Menüye ulaşmak için tıklayınız Sayfa içeriğine ulaşmak için tıklayınız

Yatırımcı İlişkileri Politikamız

Türk Telekom, şirketin faaliyetleri, finansal durumu ve stratejileri hakkında paydaşlarını düzenli, doğru ve eksiksiz olarak bilgilendirir. Hissedarların şirkete sağladığı değeri artırmak için dünya standartlarında yatırımcı ilişkileri hizmetleri sunar. Türk Telekom, şeffaf, tutarlı, mevzuatlara uyumlu ve eksiksiz olarak bu hizmetleri gerçekleştirir.

Etkili İletişim

Finans ve yatırım çevreleriyle etkili çift yönlü iletişim Türk Telekom Yatırımcı İlişkileri programının temelini oluşturur. Yatırımcılardan alınan geribildirimler Türk Telekom’un iş planlarına önemli katkı sağlar.

Bilgi Talepleri

Türk Telekom, şirketin en uygun şekilde tanıtılması ve şirket hakkında çıkan raporların doğru ve eksiksiz hazırlanabilmesi için analistlerden ve yatırımcılardan gelen bilgi taleplerine cevap verir. Türk Telekom, bağımsız araştırmalara verdiği önem neticesinde bu taleplere verilen cevaplarda analistlerin şirket hakkındaki görüşlerini etkilemez.

Üst Yönetim Desteği

Türk Telekom Yatırımcı İlişkileri Ekibi doğrudan Grup Genel Müdürü’ne ve Genel Müdür’e bağlı olarak çalışır, böylelikle Grup şirketlerinin Genel Müdürleri de dahil olmak üzere Grup üst yönetimi ile düzenli olarak iletişim halindedir. Bu yapı ile güvenli ve etkili çift yönlü iletişim sağlanmış olur.

Kamuyu Aydınlatma

Türk Telekom Yatırımcı İlişkileri bütün yatırımcılar ve analistlerle Genel Kurul, Analist Toplantısı, “roadshow” ve yatırımcı konferansları gibi organizasyonlarda görüşür. Bunların yanı sıra, Türk Telekom Yatırımcı İlişkileri faaliyet raporları, çeyrek raporları, çeyrek bilgi dokümanı ve basın bültenleri yayınlar.

Türk Telekom finansal sonuçlarını ve hisseyle ilgili bütün haberleri Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) ve Yatırımcı İlişkileri web sitesinde yayınlar. Her çeyrek açıklamasından sonra, Türk Telekom Yatırımcı Sunumu’nu yayınlayarak Türk Telekom Grubu Genel Müdürü ve üst yönetiminin katıldığı yatırımcı telekonferansı düzenler. Telekonferansın ses kaydı ve transkripti kısa bir süre içinde web sitemizde yayınlanır.

Şirket Hedefleri

Türk Telekom her yıl yatırımcılara şirket hedeflerini açıklar. Türk Telekom üst yönetimi makroekonomik beklentiler ve sektör dinamikleri gibi birçok değişkeni göz önünde bulundurarak yıllık hedefler belirler. Hedefler, üst yönetimin tamamının sürece katılımı ve fikir birliğiyle belirlenir. Şirket hedeflerine web sitemizden ve yatırımcı sunumumuzdan ulaşılabilir.

Kurumsal Yönetim ve Uyum

Türk Telekom, Sermaye Piyasaları düzenlemelerinin tamamına uyum sağlamak için gerekli çalışmaları yapar, gerekli tüm açıklamaları kamuya duyurur ve SPK, Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Türk Telekom Bilgilendirme Politikası’na uyum sağlamak için gerekli süreçleri takip eder.

Sessiz ve Yasak Dönem

Türk Telekom her çeyrek açıklamasından önce sessiz ve yasak dönem uygular. Sessiz Dönem, ilgili dönemin bittiği gün başlayıp, ilgili dönem sonuçlarının açıklanması ile sona ermektedir. Yasak Dönem, Sessiz Dönem’le birlikte başlamakta ve Sessiz Dönem’den bir iş günü sonra sona ermektedir.

​​
Lütfen kişisel notunuzu ekleyin Eklediğiniz notları sadece siz görebilirsiniz.
GÖNDER

Bu sayfadaki notlarınız