ÖZET BİLGİ

  • 2022 1Ç Satış Gelirleri 9,5 milyar TL
  • 2022 1Ç FAVÖK 4,1 milyar TL
  • 2022 1Ç Net Kar 561 milyon TL
  • Genişbant Abone Sayısı 14,5 milyon
  • Mobil Abone Sayısı 24,4 milyon
  • Sabit Ses Abone Sayısı 10,4 milyon
Tüm Özet Göstergeler

GENEL KURUL ​BİLGİSİ

Olağan Genel Kurul Toplantısı 19 Mart 2021 tarihinde gerçekleşmiştir.

Devamı

AÇIKLAMALAR & HABERLER

Tüm Açıklamalar ve Haberler

Sürdürülebilirlik

Türk Telekom; kısa, orta ve uzun vadeli bakış açısıyla değerlendirdiği sürdürülebilirliği, güçlü bir finansal performans kadar paydaş kitlesi için değer üretmenin de temel unsurlarından biri olarak kabul etmektedir. Türk Telekom, faaliyetlerinin sürdürülebilirliğe etkilerini ekonomik, kurumsal, çevresel ve sosyal eksenlerde tespit etmekte, bütün paydaşlarının bu alanlardaki beklentilerini göz önünde bulundurarak politikalarını belirlemektedir.

Devamı

FAALİYET RAPORU

PDF

ÖZET BİLGİPDF

EVRAK ÇANTASI

Tüm Sonuçlar

HİZMETLER