Menüye ulaşmak için tıklayınız Sayfa içeriğine ulaşmak için tıklayınız

Şirket Öngörüleri

2019 Yılı Konsolide Finansal Sonuçlarına İlişkin Öngörülerde Revizyon

Şirketimiz, 2019 yılının ilk yarısında kaydedilen güçlü operasyonel karlılığın ardından 2019 FAVÖK öngörülerini yukarı yönlü revize etmeye karar vermiştir.

Bunun sonucunda mevcut koşullarda 2019 yılında;

  • Konsolide gelirlerimizin (UFRYK 12 hariç) 2018 yılına göre yaklaşık %15 - %16 seviyesinde artmasını,
  • Konsolide FAVÖK tutarımızın 10,3 milyar TL - 10,5 milyar TL seviyelerinde gerçekleşmesini,
  • Konsolide yatırım harcamalarımızın ise yaklaşık 4,6 milyar TL - 4,8 milyar TL seviyesinde gerçekleşmesini,

öngörmekteyiz.

  Önceki Beklenti Revize Beklenti
Konsolide Gelir Büyümesi (UFRYK 12 hariç)  Yaklaşık %15 - %16 Yaklaşık %15 - %16
Konsolide FAVÖK 10,0 milyar TL - 10,2 milyar TL 10,3 milyar TL - 10,5 milyar TL
Konsolide Yatırım Harcamaları Yaklaşık 4,6 milyar TL - 4,8 milyar TL Yaklaşık 4,6 milyar TL - 4,8 milyar TL

Şirketimiz UFRS 16 muhasebe standartlarını 1 Ocak 2019'dan itibaren uygulamaya başlamıştır. 

FAVÖK üzerindeki UFRS 16 etkisini de içerirken, Yatırım Harcamaları UFRS 16’dan kaynaklanan kiralama yükümlülüklerine olan girişler ile netlenen kullanım hakkı varlıklarına olan girişleri (850 - 900 milyon TL) içermemektedir.​​​​​

Lütfen kişisel notunuzu ekleyin Eklediğiniz notları sadece siz görebilirsiniz.
GÖNDER

Bu sayfadaki notlarınız