Menüye ulaşmak için tıklayınız Sayfa içeriğine ulaşmak için tıklayınız

Basın Bülteni

TÜRK TELEKOM GRUBU 2019 YIL SONU FİNANSAL VE OPERASYONEL SONUÇLARI

12 Şubat 2020

GÜÇLÜ OPERASYONEL PERFORMANSLA BİRLİKTE REKOR GELİR, FAVÖK BÜYÜMESİ VE NAKİT AKIŞI

Türk Telekom Grubu 2019 yılında güçlü operasyonel performans ile halk arzdan bu yana kaydedilen rekor gelir ve FAVÖK büyümesi ve güçlü nakit akışı açıkladı.

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal şunları söyledi: “2019 yılı Türk Telekom için güçlü finansal ve operasyonel sonuçlarla yine dikkat çekici yıl oldu. Entegre iş modelimiz altında eşsiz çeşitlendirilmiş portföyümüzle birlikte penetrasyonu artırma ve ARPU ve abone metriklerinde dengeli bir büyümeye odaklı stratejimiz bu güçlü sonuçları kaydetmemizi sağladı. Yıl içinde FAVÖK öngörümüzü iki kez yukarı yönlü revize ederken, FAVÖK’ümüz son öngörümüzün de üzerinde gerçekleşti; 2019 yılı satış gelirimiz ise öngörü paralelinde gerçekleşti. Bu sonuçlar stratejimizin başarısını ve Türk telekomünikasyon sektörünün sunduğu büyüme fırsatlarını bir kez daha teyit etti.”

2020 Yılı Öngörüsü:

Mevcut koşullarda 2020 yılı için öngörüler aşağıdaki gibidir:

 • Konsolide gelirlerde (UFRYK 12 hariç) 2019 yılına göre yaklaşık %14 seviyesinde artış,
 • Konsolide FAVÖK tutarının yaklaşık 12,4 milyar TL seviyesinde gerçekleşmesi,
 • Konsolide yatırım harcamalarının ise yaklaşık 5,8 milyar TL seviyesinde gerçekleşmesi.

2019 Yılı Finansal Gelişmeler

2019 yılında konsolide gelirler Türk Telekom’un halka arzından bu yana en yüksek büyüme olan %15,8 artışla 23,7 milyar TL’ye yükseldi.

UFRYK 12 hariç tutulduğunda, gelir artışı öngörüye paralel olarak yıllık bazda %15,1 oldu. 

Grup FAVÖK’ü, halka arzdan bu yana en yüksek yıllık büyüme olan %32,4 artışla, 11 milyar TL olan FAVÖK öngörüsünün üzerinde 11,2 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.

FAVÖK marjı faaliyet giderlerinin yönetimi konusunda alınan verimlilik önlemleri ve güçlü gelir büyümesi sayesinde artış göstermeye devam etti. Grup 2019 yılında 2018 yılına göre 5,9 puan artışla %47,2 FAVÖK marjı kaydetti. UFRS 16 etkisi hariç tutulduğunda, FAVÖK marjı 2018 seviyesinin yine 2,7 puan üzerinde %44,0 olarak gerçekleşti.

Faaliyet karı yıllık %36,7 artış ile 6,4 milyar TL’ye yükseldi.

Yatırım harcamaları temel olarak fiber dönüşüm projeleri, fiber greenfield yatırımları ve mobildeki kapasite artışları nedeniyle yıllık bazda %20,9 artışla 4,9 milyar TL’ye yükseldi.

2019 yılında net kar, güçlü faaliyet performansı, disiplinli faaliyet gideri yönetimi ve kur ortamının daha elverişli olması sayesinde 2018 yılında kaydedilen 1.391 milyon TL net zarara karşın önemli bir artış göstererek 2.407 milyon TL oldu.

Kaldıraçsız serbest nakit akışı1 2019 yılında güçlü FAVÖK performansı sayesinde 2018 yılındaki 3,5 milyar TL seviyesinden 6,4 milyar TL’ye yükseldi. UFRS 16 etkisi hariç tutulduğunda, kaldıraçsız serbest nakit akışı 2018’e göre %62 artışla 5,6 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.

1Kaldıraçsız serbest nakit akışı işletme ve yatırım faaliyetlerinden sağlanan net nakit akışı olarak tanımlanmıştır.

Güçlü FAVÖK performansı ve borçluluk seviyesindeki düşüşün etkisi ile Net Borç/FAVÖK oranı 4Ç’18’de 1,86x olan seviyesinden 4Ç’19’da 1,41x seviyesine geriledi.

Grubun net açık yabancı para pozisyonu2 4Ç’18’deki 1.238 milyon Dolar seviyesinden 370 milyon Dolar seviyesine düştü (4Ç’17: 2.813 milyon Dolar). 

2019 Yılı 4. Çeyrek Finansal Gelişmeler

Konsolide gelirler yıllık bazda %16,4 artışla 6,3 milyar TL’ye yükseldi. UFRYK 12 hariç tutulduğunda, gelir büyümesi yıllık bazda %14,8 oldu.

Konsolide FAVÖK yıllık bazda %26,9 artışla 2,8 milyar TL olurken, FAVÖK marjı %45,0 ile güçlü seyretti. UFRS 16 etkisi hariç tutulduğunda, 4Ç’19’da FAVÖK marjı %41,7 oldu.

Faaliyet karı yıllık bazda %28,6 artışla 1,6 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.

Net kar, 4Ç’18’de Kur & Türev geliri (1.736 milyon TL) nedeniyle kaydedilen 2.215 milyon TL’ye kıyasla 4Ç’19’da 545 milyon TL oldu.

Yatırım harcamaları 4Ç’18’de kaydedilen 1,5 milyar TL ile karşılaştırıldığında 4Ç’19’da 2,1 milyar TL olarak gerçekleşti.

Kaldıraçsız serbest nakit akışı 4Ç’18’de kaydedilen 431 milyon TL’nin 4 katının üzerine çıkarak 4Ç’19’da 1.900 milyon TL oldu.

2019 Yılı 4. Çeyrek Operasyonel Gelişmeler

Türk Telekom’un toplam abone sayısı 4Ç’19’da 47,8 milyona ulaştı. Tüm yıl için, net abone kazanımı 1,8 milyon olurken, tek seferlik etkiler hariç tutulduğunda 2,4 milyon olarak gerçekleşti.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) yeni düzenlemesi Türk ya da yabancı kimlik numarası olmayan abonelerin aboneliklerinin 1 Aralık 2019 tarihine kadar iptalini gerektirmekteydi. Bu kapsamda, mobil segmentte silinen abonelerin sayısı 3Ç’19’da 284 bin ve 4Ç’19’da 169 bin oldu. Bu düzenlemeye uyum çerçevesinde, sabit genişbant ve sabit seste sırasıyla 21 bin ve 29 bin abonelik iptal edildi. Ek olarak, şirket politikası doğrultusunda sabit genişbant segmentinde günlük tarifedeki 80 bin aktif olmayan abonelik sistemden silindi. Tek seferlik bu etkiler hariç tutulduğunda, Türk Telekom grubu toplam net abone kazanımı dördüncü çeyrekte 459 bin oldu.

Sabit genişbant abone sayısı 4Ç’19’da 39 bin net artışla (tek seferlik etkiler hariç tutulduğunda 140 bin artış) 11,4 milyona ulaştı. Tüm yıl için net abone kazanımı 458 bin oldu. Sabit genişbant ARPU’su bir önceki yıla göre 2011 yılından bu yana en yüksek yıllık büyümeyi kaydederek %13 artış gösterdi.

Fiber abone sayısı 4Ç’19’da 4,2 milyona ulaşırken, toplam sabit genişbant abone tabanının %37’si fiber tarifelerde bulunmaktadır.

Penetrasyon odaklı giriş seviyesi kampanyası olan İnternet Bizden abonelikleri 1,1 milyona ulaştı. İnternet Bizden tarifeleri 4Ç’19’da daha yüksek data içerikli paketlerle yenilendi.

2Net açık yabancı para (YP) pozisyonu, YP cinsinden finansal borçtan, YP türev pozisyonu ve YP cinsinden nakit ve nakit benzerleri düşülerek hesaplanır. Borç hesaplaması, kiralama yükümlülüklerini içermemektedir.

Fiber hane kapsaması fiber dönüşüme artan odağı yansıtacak şekilde 4Ç’18’de 18,6 milyon olan seviyesinden 21,9 milyona yükseldi.

4Ç’18’de 282 bin kilometre olan fiber ağ uzunluğu 4Ç’19’da 304 bin kilometreye yükseldi.

Mobil abone tabanı 4Ç’19’da 186 bin net kazanım ile 22,9 milyona yükseldi. Tüm yıl için, net abone kazanımı özellikle faturalı segmentin güçlü desteği ile 1,4 milyon oldu (tek seferlik etkiler hariç tutulduğunda, 1,9 milyon).

LTE nüfus kapsama alanı 4Ç’19’da %92’ye yükseldi. 3G bina içi kapsama alanı da son dört yılda 32 puanlık artışla %89’a çıktı (3G nüfus kapsama alanı: %97).

4Ç’18’de %46 olan LTE abonelerinin3 mobil abone tabanındaki payı 4Ç’19’da %55’e ulaştı. 4Ç’18’de 6,1 GB olan LTE kullanıcısı başına aylık ortalama data kullanımı 4Ç’19’da 8,6 GB’a yükseldi.

Sabit ses abone sayısı 4Ç’19’da 24 bin artışla 10,0 milyon oldu. Yalın DSL dahil, toplam sabit erişim hat sayısı 2Ç’12’den beri en yüksek seviye olan 14,6 milyon ile güçlü kalmaya devam etti.

Grup içinde bilgilerini paylaşma ve kullanma izni veren abonelerin 4Ç’18’de %72 olan oranı 4Ç’19’da %79’a ulaştı. 4Ç’19 itibarıyla, çoklu ürün sahipliğinin Türk Telekom abone tabanındaki payı4 4Ç’18’de %60 olan seviyesinden %63'e yükseldi. Şirketin müşteri odaklı platformu Online İşlemler, hizmete sunulduğundan beri 36 milyon defa indirildi. 4Ç’19’da bu uygulamayı kullanan tekil mobil abone sayısı bir önceki yıla göre %43 artışla 17,8 milyon oldu.

3LTE hizmeti almak üzere kayıt olan ve LTE teknolojisini destekleyen simkart ve akıllı cihazlara sahip olan mobil abonelerdir.

4Bilgilerinin geçtiğimiz yıl Grup içinde paylaşılmasına ve kullanılmasına izni veren aboneler sabit tutulduğunda

Türk Telekom Genel Müdürü Ümit Önal’ın 2019 yılı sonuçlarına ilişkin yorumları:

Türkiye’yi geleceğe bağlama vizyonumuzla başarılı bir yılı daha geride bıraktık

Türkiye’nin lider iletişim ve teknoloji şirketi olarak gerek ürün çeşitliliğimizin benzersizliği, gerek entegre operatör olmamızın sağladığı fark ile başarılı bir yılı daha geride bıraktık. Kaydettiğimiz operasyonel ve finansal performans ülkemizin dijital ve teknolojik dönüşümüne öncülük etme vizyonumuzla doğru yolda olduğumuzu bir kere daha gösteriyor.

2019 yılında konsolide satış gelirimiz halka arzdan beri en yüksek yıllık artış olan %16 ile 23,7 milyar TL’ye yükseldi. Bu performansa faaliyetlerimizin ana kollarını oluşturan mobil ve sabit genişbant segmentlerinde gerçekleştirdiğimiz yıllık %18 ve %20 gelir büyümesi katkı sağladı. Kaydettiğimiz 11,2 milyar TL FAVÖK, yıl içinde yaptığımız iki yukarı yönlü revizyon ile Ekim ayında 11 milyar TL olarak paylaştığımız öngörümüzün üzerinde gerçekleşti. FAVÖK yıllık %32 artarken, FAVÖK marjımız %47,2 olarak gerçekleşti. 2019 yılında uygulamaya başladığımız UFRS 16 etkisini hariç tuttuğumuzda, kaydettiğimiz %44,0 seviyesindeki FAVÖK marjı ise karşılaştırılabilir bazda yıllık 2,7 puan artışa işaret ediyor. Bu sayede 2019’da net karımız son yedi senenin en yüksek seviyesine erişerek 2,4 milyar TL olarak gerçekleşti.

2019 yılının ilk çeyreğinde gerçekleştirdiğimiz 6 yıl vadeli 500 milyon Dolarlık tahvil ihracımıza 39 ülkedeki 264 yatırımcıdan gelen 5 kat talep, kaydettiğimiz güçlü operasyonel ve finansal sonuçların yatırımcılar tarafından takdir edildiğinin bir göstergesi oldu.

2019 yılında sürdürülebilir büyümemize devam ettik

2019 yılı boyunca dengeli ARPU ve abone büyümesi stratejimiz meyvelerini verdi. Grup abone sayımızı yıllık 1,8 milyon artışla 47,8 milyona yükselttik. Tek seferlik sebeplerle iptal ettiğimiz 583 bin aboneliğin etkisi hariç tutulduğunda, yıllık abone artışımız 2,4 milyon seviyesinde gerçekleşti. Bu büyümeye sabit genişbantta penetrasyon arttırmaya yönelik girişimlerimiz, mobilde pazar payı artışımız, sabit seste dünyadaki trendlerin tersine sağladığımız büyüme ve çapraz satış stratejimiz katkı sağladı.

Bilgilerinin Türk Telekom Grup şirketleri arasında paylaşılmasına izin veren müşterilerimizin oranı 2018 yılındaki %72 seviyesinden 2019 yılında %79 seviyesine yükseldi. Ayrıca, çoklu ürün sahipliğimiz yıllık bazda 3,2 puan artışla %63 seviyesinde gerçekleşti.

2020 yılında da güçlü büyüme öngörüyoruz

Kaydettiğimiz başarılı performansın, doğru stratejilerimizin ve daha çevik organizasyon yapımızın katkısıyla Türkiye için ekonomik göstergelerin olumlu olduğu 2020 yılında da devam etmesini bekliyoruz.

2020 yılında satış gelirlerimizdeki büyümenin yıllık %14, FAVÖK rakamımızın 12,4 milyar TL ve yatırım harcamalarımızın 5,8 milyar TL seviyesinde gerçekleşeceğini öngörüyoruz. 2020 senesinde hem sabit genişbantta hem de mobil segmentte kapasite artışının yanında hizmet kalitemizi arttıracağız, müşteri deneyimini iyileştireceğiz ve hızlı geri dönüşü olan yatırımlara odaklanacağız. Aynı zamanda, 5G’ye hazırlık kapsamında çekirdek şebekemize yatırımlarımız devam edecek.

“Merkeze değil herkese” anlayışımızla fiber altyapı yatırımlarımız hız kesmeden devam ediyor

Türk Telekom olarak Türkiye’nin dijital dönüşüm sürecine öncülük etmeye önem veriyoruz. İnternet penetrasyonunu arttırmaya verdiğimiz önem ile 2017 yılında başlattığımız ve yeni paketlerle sunmaya devam ettiğimiz “İnternet Bizden” kampanyamızın desteği ile Türkiye’de genişbant hanehalkı penetrasyonu iki yılda %48’den %58’e yükseldi. Türk Telekom olarak Türkiye’nin genişbant internet penetrasyonunu %70 seviyelerine çıkarmak için çalışmaya devam edeceğiz.

Son 10 yıldır Türkiye’nin dijital dönüşümüne ve 5G teknolojisinin de sabit altyapısını sağlayacak fiber şebekemizi yaygınlaştırmaya odaklandık. 2019 yılında fiberle ulaşabileceğimiz hane sayısında şimdiye kadar en yüksek yıllık artış olan 3,2 milyon artış ile rekora imza attık ve hane kapsamamızı 2019 sonu itibarıyla 21,9 milyon haneye yükselttik. Fiber ağımızın toplam uzunluğu 304 bin kilometreye ulaşırken, fiber kıl uzunluğu yaklaşık 7,5 milyon kilometre oldu. “Sadece merkeze değil, herkese” hizmet anlayışımız doğrultusunda Türkiye’nin en ücra köşelerinde yaşayan tek bir bireyden kalabalık ailelere, küçük işletmelerden en büyük şirketlere kadar tüm abonelerimize aynı kalitede hizmet sunmayı kendimize görev edindik. Bu kapsamda sadece Türkiye’nin merkezlerinde yaşayan kişilere değil, 81 ilimizin tüm ilçelerine fiber internet götürdük.

Her bir müşterimize değer veriyoruz, müşteri deneyimi en önemli önceliklerimizden

2020 yılı her bir müşterimizi değerli hissettirdiğimiz ve müşteri memnuniyetini arttırmak için daha fazla çalıştığımız bir yıl olacak.

Benimsediğimiz rekabetçi müşteri deneyimi anlayışı sayesinde, 2019 yılında arıza çözüm, nakil ve kurulum memnuniyeti puanlarımızdaki yükseliş devam etti. Müşteri deneyimini dijital dönüşümle güçlendirmek için uygulamaya aldığımız müşteri odaklı self servis uygulamamız “Online İşlemler”, lansmanından bu yana 36 milyon kez indirildi. 2019 yılında uygulamayı kullanan tekil mobil abone sayısı yıllık bazda %43 artışla 17,8 milyona ulaştı.

Önümüzdeki dönemde müşterilerimize bütünleşik kanallarda en iyi deneyimi sunmak için online kanallar ile fiziksel kanallardaki entegrasyonu sağlayacağız.

Mobildeki konumumuzu güçlendirmeye devam ettik

Mobil segmentte, 2019 yılını 1,4 milyon net mobil abone artışı ile tamamladık. BTK’nın kimlik numarası olmayan aboneliklere yönelik aldığı karar kapsamındaki uyum çalışmalarımız sebebiyle üçüncü çeyrekte iptal ettiğimiz 284 bin mobil aboneye ek olarak, son çeyrekte 169 bin mobil aboneliği iptal ettik. Bu etki hariç tutulduğunda, 2019 yılında net mobil abone kazanımımız 1,9 milyon oldu.

Son beş yılda mobil abone pazar payımızı 5 puan artışla %28 seviyelerine çıkardık. Bu sayede, pazar payımızı karlı bir şekilde %30’un üzerine çıkartma hedefimize daha da yaklaştık. Sürdürülebilir seviyelere yükselen mobil FAVÖK marjımızla, mobil segmentin konsolide FAVÖK’e olan katkısı günden güne artış göstermekte. Ayrıca, mobil yatırımlarımla ve yeni frekanslarımızın sağladığı avantajla 3G bina içi kapsama alanımızı dört senede 30 puanın üzerinde arttırdık ve LTE kapsama alanımızı %92 seviyesine çıkardık.

Türk Telekom, mobil segmentte sektörünün öncü firma ve kurumlarıyla yaptığı iş birlikleri ile de büyümeye devam etmekte. BİMcell, Pttcell ve Teknosacell’in ardından Aralık ayında Vestelcell lansmanını gerçekleştirdik. Bu işbirliği sayesinde Vestel müşterileri Vestelcell tarifelerine bini aşkın Vestel bayisinden ulaşabilecekler.

Müşterilerimizin içinde LTE abonelerimizin payı son bir yılda %46’dan %55’e yükseldi. Yılın son çeyreğinde data tüketimini destekleyecek şekilde lanse ettiğimiz sadakat kampanyamızın etkisi ile LTE kullanıcılarımızın 2018 yılının son çeyreğinde 6,1 GB olan ortalama aylık data tüketimi 8,6 GB’a yükseldi. Data gelirleri yıllık %24 büyüyerek servis gelirleri içindeki payını 2019 dördüncü çeyrekte %61’e yükseltti.

2019 yılı sabit genişbantta “Limit Sizsiniz” mottomuza yakışır bir yıl oldu

2019 yılında sabit genişbant segmentinde İnternet Bizden başta olmak üzere penetrasyon odaklı tekliflerimiz, elektrik şirketleri ile yaptığımız işbirlikleri ve limitsiz dünyaya geçtiğimiz dönemde müşterilerimizin farklılaşan hız ihtiyaçlarını adresleyen tekliflerimizle 458 bin net abone kazanımı kaydettik. BTK düzenlemelerine uyum kapsamında ve sabit genişbantta günlük tarifedeki aktif olmayan aboneliklere yönelik aldığımız aksiyonlar ile 101 bin aboneliği dördüncü çeyrekte iptal ettik. Bu etki hariç tutulduğunda 2019 yılında net abone kazanımımız 559 bin oldu.

Sabit genişbantta, limitsiz tarifelerimizde adil kullanım kotasını kaldırdık ve yüksek kapasite sunma gücümüzden faydalanarak, müşterilerimize bol seçenekli teklifler sunduk. 2019 yılında İnternet Bizden aboneleri hariç tutulduğunda, yeni abonelerimizin yaklaşık %90’ı limitsiz paketleri tercih ederken, %60’ından fazlası da yeniden kontratlama döneminde limitsiz paketlere geçti. Üst paketlere geçişin desteği ile sabit genişbant ARPU’muz yılın son çeyreğinde %13’ün üzerinde büyüme ile rekor kaydederken, sabit genişbant gelirlerimiz de yıllık %20 arttı.

Sabit genişbant segmentinde de entegre bir operatör olmamızdan faydalanarak sinerji tekliflerine odaklandık. Bu kapsamda, 2019 yılının sonunda sabit genişbant ürünlerimizi TV ürünlerimizle çapraz satış şeklinde sunmaya başladığımız kampanyamızın ilerleyen dönemlerde hem abone hem de ARPU büyümemize katkı sağlamasını bekliyoruz.

Gelir tablosunun kur hareketlerine karşı hassasiyeti azaldı

2019 yılı Türk Telekom’un bilanço yapısını güçlendirdiği ve gelir tablosunun da kur hareketlerine hassasiyetini kayda değer şekilde azalttığı bir yıl oldu. 2019 yılı sonu itibarıyla net borcumuz (UFRS 16 etkisi hariç), 2018 sonu itibarıyla 3.004 milyon Dolar olan seviyesinden 2.491 milyon Dolar’a geriledi. Güçlü FAVÖK marjımız ve nakit akışı yaratma kapasitemiz sayesinde Net Borç/FAVÖK oranımız 1.41x ile yaklaşık son 5 yılın en düşük seviyesinde gerçekleşti. 4Ç’17’de 2.813 milyon Dolar olan net açık yabancı para pozisyonumuz 4Ç’19’da 370 milyon Dolar’a geriledi. Bu sayede net finansal giderlerimizin ve dolayısıyla net karımızın daha öngörülebilir olmasını sağladık.

Türkiye’yi teknoloji ile geleceğe taşımak 2020 yılında önceliklerimiz arasında

Yeni nesil teknolojileri en iyi şekilde kullanıcılarımıza sunmak Türk Telekom olarak en önemli önceliklerimizden. Bu kapsamda uluslararası 3GPP standartlarıyla uyumlu canlı 5G test şebekemizde 5G dahil tüm yeni nesil teknolojiler üzerinde çalışmalarımız son sürat devam ediyor.

5G test şebekesi üzerinde gerçekleştirdiğimiz denemede 2.5 Gbps üzeri hızlara ulaşarak bu alanda dünya rekorunu kırdık. Bu denemeyle Türk Telekom, aynı zamanda 5G alanında kullanılacak önemli bir teknoloji olan 5G Yeni Radyo Taşıyıcı Birleştirme Teknolojisini (NR Carrier Aggregation) ticari telefonlar ile dünyada ilk defa deneyen operatör oldu. Bu sayede yeni nesil eğitim teknolojileri, Endüstri 4.0, kamu güvenliği, akıllı şehirler ve oyun alanlarındaki denemelerimize ek olarak yeni bir ilke imza atmış olduk. Yine canlı 5G test şebekemiz üzerinden, 360 derece VR (sanal gerçeklik) teknolojisini kullanarak Türkiye’nin ilk 5G canlı maç yayını deneyimini yaşattık.

5G hizmeti verilecek sahaların en iyi müşteri deneyimi için fiber şebeke ile kapsanması gerekliliği düşünüldüğünde, LTE baz istasyonlarının yaklaşık %50’si fiberle bağlı olan bir şirket olarak 5G’ye geçiş için en hazır operatör konumundayız.

Türkiye’nin yerli ve milli teknoloji hamlesini destekleme çalışmalarımız bilgi teknolojileri alanında değer üreten “Argela” ve “İnnova” gibi iştiraklerimiz aracılığıyla da devam ediyor. 2019 yılının son çeyreğinde fiber erişim şebekesinin sanallaştırılması alt projesi kapsamında Argela, SEBA (SDN Destekli Geniş Bant Erişimi) mimarisi üzerine geliştirme ve test faaliyetlerine devam etti. SEBA’nın Türk Telekom şebekesinde canlı saha kurulumlarını yaptık ve canlı abonelere üçlü servis (HSI, VOIP ve IPTV) vermeye başladık. Özellikle 5G ile ilgili olarak 31 patente sahip olan Argela’nın ABD’de kurulu iştiraki Netsia’nın katkılarıyla ilerleyen dönemlerde 5G alanına daha fazla katkı sağlayan çalışmalar yapmayı hedefliyoruz.

Türkiye’nin datasının Türkiye’de kalması için anlaşmalar yaptık

Dijital servislerimizi çeşitlendirmeyi sürdürürken bir yandan da dijital platformlara daha kaliteli ve hızlı bağlantı sağlanmak ve gecikmeyi minimize etmek amacıyla yurt dışına giden veri trafiğini yurt içine almak için yoğun bir çalışma içindeyiz. Bu kapsamda internet içeriklerinin Türkiye’ye getirilmesi amacıyla global OTT’ler ile çalışmalar yaptık ve cache sunucularının Türk Telekom şebekesinde barındırılmasına yönelik sözleşmeler imzaladık. Bu sayede Türkiye’deki sabit ve mobil genişbant kullanıcılarının içeriğe hızlı şekilde erişmesine sağlayarak kullanıcı deneyiminin arttırılmasını ve trafiğin yurtdışından getirilmesi için oluşan maliyetlerinde tasarruf sağlayarak kaynakları verimli kullanmayı hedefliyoruz. Ayrıca, kurumsal segmentte 2019 yılında, ana ürün kategorilerinde ve WAF (Web Application Firewall), pentest, kurumsal e-posta hizmeti, Merkezi SIP TRUNK gibi yeni nesil ürünlerle, müşteri ihtiyaçlarına yönelik yenilikler ile zenginleştirilen daha geniş portföy ve çözümler sunmaya devam ettik.

Dijital ödeme sektöründeki pozisyonumuzu güçlendiriyoruz

Dijital çözümler ve ICT alanında sunduğumuz çözümlerle müşterilere değer katmak amacıyla çalışıyoruz. Tivibu GO (yeni nesil TV platformu), Muud (dijital müzik platformu), e-dergi (dijital okuma platformu) gibi uygulamalarımızla sınıfının en iyisi müşteri deneyimini sunuyoruz. Ayrıca tüm müşteri grupları için siber güvenliğe ilişkin risklerin arttığı bir ortamda, Türkiye’nin en büyük Siber Güvenlik Merkezi’nin çatısı altında uçtan uca kurumsal güvenlik hizmetlerimizi sunuyoruz.

Bu çözümlerin yanında dijital ödeme sektöründeki atılımlarımıza devam ediyoruz. 2019 yılında dijital finansal hizmetler alanındaki iştirakimiz TT Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. BDDK’dan elektronik para ihracı, ödeme hesabı işletilmesine dair tüm işlemler ve para transferi işlemlerini yapmak üzere lisans aldı. Bu faaliyet izni kapsamında Ödeme Hizmetleri şirketimizin sunduğu ürün ve faaliyetlerinin yanı sıra “elektronik para kuruluşu” olarak dijital ödeme sektöründeki pozisyonunu güçlendirmeyi hedeflemekteyiz.

Bu lisansla beraber Türkiye’deki milyonlarca kişiye güvenli, kolay ve yenilikçi dijital ödeme hizmetleri sunar hale geldik. Önümüzdeki dönemde bu alanda geliştireceğimiz uygulamalar ile bireysel abonelerimizi aynı zamanda ödeme sistemlerinde de kullanıcımız haline getirmeyi hedefliyoruz. Yüksek seviyedeki kullanıcı deneyimi anlayışımız ve “büyük veri” bazlı uygulamalarımızla, özellikle finansal sisteme yeni dahil olan veya dahil olacak müşterilerimizin temel finansal uygulaması olmak istiyoruz.

Türkiye’de girişimciliği destekliyoruz

Türk Telekom olarak Türkiye’de girişimciliği desteklemek ve yenilikçi fikirleri katma değer sağlayacak işlere dönüştürmek amacıyla çalışıyoruz. Bu kapsamda 2018 yılında sağlık hizmetleri, enerji ve eğitim dikeylerinde erken aşamada ve ölçeklenebilir şirketlere yatırım yapma odağı ile Türkiye telekomünikasyon sektörünün ilk Kurumsal Girişim Sermayesi Şirketi TT Ventures’u kurduk. 2019’da enerji dikeyinde Eltemtek’le ve eğitim dikeyinde MentalUP ile yatırımlarımızı sürdürdük. 2020 yılında da odak dikeylerimizde yatırımlara devam etmeyi planlıyoruz. Ayrıca, özel sektör bünyesinde hayata geçirilen ilk girişim hızlandırma programı olan PİLOT ile erken aşama teknoloji girişimlerini destekliyoruz.

Sürdürülebilir kalkınma önceliklerimiz arasında

Türk Telekom olarak ekonomik, çevresel ve sosyal sorumlulukların bilincinde bir sürdürülebilirlik yaklaşımını benimsemiş bulunuyoruz. Sürdürülebilir kalkınma konusunda kararlılığımızı göstermek amacıyla Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne (United Nations Global Compact) taraf olarak İnsan Hakları, Çalışma Standartları, Çevre ve Yolsuzlukla Mücadele alanında 10 temel ilkesini desteklediğimiz konusunda taahhütte bulunduk.

Ayrıca, enerji kaynaklarının verimli şekilde kullanılması ve karbon emisyonumuzu sistematik olarak azaltmak amacıyla çalışmalar yürütmekteyiz. Küresel e-Sürdürülebilirlik Girişimi GeSI’nin raporuna göre, müşteri sayımız ve bant genişliğimizdeki artışa rağmen dünyada elektrik tüketimini son yıllarda azaltan nadir operatörlerden biri olduk.

Düşük karbonlu ekonomiyi destekleyen atılımlarımızı raporlamak için Karbon Saydamlık Projesine (CDP) katılım göstermekteyiz. 2019 yılında CDP değerlendirmesinde Türkiye’deki telekom operatörleri arasında B seviyesi ile en yüksek skora ulaştık. Önümüzdeki dönemde bu alanda daha yüksek seviyelere ulaşmayı hedeflemekteyiz.

Bunun yanında, yeni nesil iletişim teknolojilerinin enerjide, tarımda, sanayide, ulaşımda, sağlıkta, bina ve şehirlerde kullanımını yaygınlaştırarak kaynak tasarrufu sağlamak ve sürdürülebilir topluma hizmet etmek üzere faaliyetlerde bulunuyoruz. 2015 yılında başlayan akıllı şehirler konusundaki inisiyatiflerimiz bunun en güncel örneklerinden biri. Bu alanda öncü olarak sürdürülebilir, verimli ve yaşam kalitesi yüksek şehirler inşa edilebilmesini destekleyecek akıllı şehir teknolojilerine yatırım yapıyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve belediyelerle yaptığımız çalışmalar kapsamında yeni nesil şehircilik anlayışına uygun çözümlerimizle Türkiye’nin en büyük akıllı şehirler projelerine önderlik ediyoruz.

Sonuç olarak gerçekleştirdiğimiz tüm yatırımlar her alanda Türk Telekom’un daha sürdürülebilir bir büyüme kaydetmesine olanak sağlıyor. Gelecek dönemde de uyguladığımız stratejilerin Türk Telekom’un bütün paydaşları için değer yaratacağına inanıyorum. 2019 yılında kaydedilen tüm bu başarılı sonuçlar için her gün gayretle çalışan bütün çalışanlarımıza ve paydaşlarımıza çok değerli katkıları için teşekkür ediyorum. Türkiye’yi geleceğe bağlama misyonumuzla her bir abonemize ve ülkemize daha büyük değerler yaratmak vizyonuyla tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.

Finansal Gelişmeler

(milyon TL) 2018 2019 Yıllık Değişim 4Ç'18 4Ç'19 Yıllık Değişim
Satış Gelirleri 20.431 23.657 %15,8 5.398 6.284 %16,4
Satış Gelirleri (UFRYK 12 hariç) 19.660 22.634 %15,1 5.220 5.990 %14,8
FAVÖK 8.436 11.170 %32,4 2.229 2.828 %26,9
Marj %41,3 %47,2   %41,3 %45,0  
Amortisman ve İtfa Gideri (3.735) (4.746) %27,1 (986) (1.228) %24,6
Faaliyet Karı  4.701   6.424  %36,7 1.244 1.600 %28,6
Marj %23,0 %27,2   %23,0 %25,5  
Finansal Gelirler / (Giderler) (6.723) (3.689) %(45,1)  1.413  (939) a.d.
Kur ve Türev Gelirleri / (Giderleri)  (5.982) (1.439) %(75,9)  1.736  (366) a.d.
Faiz Gelirleri / (Giderleri)  (659) (1.919) %191,3 (216) (542) %150,8
Diğer Finansal Gelirler / (Giderler) (82) (331) %302,6 (107) (30) %(71,9)
Vergi Geliri / (Gideri)  631  (328) a.d. (442) (117) %(73,6)
Net Kar (1.391)  2.407  a.d.  2.215   545  %(75,4)
Marj a.d. %10,2   %41,0 %8,7  
Yatırım Harcamaları  4.087   4.940  %20,9  1.451   2.149  %48,2

Satış Gelirleri

2019 yılında, genişbant gelirlerindeki yıllık %19,7 (artış: 1.093 milyon TL), mobil gelirlerdeki yıllık %18,1 (artış: 1.362 milyon TL) ve uluslararası gelirlerdeki yıllık %18,5 (artış: 171 milyon TL) artışla satış gelirleri bir önceki yıla göre %15,8 (artış: 3.226 milyon TL) artışla 23.657 milyon TL oldu. UFRYK 12 hariç tutulduğunda, satış gelirlerindeki büyüme yıllık %15,1 (artış: 2.974 milyon TL) artış ile öngörü ile uyumlu gerçekleşti. Sabit ses segmenti 2019 yılında yıllık bazda %3,2 gelir büyümesi (artış: 82 milyon TL) kaydetti.  

Konsolide gelirler 4Ç’19’da, bir önceki yıla göre %16,4 (artış: 886 milyon TL) artışla 6.284 milyon TL’ye yükseldi. UFRYK 12 hariç tutulduğunda, genişbant gelirindeki yıllık %19,9 (artış: 294 milyon TL), mobil gelirdeki yıllık %19,3 (artış: 374 milyon TL), kurumsal veri gelirlerindeki yıllık %9,3 (artış: 41 milyon TL) ve uluslararası gelirlerdeki yıllık %11,1 (artış: 27 milyon TL) artış ile konsolide gelirdeki büyüme yıllık %14,8 (artış: 770 milyon TL) oldu.

Faaliyet Giderleri (Amortisman ve İtfa Giderleri Hariç)

2019’da faaliyet giderleri yıllık bazda %4,1 (artış: 492 milyon TL) artış kaydetti. UFRS 16 etkisi (Network & Teknoloji giderlerinde 508 milyon TL ve diğer giderlerde 261 milyon TL etki) ve UFRYK 12 gideri hariç tutulduğunda, faaliyet giderlerindeki büyüme yıllık bazda %9,2 (artış: 1.038 milyon TL) seviyesinde gerçekleşti.

 • Vergi gideri temel olarak mobil gelirlere bağlı olan frekans ve hazine payı giderlerinin artması sebebiyle yıllık bazda %17,6 (artış: 325 milyon TL) artış kaydetti.
 • Personel giderleri yıllık bazda %13,7 (artış: 414 milyon TL) artış gösterdi.
 • Cihaz işindeki segment bazlı yaklaşım ve ihtiyatlı risk yönetim politikası sayesinde şüpheli alacak karşılıkları yıllık bazda %28,2 (azalış: 76 milyon TL) azaldı.
 • Ticari giderler 2018 yılı ile kıyaslandığında verimlilik önlemleri ve ticari planlarla uyumlu olarak optimize edilmiş pazarlama faaliyetleri ile bir önceki yıla göre %14,3 (azalış: 156 milyon TL) düşüş kaydetti.
 • 2019’da Network & Teknoloji giderleri yıllık bazda %11,1 (azalış: 213 milyon TL) geriledi. UFRS 16 etkisi hariç tutulduğunda, Network & Teknoloji giderlerindeki artış, yıllık %15,3 (artış: 294 milyon TL) oranında gerçekleşti.

4Ç’19’da, faaliyet giderleri yıllık bazda %9,1 (artış: 287 milyon TL) artışla 3.456 milyon TL oldu. UFRS 16 etkisi (Network & Teknoloji giderlerinde 134 milyon TL ve diğer giderlerde 72 milyon TL etki) ve UFRYK 12 gideri (260 milyon TL) hariç tutulduğunda, faaliyet giderlerindeki artış yıllık bazda %13,0 (artış: 391 milyon TL) oldu.

 • Vergi gideri mobil gelirlerdeki artışla paralel yıllık bazda %17,9 (artış: 87 milyon TL) artış kaydetti.
 • Şüpheli alacak karşılıkları 4Ç’18’deki düşük baz etkisi nedeniyle yıllık bazda %19,7 (artış: 8 milyon TL) artış gösterdi.
 • Pazarlama faaliyetlerindeki artışla birlikte, ticari giderler 2019’un ilk dokuz ayında %21 düşüşe karşın 4Ç’19’da yıllık bazda %9,2 (artış: 23 milyon TL) artış gösterdi.
 • Personel giderleri temel olarak erken emeklilik teşvik programı ve yüksek performansa bağlı olan ödemeler nedeniyle yıllık bazda %20,1 (artış: 159 milyon TL) artış gösterdi.
 • 4Ç’19’da Network & Teknoloji giderleri yıllık bazda %19,8 (azalış: 106 milyon TL) geriledi. UFRS 16 etkisi hariç tutulduğunda, Network & Teknoloji giderleri yıllık %5,1 (artış: 27 milyon TL) arttı.

Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kar (FAVÖK)

2019 yılında, Grup FAVÖK’ü yıllık 2.734 milyon TL artışla 11,0 milyar TL olan öngörünün üzerinde gerçekleşerek 11.170 milyon TL’ye yükseldi. Yıllık %32,4 olan büyüme faaliyet gideri yönetiminde alınan verimlilik önlemleri ve güçlü gelir büyümesi sayesinde halka arzdan bu yana kaydedilen en yüksek yıllık artış oldu. FAVÖK marjı 2018 yılına kıyasla 5,9 puanlık artışla %47,2 olarak gerçekleşti. 

UFRS 16 etkisi hariç tutulduğunda, FAVÖK büyümesi yıllık bazda 23,3% artışla güçlü seyretti. 2019 yılında FAVÖK marjı 2018 seviyesinin 2,7 puan üzerinde %44,0 oldu.

Öte yandan, 2019 yılında mobil FAVÖK marjı yukarı yönlü trendine devam ederken, segment net karı son beş çeyrektir pozitif olarak gerçekleşti.  Mobil FAVÖK marjı 2019 yılında güçlü gelir büyümesi, ticari harcamalarda sağlanan verimlilikler, alacak yönetimindeki iyileşme ve grup sinerjileri sayesinde 2018 yılında %22 olan değerinden %32’ye yükseldi.

4Ç’19’da konsolide FAVÖK yıllık bazda %26,9 artışla (artış: 599 milyon TL) 2,8 milyar TL’ye yükselirken, FAVÖK marjı %45,0 oldu. UFRS 16 etkisi hariç tutulduğunda, FAVÖK marjı %41,7 olarak gerçekleşti.

Amortisman ve İtfa Giderleri

2019’da amortisman ve itfa giderleri, ağırlıklı olarak UFRS 16 uygulamasından kaynaklanan 628 milyon TL tutarındaki amortismanın etkisiyle yıllık %27,1 artışla (artış: 1.011 milyon TL) 4.746 milyon TL’ye ulaştı.

4Ç’19’da amortisman ve itfa giderleri 1.228 milyon TL olarak gerçekleşti (yıllık bazda %24,6 artış).

Faaliyet Karı

2019 yılında faaliyet karı güçlü FAVÖK sayesinde yıllık bazda %36,7 artışla (artış: 1.723 milyon TL) 6.424 milyon TL oldu.

4Ç’19’da, Grup %28,6 yıllık artışla (artış: 356 milyon TL) 1.6 milyar TL faaliyet karı kaydetti.

Net Finansal Gelir/Gider

Grup 2018 yılında kaydedilen 6.723 milyon TL net finansal gidere karşın, daha elverişli kur ortamıyla 2019 yılında 3.689 milyon TL net finansal gider kaydetti. UFRS 16 uygulamasının 2019 yılında finansal giderler üzerinde 200 milyon TL etkisi oldu.

4Ç’18’de TL’nin değer kazanmasıyla kaydedilen 1.413 milyon TL’lik net finansal gelire karşın 4Ç’19’da TL’nin değer kaybetmesi ile 939 milyon TL net finansal gider gerçekleşti.

Grup, dördüncü çeyrekte, 50 milyon Dolar değerinde katılımlı çapraz para swap işlemleri (PCCS) gerçekleştirdi. Çeyrek sonu itibari ile net açık yabancı para pozisyonu 1.970 milyon Dolar eşdeğerindeki PCCS pozisyonu ve 757 milyon Dolar döviz cinsinden nakit etkisiyle 370 milyon Dolar seviyesine geriledi (4Ç’18: 1.238 milyon Dolar).

Açık para pozisyonundaki düşüşle, gelir tablosunun kur hareketlerine karşı hassasiyeti azalmaya devam etti. TL’de meydana gelebilecek %10 oranındaki bir değer kaybının her şeyin aynı kaldığı varsayıldığında, gelir tablosu üzerindeki etkisi Aralık 2019’da 455 milyon TL oldu (Aralık 2018’de 1.347 milyon TL etki).

Net Kar

Grup 2018 yılında kaydettiği 1.391 milyon TL net zarara karşılık 2019 yılında güçlü operasyonel performans ve azalan finansal giderler sayesinde 2.407 milyon TL net kar kaydetti.

Şirket 4Ç’18’de finansal gelir kaydederken, 4Ç’19’da finansal gider kaydetti. Bu sebeple net kar 4Ç’18’deki 2.215 milyon TL’ye karşılık 4Ç’19’da 545 milyon TL olarak gerçekleşti.

Yatırım Harcamaları

Yatırım harcamaları temel olarak mobildeki kapasite arttırımları, fiber greenfield yatırımları ve fiber dönüşüm projeleri nedeniyle 2018 yılında 4.087 milyon TL iken 2019’da 4.940 milyon TL oldu.

4Ç’19’da yatırım harcamaları 2.149 milyon TL olarak gerçekleşti.

Nakit Akış

2019 yılında kaldıraçsız serbest nakit akışı güçlü FAVÖK performansı ve net işletme sermayesindeki iyileşme sayesinde 2018 yılında kaydedilen 3,5 milyar TL’ye karşılık 6,4 milyar TL olarak gerçekleşti. UFRS 16 etkisi hariç tutulduğunda, kaldıraçsız serbest nakit akışı 5,6 milyar TL seviyesinde güçlü seyretti.

4Ç’19’da kaydedilen serbest nakit akışı 1,9 milyar TL oldu.

Net borç çeyreksel bazda %3 düşüşle 15,9 milyar TL’ye geriledi. 3Ç’19’da 1.55x olan Net Borç/FAVÖK oranı (4Ç’18: 1.86x) 4Ç’19’da 1.41x’e düştü.

Net borç (UFRS 16 etkisi hariç tutulduğunda), 2018 sonuna göre 513 milyon Dolar düşerek 2019 yılı sonunda 2.491 milyon Dolar eşdeğerine geriledi.

Operasyonel Performans

  4Ç'18 3Ç'19 4Ç'19 Çeyreklik Değişim Yıllık Değişim
Toplam Erişim Hattı Sayısı (mn) 5​ 14,4 14,6 14,6 %0,1 %0,9
  Sabit Ses Hattı Sayısı (mn) 9,9 10,0 10,0 %0,2 %1,0
  Yalın Genişbant Abone Sayısı (mn) 4,5 4,6 4,6 %(0,3) %0,7
Sabit Ses ARPU (TL)  22,5 22,5 22,2 %(1,4) %(1,5)
Toplam Genişbant Abone Sayısı (mn) 10,9 11,3 11,4 %0,3 %4,2
Toplam Fiber Abone Sayısı ('000) 3.633 4.029 4.216 %4,6 %16,0
Eve/Binaya Kadar Fiber (‘000) 1.356 1.557 1.645 %5,7 %21,3
Saha Dolabına kadar Fiber (‘000) 2.276 2.472 2.571 %4,0 %12,9
Genişbant ARPU (TL)  45,9 50,1 52,0 %3,8 %13,4
TV Abone Sayısı (mn) 6 3,6 3,6 3,5 %(2,5) %(4,3)
Tivibu Ev (IPTV+Uydu) Abone Sayısı (‘000) 1.660 1.641 1.605 %(2,2) %(3,3)
TV ARPU (TL) 15,1 16,5 18,0 %9,4 %18,9
Mobil Abone Sayısı (mn) 21,5 22,8 22,9 %0,8 %6,6
Mobil Faturalı Hat Abone Sayısı (mn) 12,2 13,5 13,7 %1,3 %11,9
Mobil Ön Ödemeli Hat Abone Sayısı (mn) 9,3 9,2 9,3 %0,2 %(0,3)
Mobil ARPU-Karma (TL) 31,0 34,7 33,4 %(3,7) %7,7
Mobil ARPU-Faturalı (TL) 39,5 42,9 42,7 %(0,3) %8,1
Mobil ARPU-Ön Ödemeli (TL) 19,2 21,4 18,9 %(11,3) %(1,6)

5Yalın DSL ve Sabit Ses Hattı Sayısı

6Tivibu Ev (IPTV+Uydu) ve Tivibu GO aboneleri

Notlar:

FAVÖK, genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri dışındaki bir finansal performans göstergesidir. Bu basın açıklamasında yer alan FAVÖK, satış gelirlerini, satışların maliyetini, pazarlama, satış ve dağıtım giderlerini, genel yönetim giderlerini, araştırma ve geliştirme giderlerini, diğer faaliyet gelirlerini/(giderlerini) ve yatırım faaliyetlerinden gelirlerini/(giderlerini) içermekte, fakat amortisman, itfa ve değer düşüş giderlerini, diğer faaliyet gelirlerinin/(giderlerinin) içerisinde yer alan finansal gelirleri / (giderleri) (banka borçları hariç cari hesap kur farkı gelirleri/(giderleri), faiz ve reeskont gelirleri / (giderleri)) içermemektedir.

Bu basın açıklamasında yer alan faaliyet karı; satış gelirlerini, satışların maliyetini, amortisman, itfa ve değer düşüş giderlerini, pazarlama, satış ve dağıtım giderlerini, genel yönetim giderlerini, araştırma ve geliştirme giderlerini, diğer faaliyet gelirlerini/(giderlerini) ve yatırım faaliyetlerinden gelirleri/(giderleri) içermekte, fakat SPK raporlarında diğer faaliyet gelirlerinin/(giderlerinin) içerisinde yer verilen finansal gelirleri / (giderleri) (banka borçları hariç cari hesap kur farkı gelirleri/(giderleri), faiz ve reeskont gelirleri / (giderleri)), içermemektedir.

Bu basın açıklamasında yer alan net finansal gelir/(gider); finansman gelirlerini/(giderlerini) ve SPK raporunda diğer faaliyet gelirlerinin/(giderlerinin) içerisinde yer verilen banka borçları hariç cari hesap kur farkı gelirlerini/(giderlerini), faiz ve reeskont gelirlerini/(giderlerini) içermektedir.

Türk Telekom Grubu hakkında

179 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan Türk Telekom, Türkiye’nin ilk entegre telekomünikasyon operatörüdür. Müşterilerin hızla değişen iletişim ve teknoloji ihtiyaçlarına en güçlü ve en doğru şekilde cevap verebilmek amacıyla 2015 yılında Türk Telekomünikasyon A.Ş., TT Mobil İletişim Hizmetleri A.Ş. ve TTNET A.Ş. tüzel kişiliklerini mevcut şekliyle muhafaza ederek ve tabi oldukları mevzuat ve regülasyonlara tamamen uyarak, “müşteri odaklı” ve entegre bir yapıya geçmiştir. Bireysel ve kurumsal hizmetler alanında geniş hizmet ağı ve zengin ürün çeşitliliğine sahip olan Türk Telekom, Ocak 2016 itibarıyla mobil, internet, telefon ve TV ürün ve hizmetlerini ‘Türk Telekom’ tek marka çatısı altında bir araya getirmiştir.

“Türkiye’nin Çoklu Oyuncusu” Türk Telekom, 31 Aralık 2019 itibarıyla 14,6 milyon sabit erişim hattı, 11,4 milyon genişbant, 3,5​ milyon TV ve 22,9 milyon mobil aboneye hizmet vermektedir. Türk Telekom Grubu şirketleri Türkiye’yi yeni teknolojilerle buluşturma ve bilgi toplumuna dönüşüm sürecini hızlandırma vizyonuyla, 81 ilde 32.180 çalışanıyla hizmet vermektedir.

Türk Telekomünikasyon A.Ş., PSTN ve toptan genişbant hizmetlerini sunmakta olup, mobil operatör TT Mobil İletişim Hizmetleri A.Ş., perakende internet hizmeti, IPTV, Uydu TV, Web TV, Mobile TV, Smart TV Hizmetleri sağlayıcısı TTNET A.Ş., yakınsama teknolojileri şirketi Argela Yazılım ve Bilişim Teknolojileri A.Ş., BT çözüm sağlayıcısı Innova Bilişim Çözümleri A.Ş., çevrimiçi eğitim yazılımları şirketi Sebit Eğitim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş., çağrı merkezi şirketi AssisTT Rehberlik ve Müşteri Hizmetleri A.Ş., proje geliştirme ve kurumsal risk sermayesi şirketi TT Ventures Proje Geliştirme A.Ş, elektrik tedarik ve satış şirketi TTES Elektrik Tedarik Satış A.Ş.’nin, toptan veri ve kapasite servis sağlayıcısı Türk Telekom International’ın ve tesis bünyesindeki kombine destek hizmetleri sağlayıcısı TT Destek Hizmetleri A.Ş doğrudan; Türk Telekom International iştiraklerinin, Televizyon yayıncılığı ile isteğe bağlı yayıncılık (VOD) hizmetleri sağlayıcısı Net Ekran şirketlerinin, cihaz satış şirketi TT Satış ve Dağıtım Hizmetleri A.Ş.’nin ve ödeme hizmetleri şirketi TT Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. ve rehberlik hizmetleri şirketi 11818 Rehberlik ve Müşteri Hizmetleri A.Ş’nin ise dolaylı olarak %100’üne sahiptir.

Yasal Uyarı

Bu basın bülteninde yer alan bilgiler Türk Telekomünikasyon A.Ş. (Şirket) tarafından Türk Telekom Grubu şirketleri faaliyetleri ile ilgili olarak hazırlanmıştır. Burada sunulan fikirler yazım esnasında bir araya getirilen genel bilgiye dayanır ve bildirisiz değişikliğe tabidir. Şirket güvenilir olduğuna inandığı kaynaklardan topladığı bilgiye dayanır ancak bu bilginin gerçeklik ve eksiksizliğini garanti etmez. Bu materyal gelecekteki sonuçlara ve beklentilere dair ifadeler içerir.

Bu materyalde yer alan ve geçmişte dayanağı olmayan tüm ifadeler, bilinen ve bilinmeyen riskleri, belirsizlikleri ve bizim gerçek sonuçlarımız, performansımız ve başarılarımızın geleceğe yönelik ifadelerle belirtilen ve ima edilen sonuçlar, performans ve başarılardan farklı olmasına neden olabilecek diğer faktörleri içerir. Burada gerçek sonuçları yansıtmak için yer alan geleceğe yönelik ifadeleri, bu ifadeleri etkileyen varsayımlardaki ve faktörlerdeki değişiklikleri güncellemek için kanuni zorunluluklar dışında hiçbir yükümlülük üstlenmemekteyiz. Bu basın bülteni satış için bir teklif veya davet teşkil etmez, ya da hiçbir menkul kıymeti önceden talep etmek ya da almak için teklif teşviki içermez ve burada yer alan hiçbir bilgi herhangi bir kontrat ya da taahhüdün temelini oluşturmaz. Bu basın bülteninde yer alan bilgiler ya da bu bilgilerin eksiksizliği, gerçekliği ve doğruluğu herhangi bir amaç için güven vermeyebilir. Bu basın bültenindeki bilgiler doğrulanmaya, tamamlanmaya ve değişikliğe gerek duyabilir. Dolayısıyla, bilgilerin gerçekliği, eksiksizliği ve doğruluğuna bağlı olarak şirket veya şirket ortakları, yöneticileri, çalışanları veya diğer üçüncü kişiler adına belirtilen veya ima edilen hiçbir beyan veya teminat yapılmamıştır veya verilmemiştir. Ne şirket, ne şirket ortakları, yöneticileri, çalışanları, ne de diğer kişiler ne şekilde olursa olsun bu basın bülteninin kullanımından ya da içeriğinden kaynaklanan hiçbir zarar için herhangi bir yükümlülük kabul etmez.

Bu basın bülteninde belirtilen PSTN ve toptan genişbant hizmetleri Türk Telekomünikasyon A.Ş. tarafından, perakende internet hizmetleri TTNET A.Ş. tarafından, Mobil hizmetler TT Mobil İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sunulmaktadır. Basın bülteninde kullanılan Türk Telekom® markası, Türk Telekom Grubu şirketleri ortak markasıdır. Tüm grup şirketlerinin tüzel kişilikleri korunmaktadır. Basın bülteninde yer alan veriler ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından açıklanan sektör verileri arasında farklar olabilecektir. Bu farklar finansal verilerin solo/konsolide olarak açıklanması ve ARPU için hesaplama metotlarında farklılıklar olmasından kaynaklanmaktadır.

Türk Telekom Grubu Konsolide Finansal Tabloları’na http://www.ttinvestorrelations.com/tr-tr/mali-operasyonel-veriler/sayfalar/ceyrek-donem-sonuclari.aspx adresinden ulaşılabilir.​​​​​​​​​​

Lütfen kişisel notunuzu ekleyin Eklediğiniz notları sadece siz görebilirsiniz.
GÖNDER

Bu sayfadaki notlarınız