Menüye ulaşmak için tıklayınız Sayfa içeriğine ulaşmak için tıklayınız

Borç Bilgisi

2018 1Ç
Borç (milyon) Para Birimi TL Karşılığı 3 aya kadar 3 ay - 1 yıl 1 yıl - 2 yıl 2 yıl - 5 yıl >5 yıl
TL   83 83 41 42 - - -
USD   3.021 11.930 511 927 3.552 4.050 2.891
EUR    1.126 5.480 433 784 1.473 2.019 771
TOPLAM   17.493 984 1.753 5.025 6.069 3.662

*Toplam borçlar için ortalama vade süresi 2018 1. çeyreğinde 2,9 yıl olarak gerçekleşmiştir.

Not: Riskten korunma işlemleri finansal tablo ve dipnotlarda yer almaktadır.

Rasyolar 2018 1Ç
Net Borç/FAVÖK 1,91
Net Borç/Toplam Varlıklar 0,45
Borç (Total Yükümlülükler)/ Özkaynaklar 5,03
Borç (Finansal) / Özkaynaklar 3,52
Cari Oran 1,27

Net Borç/FAVÖK hesabında kullanılan FAVÖK, olağanüstü karşılıkları içermemektedir.
Net Borç: Kısa ve uzun vadeli borçlar ve finansal kiralamalardan kaynaklanan kısa ve uzun vadeli yükümlülüklerden hazır değerlerin çıkarılması ile bulunur.
FAVÖK, satış gelirlerini, amortisman ve itfa giderleri hariç olmak üzere doğrudan satış maliyetlerini, pazarlama, satış ve dağıtım giderlerini, genel yönetim giderleri ile diğer faaliyet gelirlerini/(giderlerini) içermekte, fakat kur farkı gelirini/(giderini), finansal geliri, konsolidasyona dahil olmayan iştiraklerden kaynaklanan gelirleri, iştiraklerin satışından elde edilen kazançları ve azınlık paylarını içermemektedir.

​​​​
​​ ​​
Lütfen kişisel notunuzu ekleyin Eklediğiniz notları sadece siz görebilirsiniz.
GÖNDER

Bu sayfadaki notlarınız