Verimlilik

Türk Telekom yeni nesil şehir çalışmalarını yaygınlaştırarak sürdürdü

Türk Telekom; sürdürülebilir, verimli ve yaşam kalitesi yüksek şehirler inşa edilebilmesini destekleyecek akıllı şehir teknolojilerine yatırım yapıyor. Şirket, yeni nesil şehircilik anlayışına uygun çözümlerle, Türkiye’nin en büyük akıllı şehirler projelerine önderlik ediyor. Yeni nesil şehir teknolojilerinin ulaşım, güvenlik, enerji, sağlık, çevre ve yaşam başlıkları altında sunduğu çözüm çeşitliliği 2021 yılında genişletildi. Türk Telekom’un Yeni Nesil Şehir Platformu adı altında yeni nesil ulaşım, enerji, çevre, sağlık ve güvenlik alanlarında 13 kentte hayata geçirdiği akıllı çözümler, yaşam kalitesi yüksek, sürdürülebilir ve güvenli şehirlerin inşasına katkı sağlıyor. Türk Telekom akıllı şehir teknolojileri kavramını Türkiye’de yaygınlaştırırken, yerli çözüm ortaklarını destekleyerek ekosistemi daha da geliştiriyor. Şirket’in hayata geçirdiği akıllı çözümlerle belediyelerde bugüne kadar elektrikte %40, sulamada %30 kaynak tasarrufu sağlandı.

Türk Telekom akıllı şehir çözümleri kapsamındaki hizmetleri şehir yönetim platformu üzerinden yönetiyor. Platform, farklı şehircilik uygulamalarının tek merkezden izlenmesini, yönetilmesini ve birbirleri ile entegrasyonunu sağlıyor. Toplanan veriler ile şehir yönetimlerinin ileriye dönük kararlar almasına olanak tanınıyor.

Türk Telekom; 2021 yılında yeni nesil şehir ulaşım bileşenlerinden elektronik denetleme sistemi ile Konya Büyükşehir Belediyesini, Kocaeli Büyükşehir Belediyesini ve Kırıkkale Belediyesini; yeni nesil şehir mobilyaları ve mobil uygulama ile Burdur Bucak Belediyesini, Artvin Yusufeli Belediyesini ve Antalya Büyükşehir Belediyesini; akıllı kavşak ile Düzce Belediyesini ve Mersin Büyükşehir Belediyesini yeni nesil şehir yolculuğuna dahil etti.

Türk Telekom 2021 yılında yeni nesil şehir ailesinin yeni üyesi yeni nesil bisiklet çözümünü yerli imkanlarla geliştirerek ekosisteme dahil etti. Artan iklim değişikliği risklerinin azaltılması, karbon gazı salım oranının düşürülmesi ve şehirlerin dijitalleşmesi yolculuğunda önemli bir yeni nesil şehir bileşeni olan akıllı bisiklet ile kent içi mobiliteye de alternatif çözümler sağlanıyor.

Ekosistemin yeni üyesi olan akıllı bisiklet sahada ilk kez Aksaray Belediyesinde uygulandı ve son kullanıcıların önemli ölçüde takdirini kazandı. Bisiklet ile ulaşım, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’ndan Sağlıklı ve Kaliteli Yaşam, Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar, İklim Eylemi maddelerinin de içinde olduğu 17 hedefe doğrudan ya da dolaylı olarak katkı sunuyor.

Türk Telekom 2021 yılında projelerin yanı sıra çözümlere de yeni bileşenler ekledi. Şirket, yeni eklenen yeni nesil yaşam bileşenlerinden sosyal medya yönetim yazılımı ile dijital belediyecilik vizyonunu destekledi. Şu ana kadar 46 belediyeye kurulan bu sistemle, vatandaşların her kanaldan belediyelere ulaşabilmelerine, talep, şikayet ve isteklerini iletebilmelerine belediyelerin de vatandaşlarına hızlı dönüş yapmalarına imkan verildi. Belediye-vatandaş arasında interaktif bir ilişki kurularak kaliteli etkileşim ile vatandaş memnuniyeti seviyesinde artış sağlandı.

Türk Telekom 2021 yılında pandemi koşullarının devam etmesi sebebiyle yeni nesil şehir çözümlerine dijital sağlık risk durumu tespit çözümü olan HES kodu sorgulama cihazlarını ekledi. WiFi hizmetinden kent bilgilendirme ekranlarına kadar birçok bileşen içeren çevreci enerji çözümleriyle çalışmakta olan akıllı direkler ile Antalya’da vatandaşlara alternatif hizmetler sunulmaya başlandı.

Türk Telekom, her belediyenin önceliği olan vatandaş memnuniyetini esas alarak kamu yararının gözetildiği yeni projeleri hayata geçirmeyi amaçlıyor. Şirket, şehirleri güvenli, sürdürülebilir, yaşam kalitesi yüksek hale getirmeyi görev olarak üstleniyor.

Türk Telekom, baz istasyonlarında enerji verimliliğini en üst seviyeye çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor

Baz istasyonlarında enerji verimliliğine yönelik çalışmalara ve geliştirilen çözümlere aşağıda yer verilmiştir:

  • Türk Telekom, kullanımda olan enerji tüketimi yüksek baz istasyonu ekipmanlarını, enerji tasarrufunu artırma hedefi doğrultusunda daha düşük enerji tüketen modeller ile değiştirdi. Şirket, İzmir ve Bursa bölgelerinde 3 binin üzerinde baz istasyonunda, daha düşük enerji tüketen verimli ekipmanlar ile değişim yaptı. Türk Telekom, 2021 yılında tamamlanan bu proje ile yıllık 27 milyon kWh enerji tasarrufu sağlayarak 12.750 ton karbon salımının önüne geçti.
  • Türk Telekom, baz istasyonlarının enerji ve soğutma altyapısında verimli ve çevre dostu çözümler uyguluyor. Şirket, 2021 yılında devreye aldığı 700 adet free cooling cihazı ile soğutma enerji tasarrufunun yanı sıra yedek parça ve bakım giderlerinden de tasarruf sağladı.
  • Türk Telekom, baz istasyonlarında sera gazı emisyonlarını azaltmak için doğa dostu klima gazı kullanıyor. Şirket 2021 yılında, 336 adet yeni nesil verimli klima ile dönüşüm yaptı.
  • Türk Telekom, enerji kaybı yüksek olan doğru akım enerji kaynaklarını, yüksek verimlilikte çalışan modeller ile değiştirdi.
  • Türk Telekom, baz istasyonlarının kurulum öncesi ve sonrası elektromanyetik alan ölçümlerini yaparak insan ve çevre açısından güvenli bir şekilde çalışmalarını sağlıyor.
  • Türk Telekom; planlama, tasarım, kurulum, işletme aşamalarında baz istasyonlarında insan ve çevre müdahalesinin en aza inmesine özen gösteriyor, gerekli tüm önlemleri alıyor.
  • Türk Telekom, birincil öncelik olarak kabul edilen insan sağlığı ve çevre güvenliği kapsamında baz istasyonlarının doğal felaketlerden etkilenmemesi, çevre ve halk sağlığının tehlikeye atılmaması için gerekli tüm güvenlik donanımlarını kullanıyor ve güncellemeler yapıyor. Şirket 2019 yılında 750 adet baz istasyonu kulesini detaylı inceledi ve ihtiyaçlar doğrultusunda güncelledi ve baz istasyonlarının kule kontrolüne 2022 yılında devam etmek için planlamalar yaptı.
  • Türk Telekom, baz istasyonlarını 24 saat boyunca takip ediyor, acil durumlarda ve doğal afetlerde sahaya en hızlı şekilde müdahale ederek en yüksek seviyede operasyonel yeterlilik sağlıyor.

Türk Telekom enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji alanlarındaki yatırımlara önem veriyor

Yüksek enerji tüketiminin toplum ve çevreye olan etkisinin bilincinde olan Türk Telekom, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji alanlarındaki yatırımlara ve çalışmalara önem veriyor. Bu kapsamda yürütülen çalışmalar ve elde edilen kazanımlar aşağıda özetlenmiştir:

Türk Telekom’un doğa dostu yeşil santrallerinin toplam gücü 2,5MW’a yükseldi

Karbon emisyonunu sistematik olarak azaltıp enerji verimliliği konusundaki yatırımlarına ve optimizasyon çalışmalarına aralıksız devam eden Türk Telekom, son bir yılda 200kW’lık güneş enerjisi sistemini daha devreye aldı. Bu yatırımlarla yenilenebilir enerji sistemlerinin toplam kurulu gücü 2,5MW’a çıkarak, 3 binin üzerinde konutun enerji ihtiyacını karşılayacak seviyeye ulaştı. Bu sistem aynı zamanda yıllık yaklaşık 2.150 ton karbon salımının önlenmesi anlamına geliyor.

Soğutma sistemleri dönüşüm projeleri

Türk Telekom sabit ve mobil şebekede kullanılan klima cihazlarının yeni nesil verimli cihazlar ile değiştirilmesini, mobil baz istasyonları ve telekom sistem salonlarının doğrudan dış hava ile daha düşük maliyetlerle soğutulmasını sağlamak amacıyla free cooling box cihazını devreye alma projelerini sürdürüyor. Soğutma sistemlerinde yapılan bu dönüşümler ile yılda 9 milyon kWh enerji tasarrufu sağlanarak 4.250 ton karbon salımının önüne geçildi.

Akıllı Enerji Yönetim Sistemi projesi

Türk Telekom, sabit ve mobil şebekesinde yer alan tüm enerji teçhizatlarına (jeneratör, DC sistem, UPS, klima, dijital termostat, sayaç vb.) erişimin çok daha hızlı sağlandığı, cihazlardan alınan bilgilerden oluşturulan dataların güvenli bir şekilde alınıp yapay zeka destekli analizler sonucu operasyonel kalite ve yüksek verimlilik elde edilerek son kullanıcıya etkin bir şekilde sunulduğu ve raporlanabildiği, kullanıcı dostu Akıllı Enerji Yönetim Sistemi projesini devreye almıştır.

Projenin ilk fazında sayaç, jeneratör ve DC enerji sistemlerinin entegrasyonu tamamlandı. Saha bazlı elektrik tüketim analizleri ve tüketimi etkileyen arızaların anlık tespiti, klima sıcaklık set değerlerinin kontrol edilmesi, cihazların çalışma yedekliliklerinin kontrolü, telekomünikasyon cihazlarının elektrik tüketimi değişimi gibi analizlerle enerji verimliliğine yönelik potansiyel tespit edilecek ve gereken optimizasyonlar hızlıca gerçekleştirilecek. Ekipmanların alarm, arıza ve bakım verileri ile yapılacak analizler, cihaz değişim süreçlerinde, arıza ve yedek parça kullanımlarında iyileştirmeler sağlayacak.

Türk Telekom, teknolojik ömrünü dolduran eski nesil sistemlerdeki servisleri yeni nesil sistemlere aktararak bakım işletme kolaylığı ve enerji tasarrufu elde ediyor ve hizmet kalitesini artırıyor.

Türk Telekom ofislerinde, bina/sistem salonu optimizasyon projeleri ile alan tasarrufu, buna bağlı olarak da soğutmada harcanan enerji tüketiminde azalma sağlanıyor.

Bunların yanı sıra tasarruflu ampul kullanımı, ısı yalıtımı ve mantolama, bina otomasyonları, çevre dostu araç filosu, kağıt geri dönüşümü, elektronik belge ve dokümantasyon sistemi (EDİTT), merkezi baskı sistemleri, e-öğrenme, telepresence ve video konferans kullanımı ile geri dönüşüm ve tasarruf sağlanırken karbon salımında da azalma elde ediliyor.