Menüye ulaşmak için tıklayınız Sayfa içeriğine ulaşmak için tıklayınız

TTKOM Bloomberg: TTKOM TI Reuters: TTKOM IS

TTKOM Bloomberg: TTKOM TI Reuters: TTKOM IS

Müşterilerine mobil, genişbant, veri, TV, sabit ses ve yakınsama teknolojileri alanında yenilikçi hizmetlerini “Türk Telekom” tek markası altında sunan Türk Telekom Grubu dünya standartlarında entegre telekomünikasyon ve teknoloji hizmetleri sağlayıcısıdır. Türkiye 80 milyonluk büyüyen nüfusu ve artan hane halkı sayısı ile EMEA bölgesindeki en büyük telekom piyasalarından biri konumundadır

Türk Telekom Hakkında

 • 2005’te özelleştirildi ve 2008’de halka arz edildi; artan verimlilik ve genişleyen hizmet yelpazesi ile sonuçlanan başarılı bir değişim yaşadı.
 • Türk Telekom Grubu, mobil, genişbant, TV ve sabit ses ürün ve hizmetlerini “Türk Telekom” tek marka çatısı altında bir araya getirmiştir.
 • Ana iş kollarını destekleyen ve üçüncü taraf satışları ile sermaye değeri sağlayan, hepsi iyi konumlanmış güçlü iştirak portföyüne sahiptir.
 • Türk Telekom 256 bin kilometrelik fiber ağıyle Türkiye’nin 81 ilini kapsamaktadır.

Finansal ve Operasyonel Gelişmeler

 • 2017 yılında konsolide gelirler %12,6 artışla 18,1 milyar TL oldu - Halka arzdan bu yana kaydedilen en yüksek büyüme kaydedildi
 • UFRYK 12 hariç tutulduğunda, konsolide gelirler %10 - %11 olan yıllık büyüme öngörümüzün üst bandı seviyesinde %11,1 büyüdü
 • 2017’de konsolide FAVÖK %18,0 büyüme kaydetti - FAVÖK’teki bu artış halka arzdan bu yana en yüksek büyüme olurken, FAVÖK 6,3 milyar TL - 6,4 milyar TL olan FAVÖK öngörümüzün üst bandında 6,45 milyar TL oldu
 • Yılın son çeyreğinde Türk Telekom toplam abone sayısı 1.1 milyon net kazanım ile 41,7 milyona ulaşırken, tüm yıldaki net abone kazanımı 2,8 milyon ile halka arzdan bu yana bir yılda kaydedilen en yüksek kazanım oldu

Ortaklık Yapısı

ORTAKLIK YAPISI

Not: Türkiye Varlık Fonu’nun %1,68 oranında halka açık hissesi bulunmaktadır.

2018 Öngörüsü

 • Yaklaşık %11 Konsolide Gelir Büyümesi*
 • 7,0 milyar TL - 7,2 milyar TL seviyelerinde FAVÖK
 • Yaklaşık 3,5 milyar TL yatırım harcaması

* UFRYK 12 hariç

* İnşaat geliri düzeltmesi hariç

Gelir Dağılımı (2017 YS)

Gelir Dağılımı (2015 YS)

Grup Şirketleri

GRUP ŞİRKETLERİ

Turk Telekom Grubu mobil, sabit ses, genişbant ile TV ürün ve hizmetlerini “Türk Telekom” tek marka çatısı altında bir araya getirirken, TTNET A.Ş. ve Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. tüzel kişilikleri korunmaktadır.

Sabit Genişbant

Sabit hat performansı

Mobil

Mobil

TV

TV

Sabit Ses

Sabit Ses

Finansal Performans

Finansal Performans

Özet Finansallar

Konsolide Gelir Tablosu (milyon TL) 2017 4Ç '16 3Ç '17 4Ç '17
Satış Gelirleri 18,140 4,250 4,532 4,800
FAVÖK 6,452 1,434 1,687 1,525
Marj 35.6% 33.7% 37.2% 31.8%
Faaliyet Karı 3,433 658 973 713
Marj 18.9% 15.5% 21.5% 14.8%
Financial Gelirler/(Giderler) (1,954) (2,180) (519) (1,061)
Vergi Gideri (343) 134 (161) 235
Net Kar 1,136 (1,338) 293 (113)
Marj 6.3% n.m. 6.5% n.m.
Konsolide Nakit Akım Tablosu (milyon TL) 2017 4Ç '16 3Ç '17 4Ç '17
İşletme Faaliyetlerine İlişkin Nakit Akımı 5,944 2,243 952 3,063
Yatırım Faaliyetlerine İlişkin Nakit Akımı (4,278) (1,910) (570) (1,674)
Yatırım Harcamaları (4,224) (1,943) (618) (1,713)
Diğer Yatırım Harcamaları (54) 33 48 39
Finansal Faaliyetlere İlişkin Nakit Akımı (595) (503) 183 (12)
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim 1,072 (170) 564 1,376
Konsolide Bilanço (milyon TL) 31.12.2016 30.09.2017 31.12.2017
Toplam Varlıklar 26,874 26,519 29,149
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 8,341 8,148 8,438
Maddi Duran Varlıklar 8,760 8,362 9,138
Diğer Varlıklar 6,757 7,247 7,473
Nakit ve Nakit Benzerleri 3,016 2,761 4,100
Toplam Öz Sermaye ve Yükümlülükler 26,874 26,519 29,149
Öz Sermaye 3,260 3,260 3,260
Yedekler, Dağıtılmamış Karlar ve Diğer Özkaynaklar 126 1,389 1,295
Faize Tabi Yükümlülükler 15,041 15,398 16,492
Kıdem Tazminatı Karşılığı 696 673 711
Diğer Yükümlülükler 7,751 5,798 7,391
Lütfen kişisel notunuzu ekleyin Eklediğiniz notları sadece siz görebilirsiniz.
GÖNDER

Bu sayfadaki notlarınız