Menüye ulaşmak için tıklayınız Sayfa içeriğine ulaşmak için tıklayınız

Ar-Ge ve Teknoloji

Araştırma ve İnovasyon Faaliyetleri

Türk Telekom, ülkemizdeki mevcut bilgi birikimi potansiyelini mümkün olan en üst seviyede kullanmak üzere, üniversitelerin,Ar-Ge faaliyeti yoğun KOBİ’lerin ve uluslararasıAr-Ge ortaklarının da dâhil olduğu güçlü bir ekosistem oluşturmuştur.

Türk Telekom, Ar-Ge ve inovasyon faaliyetleri ile yeni nesil teknolojilerin araştırılması, geliştirilmesi ve ticarileştirilmesi yoluyla müşterilerine yenilikçi çözümler sunmak amacıyla Türkiye ve yakın coğrafyada iletişim teknolojilerinde lider konumuna gelme vizyonu taşımaktadır.

Bu vizyon doğrultusunda, araştırma ve geliştirme faaliyetleri, Ar-Ge Merkezimiz altında yürütülmektedir.

Türk Telekom Grubu bu doğrultuda:

 • Üniversitelerle yakın ilişkiler kurarak açık inovasyonu destekler,
 • KOBİ Ar-Ge ortaklarıyla çalışarak yenilikçi ürünlere ve servislere dönüşebilecek prototiplerin geliştirilmesi ve ürünleşme aşamasına destek verir,
 • Temel Ar-Ge çalışmaları ile yeni teknolojilerin değerlendirilip incelenmesi, patentlerin geliştirilmesi ve teknolojik yol haritasının tanımlanmasına katkı sağlar,
 • Çok uluslu araştırma projelerine katılarak ileri araştırma projeleri yürütür. Türk Telekom Grubu, 2015 yılı içerisinde 40 patent başvurusu ve 40 adet yayın başvurusu gerçekleştirmiştir.

Ulusal ve Çok Uluslu Araştırma Projeleri

Çok uluslu araştırma projeleri kapsamında, teknolojik yetkinliği olan uluslararası üniversiteler, araştırma merkezleri, büyük şirketler ve KOBİ’ler ile çok ortaklı araştırma projeleri yürütülmektedir. Avrupa 7. Çerçeve Programları kapsamında, MOTO, CROWD projeleri desteklenmeye devam edilmiş ve tamamlanmıştır. H2020 Programı kapsamında altı proje başvurusu yapılmıştır. Çok uluslu projelerin yapılmakta olduğu bir diğer platform olan Eureka Celtic çatısı altında iki proje başvurusu yapılmıştır. Ulusal platformlarda ise TÜBİTAK etiketli altı projeye devam edilmiş, bu altı projenin üçü yılsonu itibarıyla tamamlanmıştır. Ayrıca üç adet TÜBİTAK TEYDEB başvurusu ve üç adet TÜBİTAK ARDEB başvurusu yapılmıştır.

5G Teknolojisi Çalışmaları

2015 yılı içerisinde 5G kapsamında yürütülen Mobile Oportunistic Traffic Offloding (MOTO), Connectivity management for Energy Optimised Wireless Dense networks (CROWD) ve SDN Concept in Generalized Mobile Network Architectures (SIGMONA) projeleri çalışmaları sürdürülmüş, MOTO ve CROWD projeleri 2015 yılsonu itibarıyla tamamlanmıştır.

Sektörde 5G teknolojisi ile 4.5G teknolojisine oranla birim alan başına 1000 kat daha fazla bant genişliği sağlanması, günümüzde kullanılan cihaz sayısının 100 katı kadar cihaza servis sağlanabilmesi, uçtan uca gecikmenin 1 milisaniyeye düşmesi ve kullanıcı cihazlarında 1 ile 10Gbps hızlara erişilmesi hedeflenmektedir. Öngörülen bu teknik hedefler doğrultusunda Türk Telekom’un 5G vizyonu her zaman, her yerde, her teknolojiyi kullanarak kişiselleştirilmiş, akıllı ve güvenli servisler sunmaktır. Bu kapsamda 5G Ar-Ge çalışmaları da veri analitiği, nesnelerin interneti ve yeni nesil iletişim teknolojileri üzerine yoğunlaşmış durumdadır.

Kuluçka Merkezi

Kuluçka Merkezi çatısı altında, M2M platformu ve akıllı enerji üzerine çalışmalar yapan iki firma desteklenmeye ve ürünlerini geliştirmeye başlamışlardır.

Üniversite-Sanayi Araştırma İş Birlikleri

13 üniversite ile iş birliği sürdürülmektedir. Çoğunlukla proje bazlı ilerlenen iş birliklerinin yanı sıra uzun soluklu iş birlikleri kurulmuş ve yürütülmektedir. Uluslararası alanda Massachusetts Institute of Technology (MIT) ile, yurt içinde ise Bilkent Üniversitesi ile işbirliklerine devam edilmiştir. MIT ile müşteri deneyimi üzerine proje çalışmaları yapılırken, Bilkent Üniversitesi ile sosyal medya analizleri üzerine proje çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

Türk Telekom PİLOT Girişim Hızlandırma Programı

Türk Telekom’un girişimciliğe destek olmak, yenilikçi girişimlerle işbirliği yaparak ekonomik fayda yaratmak amacıyla 2013’te başlattığı girişim hızlandırma programı PİLOT, üç dönemi geride bırakarak Türk Telekom’u girişimcilik ekosisteminin önemli oyuncuları arasına yazdırmıştır.
Türkiye’de özel sektör tarafından yürütülmeye başlanan ilk girişim hızlandırma programı olan PİLOT’un tamamlanan üç döneminde, bine yakın başvuru alınmış, otuz girişim programdan başarı ile mezun olmuş ve girişimcilere toplamda 750 bin TL’lik sermaye desteği sağlanmıştır. Her dönem sonunda ilk üçe giren girişimler Silikon Vadisi’ne giderek Google, Apple, Facebook, HP, Intel, Cisco, Linkedin, Uber, Airbnb, Spotify gibi lider teknoloji şirketleriyle; Stanford ve UC Berkeley Üniversitelerinden temsilcilerle ve YCombinator, 500 Startups, Endeavor gibi ekosistemde girişimcilere destek veren önemli kurum ve kuruluşlarla görüşme imkânı elde etmiştir.

PİLOT Programı’nda desteklenen yedi girişim Türk Telekom ile iş birliği fırsatı yakalamış, bir girişim projesi Türk Telekom tarafından satın alınmıştır. Dokuz girişim ise yatırımcılardan yatırım almıştır. Araştırma ve İnovasyon Faaliyetleri

Türkiye’de özel sektör tarafından yürütülmeye başlanan ilk girişim hızlandırma programı olan PİLOT’tan toplam 30 girişim mezun olmuş, yedi girişim Türk Telekom ile iş birliği fırsatı yakalamış, bir girişim projesi Türk Telekom tarafından satın alınmıştır.

PİLOT Girişimcilik Zirvesi

Eylül 2015’te PİLOT Girişimcilik Zirvesi, dünyanın ve Türkiye’nin önde gelen girişimcilerini, yatırımcılarını ve ekosistemin önemli paydaşlarını bir araya getirmiştir.

Dünyaca ünlü girişimci ve yatırımcı Sherpa Ventures kurucu ortağı Shervin Pishevar’ın dinleyicilerle deneyimlerini paylaştığı zirvede, Hüsnü M. Özyeğin Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü M. Özyeğin ve başarılı girişimciler m-Spark’ın Kurucu Ortağı Ferhan Cook ve Big Chefs’in Kurucu Ortağı Gamze Cizreli konuşmalarıyla yer almıştır.

2015 yılında da PİLOT Programını başarı ile tamamlayan sekiz girişim, PİLOT Girişimcilik Zirvesi’nde projelerini seçkin katılımcı kitlesine sunma fırsatı yakalamıştır. En başarılı üç girişimin açıklandığı zirvede AppAnalytics birinci, Kolay İK ikinci ve hrBeyond üçüncü seçilmiştir. Zirve sonunda ödülleri takdim edilen girişimciler, ABD’de Silikon Vadisi programına katılmaya hak kazanmıştır. Girişimciler Silikon Vadisi’nde dokuz günde 30’un üzerinde toplantı yaparak dünyanın önde gelen yatırımcıları, teknoloji şirketleri ve girişimcileri ile görüşme ve projelerini sunma fırsatına sahip olmuştur.
Önümüzdeki PİLOT döneminde programın kapsamının genişletilerek yepyeni olanaklarla içeriğinin zenginleştirilmesi ve girişimlere yapılacak yatırım miktarının da önemli ölçüde artırılması hedeflenmektedir.

Türk Telekom, PİLOT Programı ile yeni girişimleri ülke ekonomisine kazandırma ve Türkiye’yi bölgenin girişimcilik merkezi yapma yolunda diğer büyük şirketlere örnek olmaya devam edecektir.

Etkinlikler

 • Türk Telekom, Horizon2020 Avrupa BirliğiProje Destekleri’ne, Netaş, Airbus ve Comodo şirketlerinin oluşturduğu bir konsorsiyum dâhilinde, “The Reputation Based Trust Ecosystem” başlıklı, bilgi güvenliğine yönelik bir projeyle başvuruda bulunmuştur.
 • Grup, OWASP Türkiye Uygulama Güvenliği Topluluğu tarafından organize edilen Mobil Güvenlik Çalıştayı’na sponsor olarak destek vermiştir. AVEA Labs yerleşkesinde gerçekleştirilen çalıştayda mobil uygulama güvenliği ve mobil kullanıcı güvenliği ana başlıklarında iOS ve Android tabanlı mobil cihazlara bulaşan mobil zararlı yazılımlar ve bunlardan korunmak için gerekli güvenlik kontrolleri, mobil uygulamalardaki güvenlik açıklarını bulmaya yönelik güvenlik testleri, son kullanıcıları hedef alan kare kod olta saldırıları ve korunma yolları, Facebook, LinkedIn, Twitter vb. sosyal ağların mobil uygulamalarının cihazlar üzerinde kaydettiği kişisel verileri ve bunların adli bilişim analizi, mobil kullanıcı gizli anahtarlarının güvenliğinin bulutta hesaplama desteği ile sağlanması, mobil güvenliğin hukuki açıdan gereksinimleri ve benzeri konularda sunumlar gerçekleştirilmiştir.
 • Türk Telekom, COBIT gibi teknoloji süreçlerindeki en iyi uygulamaların çerçevelerinin oluşturulmasını sağlayan ISACA (Bilgi Güvenliği Denetimleri ve Kontrolleri) Derneği’nin İstanbul Bölümü Yönetim Kurulu’nda yer almaya başlamıştır.

Ödüller

 • Türk Telekom, Özel sektör, üniversite ve kamu kuruluşu temsilcilerinden oluşan 21 takımın katıldığı Siber Güvenlik Etkinliği “Capture The Flag (CTF) 2015“ Yarışması Özel Sektör kategorisinde birincilik ödülü kazanmıştır.
 • Türk Telekom Grubu, 15 Ekim 2015, Çarşamba günü İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen SAP Forum İstanbul’da, her yıl sadece tek bir kuruma verilen “Yılın SAP Dönüşüm Projesi Ödülü”nün sahibi olmuştur. “Yılın SAP Dönüşüm Projesi Ödülü”nün yanı sıra “SAP Kalite” ve “Yılın Satınalma Dönüşüm Projesi” kategorilerinde de ödül Türk Telekom Grubu’nun olmuştur.
 • Mobil Online İşlem Merkezi Uygulaması, “Müşteri Hizmetlerinde Yenilik” dalında Stevie Award’a ve Verimlilik için Mobil Uygulamalar dalında, Horizon Interactive ödülüne layık görülmüştür.
 • Genişband Veri Yönetimi Ekibi, Data Warehouse Institute tarafından 2015 yılı Büyük Veri Projesi Ödülü’ne ve Türkiye Bilişim Derneği 2015 yılı Büyük Veri Projesi Ödülü’ne layık görülmüştür.
 • Türk Telekom Mobil tarafından devreye alınan OPERA uygulaması, TMForum Nice 2015’de, Müşteri Odaklılık alanında Solution Excellence Ödülü’ne layık görülmüştür. TmForum standartlarında geliştirilmiş Opera ürünü, yapılan anketlerde bayiler tarafından da en çok beğenilen sipariş yönetimi uygulaması seçilmiştir.
 • Haziran 2015’de Prag’da yapılan HP Customer Forum’da Avea; “HP ürünlerini en iyi konumlandıran ve kullanan firma” ödülünü kazanmıştır.
 • Avea, “Horizon Interactive Awards” yarışmasında Online İşlemler Mobil uygulaması ile “Mobile Apps for Productivity” kategorisinde Gümüş Ödül, “Mobile Apps for Business” kategorisinde ise Bronz ödül almıştır.
 • Avea, Sesli Adımlar uygulaması ve Kayıp Suriyeli Ailelerin Birleştirilmesi projeleri ile Dünya GSM Birliği (GSMA) 2015 Dünya Mobil Kongresi kapsamında finalist olmuştur.
 • Avea Ar-Ge Merkezi Test ekibi EMEA HP Customer Forum’da “Shining Star” ödülünü kazanmıştır.
 • Avea, yenilenen satış ve satış sonrası işlemler sistemi Opera’yı hayata geçirdiği UNICORN projesi ile 2015 TM Forum Excellence Awards 2015’te “Müşteri Odaklılık” kategorisinde ödül almıştır.
 • Avea, görme engellilerin bulundukları noktayı sesli söyleyerek onların daha özgür hareket etmelerini sağlamak üzere ECE Türkiye ile birlikte geliştirdiği Sesli Adımlar uygulaması ile ICSC Social Marketing Awards 2015’te Kurumsal Sosyal Sorumluluk kategorisinde ödüle hak kazanmıştır.
 • Suriyeli kayıp aileler projesi, MMA Türkiye Smarties Awards Altın Ödül’üne değer bulunmuştur.
 • Intellimap, Best In Bizz yarışmasında Altın Madalya kazanmıştır.
​​​​​
Lütfen kişisel notunuzu ekleyin Eklediğiniz notları sadece siz görebilirsiniz.
GÖNDER

Bu sayfadaki notlarınız