bizim gerçek sonuçlarımız, performansımız ve başarılarımızın geleceğe yönelik ifadelerle belirtilen ve ima edilen sonuçlar, performans ve başarılardan farklı olmasına neden olabilecek diğer faktörleri içerir. Burada gerçek sonuçları yansıtmak için yer alan geleceğe yönelik ifadeleri, bu ifadeleri etkileyen varsayımlardaki ve faktörlerdeki değişiklikleri güncellemek için kanuni zorunluluklar dışında hiçbir yükümlülük üstlenmemekteyiz. Bu basın bülteni satış için bir teklif veya davet teşkil etmez, ya da hiçbir menkul kıymeti önceden talep etmek ya da almak için teklif teşviki içermez ve burada yer alan hiçbir bilgi herhangi bir kontrat ya da taahhüdün temelini oluşturmaz. Bu basın bülteninde yer alan bilgiler ya da bu bilgilerin eksiksizliği, gerçekliği ve doğruluğu herhangi bir amaç için güven vermeyebilir. Bu basın bültenindeki bilgiler doğrulanmaya, tamamlanmaya ve değişikliğe gerek duyabilir. Dolayısıyla, bilgilerin gerçekliği, eksiksizliği ve doğruluğuna bağlı olarak şirket veya şirket ortakları, yöneticileri, çalışanları veya diğer üçüncü kişiler adına belirtilen veya ima edilen hiçbir beyan veya teminat yapılmamıştır veya verilmemiştir. Ne şirket, ne şirket ortakları, yöneticileri, çalışanları, ne de diğer kişiler ne şekilde olursa olsun bu basın bülteninin kullanımından ya da içeriğinden kaynaklanan hiçbir zarar için herhangi bir yükümlülük kabul etmez. Bu basın bülteninde belirtilen PSTN ve toptan genişbant hizmetleri Türk Telekomünikasyon A.Ş. tarafından, perakende internet hizmetleri TTNET A.Ş. tarafından, Mobil hizmetler Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sunulmaktadır. Basın bülteninde kullanılan Türk Telekom® markası, Türk Telekom Grubu şirketleri ortak markasıdır. Tüm grup şirketlerinin tüzel kişilikleri korunmaktadır. 

Basın bülteninde yer alan veriler ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından açıklanan sektör verileri arasında farklar olabilecektir. Bu farklar finansal verilerin solo/konsolide olarak açıklanması ve ARPU için hesaplama metotlarında farklılıklar olmasından kaynaklanmaktadır.

Türk Telekom Grubu Konsolide Finansal Tabloları’na http://www.ttinvestorrelations.com/tr/mali-operasyonel-veriler/ceyrek-donem-sonuclari.aspx adresinden ulaşılabilir.​

Lütfen kişisel notunuzu ekleyin Eklediğiniz notları sadece siz görebilirsiniz.
GÖNDER

Bu sayfadaki notlarınız

FAALİYET RAPORU

PDF

ÖZET BİLGİPDF (912KB)

FAVORİLERİM & NOTLARIM

Twitter'da Takip Et