Menüye ulaşmak için tıklayınız Sayfa içeriğine ulaşmak için tıklayınız

Strateji

Türk Telekom Stratejik Odak Alanları

BÜYÜME

Geleneksel Alanlar​

 • Erişim hattı sayısının arttırılması ve hanelerle faturalama ilişkisinin güçlendirilmesi
 • Toptan operasyonlarında öncelikli sabit ve mobil altyapı sağlayıcısı konumunun güçlendirilmesi
 • Mobil pazarda adil pazar payına ulaşılması
 • Kurumsal servislerde segment penetrasyonunu arttırarak gelir büyümesinin sağlanması

Yenilikçi Alanlar

 • Sürdürülebilir büyüme için yeni gelir alanlarından pay alınması
 • Temel servislerin yanında fırsat odaklı girişimler ile değer yaratılması
 • İştirakler ile değer yaratılması

VERİMLİLİK

Geleneksel Alanlar

 • Sıkı maliyet kontrolü ile faaliyet giderlerinde iyileşme sağlanması
 • Yatırım harcamalarının disiplinli yönetimi
 • Organizasyo
 • nel dönüşümün sağlanması
 • Rekabetçi müşteri deneyimi sağlanması

Yenilikçi Alanlar

 • İç dijitalleşme ile iş modellerinin ve süreçlerinin değişimi
 • Teknoloji dönüşümüne hazır olunması – 5G’ye hazır olunması
​​
Lütfen kişisel notunuzu ekleyin Eklediğiniz notları sadece siz görebilirsiniz.
GÖNDER

Bu sayfadaki notlarınız