Menüye ulaşmak için tıklayınız Sayfa içeriğine ulaşmak için tıklayınız

Türkiye Telekom Sektörü

Genişbant abone sayısı, 2021 yılının üçüncü çeyreğinde 87,5 milyona ulaşmıştır. Ülkede sabit genişbant kullanımı, Türk Telekom’un 2005 yılından bu yana gerçekleştirdiği altyapı yatırımlarının öncülüğünde önemli ölçüde artış göstermiş ve sabit genişbant abone sayısı 17,7 milyona yükselmiştir. 2021 üçüncü çeyrek itibarıyla 4,6 milyon abonesi olan fiber teknolojisi (FTTH/FTTB) son bir yılda %22,8 büyüme göstermiştir. Pazarda ayrıca 11,3 milyon xDSL teknolojisi kullanıcısı ve 1,4 milyon kablo internet kullanıcısı bulunmaktadır. Nüfusa göre sabit genişbant yaygınlık oranının OECD ülkelerindeki ortalaması %33,2 iken Türkiye’de %21,2 olması ülkedeki büyüme potansiyeline işaret etmektedir.

Sabit genişbant pazarında yatırımların son yıllarda fiber optik altyapı yatırımları yönünde arttığı gözlemlenmektedir. 2021 yılı üçüncü çeyreği itibarıyla Türk Telekom, 353 bin km fiber altyapısı ile ülkedeki en uzun fiber altyapıya sahip olup alternatif işletmecilerin toplam fiber uzunluğu 101,9 bin km'dir.

Mobil genişbantta ise, 2021 yılı üçüncü çeyreği itibarıyla 69,7 milyon olan kullanıcı sayısı ile nüfusa göre yaygınlık oranı %83,4’e karşılık gelmektedir. Mobil genişbanta mobil bilgisayarlar ile erişen kullanıcı sayısı 456 bin iken mobil telefonları ile internet erişimi sağlayanların sayısı 69,3 milyondur. OECD ortalaması olan %118,3 mobil genişbant yaygınlık oranı ile karşılaştırıldığında Türkiye’nin bu alanda büyüme potansiyeli devam etmektedir.

Türkiye’de mobil telefon hizmetlerine bakıldığında, 2021 yılı üçüncü çeyreğinde yaklaşık %104,0 yaygınlık oranına karşılık gelen toplam 86,9 milyon abone bulunmaktadır. Türkiye’de 2021 yılı üçüncü çeyreğinde mobil abonelerin %33’ünü ön ödemeli abonelerin oluşturduğu görülmektedir. Avrupa ülkelerinde ise ön ödemeli abone oranı yaklaşık olarak %28’dir.

BTK tarafından 26 Ağustos 2015 tarihinde IMT Hizmet ve Altyapılarına İlişkin Yetkilendirme İhalesi yapılmıştır. İhale sonucunda; 5 farklı frekans bandında (800, 900, 1800, 2100 ve 2600 MHz) 18 paket kapsamında toplamda 365,4 MHz frekans bandının tahsisi yapılmış, toplam ihale bedeli KDV hariç 3.356 mn Avro olarak gerçekleşmiştir. İhale sonrası mevcut durumda 184 MHz olan mobil işletmecilere tahsisli toplam bant genişliği 549 MHz’e ulaşmıştır. İşletmeciler IMT hizmetlerinin sunumuna 1 Nisan 2016 tarihinden itibaren başlamışlardır. 2021 yılı üçüncü çeyreği itibarıyla ise Türkiye’de aktif 4.5G abone sayısı 58,7 milyona yükselmiştir.

Sabit ses pazarında ise, Türkiye’de 2021 yılı üçüncü çeyreğinde toplam 12,3 milyon aboneye karşılık gelen nüfusa göre yaygınlık oranı %14,7 seviyesindedir. Ortalama hane halkı büyüklüğünün 3,3 olduğu dikkate alındığında, sabit telefon hizmetleri pazarında Türkiye'nin önemli bir kesimine ulaşıldığını söylemek mümkündür.​

Lütfen kişisel notunuzu ekleyin Eklediğiniz notları sadece siz görebilirsiniz.
GÖNDER

Bu sayfadaki notlarınız