Menüye ulaşmak için tıklayınız Sayfa içeriğine ulaşmak için tıklayınız

Türk Telekom International

assistt Gruba Katılma Yılı: 2010

Faaliyet Alanı: Toptan Veri ve Kapasite Hizmetleri Sağlayıcısı

Türk Telekom Ortaklık Payı: 100%

Web Sitesi: www.turktelekomint.com

Türk Telekom International, uluslararası veri, internet, fiber altyapı, toptan ses ve mobil dolaşım faaliyet ve operasyonlarından sorumlu Türk Telekomünikasyon A.Ş. Grup Şirketidir.

17 ülkede iştirak şirketleriyle geniş ürün portföyü

Merkezi Macaristan-Budapeşte’de bulunan Türk Telekom International, Türkiye ve Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu, Kafkaslar, Orta ve Güney Asya ile Uzak Doğu bölgelerini de kapsayan 40’tan fazla ülkede sabit ve mobil telekomünikasyon operatörlerine, uluslararası alternatif altyapı işletmecilerine, yurt içi ve yurt dışı internet servis sağlayıcılarına ve kurumsal şirketlere aşağıdaki hizmetleri sunmaktadır:

 • Tam kapsamlı internet ve veri iletişimi,
 • IP Transit servisi,
 • Network planlama ve uygulama,
 • Tümleşik ağ operasyonları,
 • Fiber optik altyapı ve erişim,
 • Toptan seviyede uluslararası ve yerel ses hizmetleri,
 • Mobil dolaşım (Roaming) ve servislerin yönetimi,
 • Yurt dışı bilgi teknolojileri ve telekomünikasyon danışmanlığı,
 • Tek elden müşteri yönetimi

45 bin km’yi aşkın altyapı ile kıtalararası telekomünikasyonda öncü konum

Türk Telekom International, ağırlıklı olarak Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinde bulunan 45 bin km’yi aşkın fiber-optik şebeke omurgası ile Türkiye’nin ve Türk Telekom’un Avrupa ve Asya kıtaları arasında bir iletişim köprüsü ve veri kavşağı haline gelmesine ve küresel konumlarını güçlendirmesine önemli bir katkı sağlamaktadır. Şirket 22 ülkede 72 varlık notası (PoP) ile birçok operatör ve şirkete internet ve IP servisi sunmaktadır.

Türk Telekom International, yurt dışındaki şirket ve operatörlere iletişim servisi ve ürünleri sunmanın yanı sıra, 7,5 tera bit/saniye kapasiteyle Türk Telekom’un uluslararası veri ve internet erişimini de sağlamaktadır.

Şirket sadece bulunduğu coğrafyada değil, global bazda geniş bilinirliği olan Türk Telekom markasının gücü ile Avrasya ölçeğinde genişleme ve yeni ürün ve servis geliştirme çalışmalarıyla 2018 yılında da güçlü konumunu kuvvetlendirmeye devam etmiştir. Şirket, sayısallaşan dünyada önemli bir pay sahibi olmaya ve müşterilerine daha farklı ürünler sunmaya yönelik yeni iş birliği projeleri ile faaliyet alanını genişletmektedir.

Asya-Avrupa arası iletişimin kilit unsuru: denizaltı fiber optik kablo projesi SEA-ME-WE-5

Türk Telekom International, SEA-ME-WE Sistemi’nin beşinci nesil uluslararası denizaltı fiber optik kablo sistemi projesi olan ve alanında lider 19 operatörün oluşturduğu SEA-ME-WE-5 konsorsiyumunun tam üyesidir.

Marmaris Kara İstasyonu ile Türk Telekom ve Türk Telekom International fiber optik networkleri üzerinden İstanbul ve Edirne sınır bağlantıları ve Avrupa’daki Türk Telekom International fiber ağları ile Avrupa PoP’larına erişim imkanı sağlanmakta ve Akdeniz’den geçen SEA-ME-WE-5 Kablo Sistemine tam korumalı yedeklilik sağlayan bir güzergah oluşturulmaktadır.

2018 yılında başlatılan ve 2019 yılında da hız kazandırılması planlanan iş birliği çalışmaları ile Asya bölgesindeki taşıyıcı ve operatörlerin, Marmaris Kara İstasyonu yoluyla Avrupa bağlantılarının sağlanması hedeflenmektedir. Bu çalışmalar, Türkiye’nin Doğu-Batı arasında bir iletişim köprüsü ve veri kavşağı olarak konumlandırılmasına önemli katkı sağlamaktadır.

Trans-Avrasya Süper Bilgi Otoyolu - TASIM çalışmaları hız kazanıyor

Avrupa ve Asya arasında en az gecikmeli telekomünikasyon linkini sağlayabilecek olan rotalar, karasal olarak Türkiye üzerinden Çin’e uzanan rotalardır. Türkiye, Gürcistan, Azerbaycan, Hazar Denizi ve Kazakistan üzerinden Çin’e ulaşacak olan TASIM (Trans-Eurasian Information Super Highway) rotası ile ilgili teknik ve ticari detayların belirlenmesine yönelik konsorsiyum çalışmaları 2018 yılında belirli bir düzeye gelmiştir. Bu proje ile Avrupa-Asya arasında kaliteli ve hızlı alternatifler oluşturulacağı gibi, denizaltı kablo sistemlerine erişim imkânı olmayan Kafkas ülkeleri, Doğu Avrupa ülkeleri ve Orta Asya Türk Cumhuriyetleri’ne de bağlantı imkânı sağlanacaktır.

Türkiye’nin internet çıkış noktaları ve güzergâhlarında yedekleme ve çeşitlendirme çalışmalarına aralıksız devam ediliyor

İnsan hatasından veya doğal afetlerden kaynaklı internet kesintilerinin etkilerini kısıtlamak amacıyla, Türk Telekom International şebekesinin Türkiye sınır çıkış noktalarının güçlendirilmesi çalışmalarına 2018 yılı boyunca devam edilmiştir. İstanbul çıkışlı denizaltı kablosu Med-Türk’ün daha yüksek internet kapasitelerini taşıyabilmesine yönelik altyapı teknolojik güncelleme çalışmalarının 2019 yılında tamamlanması hedeflenmektedir.

Türkiye, IP ürün ve servisleri ile uluslararası bir veri çekim merkezi haline geliyor

Türk Telekom International, 2018 yılında coğrafi genişlemeye ve mevcut güzergâhları çeşitlendirmeye yönelik projelerin yanı sıra Türkiye’yi uluslararası veri çekim merkezi haline getirmek amacıyla özellikle IP ürünlerini, yurt dışı merkezli servis ve içerik sağlayıcılarının hizmetine sunmuştur. Bu sayede, uluslararası içerik sahibi şirketlerin Türk Telekom International altyapısı ile İstanbul’a ulaşmaları ve sunucularını Türk Telekom International’ın İstanbul Veri Merkezi’nde barındırmalarına imkân sağlanmıştır. Böylelikle Türk Telekom müşterilerine, internet üzerinden belirli içeriklere çok daha kısa zamanda ve yüksek hız ve kapasitelerle erişim olanağı sunulmaktadır.

İK Transformasyon Projesi ile stratejik hedeflere doğru güçlü ve güvenli adımlar

Türk Telekom International’ın

 • büyüme planlarını esas alan uzun vadeli odaklanma,
 • şirketin öncelikleri konusunda yönetim ve çalışan nezdinde açıklık il
 • müşteri odaklılık

stratejileri doğrultusunda 2017 yılında başlattığı İnsan Kaynakları Transformasyon Projesi, 2018 yılı içinde tamamlanmıştır. Proje ile Türk Telekom International’ın faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde iş büyüklükleri belirlenmiş, rol ve sorumluluklar netleştirilmiş, standart ve sadeleştirilmiş unvan ve kademe yapısına geçilmiş, terfi kriterleri ve yetkinlikler her seviye için tanımlanmıştır. Ayrıca şirket, satış ve yönetim ekibi bazlı yetkinlikler ve performans göstergeleri belirlenmiştir.

Proje sayesinde, ücretlendirme, terfi, yan haklar, eğitimler, kariyer yolları gibi konularda sağlanan standardizasyon ve şeffaflık, çalışanların şirket bağlılığına ve motivasyonuna katkıda bulunarak, Türk Telekom International’ın stratejik hedeflerine doğru daha da güçlü ve güvenli adımlarla ilerlemesini sağlayacaktır.

Eğitimde Cinsiyet Eşitliği için bir katkı da Türk Telekom International’dan

Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nden biri Cinsiyet Eşitliği’dir. Cinsiyet eşitliği sadece bir hak değil, daha huzurlu, mutlu ve güvenli bir toplum ve dünya için vazgeçilmez bir temel unsurdur. Türk Telekom International, UNICEF’in “Eğitimde Kız ve Erkek Çocuklar için Eşitlik” programına çalışanları adına destek sağlayarak, kız çocuklarının eğitimlerine devam edebilmesi yolunda katkıda bulunmaktan gurur duymaktadır.​

Lütfen kişisel notunuzu ekleyin Eklediğiniz notları sadece siz görebilirsiniz.
GÖNDER

Bu sayfadaki notlarınız