Sonuç Açıklama Bülteni

TÜRK TELEKOM GRUBU 2022 BİRİNCİ ÇEYREK FİNANSAL VE OPERASYONEL SONUÇLARI

27 Nisan 2022

ZORLU BİR ÇEYREKTE SAĞLAM OPERASYONEL VE FİNANSAL PERFORMANS

Türk Telekom Grubu, finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı. Genel olarak, Grup yıla sağlam bir performansla başladı. Konsolide gelirler yıllık bazda %24,8 artarak 9,5 milyar TL'ye ulaştı. FAVÖK, %43,5 FAVÖK marjı ile 4,1 milyar TL'ye yükseldi. 561 milyon TL net kar yıllık bazda %58,6 daraldı. Grup, birinci çeyreği 389 milyon ABD doları uzun pozisyonla kapattı. Net Borç/FAVÖK, döviz kurlarındaki yükselişin devam etmesiyle bir önceki çeyreğe göre hafif yükselerek 1,24x oldu.

Türk Telekom CEO'su Ümit Önal şunları söyledi: “1Ç'22’ye, Şirket’teki %55 hissesini satan LYY Telekomünikasyon A.Ş. ile Türkiye Varlık Fonu (TVF) arasındaki hisse alım işlemi damga vurdu. Buna göre TVF, Türk Telekom'un çoğunluk hissedarı oldu. Yeni hissedarımız ve Yönetim Kurulu’muz ile tüm paydaşlarımıza karşı sorumluluğumuzu ödün vermeden yerine getirmek için ortak bir hedef altında birleşiyoruz. Önümüzdeki dönemde de Şirketimizin operasyonel ve finansal performansını destekleyen en iyi uygulamalara bağlı kalırken, telekomünikasyon sektöründeki sağlam konumunu daha da güçlendirecek, küresel standartlarda sürdürülebilir büyümesine katkı sağlayacak ve yatırım profilini geliştirecek fırsatları kollamaya kararlılıkla devam edeceğiz. 2022'nin karşımıza yepyeni zorluklar çıkarmayacağını düşünmek güç, ancak kuvvetli yönlerimiz, bilgi birikimimiz ve etkili insan kaynağımızla birlikte krizlerde ortaya çıkan fırsatlara odaklanmaya devam edeceğiz. Sağlam temelimiz, yeni koşullara adapte olma çevikliğimiz ve teknolojik ilerlemeye yönelik tutkumuz, müşterilerimize, toplumumuza ve tüm paydaşlarımıza, stratejilerimizi etkin ve başarılı bir şekilde uygulayarak üstün hizmetler sunma yeteneğimizi temin ediyor.”

2022 Yılı 1. Çeyrek Finansal Gelişmeler

Konsolide gelirler yıllık %24,8 artarak 9,5 milyar TL'ye yükseldi. UFRYK 12 muhasebe etkisi hariç tutulduğunda, gelir artışı yıllık bazda %25,6 oldu.

Geçen yılki yüksek baz ve beklendiği üzere faaliyet giderlerinin gelirlere kıyasla daha hızlı büyümesi nedeniyle yıllık bazda 670 baz puan düşen %43,5’lik FAVÖK marjı ile konsolide FAVÖK, yıllık bazda %8,2 artarak 4,1 milyar TL'ye ulaştı. UFRYK 12 etkisi hariç tutulduğunda, FAVÖK marjı %44,9 seviyesinde gerçekleşti.

Faaliyet karı, yıllık bazda %2,2’lik hafif düşüş ile 2,3 milyar TL oldu.

Net kar, USDTRY ve EURTRY kurundaki ortalama %9'luk artış ve faiz oranlarındaki oynaklık ile birlikte yükselen net finansal giderler nedeniyle yıllık bazda %58,6 düşüşle 561 milyon TL oldu. 270 milyon TL'lik vergi geliri, kur ve faiz hareketlerinin olumsuz etkisini hafifletti.

Yatırım harcamaları 1Ç'22'de 1,5 milyar TL oldu.

Kaldıraçsız serbest nakit akışı1 1Ç'21'de 750 milyon TL iken 1Ç'22'de negatif 456 milyon TL oldu.

Uzun döviz pozisyonumuz2 4Ç'21 sonunda 242 milyon USD iken 1Ç'22 sonunda 389 milyon USD’ye yükseldi.

1 Kaldıraçsız serbest nakit akışı işletme ve yatırım faaliyetlerinden sağlanan net nakit akışı olarak tanımlanmıştır.

2 Net yabancı para (YP) pozisyonu YP cinsi finansal borçlar (YP cinsi kiralama borçları dahil) ve YP cinsi net ticari borç toplamından, YP finansal borç hedge’i, YP net ticari borç hedge’i, kur korumalı vadeli mevduat, net yatırım hedge’i ve YP cinsi nakit ve nakit benzerleri düşülerek hesaplanmaktadır.

 

2022 Yılı 1. Çeyrek Operasyonel Gelişmeler

Türk Telekom abone sayısı 1Ç'22'de 350 bin net abone artışı ile 52,2 milyona ulaştı. Son on iki ayda net abone kazanımı 1,6 milyon oldu.

Sabit genişbant abone sayısı 1Ç'22'de, beklentimizin biraz gerisinde kalan 151 bin net abone kazanımı ile 14,5 milyona yükseldi. %14,5'lik genişbant ARPU büyümesi, hem 4Ç'21 hem de 1Ç'21 seviyesine kıyasla biraz daha yüksek gerçekleşti.

Fiber abone sayısı çeyreklik bazda 729 bin net abone kazanımı ile 10,3 milyona ulaştı. FTTC abone sayısı 7,3 milyona ulaşırken, FTTH/B abone sayısı 3,0 milyona yükseldi. Sabit genişbant tabanımızdaki fiber abonelerin payı bir önceki yıla kıyasla %53,8'den %71,2'ye yükseldi.

2021 itibarıyla 366 bin km ve 1Ç'21 itibarıyla 336 bin km olan fiber ağ uzunluğu, 1Ç'22 itibarıyla 372 bin km'ye yükseldi. Fiber ağ, istikrarlı fiber dönüşüm odağımızı yansıtacak şekilde 2021 itibarıyla 30,2 milyon hanehalkına kıyasla 1Ç'22 itibarıyla 30,6 milyonu hanehalkını kapsıyor. FTTC hane kapsaması 21,6 milyona yükselirken FTTH/B hane kapsaması 9,0 milyona ulaştı.

Mobil abone portföyü çeyrek boyunca 334 bin net abone kazanımı ile 24,4 milyona ulaştı. Faturalı ve faturasız bazımız sırasıyla 300 bin ve 35 bin büyürken, etkin şekilde uyguladığımız faturasız aboneyi faturalıya dönüştürme stratejimiz sayesinde faturalı segmentte beklenenden daha yüksek net abone kazanımı gerçekleşti.

1Ç'21'de %64 olan LTE abonelerinin mobil abone bazındaki payı3 1Ç'22'de %68'e yükseldi. LTE kullanıcısı başına ortalama aylık veri kullanımı, 1Ç'21'de 8,9GB iken 1Ç'22'de %18,0 artarak 10,5GB'a yükseldi.

Sabit ses abone sayısı çeyrek boyunca 107 bin azaldı. nDSL dahil toplam sabit erişim hattı sayısı 17,0 milyona yükseldi.

TV Ev abone sayısı, 1Ç'22'de 1,5 milyon ile çeyreklik bazda sabit kaldı.

Self-servis online işlemler uygulaması 'Online İşlemler', 1Ç’22 sonu itibarıyla 59 milyona yakın kez indirildi. Uygulamayı kullanan tekil abone4 sayısı 17 milyona ulaştı.

 

3 LTE hizmeti almak üzere kayıt olan ve LTE teknolojisini destekleyen simkart ve akıllı cihazlara sahip olan mobil abonelerdir.

4 3 ay aktif kullanıcı

 

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal’ın 2022 birinci çeyrek sonuçlarına ilişkin yorumları: 

2022’ye iyi bir başlangıç 

Üçüncü senesinde, Covid-19 pandemisinin baskılarını hala üzerimizde hissediyoruz. Çin'de vaka sayılarının yeniden artışa geçmesi küresel ekonomik büyümeyi tehdit ederken, öngörülmedik Rusya-Ukrayna savaşının daha da alevlendirdiği artan küresel enflasyon herkes için büyük bir sorun olmaya devam ediyor. Türkiye'de işletmeler ve tüketiciler, küresel ölçekte yaşanan jeopolitik gerilimin yanı sıra bozulan makroekonomik ortamın yarattığı artan belirsizliği yoğun şekilde hissetti. İyi tarafından bakıldığında, pandemi tedbirlerinin hafifletilmesi ve vaka sayısındaki önemli düşüş, mobiliteyi canlandırması ve daha hızlı normalleşme yolunu açması bakımından rahatlama sağladı.

Lirada senenin başında sağlanan istikrar, Rusya-Ukrayna çatışması nedeniyle sarsıldı. Piyasalar, ortaya çıkan krize faizleri hızla artırarak tepki verdi. Mart ayı itibarıyla enflasyonun son 20 yılın en yüksek seviyesi olan %61'e yükseldiğini gördük. Yüksek enflasyon ve enerji fiyatlarındaki sert yükseliş tüm endüstrileri etkiledi ve daha önce çalışılmış olan iş planlarını boşa çıkardı. Tüketiciler, satın alma tercihlerini gözden geçirerek ve alışveriş sepetlerini yeniden düzenleyerek bu gelişmelere adapte olmaya çalıştı.

Yine de telekom ürünlerine olan talep nispeten güçlü seyretti. Tüketicilerin her alanda görülen fiyat revizyonlarına alışmak için daha fazla zamana ihtiyacı olduğunu düşünsek de makro tablonun talep üzerindeki olumsuz etkisi şu ana kadar beklentilerimize kıyasla sınırlı oldu. Bunun yanı sıra, pandemiyle birlikte dijitalleşme, hız ve veri ihtiyacının kalıcı şekilde değişmesi, bize müşterilerimize en iyi fiyat ve upsell bileşimini sunma fırsatı veriyor.

Bu zeminde, bazı alanlarda tahminlerimizi aşan ve diğerlerinde ise çoğunlukla beklentilerimizi karşılayan sonuçlarla 2022’ye iyi bir başlangıç yaptık. Sabit genişbant tabanımıza, hedefimize neredeyse paralel olarak, 151 bin abone ekledik. Mobilde kaydettiğimiz 334 bin net artış ise beklentilerimizi aştı. Mobil pazarda zaman zaman kısa vadeli agresif kampanyalar görsek de operatörlerin enflasyonist fiyatları yakalama konusundaki kararlılığının en üst seviyede olduğunu söylemek doğru olur. Aralık ayında Türk Telekom öncülüğünde yapılan fiyat revizyonlarını diğer İSS'lerin normalden daha uzun bir süre sonra takip etmesiyle sabit genişbant pazarı, bu anlamda ayrıştı. Bu nedenle, sabit genişbant daha sınırlı bir ARPU ilerlemesi kaydederken, mobil ARPU büyümesinde gözle görülür bir sıçrama oldu.

Son dönemdeki makroekonomik gelişmeler finansal performansımızı etkiledi. Yüksek enflasyon operasyonel maliyetleri artırırken, jeopolitik gerilim ortamında yaşanan kur oynaklığı, yükselen finansal giderlerle karlılık üzerinde daha fazla baskı yarattı. Yine de hem faaliyet performansı hem de net kar, hızla adapte ettiğimiz tedbirlerimiz ve gelir, maliyet ve kur riski yönetimine ilişkin doğru zamanlı aksiyonlarımız sayesinde, ilk çeyrek bütçemize kıyasla daha güçlü oldu.

Türk Telekom için yeni bir dönem başladı

1Ç’22, Şirketimizin tarihinde özel bir yer edindi. Bu dönem, LYY Telekomünikasyon A.Ş.’nin (LYY) Şirket’teki %55 hissesini Türkiye Varlık Fonu’na (TVF) satmasıyla iki kurum arasında gerçekleşen hisse alım işlemi ile tanımlanmış oldu. İşlem, 31 Mart tarihinde şirketimizin 2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının yapıldığı gün tamamlandı ve yeni Yönetim Kurulu (YK) üyelerinin atamaları gerçekleşti. Buna göre TVF, Türk Telekom'un %61,685 hissesinin sahibi olarak şirketin çoğunluk hissedarı oldu.

Yeni hissedarımız ve Yönetim Kurulu’muz ile tüm paydaşlarımıza karşı sorumluluğumuzu ödün vermeden yerine getirmek amacıyla ortak bir hedef altında birleşiyoruz. Önümüzdeki dönemde de Şirketimizin operasyonel ve finansal performansını destekleyen en iyi uygulamalara bağlı kalırken, telekomünikasyon sektöründeki sağlam konumunu daha da güçlendirecek, küresel standartlarda sürdürülebilir büyümesine katkı sağlayacak ve yatırım profilini geliştirecek fırsatları kollamaya kararlılıkla devam edeceğiz.

Hissedarlarımıza değer yaratma taahhüdümüz doğrultusunda, Genel Kurul tarafından 28 Nisan tarihinden itibaren hisse sahiplerine 4,95 milyar TL nakit temettü ödenmesine karar verilmiştir.

2022'nin karşımıza yepyeni zorluklar çıkarmayacağını düşünmek güç, ancak kuvvetli yönlerimiz, bilgi birikimimiz ve etkili insan kaynağımızla birlikte krizlerde ortaya çıkan fırsatlara odaklanmaya devam edeceğiz. Türkiye'de dijitalleşmeye liderlik etmek, 5G ve ötesi teknolojilere öncülük etmek ve teknoloji alanındaki katma değeri yüksek girişimleri yakalamak için ekosistemimizi güçlendirmeye kararlıyız.

5 %1,68’i halka açık işlem gören hisselerde

 

Sağlam 1Ç performansımız sayesinde öngörümüze bağlı kalıyoruz  

İlk çeyreği güçlü gelir büyümesiyle tamamladık. Konsolide gelirler 1Ç'22'de yıllık bazda %24,8 artarken, operasyonel gelirler, tüm yıl için paylaştığımız %23 - %25 büyüme öngörümüzün biraz üzerinde olacak şekilde, %25,6 arttı.

Sabit genişbant gelirleri, devam eden abone artışı ve Aralık ve Ocak6 aylarında erken alınan fiyatlama aksiyonlarıyla birlikte, geçen yılın en yüksek bazı olan %34,3'ün üzerine %22,3 arttı. Genişleyen abone tabanı ve art arda yapılan fiyat revizyonlarının yanı sıra faturalı ve premium segmentlere geçiş yönündeki stratejimiz sayesinde mobil gelirlerdeki büyüme yıllık %23,47 ile yeni bir zirveye ulaştı. Kurumsal data gelirlerindeki büyüme ise ivmelenerek %17,7'ye yükselirken, diğer gelirlerdeki %74,5'lik artış ağırlıklı olarak ekipman satışları, ICT proje gelirleri ve çağrı merkezi gelirlerinden geldi.

Konsolide FAVÖK, çeyrek bazda yatay ancak yıllık bazda daha düşük gerçekleşen %43,5 FAVÖK marjıyla, yıllık bazda %8,2 artarak 4,1 milyar TL'ye yükseldi. Güçlü gelir artışı yaratmayı başarmış olsak da enflasyonun maliyetler üzerindeki ani etkisi, FAVÖK marjının yıllık bazda daralmasına neden oldu. Yine de FAVÖK marjı beklentimizin biraz üzerinde oldu.

Gelir artışımız, beklenenin üzerinde gerçekleşen enflasyon nedeniyle öngörümüze kıyasla daha yüksek bir seyir izliyor. Ancak aynı yukarı yönlü riski maliyet tarafında da görüyor, öngörü revizyonuna yönelik adımlarımızda ihtiyatlı olmayı uygun buluyoruz. Bu nedenle, makroekonomik gelişmeleri izlemenin ve istikrarlı bir finansal konjonktürde daha sağlıklı tahminler yapmanın doğru olacağını düşünerek, şimdilik daha önce paylaştığımız öngörümüzde bir değişikliğe gitmiyoruz.

USDTRY ve EURTRY kurları çeyreksel bazda sırasıyla %10 ve %8 yükseldi. 4Ç’21 finansallarında raporlanan kur hassasiyeti analizinin işaret ettiği üzere, daha fazla koruma işleminin etkisiz hale gelmesiyle, ilk çeyrekte de kur zararı kaydettik. Ayrıca, Rusya-Ukrayna savaşı, yeni bir istikrarsızlık dalgasına neden olarak faiz oranlarında oynaklığı tetikledi. Sonuç olarak, finansal maliyetlerimiz özellikle geçen yılın düşük bazına göre önemli ölçüde arttı ve yıllık net kar büyümesini baskıladı. Olumlu taraftan baktığımızda, PCCS portföyümüzü yeniden yapılandırmaya başladık, ancak piyasalarda sık yaşanan oynaklık, toplam maliyeti optimize etmek için kademeli ve temkinli bir yaklaşımı zorunlu kılıyor. Piyasalar istikrara yeniden kavuştukça, FX-nötr pozisyonumuza geri dönmeyi hedefliyoruz.

Yılı 389 milyon USD uzun pozisyonla kapattık. Bir önceki çeyrek 1,11x olan Net Borç/FAVÖK oranı, devam eden döviz oynaklığının ardından hafif yükselerek 1,24x olsa da makul kabul ettiğimiz aralık içinde kaldı. 1Ç'22 net karı, 270 milyon TL vergi gelirinin kısmen dengelediği finansal giderlerdeki artışla birlikte yıllık bazda %58,6 oranında daraldı.

6 Aralık ayında yeni eklenenler için, Ocak ayında mevcut müşterilerin yeniden taahhütlemesi için

7 4Ç’09’dan bu yana en yüksek

 

Zorlu bir çeyrekte sabit genişbant iş kolumuzu dengeli bir şekilde yönettik

1 Aralık'ta fiyat revizyonlarımızı uygulamaya koymamızın ardından sabit genişbant pazarında rekabet önemli ölçüde arttı. Diğer İSS'ler fiyat revizyonlarını hemen takip etmediler ve pazarda paritelerin açılmasına neden oldular. Sonuç olarak, ilk çeyrekte net abone artışlarımızın toptan tarafta yoğunlaştığını gördük. Rakiplerin fiyatlama eylemleri Ocak ayında başladı ve Mart ayına kadar devam ederek açılan fiyat farklarını çeyrek sonu itibarıyla yeniden önceki seviyelere geri çekti. Buna bağlı olarak, ikinci çeyrekte daha rasyonel ve dengeli bir pazar görmeyi bekliyoruz. Bu ortamda, ilk çeyrekte gerçekleştirdiğimiz güçlü yeniden taahhütleme performansı, rekabete kıyasla değer verilen farklılıklarımızı vurgulayan dikkate değer bir başarı oldu.

Bu dönemde yaşanan önemli gelişmelerden biri, düzenleyici kurumun yükselen enflasyona bağlı olarak maliyetlerdeki kayda değer artış nedeniyle toptan fiyatları artırma teklifimizi onaylaması oldu. Buna göre toptan port fiyatları 1 Haziran'dan itibaren yaklaşık %67 oranında artacak. Toptan ve perakende tarifelerimizi bu düzenlemeye uygun hale getirmek için hazırlıklarımızı yapıyoruz. Sabit internette pazar lideri ve en büyük abone tabanına sahip operatör olarak temel motivasyonumuz, fiyat revizyonlarını ve abone gelişimini optimize etmek suretiyle portföyümüzü en yüksek hassasiyetle yönetmek.

Sabit internete olan talep, makroekonomik ortama ve fiyat revizyonlarına rağmen dayanıklılığını korudu. Çeyreği 151 bin net abone kazanımı ile tamamlayarak toplam abone bazını 14,5 milyon seviyesine taşıdık. Yeni satışların %55,6'sını8 24 Mbps ve üzeri paketler oluşturdu. Sonuç olarak, 1Ç'22 ARPA9, çeyreksel bazda %8,510 arttı.

Geçen yılın en yüksek bazını taşıyan bu dönemde, sabit genişbant gelirleri, beklentimizle uyumlu şekilde %22,3 arttı. ARPU büyümesi, geçen çeyreğe göre bir miktar artarak yıllık %14,5 oldu. Kişiye özel tekliflerimizle uygulamaya koyduğumuz fiyatlama ve upsell stratejimiz, yılın geri kalanında ARPU büyümesini destekleyecektir.

8 Bireysel segment için

9 Kazanılan müşteri başına ortalama gelir

10 Bireysel segment için, penetrasyon kampanyası hariç

 

Türk Telekom Türkiye’nin fiber güç merkezi

Türkiye'nin fiber güç merkezi olarak, her kesimin teknolojiye erişimini temin etmek için fiber ağımızı 81 ile yayarak ülkemizi en ileri seviyede fiberleştirmeye kararlıyız. Bu amaç doğrultusunda, fiber ağımızı 2019 sonundan bu yana %22,3 büyüterek ilk çeyreğin sonunda 372 bin km'ye çıkardık (4Ç'21 itibarıyla 366 bin km).

4Ç'21 itibarıyla 30,2 milyon olan hane kapsama adedini 30,6 milyona yükselttik. FTTC hane kapsaması 21,6 milyona ulaşırken FTTH/B 9,0 milyon oldu. Toplam fiber abone sayımız, bir önceki yıla göre 17,4 puan ve 2019 yıl sonundan bu yana ise 34,2 puan artış ile toplam abone tabanımızın %71,2'sini oluşturarak 10,3 milyona ulaştı.

Mobilde ivmelenen performans

Mobilde, ilk çeyrekte fiyatlama motivasyonu genel olarak yüksek seyretti. Bazı agresif kampanyalar görülse de temelde enflasyonu yakalamayı amaçlayan fiyatlama aksiyonlarının yaşandığı rasyonel bir pazar gördük. Geçen yıl Kasım ve Aralık aylarında yapılan revizyonların ardından hem faturasız hem de faturalı segmentlerde Mart ayında yeni tarifeler uygulamaya konuldu. Gerçekleşecek enflasyon verileri önümüzdeki çeyreklerde operatörlerin fiyatlama davranışları üzerinde belirleyici olacak. Kötü hava şartlarının müşteri trafiği üzerindeki olumsuz etkisi ile birleşen dinamik fiyatlama ortamı, NT (Mobil Numara Taşıma) pazarında hem yıllık hem de çeyreklik bazda daralmaya yol açtı.

1Ç’22’de hem faturasız hem de faturalı segmentin, bugüne dek gerçekleşen en düşük abone kaybı oranlarıyla desteklenmesiyle toplam 334 bin net abone kazanımı ile beklentilerimizin üzerinde bir performans kaydettik. Abone artışı ağırlıklı olarak 300 bin faturalı yeni abone kaynaklı olurken faturasız abone kazanımı da 35 bin olarak gerçekleşti. Mobil tabanımızda faturalı abone oranı %65,3 ile en yüksek seviyesine ulaştı. Prime abone tabanımız yıllık %48,7 büyüme ile 5,211 milyon aboneye ulaştı. Faturalı ve üst tarifelere geçiş etrafında belirlediğimiz mobil stratejimizin başarısı, dengeli bir abone ve ARPU büyümesiyle kendini ortaya koydu.

Etkin fiyatlama stratejimiz ve segmentlere yönelik tekliflerimiz sayesinde, yıllık karma ARPU büyümesi, çeyreksel bazda 3,5 puanlık sıçrama ile %17,5 olarak gerçekleşti. Faturalı ARPU yıllık bazda %14,9 artarken, faturasız ARPU %22,3 yükseldi. Buna göre, mobil gelirler ilk çeyrek için %23,4 ile beklentilerimizin üzerinde büyüdü.

11 Hem bireysel hem kurumsal segment için

 

Finansal Gelişmeler

(milyon TL)

1Ç'21

4Ç'21

1Ç'22

Çeyreklik Değişim

Yıllık Değişim

Satış Gelirleri

7.587

9.864

9.471

%(4,0)

%24,8

Satış Gelirleri (UFRYK 12 hariç)

7.222

8.703

9.072

%4,2

%25,6

FAVÖK

3.803

4.301

4.115

%(4,3)

%8,2

Marj

%50,1

%43,6

%43,5

   

Amortisman ve İtfa Gideri

(1.452)

(1.678)

(1.817)

%8,3

%25,1

Faaliyet Karı

2.351

2.623

2.298

%(12,4)

%(2,2)

Marj

%31,0

%26,6

%24,3

   

Finansal Gelirler / (Giderler)

(661)

(2.176)

(2.008)

%(7,7)

%203,9

Kur ve Türev Gelirleri / (Giderleri)

(189)

(1.592)

(1.426)

%(10,5)

%654,1

Faiz Gelirleri / (Giderleri)

(410)

(536)

(565)

%5,3

%37,9

Diğer Finansal Gelirler / (Giderler)

(62)

(47)

(17)

%(62,5)

%(71,8)

Vergi Geliri / (Gideri)

(334)

636

270

%(57,5)

a.d.

Net Kar

1.356

1.084

561

%(48,3)

%(58,6)

Marj

%17,9

%11,0

%5,9

   

Yatırım Harcamaları

1.253

4.487

1.467

%(67,3)

%17,1

Satış Gelirleri         

1Ç’22’de konsolide gelirler yıllık %24,8 artarak 9,5 milyar TL’ye yükseldi. UFRYK 12 hariç tutulduğunda, sabit genişbant gelirinde %22,3, mobil gelirinde %23,4, uluslararası gelirde %59,3, kurumsal data gelirinde %17,7 ve diğer gelirlerde %74,5 artış ile toplam gelir büyümesi yıllık bazda %25,6 oldu.

Faaliyet Giderleri (Amortisman ve İtfa Giderleri Hariç)

1Ç’22’de faaliyet giderleri yıllık bazda %41,6 artışla 5,4 milyar TL oldu. UFRYK 12 hariç, faaliyet giderlerindeki artış yıllık bazda %44,6 olarak gerçekleşti.

  • Ara bağlantı giderleri, zayıflayan Türk lirası ve artan trafiğe karşın birim maliyetlerdeki düşüş ile yıllık bazda %21,2 arttı.
  • Vergi gideri yıllık bazda %21,8 arttı.
  • Şüpheli alacak karşılığı, tahsilat tarafındaki sağlıklı artışla birlikte yıllık bazda %13,1 arttı.
  • Cihaz ve teknoloji satışları maliyeti, Türk lirasındaki değer kaybı ve genişbant abone kazanımlarındaki yavaşlama ile yıllık bazda %14,4 arttı.
  • Diğer doğrudan giderler, paylaşılan gelirlerin ve katma değerli servis gelirlerinin yükselmesi ile yıllık bazda %45,5 arttı.
  • Ticari giderler, enflasyonla ve pandemi sonrası normalleşmeyle birlikte yıllık bazda %40,1 arttı.
  • Network ve teknoloji giderleri büyük ölçüde artan enerji fiyatları, bakım çalışmaları ve Türk lirasındaki değer kaybı nedeniyle yıllık bazda %93,2 arttı.
  • Personel gideri, asgari ücret artışı ve enflasyona göre düzeltilmiş maaş artışlarının etkisiyle yıllık bazda %44,5 arttı.

Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kar (FAVÖK)

1Ç’22’de, konsolide FAVÖK yıllık bazda %8,2 artarak 4,1 milyar TL’ye yükseldi. FAVÖK marjı, büyük ölçüde personel ve enerji maliyetleri ve ticari maliyetlerin etkisiyle şişen faaliyet giderleri sebebiyle, 1Q’21’e göre 670 baz puan gerileyerek %43,5 oldu. UFRYK 12 muhasebe etkisi hariç tutulduğunda, FAVÖK marjı yıllık 720 baz puanlık gerileme ile %44,9 oldu.

Amortisman ve İtfa Giderleri

Amortisman ve itfa giderleri 1Ç’22’de yıllık %25,1 artarak 1,8 milyar TL’ye yükseldi.

Faaliyet Karı

Grup, 1Ç’22’de yıllık %2,2’lik hafif gerileme ile 2,3 milyar TL faaliyet karı kaydetti. Faaliyet kar marjı 1Ç'21'deki %31,0'dan 1Ç'22'de %24,3'e geriledi.

Net Finansal Gelir/Gider

Net finansman gideri, 4Ç’21’de 2,2 milyar TL ve 1Ç’21’de 0,7 milyar TL iken, 1Ç’22’de 2,0 milyar TL oldu. 4Ç’21 finansal tablolarındaki kur hassasiyeti analizinin işaret ettiği gibi, çeyreklik bazda döviz kurlarında ortalama %9’luk artışın ardından 1Ç’22’de de döviz zararına maruz kaldık. Faiz oranlarındaki oynaklık swap maliyetlerini de etkiledi. Sonuç olarak, kur ve türev giderleri 4Ç'21'de 1,6 milyar TL’den 1Ç’22’de 1,4 milyar TL’ye gerilemesine rağmen, 1Ç’21’de gerçekleşen 0,2 milyar TL’nin oldukça üzerinde gerçekleşti.

Gelir tablosunun kur hareketlerine duyarlılığına göre, TL'de meydana gelebilecek %10 oranındaki değer kaybının, diğer her şeyin aynı kaldığı varsayımı ile gelir tablosu üzerindeki etkisi negatif 1.133 milyon TL’dir (4Ç'21 itibarıyla 1.238 milyon TL negatif etki, 1Ç’21 itibarıyla 13 milyon TL negatif etki). Önümüzdeki dönemde finansal piyasaların dengelenmesi ile birlikte yabancı para-nötr pozisyonumuza dönmeyi hedefliyoruz.

Vergi Geliri/Gideri

Grup, yüksek enflasyonun yatırım teşvikleri ve sabit kıymetlerin yeniden değerlemesi üzerindeki olumlu etkisi ile birlikte oluşan ertelenmiş vergi kazancı nedeniyle, 1Ç'21'deki 334 milyon TL vergi giderine karşın 1Ç'22'de 270 milyon TL vergi geliri kaydetti.

Net Kar

Net kar, 1Ç'21'deki 1.356 milyon TL'ye kıyasla, 1Ç'22’de döviz kuru ve faiz oranlarında yaşanan oynaklıkla birlikte artan net finansal giderlerin etkisiyle 561 milyon TL oldu.

Yatırım Harcamaları

Yatırım harcamaları 1Ç'21'deki 1,3 milyar TL'ye kıyasla 1Ç'22'de 1,5 milyar TL oldu.

Nakit Akışı ve Borçluluk Seviyesi

Kaldıraçsız serbest nakit akışı, 1Ç'21'deki 750 milyon TL'ye karşılık 1Ç'22'de negatif 456 milyon TL olarak gerçekleşti.

Net borç12 zayıf lira ile birlikte 1Ç'21'deki 16,2 milyar TL'ye kıyasla 1Ç'22 itibarıyla 20,9 milyar TL'ye yükseldi. UFRS 16 etkisi hariç tutulduğunda net borç 19,4 milyar TL oldu.

Net Borç/FAVÖK13 oranı, kur dalgalanmalarından etkilenerek 4Ç'21 itibarıyla 1,11x'ten 1Ç'22'de 1,24x'e yükseldi.

Net borç (UFRS 16 etkisi hariç) çeyreksel bazda 61 milyon USD artarak 1.328 milyon USD’ye yükseldi (4Ç'21: 1.267 milyon USD; 1Ç'21: 1.775 milyon USD).

1Ç’22 itibarıyla, yabancı para cinsinden finansal borç (UFRS 16 etkisi hariç tutulduğunda), yıllık bazda azalarak 2.115 milyon USD’ye geriledi. (4Ç’21: 2.102 milyon USD, 1Ç’21: 2.234 milyon USD). TL finansmanın payı, 4Ç’21’de %1,2 seviyesindeyken, 1Ç’22 itibarıyla %11,7 oldu.

Net uzun yabancı para pozisyonu, 501 milyon USD döviz cinsinden nakit dahil 1Ç’22’de 389 milyon USD seviyesinde gerçekleşti (4Ç’21 itibarıyla 242 milyon USD net uzun yabancı para pozisyonu). 

12 Net Borç hesaplaması, YP TL Para swap işlemlerinin pazara göre değerlemelerini (MTM) ve kur korumalı vadeli mevduatların gerçeğe uygun değerini içermektedir.

13 Net Borç hesaplaması, YP TL Para swap işlemlerinin pazara göre değerlemelerini (MTM) içermektedir. Net Borç/FAVÖK hesaplaması ise FAVÖK hesabında yer alan olağanüstü karşılıkları içermemektedir.

 

Operasyonel Performans

(milyon TL)

1Ç'21

4Ç'21

1Ç'22

Çeyreklik Değişim

Yıllık Değişim

Toplam Erişim Hattı Sayısı (mn) 14

16,4

16,9

17,0

%0,6

%3,8

Sabit Ses Hattı Sayısı (mn)

10,6

10,5

10,4

%(1,0)

%(1,7)

Yalın Genişbant Abone Sayısı (mn)

5,8

6,4

6,6

%3,2

%13,9

Sabit Ses ARPU (TL)

21,3

21,7

22,1

%2,0

%3,7

Toplam Genişbant Abone Sayısı (mn)

13,6

14,3

14,5

%1,1

%6,4

Toplam Fiber Abone Sayısı (mn)

7,3

9,6

10,3

%7,6

%40,7

Eve/Binaya Kadar Fiber (mn)

2,4

2,8

3,0

%5,0

%24,0

Saha Dolabına kadar Fiber (mn)

4,9

6,8

7,3

%8,7

%48,8

Genişbant ARPU (TL)

61,0

67,7

69,9

%3,2

%14,5

TV Abone Sayısı ('000) 15

3,1

2,9

2,9

%(1,0)

%(5,1)

Tivibu Ev (IPTV+Uydu) Abone Sayısı (mn)

1,5

1,5

1,5

%(1,1)

%(2,6)

TV ARPU (TL)

20,8

23,0

24,3

%5,4

%16,8

Mobil Abone Sayısı (mn)

23,3

24,0

24,4

%1,4

%4,6

Mobil Faturalı Hat Abone Sayısı (mn)

15,0

15,6

15,9

%1,9

%6,2

Mobil Ön Ödemeli Hat Abone Sayısı (mn)

8,3

8,4

8,5

%0,4

%1,8

Mobil ARPU-Karma (TL)

36,4

42,1

42,8

%1,6

%17,5

Mobil ARPU-Faturalı (TL)

43,6

49,5

50,1

%1,3

%14,9

Mobil ARPU-Ön Ödemeli (TL)

23,1

27,3

28,2

%3,1

%22,3

14 PSTN ve THK aboneleri

15 Tivibu Ev (IPTV, DTH) ve Tivibu GO aboneleri

 

Notlar:

FAVÖK, genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri dışındaki bir finansal performans göstergesidir. Bu basın açıklamasında yer alan FAVÖK, satış gelirlerini, satışların maliyetini, pazarlama, satış ve dağıtım giderlerini, genel yönetim giderlerini, araştırma ve geliştirme giderlerini, diğer faaliyet gelirlerini/(giderlerini) ve yatırım faaliyetlerinden gelirlerini/(giderlerini) içermekte, fakat amortisman, itfa ve değer düşüş giderlerini, diğer faaliyet gelirlerinin/(giderlerinin) içerisinde yer alan finansal gelirleri / (giderleri) (banka borçları hariç cari hesap kur farkı gelirleri/(giderleri), faiz ve reeskont gelirleri / (giderleri)) içermemektedir.

Bu basın açıklamasında yer alan faaliyet karı; satış gelirlerini, satışların maliyetini, amortisman, itfa ve değer düşüş giderlerini, pazarlama, satış ve dağıtım giderlerini, genel yönetim giderlerini, araştırma ve geliştirme giderlerini, diğer faaliyet gelirlerini/(giderlerini) ve yatırım faaliyetlerinden gelirleri/(giderleri) içermekte, fakat SPK raporlarında diğer faaliyet gelirlerinin/(giderlerinin) içerisinde yer verilen finansal gelirleri / (giderleri) (banka borçları hariç cari hesap kur farkı gelirleri/(giderleri), faiz ve reeskont gelirleri / (giderleri)), içermemektedir.

Bu basın açıklamasında yer alan net finansal gelir/(gider); finansman gelirlerini/(giderlerini) ve SPK raporunda diğer faaliyet gelirlerinin/(giderlerinin) içerisinde yer verilen banka borçları hariç cari hesap kur farkı gelirlerini/(giderlerini), faiz ve reeskont gelirlerini/(giderlerini) içermektedir.

Net Döviz Pozisyonu, (i) yabancı para cinsinden finansal borçlardan, (ii) kur riski koruma (hedge) işlemleri ve (iii) yabancı para cinsinden nakit ve nakit benzerlerinin çıkarılması ile hesaplanmaktaydı. Yönetim Kurulumuz tarafından 03.02.2021 tarihinde alınan, konsolide kar / zarar tablosunu kur riski bakımından etkileyen tüm kalemlerin Net Döviz Pozisyonu hesabında dikkate alınarak kur riski yönetimi yapılması kararı doğrultusunda, 2021 1.Çeyreğinden itibaren Net Döviz Pozisyonu hesabında yukarıda belirtilen kalemlere (iv) yabancı para cinsinden kiralama borçları (v) yabancı para cinsinden net ticari borç ve (vi) net yatırım koruması (net investment hedge) tutarları da dahil edilmeye başlanmıştır. Net yatırım koruması, Türkiye Muhasebe Standartları Kur Değişiminin Etkileri standardı (TMS 21) uyarınca yurt dışı iştiraklerde (Türk Telekom International) bulunan net yatırımın finansal riskinden korunma tutarından oluşmakta olup Grup muhasebe raporlamasında 2011 yılından itibaren kullanılmaktadır. Net Döviz Pozisyonu, genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri dışındaki bir finansal performans gösterge olup, Net Döviz Pozisyonu hesaplamasında yapılan revizyon Grubun muhasebesel raporlamasında bir değişikliğe sebep olmamaktadır.

Türk Telekom Grubu hakkında

180 yılı aşan köklü bir geçmişe sahip olan Türk Telekom, Türkiye’nin ilk entegre telekomünikasyon operatörüdür. Müşterilerin hızla değişen iletişim ve teknoloji ihtiyaçlarına en güçlü ve en doğru şekilde cevap verebilmek amacıyla 2015 yılında Türk Telekomünikasyon A.Ş., TT Mobil İletişim Hizmetleri A.Ş. ve TTNET A.Ş. tüzel kişiliklerini mevcut şekliyle muhafaza ederek ve tabi oldukları mevzuat ve regülasyonlara tamamen uyarak, “müşteri odaklı” ve entegre bir yapıya geçmiştir. Bireysel ve kurumsal hizmetler alanında geniş hizmet ağı ve zengin ürün çeşitliliğine sahip olan Türk Telekom, Ocak 2016 itibarıyla mobil, internet, telefon ve TV ürün ve hizmetlerini ‘Türk Telekom’ tek marka çatısı altında bir araya getirmiştir.

“Türkiye’nin Çoklu Oyuncusu” Türk Telekom, 31 Mart 2022 itibarıyla 17,0 milyon sabit erişim hattı, 14,5 milyon genişbant, 2,9 milyon TV ve 24,4 milyon mobil aboneye hizmet vermektedir. Türk Telekom Grubu, şirketleri Türkiye’yi yeni teknolojilerle buluşturma ve bilgi toplumuna dönüşüm sürecini hızlandırma vizyonuyla, 81 ilde 36.292 çalışanıyla hizmet vermektedir.

Türk Telekomünikasyon A.Ş., PSTN ve toptan genişbant hizmetlerini sunmakta olup, mobil operatör TT Mobil İletişim Hizmetleri A.Ş., perakende internet hizmeti, IPTV, Uydu TV, Web TV, Mobil TV, Smart TV hizmetleri sağlayıcısı TTNET A.Ş., yakınsama teknolojileri şirketi Argela Yazılım ve Bilişim Teknolojileri A.Ş., BT çözüm sağlayıcısı İnnova Bilişim Çözümleri A.Ş., çevrimiçi eğitim yazılımları şirketi SEBİT Eğitim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş., çağrı merkezi şirketi AssisTT Rehberlik ve Müşteri Hizmetleri A.Ş., proje geliştirme ve kurumsal risk sermayesi şirketi TT Ventures Proje Geliştirme A.Ş., elektrik tedarik ve satış şirketi TTES Elektrik Tedarik Satış A.Ş., tesis bünyesinde kombine destek hizmetleri sağlayıcısı TT Destek Hizmetleri A.Ş., TT International Holding BV ve toptan veri ve kapasite servis sağlayıcısı TT International Telekomünikasyon Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ve finans teknoloji şirketi TTG Finansal Teknolojileri A.Ş.’nin doğrudan; diğer TT International Holding BV iştiraklerinin, televizyon yayıncılığı ile isteğe bağlı yayıncılık (VOD) hizmetleri sağlayıcısı Net Ekran şirketlerinin, cihaz satış şirketi TT Satış ve Dağıtım Hizmetleri A.Ş.’nin, ödeme ve elektronik para hizmetleri şirketi TT Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.’nin ve web portalı ve bilgisayar programlama şirketi APPYAP Teknoloji ve Bilişim A.Ş.’nin, dolaylı olarak %100’üne sahiptir.

Yasal Uyarı

Bu sunumda yer alan bilgiler Türk Telekomünikasyon A.Ş. (“Şirket”) tarafından, Türk Telekom Grubu şirketlerinin faaliyetleri ile ilgili olarak hazırlanmıştır. Burada sunulan fikirler yazım esnasında bir araya getirilen genel bilgiye dayanır ve bildirimsiz değişikliğe tabidir. Bu sunum ya da içindeki herhangi bir bilgi, Şirket’in yazılı izni olmadan kullanılamaz.

Bu materyal gelecekteki sonuçlara ve beklentilere dair Şirket yönetiminin gelecekteki duruma ilişkin şu andaki görüşlerini yansıtmakta olup belli varsayımlar ve tahmini rakamlar içermektedir. Şirket tarafından verilen bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan toplanır, ancak bu bilgilerin gerçeklik ve eksiksizliği garanti edilmez. Şirket, ileriye yönelik bu beyanlarda yansıtılan beklentilerin şu anda makul olduğuna inanmakla birlikte, bu beklentilerin doğru bir şekilde gerçekleşeceği yönünde teminat vermemektedir.

Ne Şirket, ne Şirket ortakları, yöneticileri, çalışanları, ne de diğer kişiler ne şekilde olursa olsun bu sunumun kullanımından ya da içeriğinden kaynaklanan herhangi bir zarar için hiçbir sorumluluk kabul etmez.

Not: FAVÖK, genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri dışındaki bir finansal performans göstergesidir. Bu sunumda yer alan FAVÖK, satış gelirlerini, satışların maliyetini, pazarlama, satış ve dağıtım giderlerini, genel yönetim giderlerini, araştırma ve geliştirme giderlerini, diğer faaliyet gelirlerini/(giderlerini) ve yatırım faaliyetlerinden gelirlerini/(giderlerini) içermekte, fakat amortisman, itfa ve değer düşüş giderlerini, diğer faaliyet gelirlerinin/(giderlerinin) içerisinde yer alan finansal gelirleri(giderleri) (banka borçları hariç cari hesap kur farkı gelirleri/(giderleri), faiz ve reeskont gelirleri/(giderleri)) içermemektedir.

Türk Telekom Grubu Konsolide Finansal Tabloları’na

https://www.ttyatirimciiliskileri.com.tr/tr-tr/mali-operasyonel-veriler/sayfalar/ceyrek-donem-sonuclari