Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Türk Telekom sosyal sorumluluk çalışmalarında, bilgiye erişimin önündeki ekonomik, sosyal, bölgesel veya fiziksel dezavantajları teknolojinin sunduğu olanaklar ile ortadan kaldırarak, fırsat eşitliği sunmaya odaklanır.

Türk Telekom, herkesin toplumsal hayata eşit katılımını ve bilgiye erişimini önceliği olarak görmekte, ülkemizin dijital dönüşümüne katkıda bulunmayı kurumsal sorumluluğu olarak kabul etmektedir.

“Herkes için erişilebilir iletişim” prensibi ile çalışmalarını yürüten Türk Telekom, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı kendisine rehber edinmiştir. Şirket, özellikle “Nitelikli Eğitim” ve “Eşitsizliklerin Kaldırılması” hedefleri çerçevesinde, Türkiye’ye değer katan kurumsal sosyal sorumluluk projeleri yürütüyor.

Türk Telekom, çok sayıda sosyal sorumluluk projesini “Türkiye’ye Değer” anlayışı altında hayata geçirdi

Türk Telekom’un, “Bir fark yeter, Türkiye’ye Değer” yaklaşımıyla hayata geçirdiği sosyal sorumluluk çalışmaları arasında; Hedefi Olan Kadına İnternetle Hayat Kolay, Telefon Kütüphanesi, Günışığı, Sesli Adımlar, Okulumda Günışığı, Yeni Nesil Gelecek, Türk Telekom Okulları, Türk Telekom Amatör Spor Kulüpleri Projeleri bulunuyor.

Türk Telekom İl Müdürlükleri’nin düzenlediği yerel sosyal sorumluluk faaliyetleri de “Türkiye’ye Değer” çatısı altında gerçekleşiyor.

”Hedefi Olan Kadına İnternetle Hayat Kolay” Projesi kadınların dijital pazarlama bilgilerini ve kapasitelerini geliştiriyor

Türk Telekom, sürdürülebilir kalkınma ve ekonomik büyüme için temel itici güç olan bilişim teknolojilerinin herkes tarafından erişilebilir olması hedefi ile İnternetle Hayat Kolay projesini, 2014’te başlattı. Şirket, proje kapsamında 5 yılda, 300’den fazla gönüllü ile 50 bin katılımcıya internet okuryazarlığı eğitimi verdi. Türk Telekom, İnternetle Hayat Kolay projesinin yeni fazında kadınların ülke ekonomisine girişimci olarak katılmasına destek oluyor.

Kadınların işgücüne katılımı ve istihdamı; sürdürülebilir kalkınmanın önemli bir unsuru olmanın yanında, ekonomik büyümede sürekliliğin sağlanması, sosyal kalkınma ve sosyal adaletin tam olarak gerçekleşmesi açılarından da büyük önem taşımaktadır. Sürdürülebilir bir ekonominin varlığı, kadınlarla erkeklerin toplumsal yaşamın tüm alanlarına tam ve eşit olarak katılımları ile mümkündür.

Bu tespitler, kadınların hızla değişen günümüz dünyasına yabancılaşmamaları için bilgi ve iletişim teknolojilerinden etkin şekilde yararlanmaları ve dijital becerilerini güçlendirmeleri gerektiğini açıkça ortaya koymaktadır.

Ülkenin dijital dönüşümüne hizmet eden Türk Telekom, Eylül 2019’da kadınların bilgi ve iletişim teknolojileri, e-hizmetler ve e-ticaret gibi konularda bilgi birikimlerini geliştirmeyi amaçlayarak “Hedefi Olan Kadına İnternetle Hayat Kolay” projesini hayata geçirdi. Şirket bu projede, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Habitat Derneği ile iş birliği yaptı.

“Hedefi Olan Kadına İnternetle Hayat Kolay” Projesi, bir fikri veya satmak istediği ürünü olan kadınları online platformların sunduğu fırsatlarla tanıştırmak ve kadınların e-ticaret bilgilerini geliştirmek üzere başlatıldı. Projeyle, girişimci potansiyeli olan kadınların bilişim teknolojileri ve dijital platformları etkili kullanma becerilerini artırarak üretim ekonomisine katılımlarının teşvik edilmesi amaçlanıyor.

Proje katılımcılarına sağlanan “Dijital Pazarlama Eğitimleri”yle kadınların pazarlama, dijital pazarlama, pazar araştırması, sosyal medya araçları, reklam verme ve ödeme sistemleri hakkında bilgi ve becerilerini artırması bekleniyor. Eğitimlerden yararlanan ve ilerleme kaydeden katılımcılarla Tasarım Odaklı Düşünme Atölyeleri düzenleniyor. Bu atölyelerde kadınlar; yenilikçi çözümler üretme, rasyonel ve analitik araştırma, kullanıcı odaklı perspektif ve problem çözme becerilerini geliştiriyor. Eğitim ve atölyelerin sonrasında kadınlara işlerini geliştirmeleri konusunda mentorluk desteği veriliyor.

Proje kapsamında sağlanan “Dijital Pazarlama Eğitimleri” 2020 yıl sonuna kadar 4.000 kadına ulaşmıştır. Türk Telekom, proje kapsamında 81 ilde 5.000 kadını, Haziran 2021 tarihine kadar dijital pazarlama ile tanıştırmayı hedefliyor.

Türk Telekom’dan engelleri kaldıran bir ilk daha: Telefon Kütüphanesi ile artık ilaçlar da konuşuyor

Telefon Kütüphanesi, görme engellilerin telefonda sesli kitaplara ve çeşitli içeriklere ulaşabildikleri ücretsiz bir hizmettir. Boğaziçi Üniversitesi Görme Engelliler Teknoloji ve Eğitim Laboratuvarı (GETEM) iş birliği ile yürütülen Türkiye’nin ilk Telefon Kütüphanesi 9 yıldır görme engellilerin bilgiye erişiminin önündeki engelleri kaldırıyor.

Kütüphanede şiirden romana, tarihten kişisel gelişime, deneme sınavlarından, betimlemeli filmlere 50’den fazla kategoride, 2.000 e yakın sesli kitap ve içerik bulunuyor.

Telefon Kütüphanesi’nde, kitapların yanı sıra 20 adet dünyaca ünlü tablonun ünlü isimler tarafından seslendirilen betimlemeleri, Anadolu Ajansı tarafından servis edilen anlık haber akışları ve para tanıma özelliği de bulunuyor.

2020 yılında, görme engellilerin ihtiyaçları doğrultusunda, kullanıcıların ilaç barkodlarını telefon ekranına okutarak ilaç prospektüslerine sesli erişimi sağlandı. Böylece görme engellilere, bir başkasının yardımına ihtiyaç duymadan ilaç bilgilerine ulaşabilme imkanı tanındı.

Telefon Kütüphanesi uygulamaya alındığı 2011’den bu yana toplamda 12 milyon dakika dinlendi. 2016 yılında hayata geçen mobil uygulaması 45 bin kez, görme engelliler için gönüllü kitap okumayı kolaylaştıran Kitaplara Ses uygulaması 48 bin kez indirildi.

Günışığı projesiyle az gören çocukların, engelsiz akranları ile aynı okullara devam ederek toplumsal hayata katılmaları sağlanıyor

Türk Telekom’un teknolojisi ve altyapısı sayesinde erken müdahale eğitiminin ilk defa uzaktan verebilme özelliği taşıyan Günışığı projesi, Türkiye’de ve dünyada tek örnek olarak dikkat çekiyor.

Engelsiz Yaşama Derneği (EyDer) ile 2014 yılında hayata geçirildi. Proje; tamamen kör kabul edilen %1-%10 aralığında görme yetisine sahip çocukların, erken müdahale eğitimi ile başka birinin yardımı olmadan yaşamlarını sürdürmelerini ve görme engelliler okulu yerine kaynaştırma eğitimine devam etmelerini amaçlıyor.

Türk Telekom’un Ar-Ge birimi, Günışığı Projesi kapsamında az gören çocukların eğitimlerine destek olmak amacıyla özel olarak geliştirilmiş ilk ve tek akıllı telefon uygulaması olan Günışığı Oyunları’nı tasarladı. Az gören çocukların işlevsel olarak görme becerilerini artırmalarına ve el-göz koordinasyonlarını geliştirmelerine destek olmak üzere tasarlanan Günışığı Oyunları, görmesi zayıflayan yaşlılar tarafından da kullanılabilen bir uygulamadır.

Projeye dahil olan çocukların yaptığı resimler, Türk Telekom tarafından bayram tebrik kartına dönüştürüldü; böylece tamamen kör kabul edilen bu çocukların yapabildikleri ve yapabilecekleri, kendi başarı hikayeleri yoluyla, herkesle paylaşıldı.

Günışığı projesinin sosyal etkileri, uluslararası standartlar çerçevesinde ölçümlendi

Türk Telekom, Günışığı projesinin etkilerini, uluslararası standartlara uygun SROI (Değişim Teorisi ve Yatırımın Sosyal Geri Dönüşümü) metodu ile ölçümleyerek Türkiye’de bir ilke daha imza attı.

SROI metodu kullanılarak yapılan ölçümleme, projenin topluma sağladığı getirileri ve katılımcı çocuklarla ebeveynler üzerindeki etkilerini, rakamlarla ve somut olarak ortaya koydu. Projeye yapılan yatırımın yaklaşık 3 katı oranında toplumsal katkı sunduğunu kanıtladı.

Günışığı projesine katılan çocuklar üzerinde yapılan ölçümlere göre;

  • beş yaş ve üzeri çocukların fiziksel aktivite düzeylerinde %32, mevcut görme seviyelerini kullanmada %12’lik bir gelişme yaşandı.
  • okuryazarlık becerileri %15 oranında arttı.
  • bağımsız hareket edebilmede ve öz bakım becerilerinde %10 artış oldu.

Söz konusu çocukların aileleri açısından;

  • çocuğun görme kapasitesine ilişkin farkındalıkta %29,
  • çocuğun yeteneklerine dair farkındalıkta %27,
  • çocuğun ana akım okula gidebileceğine dair güvende %27 artış sağlandı.

Yine ebeveynlerde, kendini daha güçlü hissetme oranında %24, gönül rahatlığı oranında %20 artış olduğu belirlendi, çocuğa bakmak için harcanan süredeki azalma oranı ise %15 olarak kaydedildi.

“Okulumda Günışığı” ile binlerce eğitimciye ulaşıldı

Okulumda Günışığı, Günışığı Projesi’nin bir bileşeni olarak 2018 yılında başlatıldı. Bu kapsamda, Günışığı Projesinden mezun olan az gören çocukların engelsiz akranları ile devam ettikleri temel eğitim okullarındaki öğrenci, veli, öğretmen ve yöneticilere, az gören eğitimi hakkında bilgilendirme semineri veriliyor.

Okulumda Günışığı seminerleri ile az gören öğrencilerin sınıf ortamlarının düzenlenmesi, daha kaliteli eğitim alabilmeleri, “az gören” eğitiminin yaygınlaşması ve sistematik olarak uygulanması amaçlanıyor.

2020 sonu itibarıyla 16 ilde 75 okulda yaklaşık 5.000 eğitimciye ulaşan seminerlerin sonuçlarının okullar düzeyinde Milli Eğitim Bakanlığı ile paylaşılması hedefleniyor.

Türk Telekom’un Ar-Ge birimi tarafından geliştirilen “TahtApp” yazılımı, engelsiz akranları ile aynı sınıflarda ders gören Günışığı çocuklarının sınıf içi eğitimi izlemelerini kolaylaştıracak, yenilikçi bir çözüm sunuyor.

Türk Telekom’un görme engelli bireylerin hayatını kolaylaştıran EyeSense programı

Türk Telekom, görme engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak için özel olarak geliştirdiği EyeSense programı ile Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdi. EyeSense programı, sunduğu sesli komut yardımıyla, kullanıcıların fotoğraf çekmesine yardımcı oluyor, kamerada görünen nesneleri ve renkleri tanımlıyor.

EyeSense programını farklı bir bakış açısıyla geliştiren Türk Telekom, görme engelli bireyler için “Nesne Tanıma”, “Renk Tanıma”, “Fotoğraf Çekme” gibi hayatlarını kolaylaştıran birçok özelliği bir araya getirdi.

Bunlardan biri olan ve binlerce objenin tanımlı olduğu “Nesne Tanıma” özelliği; anahtar, cüzdan gibi kritik objeleri bulmakta zorlanan görme engelli bireylerin bu objelere kolayca ulaşmalarını sağlıyor. Objelerin ne olduğunu anlamak ve tanımlarını dinlemek için kullanıcının akıllı telefonunu nesneye doğru yöneltmesi yeterli oluyor.

EyeSense sesli uyarı sistemi, kullanıcıları akıllı telefonlarının ön ve arka kameralarıyla doğru açıyı yakalayana kadar sesli olarak yönlendiriyor, çekilen fotoğrafların uygun kadrajda yer almasına olanak tanıyor. Böylece EyeSense kullanıcıları, aktif olarak Instagram gibi sosyal medya uygulamalarını kolaylıkla kullanabiliyor ve sosyal hayatın güçlü bir parçası haline gelebiliyor.

Türk Telekom EyeSense uygulaması, 2020 yılı Altın Örümcek Ödülleri’nde “Mobil Uygulama-Hizmet” kategorisinde Altın Ödül’ün sahibi oldu.

Türk Telekom’un yenilikçi çözümlerinden “TahtApp” yazılımı

Türk Telekom Ar-Ge biriminin geliştirdiği “TahtApp” yazılımı, sınıf tahtasında yer alan içerikleri bir kamera ile algılayarak, çocuklara projede temin edilen tabletlere gerçek zamanlı olarak ileten bir uygulamadır. İletilen bu içerikler tabletlerde görüntü işleme teknikleri ile düzenleniyor. ve öğrencilerin dersi takip edebilecekleri formata dönüştürülüyor.

Bu dönüşüm sırasında tahta önünde ders anlatan öğretmenin görüntüden çıkarılması, görüntü renklerindeki kontrastların ve yazı büyüklüklerinin artırılması gibi işlemler yapılabiliyor. Uygulamanın otomatik ders kaydetme özelliği sayesinde işlenen ders görüntülerinin cihaza aktarılmasıyla öğrenciye, ders saatleri dışında da ders konularını tekrar etme olanağı tanınıyor.

TahtApp sayesinde, okuma ve ışık algılamada farklılıkları olan çocukların sınıfta ders takibinde ihtiyaç duydukları standardizasyon başarıyla sağlanıyor, ayrıca öğrencilerin engelsiz akranlarından ayrışma hissi ortadan kaldırılıyor. 2020 itibarıyla 9 ilde 25 okulda TahtApp kurulumları gerçekleştirildi. 

Türk Telekom, pandemi koşullarını göz önüne alarak 2020 Nisan ayında az gören çocuklar için Günışığı Açık Öğrenim Platformu’nu kurmuştur. Platform’dan, hafta içi her gün farklı branş öğretmenleri tarafından canlı yayın aracılığıyla verilen eğitimlerde, az gören çocuklara ve ailelerine katkıda bulunuluyor. 2020 yılında Günışığı Açık Öğrenim Platformu’ndan ulaşılan çocuk ve aile sayısı yaklaşık 43 bin oldu.

Günışığı Projesi kapsamında İstanbul Modern iş birliği içinde gerçekleştirilen Sanatın Günışığı Atölyeleri, Şirket çalışanlarının çocuklarını ve Günışığı Çocuklarını sanatla buluşturdu. 2020 yılı son çeyreğinde, toplamda 5 çevrimiçi atölye gerçekleştirilmiştir.

Gençleri yeni nesil teknolojilere hazırlayan projeler

Türk Telekom’un “Yeni Nesil Gelecek” projesi; Türkiye’nin Endüstri 4.0 sürecine uyumunu hızlandırmak, ülkede yazılım sektörünün büyümesine destek olmak ve akıllı teknolojiler üretecek genç insan kaynağına yatırım yapmak üzere, Habitat Derneği iş birliğiyle 2018 yılında hayata geçirildi.

2020 yılı Şubat ayında Ankara’da BTK ev sahipliğinde düzenlenen “Akıllı Teknolojiler IoT Hackathonu”na farklı bölümlerden 352 öğrenci 88 proje ile başvurdu. Ön elemeyi geçen 16 proje, 4’er kişilik takımlar halinde 48 saat süre ile projelerini geliştirdi. BTK Başkanı ve Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı’nın da aralarında olduğu jüri tarafından belirlenen ilk 3 proje ödüllendirildi.

Türk Telekom Okulları Projesi’yle eğitime destek

Türk Telekom’un yürüttüğü Türk Telekom Okulları Projesi kapsamında, Türkiye’nin dört bir yanında kurulan 53’ü okul olmak üzere 78 Türk Telekom eğitim binasında öğrencilere modern bir eğitim ortamı sunuluyor.

Çoğunluğu Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yer alan ve Milli Eğitim Bakanlığı’na devredilen bu okullardan ve eğitim binalarından her yıl binlerce öğrenci mezun oluyor. Ayrıca, buralarda okuyan başarılı ancak maddi durumu yetersiz öğrencilere her sene Türk Telekom tarafından burs veriliyor.

Türk Telekom Türkiye’nin gençlerini sporla buluşturuyor

Türk Telekom, 10 yıldır bütün branşlarda faaliyet gösteren Türk Telekom Amatör Spor Kulüpleri’ni desteklemeye devam ediyor.

Türk Telekom; 44 ilde, 40 kulüpte, basketboldan eskrime, wushu‘dan badmintona 33 branşta spor yapan yaklaşık 6 bine yakın sporcuya katkıda bulunuyor.

Şirket’in bugüne dek kazandırdığı milli sporcuların yanı sıra kulüplerde aktif olarak spor yapan 63 milli sporcusu bulunuyor.

Türk Telekom’un desteklediği sporcular Türkiye’yi yurt dışında temsil ederek Dünya, Avrupa ve Balkan Şampiyonalarında önemli dereceler elde etmiş, farklı branşlarda ulusal-uluslararası müsabakalarda birçok madalya kazanmıştır.

Türk Telekom Abonelikli Bağış Sistemi’ni kullanan kurumların sayısı her geçen gün artıyor

Türk Telekom, kullanıcının cep telefonu üzerinden bağış yapabilmesini kolaylaştıran Abonelikli Bağış Sistemi’ni Türkiye’de ilk kez devreye sokan operatör olmuştur. 2020 yılı içerisinde ilk kez Türk Kızılay’ı tarafından kullanılan Sistem, yapılan bağışların sürekliliğinin sağlanmasını amaçlıyor.

Kullanıcının Sistem’in sunduğu kolaylıklardan faydalanabilmesi için sadece bir SMS göndermesi gerekiyor. Böylece kullanıcı abonelik süresi boyunca her ay düzenli bir şekilde bağışta bulunabiliyor. Yapılan bağış miktarı her ay kullanıcının faturasına yansıtılıyor ya da bakiyesinden düşülüyor ve kullanıcı dilediği zaman abonelikten çıkabiliyor.

Türk Telekom’un Abonelikli Bağış Sistemi, Türk Kızılay’ından sonra Türk Hava Kurumu, Türkiye Diyanet Vakfı ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı tarafından da kullanılmaya başlandı.

Erişilebilir Yaşam mobil uygulaması ile engelli bireylerin sorunlarına somut çözümler

Türk Telekom, Erişilebilir Yaşam mobil uygulaması ile engellilerin günlük hayata katılımlarına kolaylık sağlıyor. Uygulama kapsamında; Para Tanıma, Metni Seslendir gibi servislerle engellilerin günlük hayatta yaşadıkları sorunlara somut çözümler getiren çeşitli servisler bir arada sunuluyor.​​​​​