Menüye ulaşmak için tıklayınız Sayfa içeriğine ulaşmak için tıklayınız

Borç Bilgisi

2016 4Ç
Borç (milyon) Para Birimi TL Karşılığı 3 aya kadar 3 ay - 1 yıl 1 yıl - 2 yıl 2 yıl - 5 yıl 5 Years
TL 73 73 65 8 0 0 0
USD 3.010 10.594 515 788 1140 4.815 3.336
EUR 1.179 4.375 27 585 877 2.374 512
TOPLAM   15.041 606 1.381 2.017 7.189 3.848

*Toplam borçlar için ortalama vade süresi 2016 4. çeyreğinde 3,5 yıl olarak gerçekleşmiştir.

Para Birimi Dağılımı

Rasyolar 2016 Ç1 2016 Ç2 2016 Ç3 2016 Ç4 2016 YS
Net Borç/FAVÖK 1,68 1,99 1,92 2,17* 2,17*
Net Borç/Toplam Varlıklar 0,32 0,39 0,39 0,45 0,45
Borç (Total Yükümlülükler)/ Özkaynaklar 4,25 4,72 4,67 6,94 6,94
Borç (Finansal) / Özkaynaklar 2,54 2,95 2,90 4,44 4,44
Cari Oran 1,16 1,00 1,07 1,11 1,11

*Aralık 2016 itibarıyla, Net Borç/FAVÖK hesabında kullanılan FAVÖK, olağanüstü karşılıkları içermemektedir.

Net Borç: Kısa ve uzun vadeli borçlar ve finansal kiralamalardan kaynaklanan kısa ve uzun vadeli yükümlülüklerden hazır değerlerin çıkarılması ile bulunur.

FAVÖK, satış gelirlerini, amortisman ve itfa giderleri hariç olmak üzere doğrudan satış maliyetlerini, pazarlama, satış ve dağıtım giderlerini, genel yönetim giderleri ile diğer faaliyet gelirlerini/(giderlerini) içermekte, fakat kur farkı gelirini/(giderini), finansal geliri, konsolidasyona dahil olmayan iştiraklerden kaynaklanan gelirleri, iştiraklerin satışından elde edilen kazançları ve azınlık paylarını içermemektedir.

​​​​​​​​​​​​​
​​
Lütfen kişisel notunuzu ekleyin Eklediğiniz notları sadece siz görebilirsiniz.
GÖNDER

Bu sayfadaki notlarınız