Menüye ulaşmak için tıklayınız Sayfa içeriğine ulaşmak için tıklayınız

Verimlilik

Türk Telekom’un yenilenebilir enerji alanındaki çalışmaları artıyor

Yüksek enerji tüketiminin toplum ve çevreye olan etkisinin bilincinde olan Türk Telekom enerji kaynaklarının verimli kullanılması, yenilenebilir enerji kaynaklarının yaygınlaştırılması ve çevreye olan olumsuz etkinin azaltılması amacıyla enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji alanlarındaki yatırımlara ve çalışmalara önem vermektedir. Bu kapsamda gerçekleştirilen çalışmalar ve elde edilen kazanımlar aşağıda özetlenmiştir.

 • Türk Telekom, yenilenebilir enerji kullanımına yönelik çalışmaları ve verimlilik projeleri ile karbon emisyonunu sistematik olarak azaltmaktadır. Türk Telekom’un yaklaşık 2.000 lokasyonunda güneş enerjisi sistemi kullanılmakta olup bu sistemde toplam kurulu güç 2,5 MW civarındadır.
 • Şirket’in verimi düşük soğutma ve ses haberleşme sistemleri yüksek verimli teçhizatlarla değiştirilmekte; sistem odalarında kullanılan klima cihazları, yeni nesil, düşük enerji tüketimli free cooling klimalar ile yenilenerek karbon emisyonu azaltımına katkıda bulunulmaktadır. Smart metering projesi ile enerji tüketimi detaylı ve gerektiğinde anlık olarak takip edilebilmektedir.
 • Teknolojik ömrünü dolduran eski nesil sistemlerdeki servisler yeni nesil transmisyon sistemlerine aktarılıp akım işletme kolaylığı ve enerji tasarrufu sağlanarak hizmet kalitesi arttırılmaktadır.
 • Türk Telekom ofislerinde, bina/sistem salonu optimizasyon projeleri ile alan tasarrufu ve buna bağlı olarak soğutmada harcanan enerji tüketiminde ciddi azalma sağlanmaktadır.
 • Bunların yanı sıra tasarruflu ampul kullanımı, ısı yalıtımı ve mantolama, toplu taşıma, bina otomasyonları, çevre dostu araç filosu, kâğıt geri dönüşümü, elektronik belge ve dokümantasyon sistemi (EDİTT), merkezi baskı sistemleri, e öğrenme, telepresence ve video konferans kullanımı ile geri dönüşüm, tasarruf ve ayrıca karbon salımında da azalma sağlanmaktadır.

Türk Telekom, Aralık 2011’den itibaren tüm çalışanlarına iklim değişikliği, riskleri ve bu riskleri azaltmak üzere günlük hayatta değiştirebilecek basit alışkanlıkları anlatan online eğitimler sunmaktadır. Türk Telekom aynı zamanda enerji verimliliği ve İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatı ile ilgili sınıf eğitimleri gerçekleştirmektedir.

Türk Telekom, aynı zamanda, Türkiye’de e fatura sistemine geçen ilk telekomünikasyon şirketi unvanına sahiptir.

Türk Telekom Akıllı Şehirlerinde kaynakların verimli kullanımı artıyor

Türk Telekom sürdürülebilirlik amacına hizmet etmeye yönelik çok sayıda inisiyatifi hayata geçirmiştir. Türk Telekom Akıllı Şehirler, bu inisiyatiflerden biri olup, yeni nesil şehircilik anlayışı ve yeni nesil şehir teknolojileri ile her şehrin ihtiyacına özel entegre çözümlerin geliştirilmesini ve dolayısıyla kaynak tasarrufu sağlanarak sürdürülebilir topluma hizmet edilmesini amaçlamıştır.

Bilgi iletişim teknolojilerini kullanarak vatandaşların ve kamu otoritelerinin hayatlarını kalıcı şekilde kolaylaştırmak için hayata geçirilen Türk Telekom Akıllı Şehirler, sensörler ve taşıtlar gibi farklı kanallardan toplanan verileri, Şirket’in IoT platformunda işleyip anlamlandırarak ileriye dönük kararlar alınmasını sağlamaktadır.

Akıllı trafik, akıllı çevre, akıllı sağlık, akıllı güvenlik, akıllı enerji ve akıllı yönetim başlıkları altında sunulan yeni nesil uygulamalarla şehir hayatı kolaylaştırılmaktadır.

Türkiye’nin ilk entegre yeni nesil şehir projesi

Türk Telekom Akıllı Şehirler inisiyatifi kapsamında Türkiye’nin ilk entegre yeni nesil şehir projesi Karaman’da hayata geçirilmiştir. Takiben, Antalya ve Kars Akıllı Şehir projeleri devreye alınmıştır. Bu projelerle, Türk Telekom tarafından geliştirilen akıllı uygulamalar kamu hizmetlerine ve şehir hayatına entegre edilmiştir.

Trafikten sağlığa, sulamadan aydınlatmaya kadar akıllı yaşama dair tüm kamu hizmetlerinde ve enerji tasarrufu amaçlanan projeler ile akıllı trafik, çevre, sağlık, güvenlik, sulama ve enerji gibi yirminin üzerinde uygulama Akıllı Şehir Operasyon Merkezlerinin sunduğu tek bir ara yüz üzerinden yönetilir hale gelmiştir.

Kurgulanan yeni nesil şehirler sayesinde, akıllı sistemlerin yer aldığı lokasyonlarda kamu yararı sağlanması amaçlanmıştır. Yeni nesil şehir uygulamalarıyla elektrikte %40, sulamada ise %30 seviyesinde tasarruf sağlanmıştır. Trafikte geçirilen sürenin düşmesine bağlı olarak karbon dioksit salımında %28’e ve yakıt tüketiminde %45’e varan azalma kaydedilmiştir.

Türk Telekom, Antalya, Kırşehir ve Mersin’de sürdürdüğü Akıllı Şehir projelerini, 81 ilde yaygınlaştırmaya yönelik çalışmalar yürütmekte olup, çok sayıda belediyede tanıtım çalışmalarına devam etmektedir.

Baz İstasyonlarında Verimlilik ve İnsan Sağlığı

Türk Telekom’un baz istasyonlarında verimlilik ve insan sağlığı için aldığı önlem ve çözümlerden öne çıkanlar:

 • Enerji tasarrufunu arttırmak için enerji tüketimi yüksek olan ekipmanlar daha düşük enerji tüketen modeller ile değiştirilmektedir.
 • Baz istasyonlarında sera gazı emisyonlarını azaltmak için doğaya dost klima gazı kullanılmaktadır. Aynı zamanda serbest soğurtmalı fan sistemlerini baz istasyonlarında devreye alan Türk Telekom, klima kullanım oranını en düşük seviyelerde sürdürmektedir.
 • Enerji kaybı yüksek olan doğru akım enerji kaynakları, yüksek (%97) verimlikte çalışan modeller ile değiştirilmektedir. Değişim sonrası boşa çıkan eski tip doğru akım yedekleme ünitelerinin, geri dönüşüm tesislerinde doğaya dost bir şekilde dönüşümü sağlanmaktadır.
 • Baz istasyonlarının düzenli olarak yapılan bakım ve onarımları sayesinde beklenmeyen enerji kayıpları en aza indirilmektedir.
 • Kullanımı uygun olan baz istasyonlarında güneş panelleri ve rüzgar tribünleri gibi yenilenebilir enerji kaynakları kullanılarak enerji tasarrufu sağlanmaktadır.
 • Baz istasyonlarının kurulum öncesi ve sonrası elektromanyetik alan ölçümleri yapılarak insanlar ve çevre açısından güvenli bir şekilde çalışmaları sağlanmaktadır.
 • Planlama, tasarım, kurulum, işletme aşamalarında baz istasyonlarında insan ve çevrenin müdahale faktörünün en aza indirilmesine özen gösterilmekte ve gerekli tüm önlemler alınmaktadır.
 • İnsan sağlığı ve çevre güvenliği birinci öncelik olarak kabul edildiğinden baz istasyonlarının doğal felaketlerden etkilenip çevre ve halk sağlığını tehlikeye atmaması için gereken tüm güvenlik donanımları kullanılmaktadır.
 • Baz istasyonları 24 saat boyunca takip edilerek acil durumlarda ve doğal afetlerde çok hızlı bir şekilde sahaya müdahale edilerek en yüksek seviyede operasyonel yeterlilik sağlanmaktadır.
Lütfen kişisel notunuzu ekleyin Eklediğiniz notları sadece siz görebilirsiniz.
GÖNDER

Bu sayfadaki notlarınız