Menüye ulaşmak için tıklayınız Sayfa içeriğine ulaşmak için tıklayınız

Strateji

BÜYÜME

Sabit ve mobil teknolojilerle ulaşılan hane sayısının ve abone tabanının kârlılığı koruyarak arttırılması

 • Hızlı sabit genişbantın büyütülmesi ve penetrasyonunun arttırılması
 • Mobilin güçlendirilmesi ve abone bazının büyütülmesi:
 • TV Erişiminin Arttırılması, kablosuz hane halkı erişiminin arttırılması ve mobilin desteklenmesi
 • Erişim hatlarının korunması
 • Sinerji teklifleri ve çapraz satış

Temel Servislerin Yanında Katma Değerli Servislerle Değer Yaratılması

 • Enerji, sağlık, eğitim dikeylerine odaklanılması - Geniş müşteri kitlesine teknoloji hizmetlerinin ulaşılabilirliğinin sağlanması
 • Dijital dönüşümün tüm değer zincirinde sağlanması
 • İştirakler ile değer yaratılması

VERİMLİLİK

Maliyet Kontrolü

 • Sade ve etkin portföye odaklanılması
 • Satış kanalları ve müşteri hizmetleri / Online ve alternative kanal kullanımı
 • Disiplinli yatırım harcamaları yönetiminin, etkin maliyet kontrolünün ve mevcut varlıkların daha verimli kullanılmasının sağlanması

Teknoloji dönüşümüne hazır olmak

 • Yalın teknolojilerin etkinleştirmesi - SDN ve NFV teknolojilerinin ticarileştirilmesi
 • Sabit ve mobil varlıkların yeniden tasarlanmasına hazırlanılması

MÜŞTERİ DENEYİMİ

Rekabetçi Müşteri Deneyimi

Lütfen kişisel notunuzu ekleyin Eklediğiniz notları sadece siz görebilirsiniz.
GÖNDER

Bu sayfadaki notlarınız