Menüye ulaşmak için tıklayınız Sayfa içeriğine ulaşmak için tıklayınız

Sebit

argela Kuruluş Yılı: 2005

Faaliyet Alanı: Online Eğitim İçeriği

Türk Telekom Ortaklık Payı: %100

Web Sitesi: www.sebit.com.tr

32 yıllık eğitim teknolojileri birikimiyle SEBİT; eğitim içeriklerinden teknolojik platformlara, akıllı ölçme ve değerlendirmeden öğretmen eğitimlerine uzanan kapsamlı çözümleriyle Türkiye’nin öncü eğitim şirketidir.

SEBİT’ten eğitimde küresel dönüşüme yön veren çözümler

SEBİT, 1988’de TÜBİTAK çatısı altında bir Ar-Ge laboratuvarı olarak kurulduğu günden bu yana geliştirdiği eğitim çözümleriyle yalnız Türkiye’de değil, yurt dışında da öncü bir rol üstlenmektedir. Şirket bu kapsamda, toplumsal fayda içeren ve bireylerin eğitim ihtiyaçlarına özel olarak tasarlanan ulusal ve uluslararası ürün ve hizmetler geliştiriyor.

SEBİT, Türk Telekom ile oluşturduğu sinerjiden aldığı güç ve teknolojinin yenilikçi kullanımıyla ürün ve hizmet portföyünü sürekli genişleterek eğitimde küresel dönüşüme yön vermektedir.

Çalışmalarını yetkin ve yaratıcı insan kaynağıyla sürdüren ve öncülüğünü çok sayıda ödülle kanıtlayan SEBİT, birçok uluslararası eğitim otoritesi tarafından dünyanın en iyi eğitim teknolojileri şirketlerinden biri olarak gösterilmektedir.

SEBİT, mobil bilişim ve internet teknolojilerini kullanarak tasarladığı yeni hizmet ve ürünleriyle eğitimin her aşamasında fırsat eşitliği ve ürün zenginliği sunmayı, aynı zamanda öğrencilerin katılımcı olarak aktif biçimde öğrenme sürecinde rol almasının önündeki engelleri kaldırmayı hedefliyor.

Ulusal Online eğitim altyapısı çalışmaları

Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi portalı Eğitim Bilişim Ağı’nda (EBA) yer alan tüm sınıf düzeylerindeki ders içerikleri, çalışma planları, soru-sınav sistemleri ve öğretim programlarındaki değişiklikler, SEBİT tarafından güncellenmektedir. 2020 Mart ayından bu yana pandemi dönemi ile birlikte öne çıkan canlı sınıflara erişim ihtiyacı da yine bu portal üzerinden, SEBİT tarafından sağlandı.

Ortaya çıkan kitlesel kullanım ihtiyacını karşılayabilmek için EBA’nın yazılım mimarisi anlık yüklere dayanabilecek şekilde fonksiyonlar ile ayrıştırıldı ve kullanıcının talep ettiği hizmetler uyarınca üst yazılım katmanlarında işlem yapılarak alt seviye olan donanıma yansıyan yük azaltıldı. Önümüzdeki faaliyet döneminde de bu güncellemelere devam edilmesi ve sistemin daha yüksek kullanıcı sayıları için ölçeklenmesi planlanmaktadır.

EBA Mesleki Gelişim: öğretmenlerin online mesleki gelişim platformu

EBA Mesleki Gelişim, Milli Eğitim Bakanlığı’nın öğretmen eğitimlerini online yapmak için kullandığı, SEBİT tarafından geliştirilen resmi mesleki gelişim portalıdır.

Ülke çapında uzaktan eğitime geçilmesiyle, öğretmen eğitimlerinin önemli bir kısmı bu ortamda oluşturulan mesleki gelişim gruplarından sunularak, portala raporlama ve iş birliği araçları ile verimliliği artırmaya yönelik fonksiyonlar eklendi. “Sürekli mesleki gelişim” programlarına geçilebilmesi için gerekli fonksiyonların geliştirilmesine önümüzdeki faaliyet döneminde de devam edilecek.

Okulların eğitsel ve yönetsel süreçlerini destekleyen SEBİT VCloud

İş birliği ve paylaşıma dayalı eğitim anlayışını online’a taşıyarak Türkiye’de bir ilki gerçekleştiren SEBİT VCloud platformu, özel okulların eğitim ortamlarını hızla dönüştürebilmeleri amacıyla tasarlandı.

Pandemi döneminde uzaktan eğitime geçişle SEBİT VCloud’a “sanal sınıf modülü” hızla entegre edildi. Sanal sınıf modülü ve öne çıkan etkileşim fonksiyonları sayesinde ürün, uzaktan eğitim döneminin sona ermesinin ardından da eğitimde dönüşümün taşıyıcı ortamı olması açısından değerini ortaya koymaktadır. SEBİT VCloud 800’e yakın özel okulda, toplam 100 bin civarında öğrenci, öğretmen ve yönetici tarafından kullanılmaktadır.

SEBİT VCloud, online eğitim ortamında öğrencileri pasif izleyiciler olmaktan çıkarıp kişiselleştirilmiş bir eğitim yaklaşımıyla sürece dahil etmektedir. Benzer şekilde öğretmenlerin bu süreci yönetmeleri ve öğrencileri ile öğrenme odaklı etkileşimler kurabilmeleri SEBİT VCloud’la mümkün olmaktadır.

Gerek merkezi yönetilen okul zincirleri, gerekse online mesleki gelişim desteği vermek isteyen kurumlar için SEBİT VCloud’a entegre edilen VCollab’la sosyal öğrenme altyapısına raporlama ve veri analiz fonksiyonlarının eklenmesi çalışmaları yeni faaliyet döneminde de devam edecek. Benzer şekilde kullanım verilerine bağlı performans iyileştirmeleri için büyük veri analiz ve raporlama araçları ve yapay zeka teknikleriyle geliştirme faaliyetlerinin planlama desteği de önümüzdeki dönemin programında yer almaktadır.

Raunt: üniversiteye hazırlıkta bugüne kadar sunulan en yenilikçi ve sonuç odaklı çözüm

Türkiye’nin ilk ve tek kişiselleştirilmiş üniversiteye hazırlık ürünü Raunt, SEBİT tarafından hem özel okulların kurumsal kullanımı, hem de bireysel hazırlanan açık lise öğrencileri ve mezun öğrenciler için geliştirilmiş öncü bir üründür.

Raunt’un yapay zeka destekli altyapısından ve 2015 yılından bu yana kullanımıyla biriken verilerinden yararlanılarak 9. sınıftan 12. sınıfa kadar tüm lise programı, adayın hedefine göre zamanını en verimli biçimde değerlendirerek çalışabilmesi için tasarlandı. Türkiye’nin üniversiteye hazırlıkta en köklü ve deneyimli yayıncı kitapları ve mobil uygulama desteği ile Raunt, öğrencilerin ihtiyacını tek bir çözümle karşılıyor.

Önümüzdeki faaliyet döneminde doğal dil işleme ve anlama teknolojisi kullanılarak geliştirilecek sanal asistan uygulamasıyla öncelikle müşteri hizmetleri, sonra da ders destek hizmetlerinin iyileştirilmesi ve ölçeklenmesi planlanmaktadır.

Üniversiteye hazırlık için MEB Akademik Destek Programı

MEB Akademik Destek platformu, MEB 2023 Vizyonu’nda açıklanan kademeler arası geçiş sınavlarının eğitim sistemi üzerindeki baskısını azaltmak amacıyla ulusal eğitim teknolojisi altyapısına eklendi. Bu platform, pandemi döneminde eğitimin online araçlarla desteklenmesinde önemli bir rol oynadı.

SEBİT’in Raunt ürününü geliştirme sürecinde ürettiği teknoloji ve içerikleri kullanarak hayata geçirdiği MEB Akademik Destek, devlet okullarında 11. ve 12. sınıf öğrencilerinin, üniversiteye hazırlanma ve akademik destek ihtiyaçlarını bir arada karşılamaktadır. Oluşturulan yayıncı ekosistemiyle platformun ölçme ve değerlendirme kapasitesinin artırılması devam edecektir. Ayrıca, açık uçlu sınav altyapısının kurulabilmesi için Türkçe doğal dil işleme ile yanıt değerlendirme sisteminin Ar-Ge çalışmaları başlatıldı.

Eğitsel içeriğin tasarım ve üretiminde yeni dijital teknolojilerin dönüştürücü rolü

SEBİT’in 2000 yılında geliştirdiği, yıllar içerisinde öğretim programında yapılan değişiklikleri anbean yansıttığı ve içeriğin yanı sıra platform geliştirmeleriyle öğrenci ve öğretmenlerin kullanımına sunduğu Türkiye’nin öncü online eğitim ürünü Vitamin, dijital bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişimine paralel olarak yenilenmektedir.

EBA üzerinden devlet okullarına ve SEBİT VCloud’la birlikte özel okulların erişimine sunulan Vitamin içerikleri, Vitamin Kitapları ile öğrenme sürecine dahil edildi ve hem dijital hem de basılı materyal olarak bütüncül bir eğitsel yaklaşımla kullanıma sunuldu.

Diğer yandan Vitamin içeriklerini, yaklaşan 5G teknolojisinin sunduğu imkanlar uyarınca 360° video ve AR/VR teknolojileriyle zenginleştirme çalışması, önümüzdeki faaliyet döneminde de sürdürülecektir.

SEBİT’in faaliyet döneminde yer alan diğer ürünlerinden biri de Türkiye’nin ilk ve tek “akıllı soru üretme sistemi” DinamikMAT’tır. DinamikMAT’la öğrenciler, matematik dersindeki bir sorunun aynı bilgi ve becerileri ölçen sınırsız sayıda örneğine ulaşabilmektedir.

SEBİT’in Ufuk2020 Ar-Ge Programı kapsamında geliştirdiği, Avrupa Komisyonu’nun Teknoloji Destekli Eğitim biriminin en başarılı projesi olarak nitelendirilen BEACONING oyun temelli öğrenme uygulaması sayesinde alışıla gelenden farklı türde bir eğitsel içerik örneği hayata geçirilmiştir.

Benzer biçimde gerek öğretmenlerin gerekse öğrencilerin kullanabileceği kolaylıkta bir görsel programlama dili sunan VFabrika ürünü, kodlama bilgisi gerektirmeden yüksek etkileşimli içerik oluşturmaya imkan vermektedir. Öğrencilerin yaparak öğreneceği ve aktif öğrenme deneyimleri yaşayacakları yeni nesil e-içerikler, VFabrika sayesinde gömülü elektronik sistemler (Arduino), MicroBit ve MakeBlock gibi donanım unsurlarıyla sensörlerden gelen fiziki ortam verilerinin de işlenebildiği bir yapıya bürünebilmektedir.

Okuma hızını artıran, zaman kazandıran Hızlıgo

Okuma hızını bilimsel yöntemlerle artıran online hızlı okuma sistemi Hızlıgo, güncellenen yeni arayüzü, artırılmış kişiselleştirme özellikleri ve kullanıcının seviyesine göre uyarlanan akıllı çalışma sistemiyle kitlesel kullanım için hazır konuma getirildi.

Anlam kaybı yaşamaksızın okuma hızını yükselten Hızlıgo’da metinler, yaşa uygun olarak 5-12. sınıf öğrencileri ve yetişkinler için uygun uzunluk ve zorluk derecelerinde hazırlanmış bir kütüphane yapısına kavuştu. Ayrıca, LGS ve YKS gibi merkezi sınavlarda uzun paragraf sorularının çözümünde öğrencilere zaman kazandırmayı hedefleyen Hızlıgo, kütüphanesindeki sınıf seviyelerine uygun ve müfredat uyumlu içeriklerle, göz egzersizi yaparken aynı zamanda ders tekrarına da fırsat vermektedir.

MEB için ulusal eğitimde veriye dayalı sürekli iyileşme

Öğrenme ve eğitim analitiği araçlarıyla “okulları geliştirme faaliyetleri”ne veriye dayalı yaklaşımı getiren Okul Profili Değerlendirme (OPD) çalışması, MEB uzmanları ve akademisyenlerin katkılarıyla SEBİT liderliğinde devam etmektedir.

Okulun ve öğretmenlerin öğrencilere sağladığı katma değerin ölçülmesi ve okul geliştirme faaliyetlerinin buna göre planlanması için web tabanlı bir ürün olan OPD çalışması hayata geçirildi. Bu çalışmada, SEBİT’in Ufuk2020 Programı kapsamındaki Ar‑Ge projeleriyle geliştirdiği “öğrenme analitiği”, “okul analitiği” ve “eğitim analitiği” birikiminden de yararlanıldı. Geliştirme süreci devam eden Okul Profili Değerlendirme (ODP) ürünü mevcutta örnek verilerle prototip olarak çalışmaktadır. Gerçek veriler üzerinde de çalışan haliyle yakın zamanda kullanıma alınması planlanan bu ürün, eğitim kalitesinde iyileşme sağlamayı hedeflemektedir. ODP ayrıca, öz değerlendirme ve planlama yapılabilmesine yönelik bir karar destek yazılımı olarak da iyileşme süreçlerini destekleyecektir.

SEBİT’in uluslararası faaliyetleri ve iş birlikleri

SEBİT, teknolojinin yenilikçi ve etkin kullanımıyla eğitim teknolojilerinde dünyada öncü şirketlerden biri olma yolunda ilerlemektedir. Şirket’in geliştirdiği ürünler pek çok ülkede kullanılmaktadır.

Microsoft ile küresel ölçekte satış iş birliği programı çerçevesinde SEBİT VCloud ürünü, “Co-Sell Ready” haline getirildi. Ürün satışı üzerine Microsoft’la yürütülen çalışmalar sürmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı ile Katar Eğitim Bakanlığı’nın karşılıklı temasları kapsamında 2020 Şubat ayında bir çalışma ziyareti organize edildi ve SEBİT bu ziyarete resmi olarak davet edilen tek şirket oldu. Ziyaret kapsamında, uzaktan eğitimin de dahil olduğu başlıklarda iş birliği ve tecrübe paylaşımının kaleme alındığı bir mutabakat zaptı imzalandı. Katar Eğitim Bakanlığı ile karşılıklı görüşmeler ve ülkedeki potansiyelin projeye dönüşmesi için çalışmalar devam etmektedir.

Ek olarak KKTC Eğitim ve Kültür Bakanı başkanlığında bir heyet ile yapılan toplantılar sonucunda, KKTC’de EBA benzeri bir sistemin kullanılabilmesi için ihtiyaçların belirlenmesi ve çalışmalara başlanması kararlaştırıldı. Ekim ayında imzalanan iş birliği anlaşmasıyla SEBİT ile KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, EBA’nın KKTC’de hayata geçirilmesi için ilk adımı attı.

SEBİT’in uluslararası ürünü Adaptive Curriculum’un (AC) ABD ve Kanada’daki pazarlama ve satış faaliyetleri devam etmektedir. Pandemi döneminde internet tabanlı eğitim destek ürün pazarında artan ilgi ve rekabete karşılık verebilmek adına, ilerleyen dönemlerde Adaptive Curriculum ürünü için alternatif pazarlama stratejileri geliştirilecektir.​

Lütfen kişisel notunuzu ekleyin Eklediğiniz notları sadece siz görebilirsiniz.
GÖNDER

Bu sayfadaki notlarınız