Click here to view page content
TÜRK TELEKOM & GRUP ŞİRKETLERİ
Investing in Türk Telekom

Strateji

Strateji

Türk Telekom Grup Stratejisi

Türk Telekom Grubu geleneksel telekom servisleri ve yeni nesil iletişim hizmetlerinde müşterilerin ilk tercihi olmayı sürdürmeyi hedeflemektedir. Bu hedeflere ulaşabilmek için Türk Telekom Grubu’nun önümüzdeki dönemdeki stratejileri, grubun tam entegrasyon hedefini gerçekleştirebilmesini sağlayacak şekilde oluşturulmuştur. Türk Telekom Grubu’nun temel stratejik amacı Müşteri odaklı ve entegre bir yaklaşım ile sürdürülebilir büyüme olarak tanımlanmıştır.

Bu amaca ulaşabilmek için Türk Telekom Grubu’nu geleceğe taşıyacak 4 stratejik odak alanı belirlenmiştir:

 • Segment Bazlı Yaklaşım ile En İyi Müşteri Deneyimi
 • Verimli ve Etkin Operasyonlar
 • Yeni Gelir Alanları
 • İnsan Kaynağına Yatırım

Segment Bazlı Yaklaşım ile En İyi Müşteri Deneyimi

Müşterilere temas eden tüm noktalarda mükemmel müşteri deneyimi sunulması hedeflenmektedir. Günümüzün hızlı gelişen pazar koşullarında farklı segmentlerdeki müşterilerin ihtiyaçları ve beklentileri değişiklik göstermektedir. Bu, "tek noktada hizmet" yaklaşımını etkin bir şekilde sunarak farklılaşma hedeflenmektedir. Ürün ve hizmetlerin pazara bireysel ve kurumsal olarak ana segmentler bazında sunulması, grup genelinde ürün ve hizmet portföyünün optimize edilmesi ile en iyi müşteri deneyiminin yakalanması amaçlanmaktadır.

Bireysel alanda stratejik hedefler;

 • Optimize edilmiş erişim portföyü, değer teklifleri ile toplam iletişim sağlayıcısı olunması,
 • Entegre ürün / servisler ve paket teklifler ve iş ortakları ile sunulan ürün / servislerle farklılaşma,
 • TV’de spor ve eğlence kanalları ile içeriğin ve yeni platformlarla müşteri deneyiminin iyileştirilmesi ve pazarda büyümenin hızlandırılması.

Kurumsal alanda stratejik hedefler;

 • Kurumsal segmentlerde mükemmel müşteri deneyiminin sağlanması,
 • Mobil ve Sabit ürünleri içeren paketli ve entegre teklifler ile segmente çözümler ile farklılaşma 

Verimli ve Etkin Operasyonlar:

Grubun merkezileştirilmiş destek fonksiyonları ile müşterilere sunulan katma değerin yanı sıra büyüme ve verimliliğin artırılması hedeflenmektedir. Türk Telekom Grubu olarak ihtiyaçların karşılanması için grup şirketlerinin yetkinlikleri güçlendirilecektir.

 • Verimliliğin arttırılması ve organizasyonun çevikleştirilmesi için grup seviyesinde ortak altyapı yönetimine geçilecektir.
 • Ortak hizmet merkezleri geliştirilerek, destek fonksiyonlarının merkezileştirilmesi sağlanacaktır.

Yeni Gelir Alanları

Temel iletişim ürün ve servislerinin desteklenmesi, gelir kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve müşterilerle daha sıkı bir bağ kurulması için yan iş alanları ile güçlendirilmesi planlanmaktadır. Müşteri odaklı entegre yapıda bireysel ve kurumsal segment faaliyetleri TV, ICT ve Dijital yan iş kolları ile desteklenerek sürdürülebilir büyüme sağlanacaktır.

Organizasyonel Mükemmellik İçin İnsan Kaynağına Yatırım

Grup bazında daha iyi koordinasyon ve verimli işleyiş için Türk Telekom Grubu’nda dönüşüm faaliyetleri sürdürülmektedir. Müşteri odaklı dönüşüm sürecinde icraata yönelik, işbirliğine açık, liyakate ve performansa dayalı bir çalışma kültürünün ve çalışma ortamının oluşturulması hedeflenmektedir.

Lütfen kişisel notunuzu ekleyin

Eklediğiniz notları sadece siz görebilirsiniz.