Menüye ulaşmak için tıklayınız Sayfa içeriğine ulaşmak için tıklayınız

Tarihçe

Tümünü Göster
1839
1843
1871
1909
1924
1926
1929
1973
1976
1979
1982
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

1839

Daha önce düzenli bir posta teşkilatı bulunmayan Osmanlı İmparatorluğu'nda 1839 Tanzimat Fermanı'nın getirdiği çağdaşlaşma çalışmalarına paralel olarak batılı anlamda bir Posta Teşkilatı kurulması amacıyla 1840 yılında ilk Posta Nizamnamesi yürürlüğe konulmuştur.

Bu amaçla Posta Nezareti (Bakanlık) ve Postahane-i Amire adı altında ilk posta idaresi kurulmuştur.

1843

1843 yılında telgrafın icadından 11 yıl sonra telgraf hizmeti verilmeye başlanmış, 1855 yılında da ayrı bir Telgraf Müdürlüğü kurulmuştur.

1871

1871 yılında ise Posta Nazırlığı ile Telgraf Müdürlüğü birleştirilerek Posta ve Telgraf Nezaretine dönüştürülmüştür.

1909

29 Mayıs 1909 tarihinde ilk manuel telefon santralının İstanbul'da hizmete verilmesinden sonra Posta ve Telgraf Nezareti, 1909 yılında Posta, Telgraf ve Telefon Nezareti haline dönüştürülmüş, 1913 yılında da Posta, Telgraf ve Telefon Umum Müdürlüğü adını almıştır.

Şubat 1924

406 sayılı Telefon ve Telgraf Kanunu ile yurdun her tarafında telefon tesis etme ve işletme görevi PTT Umum Müdürlüğü'ne verildi.

Eylül 1926

Türkiye'nin ilk otomatik telefon santralı, 2000 hatlık kapasiteyle Ankara'da hizmete verildi.

Eylül 1929

Tek devreli ilk şehirlerarası haberleşmesi Ankara-İstanbul arasında gerçekleştirildi.

Cumhuriyetimizin ilk yıllarında İçişleri Bakanlığına bağlı olarak görev yapan PTT Genel Müdürlüğü 1933 yılında katma bütçeli bir idare olarak Bayındırlık Bakanlığına, 1939'da ise Ulaştırma Bakanlığına bağlanarak hizmetine devam etmiştir.

Kasım 1973

İlk otomatik teleks santrali kuruldu.

Nisan 1976

Antalya-Catania arasında toplam 480 kanallı ilk denizaltı koaksiyel kablosunun hizmete verilmesiyle, çok kanallı yurtdışı haberleşmesi sağlandı.

Nisan 1979

İlk uydu haberleşme yer istasyonunun hizmete verilmesiyle INTELSAT üzerinden Atlantik bölgesi uyduları kullanılarak 13 ülke ile haberleşme sağlandı.

Mart 1982

Şehirlerarası ve milletlerarasına açık ankesörler kurulmaya başlandı.

Aralık 1984

Türkiye'nin ilk sayısal telefon santralı, Ankara Kavaklıdere'de hizmete verildi.

Nisan 1985

Haberleşmede kanal kapasitesini artıran fiber optik kablo, ilk kez Ankara(Ulus)-Gölbaşı Uydu yer merkezi arasında yeraltında döşenerek 1310 nm dalga boyunda 140 Mb/s'lik sistem hizmete verildi.

Kasım 1985

İlk sayısal radyolink sistemi Ankara-İstanbul arasında hizmete verildi.

Ekim 1986

Mobil telefon, Ankara ve İstanbul'da; çağrı cihazları da Ankara, İstanbul ve İzmir'de hizmete verildi.

Mart 1987

Avrupa'da ilk olarak uydu sistemi üzerinden video konferans ülkemizde gerçekleştirildi.

Temmuz 1987

İller arasına fiber optik kablo, ilk kez Aydın-Denizli arasında havai olarak döşendi.

Aralık 1988

İlk olarak Ankara, Çankaya'da Kablo TV hizmeti verilmeye başlandı.

1989

İlk Paket Anahtarlamalı Data Şebekesi TURPAK kuruldu.

Aralık 1990

 • Fransız Aerospatiale firması ile "TÜRKSAT Uyduları" sözleşmesi imzalandı.
 • EMOS 1 projesiyle, İtalya-Yunanistan-Türkiye-Ortadoğu arasında fiber optik denizaltı kablosu üzerinden haberleşme sağlandı.

1991

Kırsal alan santrallarının transmisyonunu sağlamak üzere düşük kapasiteli sayısal radyolink sistemleri servise verilmeye başlandı.

1994

Türk Telekom 30 Haziran 1994 tarihinde kuruldu.

1995

24 Nisan 1995 tarihinde PTT'deki telekomünikasyon ve posta hizmetleri birbirinden ayrılarak PTT'nin telekomünikasyon hizmetleriyle ilgili tüm personel, varlık ve yükümlülükleri; hisselerinin tamamı Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı'na ait olan Türk Telekom'a transfer oldu.

1996

 • Türkiye-İtalya-Ukrayna-Rusya'yı kapsayan ITUR Denizaltı Fiber Optik Kablo Sistemi servise verildi.
 • Passport modüllerinin ilavesiyle TURPAK şebekesi üzerinden yüksek hızlı veri iletimi sağlayabilen Frame Relay ve ATM servisleri devreye verildi.
 • Türkiye Ulusal Internet Altyapı Ağı (TURNET) hizmete verildi.

Nisan 1996

Ses, veri ve görüntü iletim alt yapısını teşkil eden, santrallar arası bir işaretleşme sistemi olan NO 7 Türkiye'ye merhaba dedi.

Haziran 1996

Türkiye'nin ikinci uydusu TÜRKSAT 1C uzaya fırlatıldı.

Kasım 1996

Türksat uydularını üreten Aeorspatiale ve Türk Telekom ortaklığıyla kurulan Eurasiasat'ın kuruluş anlaşması imzalandı.

Kasım 1996

Yüksek hızlı veri iletimine olanak sağlayan Frame Relay hizmeti devreye sokuldu.

1997

 • Türkiye'deki tüm üniversiteleri TURPAK şebekesi üzerinden birbirine bağlayan Ulusal Akademik Ağ (ULAKNET) projesi hayata geçirildi.
 • KAFOS (Karadeniz Fiber Optik Sistemi) ve TBL (Transbalkan Linki Karasal Fiber Optik Sistemi) hizmete verildi.

Nisan 1998

GSM lisansı, 25 yıllığına Turkcell ve Telsim şirketlerine devredildi.

Ağustos 1998

İnternet erişimini Türkiye geneline yaymak, hızlı ve kaliteli hizmet sunabilmek amacıyla TTNET ulusal internet alt yapı ağına ilişkin sözleşme imzalandı.

Temmuz 1999

Lokal santrala kablosuz erişim sağlayan KTS (Kablosuz Telefon Sistemi) sistemleri servise verilmeye başlandı.

2000

 • Şirketimizce operatör aracılığı ile verilmekte olan 115, 121, 122, 123, 126, 131, 163 v.b. hizmetler Sesli Yanıt Sistemi üzerinden verilmeye başlandı.
 • Kablo TV üzerinden Kablo Internet uygulamaları başlatıldı.

Ocak 2000

Türk Telekom, 23948 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4502 sayılı Kanun ile KYT statüsünden çıkarılarak özel hukuk hükümlerine tabi Anonim Şirket oldu.

Ocak 2001

Türk Telekom ve Alcatel ortaklığı ile kurulan EURASIASAT şirketi tarafından yaptırılan TÜRKSAT 2A uydusu Güney Amerika'daki Kourou Üssü'nden uzaya fırlatıldı.

Mayıs 2001

Sabit telefonlardan CLIP (Arayan Numaranın Görülmesi) ve CLIR (Arayan Numaranın Görülmemesi) özelliği hizmete verildi.

Haziran 2001

İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin çalışmalarının bilgisayar ortamında yapılması ve Internet erişimlerinin sağlanması için İLSİS Projesi hayata geçirildi.

2002

Yalova ve Balıkesir İl Telekom Müdürlükleri'nde Toplam Kalite Yönetimi (TKY) pilot proje uygulamaları başlatıldı.

Şubat 2002

Şirketimiz Uluslararası Telekomünikasyon Birliği'ne (ITU) ve işletmeci şirket olarak, sektör bazında Radyokomünikasyon ITU-R, Standardizasyon ITU-T, Geliştirme ITU-D kuruluşlarına üye oldu.

Mart 2002

Altyapısı Şirketimizce sağlanan nüfus işlemlerinin bilgisayar ortamında yapılması için oluşturulan MERNİS Projesi uygulamaya konuldu.

Ekim 2003

Deneme amaçlı ilk Metro Ethernet uygulamaları başlatıldı.

Aralık 2003

42500 okulun ADSL hizmeti ile internete bağlanması için Milli Eğitim Bakanlığı ile ortak proje başlatıldı.

2004

19 Şubat 2004'te, Türk Telekom'un GSM Operatörü Aycell ile İş-TİM'in birleşmesi sonucu TT&TİM İletişim hizmetleri A.Ş. kuruldu.

TT&TİM İletişim Hizmetleri A.Ş.'nin ticari unvanı 15 Ekim 2004 tarihinde Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. olarak değiştirildi.

2005

Türk Telekom'un özelleştirilmesi çalışmaları 14 Kasım 2005 tarihinde tamamlanarak%55 hissesi Oger Ortak Girişim Grubu'na devredildi.

2006

Türk Telekom iştiraki olan TTNET, 26 Nisan 2006 tarihinde kuruldu. Şirket, 14 Mayıs 2006 tarihinde internet servis sağlayıcı lisansı alarak faaliyetlerine başladı.

Türk Telekom, 15 Eylül 2006 tarihinde İş-TİM'in %40,56 oranındaki hissesini 500 milyon ABD Doları karşılığında satın alarak Avea'daki hisse oranını %81,12'ye yükseltti.

2008

Türk Telekom hisselerinin %15'lik payı 15 Mayıs 2008 tarihinde halka arz edilerek İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem görmeye başladı.

Temmuz 2009

Avea başarılı bir şekilde 3G hizmetleri vermeye başladı.

2010

Türk Telekom, 7 Ekim 2010'da Merkezi ve Doğu Avrupa bölgesinin önde gelen toptan kapasite sağlayıcısı Invitel International'I (yeni adıyla Türk Telekom International) bünyesine kattı.

2011

Türk Telekom, 30 Mayıs 2011 tarihinde 2010 yılı dağıtılabilir kârının tamamı olan 2 milyar 244 milyon TL'yi brüt nakit temettü olarak dağıtarak İMKB tarihinde bir rekor kırdı.

Türk Telekom, CDP'ye (Carbon Disclosure Project/Karbon Saydamlık Projesi) karbon salınımını raporlayan Türkiye'den ilk telekomünikasyon şirketi oldu.

2012

Türk Telekom'un Avea sermayesindeki toplam payı %89,99'a yükseldi.

2013

Türk Telekom'un %100 hissesine sahip olduğu bağlı ortaklığı Sobee Yazılım Ticaret Ltd. Şti., bütün aktif ve pasifi ile yine Türk Telekom'un bağlı ortaklığı TTNET A.Ş.'ye birleşme yoluyla devroldu.

Türk Telekom Yönetim Kurulu 10 Aralık 2013 tarihinde aldığı kararla, üst yönetim yapılanmasında Grup CEO ve Genel Müdürlük pozisyonlarının birleştirilmesini ve Grup CFO pozisyonunun kaldırılmasını içeren bir değişiklik gerçekleştirdi.

2014

Türk Telekom'un yurt dışında 1 milyar ABD Doları veya yabancı para/Türk lirası eşdeğerine kadar ve azami 10 yıl vadeye kadar tahvil ihracı için uluslararası yatırımcılardan sekiz kat talep geldi. Bu işlem o güne kadar Türkiye'den ihraç edilen en büyük ve eş zamanlı olarak iki farklı vadede gerçekleştirilen ilk kurumsal tahvil ihracı oldu. 5 ve 10 yıl vadeli olmak üzere iki vadede gerçekleştirilen tahvil ihracı, benzer vadedeki Türkiye devlet tahvillerine göre %0,3 farkla başarıyla fiyatlandırıldı.

Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türk Telekom'un TL ve yabancı para cinsinden uzun vadeli kredi notunu "BBB-" (yatırım yapılabilir seviye), görünümünü durağan, öncelikli teminatsız borç notunu (senior unsecured rating) da "BBB-" olarak belirledi ve yıl içerisinde yaptığı gözden geçirme çalışmaları sonucunda notu teyit etti.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor's (S&P) Türk Telekom'un kredi notunu "BB+"dan, "BBB-"ye (yatırım yapılabilir seviye) yükseltti. S&P, Türk Telekom'un 2014 Haziran ayında gerçekleştirdiği 1 milyar ABD Dolar'lık başarılı tahvil ihracıyla likidite pozisyonunu geliştirdiğini vurguladı.

TTNET A.Ş. UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçlarının Türkiye yayın haklarını 2015 - 2016 sezonundan başlayarak üç sezon için satın aldı. UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçlarının Türk Telekom Grubu dijital yayın platformu olan Tivibu üzerinden yayınlanacağı duyuruldu. UEFA ile yapılan protokol çerçevesinde açık kanalda yayınlanması gereken maçlar için ise TRT ile anlaşmaya varıldı.

2015

Türkiye'nin telekomünikasyon ve iletişim teknolojileri lideri Türk Telekom Grubu, kuruluşunun 175. Yılını, Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı görkemli bir resepsiyonla kutladı.

İş Bankası Grubu'nun sahip olduğu Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. hisselerinin Türk Telekom'a devir işlemleri tamamlandı. Söz konusu hisse devir işlemlerinin tamamlanması ile Türk Telekom, Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. hisselerinin tamamına sahip oldu.

SEA-ME-WE-5 Submarine Fiber Kablolama Konsorsiyumu'na tam üye olundu.Türk Telekom International, imzaladığı C&MA (Tesis ve Bakım Anlaşması) ile 18 ülkeyi birbirine bağlayacak SEA-ME-WE-5 denizaltı kablo konsorsiyumuna tam üye oldu. Türkiye ve etrafındaki bölgeye en hızlı ve sağlam altyapı ile en yenilikçi, güvenilir ve kapsamlı servisler sunmak üzere, Türk Telekom üç kıtayı birbirine bağlayan güçlü karasal şebekesini, denizaltından da destekledi.

Şirket iştiraki Avea İletişim Hizmetleri A.Ş., (Avea) Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından 26 Ağustos 2015 tarihinde yapılan IMT Hizmet ve Altyapılarına İlişkin Yetkilendirme İhalesinde (bilinen adıyla 4.5G Yetkilendirme İhalesi)

 • 800 MHz Frekans bandında 2x10 MHz genişliğindeki frekans paketini 380.000.000 Euro,
 • 900 MHz Frekans bandında 2x7,6 MHz genişliğindeki frekans paketini 216.819.184 Euro,
 • 1800 MHz Frekans bandında 2x20 MHz genişliğindeki frekans paketini 310.000.000 Euro,
 • 2600 MHz Frekans bandında 2x10 MHz genişliğindeki frekans paketini 25.858.917 Euro,
 • 2600 MHz Frekans bandında 1x15 MHz genişliğindeki frekans paketini 22.000.000 Euro bedel ile almaya hak kazandı.

Böylece Avea,

 • 800 MHz frekans bandında en temiz ve 5G için de önemli olacak 700 MHz frekans bandına en yakın pakete sahip oldu.
 • 900 MHz frekans bandında dezavantajlı durumdan çıktı, LTE için en önemli frekans olan 1800 MHz frekans bandında en geniş kapasiteye sahip operatör haline geldi.
 • 175 MHz toplam bant genişliğine ulaştı,
 • Abone başına en geniş frekansa sahip oldu.

Söz konusu frekans paketlerinin toplam bedeli 954.678.101 Euro olarak gerçekleşti.

Türk Telekom Grubu, Amazon Web Services iş birliğiyle Türkiye'deki işletmelere son teknoloji bulut çözümlerini sunacağını duyurdu. Yapılan bu iş birliğiyle Türkiye'deki küçükten büyüğe tüm işletmeler, Amazon Web Services'in küresel altyapısı üzerinden sanal sunucu hizmeti alabiliyor.

Türkiye'nin en büyük entegre telekomünikasyon şirketi Türk Telekom Grubu, Asya-Pasifik Bölgesi'nin en güçlü mobil operatörlerini bir araya getiren, bölgenin en büyük mobil birliği Bridge Alliance'a katıldı. Türk Telekom Grubu, 700 milyonun üzerinde müşteriye ulaşan Bridge Alliance'da Türkiye'yi temsil eden ilk şirket oldu.

Türk Telekom Grubu, kendi markasını taşıyan ilk akıllı telefonu TT175'i düzenlediği bir etkinlikte tanıttı.

2016

Mobil, internet, telefon ve TV hizmetlerini tek bir kanaldan sunabilmek için Avea, Türk Telekom ve TTNET markaları "Türk Telekom" tek markası altında birleşti.

Türk Telekom, LTE teknolojilerinde yerli üretimi destekleme vizyonu doğrultusunda ilk adımı atarak, Savunma Sanayii Müsteşarlığı'nın desteğiyle; Aselsan, Netaş ve Türk Telekom'un Ar-Ge iştiraki Argela tarafından geliştirilen LTE milli baz istasyonu projesi ULAK için ilk siparişi veren operatör oldu.

Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance’nin her yıl yayınladığı dünyanın en değerli 500 telekomünikasyon markasını içeren "Telecoms 500" listesinde Türk Telekom, 2016 yılında da "Türkiye'nin En Değerli Telekomünikasyon Markası" oldu.

22-25 Şubat tarihleri arasında Barcelona'da gerçekleşen GSM Association Mobile Congress esnasında Türk Telekom ve Korea Telecom ile gerçekleştirilen iş birliği duyuruldu.

Nokia ve Türk Telekom, baz istasyonlarının ana beyni olarak kabul edilen ve sinyal üreten "baseband" ekipmanı üretmek üzere iş birliği yaptı. Türk Telekom anlaşma ile Türkiye'nin ilk milli LTE baz istasyonu ULAK'ı, şebekesine entegre eden ilk operatör oldu.

1 Nisan'daki LTE'ye geçiş öncesinde Türk Telekom üst yönetiminin katılımıyla GİGA LTE lansmanı gerçekleştirildi.

Bilişim 500'e yine Türk Telekom damga vurdu. Türk Telekom, satış gelirlerine göre 500 şirketin en tepesine yerleşirken, 17. Kez düzenlenen Bilişim 500 Araştırması'nda "İletişim Teknolojileri" sıralamasında da en üst sıraya çıktı. "Yılın Telekom Şirketi Ana Kategori Birincisi" ve "Yılın İnternet Hizmeti Kategori Birincisi" ödülleri de Türk Telekom'un oldu.

Türkiye'nin lider iletişim ve eğlence teknolojileri şirketi Türk Telekom, yeni gençlik markası Selfy'yi gençlerle buluşturdu.

Türk Telekom Yönetim Kurulu, 26 Eylül 2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere sektörün yakından tanıdığı Paul Doany'I CEO – Genel Müdür olarak atadı.

Türk Telekom, Nokia iş birliği ile Narrowband IoT (Dar Bant Nesnelerin İnterneti) teknolojisini Türkiye'de ilk kez kendi şebekesinde test eden operatör oldu.

12 Aralık 2016 tarihinde Türk Telekom entegre yapısı altında verimlilik ve etkinlik artışı sağlamak amacıyla gerçekleştirilen organizasyonel değişiklikler açıklandı.

SEA-ME-WE-5 Konsorsiyumu'na 2015 yılında tam üye olarak katılan Türk Telekom International'ın kablo sistemi 2016 yılsonunda hizmete girerek Asya'dan Avrupa’ya 20.000 kilometreden uzun bir mesafede 17 ülkeyi birbirine bağladı.

2017

Türk Telekom’un, müşterilerine yeni nesil ödeme hizmetleri sunmak amacıyla hayata geçirdiği iştiraki TT Ödeme Hizmetleri A.Ş., BDDK’dan (Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu) Ödeme Hizmetleri lisansını aldı.

5 Şubat 2017 tarihinde yayınlanan Resmi Gazete’ye göre, Bakanlar Kurulu’nca, Türk Telekom’un T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı’na ait %6,68 (%5 B Grubu, %1,68 D Grubu) oranındaki hisselerinin Türkiye Varlık Fonu’na aktarılmasına karar verildi. Kararı takiben hisse transferi gerçekleşti. Türk Telekom’un araştırma ve geliştirme alanında faaliyet gösteren iştiraki Argela tarafından tasarlanan ve milli 5G teknolojilerinin geliştirmesi amacıyla faaliyet gösterecek olan 5G Mükemmeliyet Merkezi Ankara’da açıldı.

“Brand Finance Telecoms 500” 2017 listesi Barselona’da gerçekleştirilen Dünya Mobil Kongresi’nde açıklandı. Türk Telekom, “Telecoms 500” listesinde 9’uncu kez üst üste “Türkiye’nin en değerli telekomünikasyon markası” oldu.

Tüm Türkiye’de internet seferberliği başlatıldı. Türk Telekom, seferberliğin daha geniş kitlelere ulaşabilmesi için geliştirdiği yeni internet paketini altyapısı üzerinden Toptan Satış kanalı ile Türkiye’deki tüm internet hizmeti satan şirketlere açtı.

Kars akıllı şehirler arasında yerini aldı. Türk Telekom, Kars’ı da Akıllı Şehir haline getirerek, ücretsiz Wi-Fi, akıllı kavşak, akıllı aydınlatma, akıllı geçiş sistemi, şehir erişim noktaları ve güvenlik kamerası hizmetleri ile tanıştırdı.

Türk Telekom ve iştiraki Argela’nın içinde yer aldığı uluslararası Clear5G projesi, Avrupa Komisyonu’nun uluslararası arenadaki en büyük bütçeli sivil araştırma ve inovasyon programı olan HORİZON 2020 kapsamında hibe desteği alma başarısını gösterdi. Türk Telekom, 5G ve ötesi araştırmaları alanında uluslararası konsorsiyumda yer almayı başaran ilk Türk telekomünikasyon operatörü oldu.

Türk Telekom, bu program ile müşterilerine ayrıcalıklı hizmetler sunduğu “Türk Telekom Prime” markasında yepyeni bir dönem başlattı. Yeni marka vaadi, “özgürleşen, rahat, kendine yer açan ve zaman ayıran” konseptleri üzerine kurgulanmış olan Türk Telekom Prime’ın yeni sloganı ise “Türk Telekom Prime ile Kat Kat Hayat” olarak açıklandı. Türk Telekom Prime, yeni logosu ile birlikte tanıtıldı.

Türkiye’nin iki köklü kurumu Türk Telekom ve PTT A.Ş. Pttcell iş birliğini yenileyerek, 2013’de başlattıkları mobil iletişim alanındaki iş birliğini 5 yıl süreyle uzattı. Türk Telekom, PTT’nin “Pttcell” markasıyla geniş kitlelerle buluşturduğu mobil iletişim hizmetlerinin şebeke ve teknik altyapısını 2022’ye kadar sağlamaya devam edeceğini açıkladı.

Türk Telekom, bir kez daha Türkiye’nin en değerli markası oldu. Uluslararası marka değerleme kuruluşu Brand Finance tarafından her yıl gerçekleştirilen “Türkiye’nin En Değerli Markaları Turkey 100” listesinde, marka değerini %11’in üzerinde artırarak 2,6 milyar ABD Doları’na taşıyan Türk Telekom, Türkiye’nin en değerli markası seçildi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı önderliğinde, Evrensel Hizmet Fonu kapsamında mobil haberleşme altyapısı olmayan 1.472 yerleşim yerine bu hizmetin götürülmesi için düzenlenen ihaleyi en iyi teklifi veren Türk Telekom ve Vodafone tarafından kurulan Avea-Vodafone Evrensel İş Ortaklığı aldı.

Türk Telekom, Türkiye’nin önde gelen sektör araştırması Bilişim 500’ün 18. yılında da zirveyi kimseye bırakmadı. Türk Telekom, 500 bilişim şirketi arasında satış gelirlerine göre birinci sıradaki yerini korurken; 2016 Büyük Ödülü olan “2016 Yılı Türkiye Bilişim Sektörü Birincisi” ödülünü aldı. Türk Telekom öte yandan “İnternet Hizmeti Kategori Birincisi”, “Telekom Şirketi Ana Kategori Birincisi” ve “İletişim Teknolojileri Birincisi” ödüllerinin de sahibi oldu.

Türk Telekom, yerli ve milli teknoloji geliştirme vizyonundan hareketle geliştirdiği platform özellikli dijital klavyesi TAMBU’yu tanıttı.

Türk Telekom, Nokia ile birlikte gerçekleştirdiği 5G ve Yeni Nesil PON demolarını eş zamanlı yaparak dünyada bir ilke imza attı.

Türk Telekom, General Electric (GE) ile Türkiye’de sanayide dijital dönüşümü hızlandırmak ve ‘Endüstri 4.0’ devrimi kapsamında Endüstriyel Nesnelerin İnterneti ile gelen fırsatları Türk sanayiine sunmak için yeni bir iş birliği başlattı. Türk Telekom-GE Digital arasında imzalanan ‘Sanayi Şirketlerinin Dijital Dönüşümü’ iş birliği anlaşması ile başta ‘500 Büyük’ olmak üzere Türkiye’deki sanayi şirketlerine dijital dönüşüm danışmanlık hizmeti sunulması hedefleniyor.

Türk Telekom, yenilediği ve teknolojik altyapısını geliştirdiği dijital müzik platformu Muud’un tanıtımını 25 Eylül akşamı Harbiye Açıkhava Sahnesi’nde gerçekleştirdi.

Türk Telekom hükümetin yerli ve milli teknoloji üretimi hedefine katkı sağlayacak uluslararası bir adım atarak dünya teknoloji devlerinin üyesi olduğu ABD merkezli açık platform ONF’ye (Open Networking Foundation) ortak üye statüsü ile katıldı. Yönetim kadrolarında yer alması sayesinde Türk Telekom, 5G ve yenilikçi teknolojiler konusunda öncülük ederek, yazılım tanımlı ağ ve sanallaştırma teknolojilerinin ülkemize kazandırılmasını sağlama fırsatını yakaladı.

Türk Telekom, Türkiye telekomünikasyon sektöründe Kurumsal Girişim Sermayesi şirketi kuran ilk şirket oldu. Türk Telekom, Kurumsal Girişim Sermayesi Şirketi ile büyüme potansiyeli gördüğü ve kendi iş modelini kanıtlamış olan başlangıç aşamasındaki ve/veya orta kademedeki ölçeklenebilir girişimlere kendi kaynaklarını kullandırma yöntemi ile yatırım yapacağını ve ortak olacağını açıkladı.

Türk Telekom, küresel boyutta önde gelen operatörleri ve teknoloji tedarikçilerini bir araya getiren Linux Vakfı projesi Açık Şebeke Otomasyon Platformu’nun (Open Network Automation Platform-ONAP) platin üyesi oldu. Türkiye’den sadece Türk Telekom’un yer aldığı platform, iletişim şebekelerinin ve sanal fonksiyonlarının otomasyonu, tasarımı ve yönetimi ile ilgili ürün ve hizmetler geliştirmektedir. Türk Telekom ise platformda açık kaynaklı inovasyon ve otomasyon sistemlerinin küresel düzeyde kullanımının artırılmasına ve geliştirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Lütfen kişisel notunuzu ekleyin Eklediğiniz notları sadece siz görebilirsiniz.
GÖNDER

Bu sayfadaki notlarınız

FAALİYET RAPORU

PDF

ÖZET BİLGİPDF (912KB)

FAVORİLERİM & NOTLARIM

Twitter'da Takip Et