Menüye ulaşmak için tıklayınız Sayfa içeriğine ulaşmak için tıklayınız

Sonuç Açıklama Bülteni

TÜRK TELEKOM GRUBU 2020 BİRİNCİ ÇEYREK FİNANSAL VE OPERASYONEL SONUÇLARI

13 Mayıs, 2020

GÜÇLÜ FİNANSAL VE OPERASYONEL PERFORMANS İLE YILA SAĞLAM BAŞLANGIÇ

Türk Telekom Grubu, 2020 yılı birinci çeyrek finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı. Grup, 2020 yılına sağlam nakit akışı ile birlikte güçlü operasyonel ve finansal performansla başladı. 1Ç’20’de konsolide gelirler yıllık bazda %16,6 büyüdü. Konsolide FAVÖK 3,0 milyar TL’ye ulaşırken, FAVÖK marjı %47,2 oldu. Güçlü operasyonel performans, sağlam bilanço ve gelir tablosunun kur hareketlerine duyarlılığının azalması sayesinde, Grup ilk çeyrekte 661 milyon TL net kar kaydetti. Güçlü nakit akışı ile Net borç/FAVÖK oranı, aşağı yönlü seyrini sürdürerek, son beş yılın en düşük seviyesi olan 1.38x’e geriledi.

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal şunları söyledi: “Tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgını süresince, önceliğimiz çalışanlarımızın sağlığını korurken hem vatandaşlarımıza uzaktan çalışma ve uzaktan eğitim için gerekli telekomünikasyon hizmetlerini hem de kamu ve özel sektördeki iletişim altyapısını kesintisiz bir şekilde sağlamak oldu. Sabit genişbant bağlantı talebinin ve data kullanımının belirgin şekilde arttığı bu dönemde, kusursuz müşteri deneyimi odağımız ve ülke genelinde hız kesmeden devam ettiğimiz fiber transformasyon yatırımlarımız meyvelerini veriyor. Hem finansal hem operasyonel olarak güçlü bir performans sergilediğimiz birinci çeyrek sonuçları, bize stratejilerimizi isabetli ve başarılı bir şekilde uyguladığımızı kanıtlar nitelikte.”

2020 Yılı 1. Çeyrek Finansal Gelişmeler

Konsolide gelirler yıllık %16,6 artışla 6,3 milyar TL’ye yükseldi. UFRYK 12 muhasebe etkisi hariç tutulduğunda, gelir artışı yıllık bazda %13,4 oldu.

Konsolide FAVÖK, yıllık bazda %12,1 büyüyerek 3,0 milyar TL’ye ulaşırken, FAVÖK marjı %47,2 oldu. UFRYK 12 etkisi hariç tutulduğunda, FAVÖK marjı %48,9 oldu.

Faaliyet karı yıllık %14,3 artış ile 1,7 milyar TL’ye yükseldi.

Net kar, 1Ç’19’da 310 milyon TL iken, güçlü operasyonel performans ve yabancı para riskinin azaltılması ile düşen finansal giderler sayesinde, 1Ç’20’de 661 milyon TL oldu.

Vergi öncesi kar yıllık bazda %287 artarak 834 milyon TL’ye yükseldi.

Yatırım harcamaları, 1Ç’19’da 637 milyon TL iken, bu yılın ilk çeyreğinde 896 milyon TL oldu.

Kaldıraçsız serbest nakit akışı1, 1Ç’19’da 1.443 milyon TL iken, güçlü FAVÖK artışı ve işletme sermayesinde iyileşme sayesinde 1Ç’20’de 1.585 milyon TL’ye yükseldi.

Net açık yabancı para pozisyonu2 düşüş seyrini sürdürdü. Net açık yabancı para pozisyonu, Mart 2018’deki 2,600 milyon ABD doları seviyesinden, Mart 2020'de 225 milyon ABD doları seviyesine geriledi (2,375 milyon ABD doları düşüş).

1 Kaldıraçsız serbest nakit akışı işletme ve yatırım faaliyetlerinden sağlanan net nakit akışı olarak tanımlanmıştır.

2 Net açık yabancı para (YP) pozisyonu, YP cinsinden finansal borçtan, YP türev pozisyonu ve YP cinsinden nakit ve nakit benzerleri düşülerek hesaplanır. Borç hesaplaması, kiralama yükümlülüklerini içermemektedir.

2020 Yılı 1. Çeyrek Operasyonel Gelişmeler

Türk Telekom’un toplam abone sayısı 1Ç’20’de 563 bin net artışla 48,4 milyona ulaştı. Son on iki ayda gerçekleşen net abone kazanımı 1,7 milyon oldu.

Sabit genişbant abone bazı 1Ç’20’de fiber abone sayısındaki güçlü büyüme ile 262 bin net artışla 11,6 milyona ulaştı. Sabit genişbant ARPU artışı güçlü seyrine devam etti ve ilk çeyrekte 2011 yılından bu yana en yüksek yıllık büyümeyi kaydederek %14 artış gösterdi.

Fiber abone sayısı 1Ç’20’de 231 net abone kazanımı ile yıllık %22 artış kaydederek 4,4 milyona ulaştı. Saha Dolabına Kadar Fiber (FTTC) abone sayısı 2,7 milyona yükselirken, Eve/Binaya Kadar Fiber (FTTH/B) abone sayısı 1,7 milyon oldu. 

Fiber hane kapsaması Türkiye genelinde fiber dönüşüme odaklanma sayesinde 1Ç’19’daki 19,0 milyon seviyesinden 22,6 milyon seviyesine yükseldi. Saha Dolabına Kadar Fiber (FTTC) hane kapsaması 16,1 milyonu aşarken, Eve/Binaya Kadar Fiber (FTTH/B) hane kapsaması 6,4 milyonun üzerine çıktı. 

1Ç’19’da 285 bin kilometre olan fiber ağ uzunluğu 1Ç’20’de 308 bin kilometreye yükseldi.

Mobil abone tabanı 1Ç’20’de 253 bin net kazanım ile 23,2 milyona yükseldi.

1Ç’19’da %49 olan LTE abonelerinin3 mobil abone tabanındaki payı 1Ç’20’de %58 oldu. LTE kullanıcısı başına aylık ortalama data kullanımı 1Ç’19’da 6,2GB seviyesinden 1Ç’20’de 8,2GB’a yükseldi.

Sabit ses abone sayısı artmaya devam ederek 1Ç’20’de 103 bin net abone artışı ile halka arzdan bu yana en yüksek ilk çeyrek net abone kazanımı kaydetti. Yalın genişbant dahil, toplam sabit erişim hat sayısı 2Ç’12’den beri en yüksek seviye olan 14,8 milyon ile güçlü performansını sürdürdü.

Grup içinde bilgilerini paylaşma ve kullanma izni veren abonelerin oranı yıllık 6 puan artarak 1Ç’20’de %80’e ulaştı. 1Ç’20 itibarıyla, çoklu ürün sahipliğinin Türk Telekom abone tabanındaki payı4 3,4 puan artışla %63'e yükseldi.

Kusursuz müşteri deneyiminin önemli bir bileşeni olan “Online İşlemler” uygulaması ile Türk Telekom müşterileri sosyal mesafeyi korurken, fatura ödeme, TL yükleme, üst pakete geçiş, yeni abonelik başvurusu gibi işlemlerini kolayca yapabiliyorlar. Uygulama, lansmandan bu yana 38 milyon kez indirilirken 1Ç’20’de uygulamayı kullanan tekil abone sayısı çeyreksel bazda 2 milyon artarak 19,8 milyona yükseldi.

Fiziksel hareketlilikteki azalmayı göz önünde bulundurarak, yüz yüze etkileşimleri de en aza indirmek için müşterilerimizi online ve alternatif kanallara yönlendirdik. Online kanallar üzerinden elde edilen satış geliri5 Mart’20’de bir önceki yılın aynı dönemine göre %73 artış gösterdi (4Ç’19 aylık ortalamasına göre %34 artış). Online kanallardan TL yükleme ve fatura ödeme tutarı ise Mart’20’de yıllık bazda %48 yükseldi (4Ç’19 aylık ortalamasına göre %31 artış). Bu dönemde, bireysel segmentte online kanallarımız ve bankalarla güçlü entegrasyonumuz sayesinde dijital kanalların (banka dahil) tahsilattaki payı Nisan ayında Şubat ayına göre yaklaşık 6 puan artarak %80’e yükseldi.

3 LTE hizmeti almak üzere kayıt olan ve LTE teknolojisini destekleyen simkart ve akıllı cihazlara sahip olan mobil abonelerdir.

4 Bilgilerinin Grup içinde paylaşılmasına ve kullanılmasına izni veren aboneler sabit tutulduğunda

5 Online işlemler web platformu ve mobil uygulama üzerinden elde edilen ek paket satışları geliri

2020 Yılı Öngörü Değişikliği

2020 yılı ilk çeyreğinde, güçlü finansal ve operasyonel sonuçlar kaydettik.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından 11 Mart 2020’de pandemi olarak ilan edilen COVID-19 salgınının küresel olarak ekonomide ve tüketici davranışlarında etkileri olmaktadır. Olumlu açıdan, bu dönemde sabit segmentte artan internet ihtiyacıyla güçlü bir performans gözlemlemekteyiz. Bununla birlikte, salgın kapsamında alınan önlemlerin kademeli olarak gevşetilmeye başlaması risklerin azalması açısından olumlu olsa da temkinli bir yaklaşımı tercih ediyoruz. Bu kapsamda genel risk unsurlarını yansıtarak 2020 gelir öngörümüzü çok sınırlı olarak aşağı yönlü revize ediyoruz.

FAVÖK öngörümüzü ise disiplinli maliyet yönetimini ve ürün grubu satış dağılımındaki olumlu değişikliği yansıtarak yukarı yönlü revize ediyoruz.

Evden çalışma ve uzaktan eğitim modelleriyle hız verme kapasitesinin önümüzdeki dönemde daha da önemli olacağını düşünüyoruz. Bu sebeple, ülke çapında yaygın olan altyapımızda hızlı geri dönüşü olacak bazı fiber yatırımlarımızı öne çekmeye karar verdik. Ayrıca kur hareketlerindeki etkiyi de yansıtarak yatırım öngörümüzü de yukarı yönlü revize ediyoruz.

Bunun sonucunda mevcut koşullarda 2020 yılında;

 • Konsolide gelirlerimizin (UFRYK 12 hariç) 2019 yılına göre yaklaşık %13 seviyesinde artmasını,
 • Konsolide FAVÖK tutarımızın 12,4 milyar TL – 12,6 milyar TL seviyesinde gerçekleşmesini,
 • Konsolide yatırım harcamalarımızın ise yaklaşık 6,4 milyar TL seviyesinde gerçekleşmesini,

öngörmekteyiz.

  Önceki Beklenti Revize Beklenti
Gelir Büyümesi (UFRYK 12 hariç) Yaklaşık %14 Yaklaşık %13
FAVÖK Yaklaşık 12,4 milyar TL 12,4 milyar TL – 12,6 milyar TL
Yatırım Harcamaları Yaklaşık 5,8 milyar TL Yaklaşık 6,4 milyar TL


Türk Telekom Genel Müdürü Ümit Önal’ın 2020 yılı 1. Çeyrek sonuçlarına ilişkin yorumları:

Türkiye’nin her yerinde sürekli ve kesintisiz iletişim sağlamak için görevimizin başındayız

2020 tüm dünyayı sarsıcı şekilde etkileyen bir yıl olarak tarihe geçmekte. 2019’un sonunda ortaya çıkan ve 11 Mart’ta Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen COVID-19 (koronavirüs) salgınında Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere Hükümetimizin, ilgili tüm kurumların ve fedakar sağlık personelimizin olağanüstü çabalarıyla bu zorlu süreç ülkemizde başarılı bir şekilde yönetilmekte. Türkiye’de ilk vakanın tespit edildiği 10 Mart’tan itibaren, yetkililerin titiz çalışması ve vatandaşlarımızın uyarıları dikkate alarak gerekli önlemleri alması sonucunda normalleşme sürecine girmekteyiz.

Bu süreçte telekomünikasyon servislerinin önemi daha da ön plana çıktı. Sosyal mesafenin korunmasına yönelik alınan tedbirler kapsamında Türkiye’nin lider operatörü olarak bize büyük görev düşüyor. Misyonumuz bu süreçte hem vatandaşlarımıza uzaktan çalışma ve uzaktan eğitim için gerekli telekomünikasyon hizmetlerini hem de kamu ve özel sektördeki tüm iletişim altyapısını kesintisiz bir şekilde devam ettirmek. Bu sorumluluğun bize yüklediği güçlü motivasyonla Türkiye’yi bağlı tutmak ve müşterilerimizle birlikte toplum sağlığına, dayanışmasına ve ülke ekonomisine katkıda bulunmak için özveri ile çalışıyoruz.

Değişen kullanım alışkanlıkları ile hem sabit genişbant yeni abonelik taleplerinde hem de data trafiğinde önemli artışlar gerçekleşti. Sabit genişbanttan mobile, TV’den dijital ürünlere kadar zengin ürün portföyümüz ile ülke genelinde yaygın ve güçlü altyapımız sayesinde artan talebi sorunsuz bir şekilde karşılamaktayız.

Yıla güçlü bir başlangıç yaptık

2020 yılına hem finansal hem de operasyonel olarak güçlü bir başlangıç yaptık. 1Ç’20’de özellikle sabit genişbant segmentindeki yıllık %19 büyümenin katkısı ile konsolide gelirlerimiz geçen yılın aynı çeyreğine göre %17 büyüme kaydetti. Güçlü gelir büyümesi sayesinde FAVÖK yıllık %12 artışla 3,0 milyar TL’ye ulaşırken, FAVÖK marjımız %47 olarak gerçekleşti. Vergi öncesi net karımız ise geçen yıla göre yaklaşık 4 kat artarak 834 milyon TL seviyesinde gerçekleşti.

Öngörümüzde 2020 gelişmelerini yansıtacak şekilde değişikliğe gidiyoruz

COVID-19 salgınının küresel olarak ekonomide ve tüketici davranışlarında etkileri olmakta. Olumlu açıdan, bu dönemde sabit segmentte artan internet ihtiyacıyla güçlü bir performans gözlemlemekteyiz. Bununla birlikte, salgın kapsamında alınan önlemlerin kademeli olarak gevşetilmeye başlaması risklerin azalması açısından olumlu olsa da temkinli bir yaklaşımı tercih ediyoruz. Bu kapsamda genel risk unsurlarını yansıtarak 2020 gelir öngörümüzü çok sınırlı olarak aşağı yönlü revize ediyoruz. 2020 yılında satış gelirlerimizdeki büyümenin yıllık %13 seviyesinde gerçekleşeceğini öngörüyoruz.

FAVÖK öngörümüzü ise disiplinli maliyet yönetimini ve ürün grubu satış dağılımındaki olumlu değişikliği yansıtarak yukarı yönlü revize ediyoruz. FAVÖK rakamımızın 12.4 milyar TL – 12.6 milyar TL seviyelerinde gerçekleşeceğini öngörüyoruz.

Bu dönemde sadece büyükşehirlerde değil, Türkiye’nin tamamında, kısa süre içerisinde sabit genişbant talebinde yüksek artış gördük ve bu talebi başarıyla karşılıyoruz. Geri dönüşünün yüksek olduğunu dikkate aldığımızda, fiber dönüşümüne yatırım yapma stratejimizin isabetli olduğunu görmekten mutluyuz. Elde ettiğimiz sonuçlar bundan sonra yapacağımız yatırımlar için bir referans olacaktır. Evden çalışma ve uzaktan eğitim modelleriyle hız verme kapasitesinin önümüzdeki dönemde daha da önemli olacağını düşünüyoruz. Bu sebeple, ülke çapında yaygın olan altyapımızda hızlı geri dönüşü olacak bazı fiber yatırımlarımızı öne çekmeye karar verdik. Ayrıca kur hareketlerindeki etkiyi de yansıtarak yatırım öngörümüzü de yukarı yönlü revize ediyoruz. Tüm bu gelişmeler ışığında, 2020 yılı için yatırım harcamalarımızın 6,4 milyar TL seviyesinde gerçekleşmesini planlıyoruz.

Yüksek kapasite sunma gücümüz ile müşterilerimize sürekli ve kesintisiz hizmet veriyoruz

Sabit genişbant, hem penetrasyon odaklı tekliflerimizin ve limitsiz dünyaya açılan zengin kampanyalarımızın desteği ile hem de özellikle Mart ayından itibaren evden bağlı olmanın öneminin artması ile bu çeyrekte güçlü bir performans sergiledi. Türkiye’nin 81 iline yaptığımız yatırımlar sayesinde koronavirüs sonrasında hızlı bir şekilde artan talebi karşıladık. Bunun yanında, daha hızlı ve kusursuz müşteri deneyimini yaşatmak için fiber ve VDSL abonelerinin veri yükleme (upload) hızını 2 katına çıkardık.

Sabit genişbantta toplam abone sayısı, 1Ç’20’de fiber müşterilerdeki güçlü büyüme ile birlikte 262 bin artarak 11,6 milyona ulaştı. Fiber abone sayımız 1Ç’20 de 231 bin artış ile yıllık %22 büyüme kaydederek toplamda 4,4 milyona ulaştı ve toplam abone bazımızda payı %38’e çıktı.

Mart ayı ortasından itibaren ülke çapında alınan önlemler neticesinde eğitimin, çalışmaların, etkinliklerin ve diğer faaliyetlerin online ortamlara taşınması hem internet trafiğine yansıdı hem de üst paketlere geçişi hızlandırdı. Sabit genişbant tarafında, ortalama günlük data kullanımı Mart ayında Şubat ayına göre yaklaşık %20, Nisan ayında Şubat ayına göre yaklaşık %45 arttı. Bununla birlikte, yüksek hız deneyimi sunduğumuz 24 Mbps ve üzeri abonelerin, toplam aboneler içerisindeki payı6 1Ç’20’de %40 oldu.

Fiberdeki güçlü büyüme ve üst paketlere geçişin hızlanması ile ARPU, yıllık bazda %14 artarak 2011 yılından beri en yüksek yıllık büyümeyi kaydetti. Hız kesmeden yaptığımız altyapı yatırımları, Türkiye’nin her yerine ulaşan ve 308 bin km olan güçlü fiber ağımız ve son 12 ayda 3,5 milyon artarak 22,6 milyona ulaşan fiber hane kapsamamız sayesinde trafiğin arttığı yoğun saatlerde dahi hiçbir kapasite sorunu yaşamadan, kesintisiz ve güvenli iletişimi sağlamaya devam ediyoruz.

Bu dönemde, uluslararası internet trafiğimizde OTT içerik kullanımı kaynaklı yoğun artış gerçekleşti. Bu artışa rağmen, küresel büyüklükteki önemli içerik sağlayıcılarının sunucularını yurtiçinde kendi merkezlerimizde konumlandırmamız sayesinde müşterilerimizin bu içerik sağlayıcılara çok daha hızlı bağlanmasını sağlarken, yurtdışı trafiğindeki ani artışı önemli ölçüde azaltarak maliyet verimliliğine de katkı sağlıyoruz.

Sabit ses segmentinde ise evde olduğumuz bu zorlu dönemde konuşma talebinin artması ve artan sabit genişbant talebine bağlı olarak, abone sayısı 10,1 milyon olurken, 1Ç’20’de 103 bin artışla halka arzdan bu yana en yüksek birinci çeyrek net abone kazanımını elde ettik. COVID-19 salgını kapsamında devletimizin almış olduğu 65 yaş ve üzeri vatandaşların evde kalması tedbirine istinaden, Türk Telekom olarak bizler de sevdikleriyle özgürce konuşmak isteyen 65 yaş ve üzeri bireysel müşterilerimize ev telefonlarından Nisan ve Mayıs ayları boyunca her yöne aylık 500 dakika hediye ettik.

6 Penetrasyon odaklı İnternet Bizden kampanyası hariç

Türkiye’nin sabit genişbant hızını arttırıyoruz

Türk Telekom olarak “Sadece merkeze değil herkese” servis anlayışımızla Türkiye’nin her köşesine yaptığımız yatırımlarla Türkiye’nin dijital dönüşüm sürecine öncülük etmeye devam ediyoruz. Müşterilerimize yenilikçi ve bol seçenekli teklifler sunmaya devam ediyoruz.

Nisan ayı itibarıyla, ülkemizin internet hızını arttırmak, müşterileri Türk Telekom’un güçlü altyapısı ve daha yüksek hızlar ile buluşturmak üzere yeni müşteri kampanyalarımızı güncelledik. Yeni portfyümüz, internete ek olarak, müzikten online eğitime, güvenlikten depolamaya kadar Türk Telekom’un zengin dijital servisleri ile ailedeki tüm bireylere hitap edecek deneyim alanları oluşturmamıza olanak sağlıyor. Yeni portföy yapımız ile müşterilerimizin internete daha hızlı erişmesi için başlangıç hız seviyemizi 8 Mbps’den 12 Mbps’e çıkardık. Böylece, abone kazanımı ve üst paketlere geçiş fırsatlarını arttırarak hem müşterilerimize daha iyi hizmet vermeyi hem de güçlü ARPU büyümesine katkı sağlamayı amaçlıyoruz.

Mobilde uzun vadeli stratejilerimiz doğrultusunda yatırımlara devam ediyoruz

Türkiye’nin ilk entegre telekomünikasyon operatörü olmak için çıktığımız yolda, 2015 yılında gerçekleştirdiğimiz, TT Mobil’in %10’luk kısmını temsil eden paylarının satın alım anlaşmasına ilişkin borcun son taksitini 2020 1. Çeyrek içerisinde ödedik. Bugüne kadar durmaksızın yaptığımız yatırımlar, güçlü spektrum pozisyonumuz, fiberle güçlendirilmiş baz istasyonları sayesinde artan kalite ve kapsama alanımız ile rekabetçi müşteri deneyimi sayesinde 2015 yılında %24 olan pazar payımız 2020 yılının birinci çeyreğinde %29 oldu.

Entegre operatör olarak, mobilde en iyi müşteri deneyimini sunmak ve 5G’ye hazırlık için çekirdek şebekemize yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Mobil segmentte kapasite artışı ile birlikte hizmet kalitemizi arttırarak, müşteri deneyimini iyileştirmeye devam ediyoruz. Aynı zamanda, kesintisiz yüksek hızı müşterilerimizle buluşturmak için 5G hizmeti verilecek sahaları fiber şebeke ile kapsamaya devam ediyoruz ve bu kapsamda LTE baz istasyonlarının yaklaşık %45’ini fiberle bağlı duruma getirdik.

Kapasite artışı için yatırımlarımıza devam ederken, birinci çeyrekte frekansların verimli kullanılması için refarming (spektrumun yeniden dağıtılması) işlemini gerçekleştirdik. 1800 MHz’de 2G için kullanılan bant genişliğinin 10 MHzi’ni LTE için kullanmaya başladık, bu şekilde LTE için 1800 Mhz’deki kullandığımız bant genişliğini 30 MHz’e yükselttik.

5G ile ilgili olarak 37 patente sahip olan Argela’nın ABD’de kurulu iştiraki Netsia’nın katkılarıyla ilerleyen dönemlerde 5G alanına daha fazla katkı sağlayan çalışmalar yapmayı hedefliyoruz. 5G’ye geçiş için en hazır operatör olarak, küresel oyuncularla birlikte yaptığımız çalışmalar ve gerçekleştirdiğimiz testler tüm hızıyla devam ederken Türkiye’nin bu yeni teknolojiye hızlı bir şekilde erişmesini sağlamak için çalışıyoruz.

Dijital servislerimizle müşterilerimizin sosyal mesafeyi korumalarına yardımcı oluyoruz

Kusursuz müşteri deneyiminin önemli bir parçası olan “Online İşlemler” uygulaması ile müşterilerimiz, sosyal mesafeyi korumaları gereken bu dönemde fatura ödeme, TL yükleme, üst pakete geçiş, yeni abonelik başvurusu gibi işlemlerini kolayca yapabiliyorlar. Uygulama, lansmandan bu yana 38 milyon kez indirilirken; 1Ç’20’de uygulamayı kullanan tekil abone sayısı çeyreklik bazda 2 milyon artışla 19,8 milyona yükseldi.

Fiziksel hareketlilikteki azalmayı göz önünde bulundurarak, yüz yüze etkileşimleri de en aza indirmek için müşterilerimizi online ve alternatif kanallara yönlendirdik. Online kanallar üzerinden elde edilen satış geliri7 Mart’20’de bir önceki yılın aynı dönemine göre %73 artış gösterdi (4Ç’19 aylık ortalamasına göre %34 artış). Online kanallardan TL yükleme ve fatura ödeme tutarı ise Mart’20’de göre yıllık bazda %48 yükseldi (4Ç’19 aylık ortalamasına göre %31 artış). Bu dönemde, bireysel segmentte online kanallarımız ve bankalarla güçlü entegrasyonumuz sayesinde dijital kanalların (banka dahil) tahsilattaki payı Nisan ayında Şubat ayına göre yaklaşık 6 puan artarak %80’e yükseldi.

Dijital servis portföyümüzle de müşterilerimizin evde geçirdikleri zamana keyif katmaya devam ediyoruz. Mart ayı sonunda tüm mobil kullanıcılara ücretsiz olarak sunmaya başladığımız e-dergi uygulamamızın indirilme sayısı Mart ayında bir önceki aya göre %86 arttı. Tivibu Go uygulaması ise, uzaktan eğitimin başladığı Mart ayında bir önceki aya göre %36 daha fazla indirildi.

Hem altyapı hem de içeriklerimizle uzaktan eğitime tam destek veriyoruz

Koronavirüs önlemleri çerçevesinde Milli Eğitim Bakanlığı’nın aldığı uzaktan eğitim kararı üzerine, öğrencilerimizin eğitimlerine destek olmak için Bakanlığın Eğitim Bilişim Ağı (EBA) platformu kapsamında sunduğumuz mobil internet desteğine 5GB daha ekledik ve aylık toplam 8GB interneti öğrencilerin kullanımına sunduk. Uzaktan eğitim uygulamasının devreye alındığı ilk günden itibaren öğrencilerimizin EBA platformunda yer alan eğitim içeriklerine sorunsuz bir şekilde erişebilmesi için gerekli tüm tedbirleri alarak, yaşanan trafik yoğunluğuna rağmen kesintisiz hizmet sağladık.

Sadece altyapı desteği değil aynı zamanda online eğitim çözümlerimizle de Türkiye’nin eğitim sistemine ve dijitalleşmesine katkı sağlıyoruz. Eğitim teknolojileri iştirakimiz Sebit’in 30 yılı aşkın birikimiyle, teknolojiyi yenilikçi ve etkin bir şekilde kullanarak, içinde bulunduğumuz dönemin ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikli dijital içerikler ve bütünsel çözümler sunan platformlar sunuyoruz. Sebit aracılığıyla koronavirüs sürecinde sürdürülebilir eğitim anlayışı ile EBA platformuna, ders ve sınavlar için içerik desteği sunuyoruz.

Diğer yandan, Sebit’in geliştirdiği öncü ve zengin dijital öğrenme ortamı Vitamin ve yenilikçi eğitsel paylaşım platformu Sebit VCloud, milyonlarca öğrenci tarafından kullanılıyor. Sebit’in kişiselleştirilmiş üniversiteye hazırlık ürünü Raunt ise yapay zeka altyapısı, akıllı öneri sistemi ve detaylı performans takibiyle, öğrencileri üniversite sınavlarına hazırlıyor. Uzaktan eğitime geçildiği tarihten itibaren Sebit, hizmet verdiği eğitim kurumlarına canlı ders altyapısı sunarak öğrencilerin öğretmenleriyle senkron ders yapmalarını sağlamış, benzer çözümü MEB’in EBA platformuna da entegre ederek tüm öğretmen ve öğrencilerin canlı ders yapabilmelerine olanak tanımıştır. Sebit tarafından üretilip geliştirilen eğitim çözümlerimiz, devlet okullarında ve 800’den fazla özel okulda başarıyla kullanılmaktadır.

Güçlü bilançomuz ile kur risklerine karşı daha korunaklıyız

2020 yılına güçlü bir bilanço ve kur hareketlerine hassasiyetin azaltıldığı bir gelir tablosu ile başladık. 2020 yılı birinci çeyreğinde, koruma işlemleri gerçekleştirmeye devam ettik ve aynı zamanda TL cinsinden borçlanma payımızı artırdık. 1Ç’19’da 3.039 milyon Dolar eşdeğerinde olan net borcumuz 1Ç’20 itibarıyla 2.524 milyon Dolar’a düştü. Net açık yabancı para pozisyonumuz ise borçluluk seviyesindeki düşüş ve türev işlemlerin etkisi ile 225 milyon Dolar’a geriledi, ki bu halka arzdan bu yana en düşük seviye. Diğer yandan, güçlü FAVÖK marjımız ve nakit akışı yaratma kapasitemiz sayesinde Net Borç/FAVÖK oranımız düşmeye devam ederek son beş yılın en düşük seviyesi olan 1.38x seviyesinde gerçekleşti.

7 Online işlemler web platformu ve mobil uygulama üzerinden elde edilen ek paket satışları geliri

Nakit akış yaratma kapasitemiz artmaya devam ederken, gelir tablomuzun kur hareketlerine karşı hassasiyetinin azalması içinden geçtiğimiz bu olağanüstü durumlarda dahi öngörülebilir finansal giderler ve net kar yaratmamıza olanak sağladı.

2019 yılında gerçekleştirdiğimiz 39 ülkedeki 264 yatırımcıdan 5 kat talep gelen 500 milyon Dolarlık tahvil ihracımız, Şubat ayında Bonds & Loans Awards tarafından ‘Yılın Kurumsal Bono İhracı’ ödülüne layık görüldü. Gerçekleştirdiğimiz Eurobond ihracının başarısı ve bu başarılı işlemin ödüle layık görülmesi, Türk Telekom’un güçlü finansal yapısını ve uzun yıllardır sürdürdüğü şeffaf ve etkin iletişim faaliyetleri sayesinde uluslararası yatırımcıların güvenini kazandığını göstermektedir.

Türkiye’nin sağlık alanında da dijitalleşmesine destek oluyoruz

Sektörün ilk kurumsal girişim sermayesi şirketi TT Ventures ile yerli ve milli teknolojilerin üretimi ve çeşitliliği için yenilikçi girişimcilere destek vermeye devam ettik. Sağlık alanında dijitalleşmenin önemli olduğunun farkındayız ve sağlık yatırımlarımıza önem veriyoruz. 2018 yılında yaptığımız, uzaktan sağlık danışmanlık hizmeti sunan DoktorTurkey yatırımımıza ek olarak Nisan ayında, dijital sağlık alanında faaliyet gösteren Virasoft Yazılım’ın %12,2 hissesini satın alarak TT Ventures ile toplamda dördüncü yatırımımızı gerçekleştirmiş olduk. Türkiye’de dijital patoloji alanında yerli tek girişim olan Virasoft, geliştirdiği yazılım ve iletişim sistemleriyle ön plana çıkmakta ve yapay zekaya dayalı analizler ile patoloji alanında ürünler sunmaktadır. Böylelikle, hastane ve sağlık kuruluşlarına altyapı ve erişim hizmeti sağlamaya devam ederken alternatif dijital ürünler de sunma fırsatı yakalayacağız.

Sürdürülebilir iş yaklaşımlarını önemsiyoruz

Tüm şirketlerin sürdürülebilirlik yaklaşımları konusunda stres testinden geçtiği bir dönemdeyiz. COVID-19 salgını ile sürdürülebilirliğin önemi tüm dünyada daha da iyi anlaşıldı. Özellikle sosyal konular (iş sağlığı ve güvenliği, çalışan hakları, yerel topluluklara destek, kırılgan kitlelerin yönetimi), iş sürekliliği ve risk yönetimi şirketlerin tüm kritik karar mekanizmalarında ön plana çıktı. Şirketlerin değerini sadece finansal performansları değil, topluma sundukları katkı da belirlemekte ve bu salgın döneminde telekomünikasyon sektörünün topluma katkı anlamında önemi daha da arttı. Türk Telekom olarak ekonomik, çevresel ve sosyal sorumlulukların bilincinde bir sürdürülebilirlik yaklaşımıyla ve “Herkes için erişilebilir iletişim” prensibiyle hareket etmeye devam ediyoruz. Çalışanlarımızı, müşterilerimizi, bayilerimizi, müteahhitlerimizi, toptan yetkilendirilmiş işletmecilerimizi, iş ortaklarımızı ön plana alarak yapıcı ve dayanışmaya yönelik aksiyonlarla hep birlikte bu zorlu dönemden güçlenerek çıkacağız.

Türk Telekom olarak salgının getireceği uzun vadeli fırsatlara hazırlığımızı yapıyoruz

COVID-19 salgınının tüm sektörler için uzun vadeli önemli etkileri olacak. Bu krizle birlikte, telekom sektörünün bilgiye erişim ve müşterilerinin yaşamlarını zenginleştirmek için çözümler geliştirme alanlarındaki kritik rolüne, toplum sağlığı alanında da önemli bir rol daha eklendi. Normalleşme süreci ile ofisten çalışma ve geleneksel eğitime geri dönülecek olsa da evden çalışma, dijital toplantılar ve dijital eğitim tamamlayıcı unsurlar olarak hayatımızda daha fazla yer alacak. Yeni dönemde bireysel müşterilerin yüksek hız ve kapasite taleplerinin artmasını bekliyoruz. Ülke genelinde yaygın fiber ağımız ve fiber transformasyona yönelik güçlü yatırım planlarımız ile bu talebi karşılayacak çözümler üretmeye hazırız.

İş ve ev arasındaki keskin çizgilerin kalkması ile hem bireysel hem de kurumsal segmente hitap eden siber güvenlik dahil hibrit çözümlerin öneminin artmasını bekliyoruz. Türk Telekom olarak her iki segmentte güçlü ürün portföyümüz, entegre yapımız ve siber güvenlik ürünlerimiz ile bu yeni dünyaya uygun çözümler sunmak için hazırlıklarımızı yapacağız.

Aynı zamanda COVID-19 sonrasında satış, müşteri hizmetleri, network yönetimi ve kurulum hizmetlerinde dijitalleşme sürecinin hızlanmasını öngörüyoruz. Önümüzdeki dönemde müşterilerimize bütünleşik kanallarda en iyi deneyimi sunmak için online kanallar ile fiziksel kanallardaki entegrasyon çalışmalarımızı hızlandıracağız. Erişim şebekesinin sanallaştırılması alanında ise iştirakimiz Argela ile SEBA (SDN Destekli Geniş Bant Erişimi) mimarisi üzerine geliştirme ve test faaliyetlerine tüm hızımızla devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemde hizmet verdiğimiz KOBİ’ler de dahil olmak üzere kurumların dijitalleşme süreçlerine destek olacak çözümlere daha da öncelik vereceğiz.

“Değerli hissettirmek” için var gücümüzle çalışıyoruz

Türk Telekom olarak yaptığımız her işte sözümüzü, her ilişkide pusulamızı ‘Türk Telekom Değerli Hissettirir’ olarak belirledik. Odağımıza insanı alarak geliştirdiğimiz söylememizle tüm çalışanlarımız, hizmet alan her bir müşterimiz, iş ortaklığı yapan tedarikçilerimiz ve paydaşlarımız kendilerini artık daha değerli hissedecek. Zor günlerden geçtiğimiz 2020 yılında da müşteri deneyimini ön plana çıkarmaya devam ederek milli teknoloji dönüşümünün her adımında var olmayı sürdüreceğiz. Tüm bunları yaparken, önceliğimiz teknoloji şirketi olmanın ötesine geçerek dokunduğumuz her alanda herkesi “Değerli hissettirmek” olacak.

Bu vesileyle ofislerimizde, bayilerimizde, çağrı merkezlerimizde, evlerinde canla başla çalışarak, bu zorlu dönemde başarılı sonuçlara katkı sunan, alın teriyle köy, ilçe demeden herkese altyapı ve kurulum hizmeti sağlayan tüm Türk Telekom ailesi çalışanlarına gönülden teşekkürlerimi sunuyorum.

COVID-19 Kapsamında Alınan Aksiyonlar

Ülkemizde ilk vaka görülmeden önce, Şirketimiz nezdinde, İş Sürekliliği COVID-19 Kriz Yönetimi Komitesi oluşturarak, en üst seviye katılımla proaktif planlamalara başlandı. Bu kapsamda, öncelikle çalışanlarımızın, müşterilerimizin, iş ortaklarımızın ve toplumun sağlığının korunmasına ve salgının yayılmasının önlenmesine yönelik aksiyonlar hayata geçirildi. Bunun yanında Türk Telekom’un sunduğu iletişim hizmetlerinin kesintisiz olarak devamlılığını sağlayabilmek için tüm paydaşların menfaatleri doğrultusunda önlemler alındı.

Çalışan ve Toplum Sağlığı

 • Şirket lokasyonlarına ziyaretçi girişleri kısıtlandı. Virüs tehdidi ortadan kalkıncaya kadar iş ortaklarımızın şirket süreçlerine uzaktan destek vermelerini ve toplantılara elektronik ortamda uzaktan katılmalarını sağlıyoruz.
 • Çalışan sağlığına verilen değer doğrultusunda rol ve sorumlulukları uygun olan çalışanlar için evde çalışma düzenine geçildi. Müşteri hizmetlerinin devamlılığın sağlanması amacıyla çağrı merkezi müşteri temsilcileri için home-agent uygulamasına geçildi (20 binden fazla çalışan).
 • İş sağlığı kapsamında, saha ve ofis satış kanalı çalışanlarımız için kişisel koruyucu donanımlar sağlanıyor.
 • Alışveriş merkezleri içerisinde bulunan yaklaşık 120 mağazamızı geçici olarak kapattık.
 • Ofis ve bayilerde hijyen önlemlerini arttırıldı.
 • Kritik faaliyetleri sürdüren ekiplerimiz için uzun süreli vardiya düzenine geçilerek personel yedekliliği ve izolasyonunu sağlandı.
 • Sadece yüz yüze kanallardan yapılabilen işlemlerin uzaktan tamamlanabilmesi için süreç değişiklikleri yapıldı.
 • Tüm şirket tesislerinde ve araçlarında hijyene yönelik kapsamlı bir dezenfektasyon programı uygulanmakta.
 • Tüm şirket içi ve dışı eğitim, seminer ve konferanslara fiziki katılımları kaldırırken, şirket dışındaki toplantılara sadece uzaktan erişim ile katılım sağlanmakta.
 • 31 Mart 2020 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanan 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın koronavirüs salgını nedeniyle ileri bir tarihte yapılmasına karar verildi.

Müşterilerimiz

 • Yurtdışında karantinada kalan TT Mobil müşterilerine ilave ses ve veri kotaları tanımladık. Uçuş yasağı olan, karantina nedeniyle ülkemize dönüş yapamayan müşterilerimizin de yanında yer aldık ve iletişim ihtiyaçları kapsamında ücretsiz konuşma, internet ve SMS tanımlaması yaptık.
 • Koronavirüs önlemleri çerçevesinde Milli Eğitim Bakanlığı’nın aldığı uzaktan eğitim kararı üzerine, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) projesi kapsamında sunduğumuz mobil internet desteğine 5GB daha ekledik ve toplam 8GB interneti öğrencilerin kullanımına sunduk.
 • Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) uzaktan eğitim sürecine destek olmak amacıyla YÖK Dersleri Platformu’nda yer alan üniversitelere ait içeriklerin kullanımında aylık 6GB mobil interneti Temmuz ayına kadar öğrencilere sunduk.
 • Koronavirüs salgını nedeniyle evden çalışma ve uzaktan eğitim sürecinin devam ettiği dönemde, kullanıcılarına daha iyi deneyim sunmak için Haziran 2020 tarihine kadar Türk Telekom müşterisi ve Türk Telekom altyapısını kullanan internet servis sağlayıcılarından hizmet alan fiber ve VDSL abonelerinin veri yükleme (upload) hızını 2 katına çıkardık.
 • Müşterilerimizi, işlemleri için, online işlemler veya çağrı merkezi gibi alternatif kanallara yönlendirdik. Fatura gönderimlerini SMS ve e-posta kanallarına kaydırdık.
 • Sağlık çalışanlarımıza 2 ay boyunca aylık 500 dakika ses ve 5GB data hediye ediyoruz.
 • Evde kalmamız gereken bu zorlu dönemde sevdikleriyle özgürce konuşmak isteyen 65 yaş ve üzeri bireysel müşterilerimize ev telefonlarından Nisan ve Mayıs ayları boyunca aylık her yöne 500 dakika hediye ediyoruz.
 • Modadan ekonomiye, teknolojiden magazine yüzlerce dergi ve günlük gazete içeren e-dergi uygulamamız bu süreçte herkese ücretsiz olarak sunuyoruz.
 • Tivibu Uydu ve IPTV platformlarındaki sinema kanallarını, paketlerinden bağımsız olarak tüm platform abonelerimize 15 Mayıs’a kadar ücretsiz sunuyoruz.
 • Kurumsal girişim sermayesi şirketimiz TT Ventures ile ortak olduğumuz eğitim platformu MentalUP, uzaktan eğitim döneminde de çocukların bilişsel beceri gelişimine destek olmaya devam ediyor. Bu dönemde, MentalUP üyelik ücretlerinde %30 indirim yaptı ve 500 bin yeni abone edinerek 5,5 milyon kullanıcıya ulaştı.

Toplumsal Destek

 • Kesintisiz iletişimin devam etmesi için var gücüyle çalışan Türk Telekom ailesi olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderlik ettiği Milli Dayanışma Kampanyası’na 40 milyon TL tutarında destekte bulunduk.
 • TOBB, Habitat Derneği ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş birliği ile hayata geçirdiğimiz ‘Hedefi Olan Kadına İnternetle Hayat Kolay’ projesi kapsamında kadın girişimciliğini desteklemeyi online eğitimlerle sürdürdük. Türk Telekom olarak, evde bulunan malzemelerden ürettiklerini kermeslerde sergileyerek üniversite öğrencilerine burs sağlayan sosyal dayanışma grubu ‘İmece 2006’ gönüllüsü kadınlara pandemi döneminde bilgi ve iletişim teknolojileri, e-hizmetler, sosyal platformları tanıtım ve satış için etkili kullanma ve e-ticaret gibi konularda eğitimler verdik.
 • Sağlık Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ve operatörlerin işbirliğiyle, virüsünün yayılmasını takip etmek, vatandaşların daha izole bir hayat yaşamasına yardımcı olmak amacıyla sadece 18 günde geliştirilen “Hayat Eve Sığar” mobil uygulaması hayata geçirildi, uygulama Nisan sonu itibarı ile 8 milyon kullanıcıya ulaştı.

Network Sürekliliği

 • Ülke genelinde gelişmiş otomasyon altyapımız ve uzaktan erişim imkanları sayesinde pek çok işlemi sahaya gitmeden yaparak hizmet devamlılığını sağlamaktayız.
 • Yurt dışı çıkışlar, şehir içi ve şehirlerarası trafik ve kapasiteler 7/24 gözlenmekte ve trafiğin artışının yüksek olduğu bölgeler tespit edilerek kesintisiz ve hızlı iletişim için gerekli kapasite artışı sağlanmaktadır. Yedekli ağ yapısı ile Türk Telekom ana taşıyıcı şebekesindeki mevcut trafik artışı sorunsuz yönetilebilmektedir.
 • Küresel büyüklükteki önemli içerik sağlayıcılarının sunucularını yurtiçinde kendi şebekemizde konumlandırarak, yurtdışı trafiğindeki ani artışı ve omurga kapasite üzerindeki yükünü önemli ölçüde azaltmış durumdayız.
 • Tedarik zincirindeki olası aksama riskine karşı, iş sürekliliği kapsamında kritik olan telekomünikasyon ve bilgi teknolojileri donanım ve bileşenlerin stok durumu belirlenerek envanter artışı sağlandı. Tedarikçi çeşitliliği ve etkin stok yönetimi sayesinde sabit genişbantta yüksek talep artışına rağmen tedarik sürecimizde bir sıkıntı yaşanmamaktadır.
 • Bu dönemde evlerinden çalışan, uzaktan eğitim gören tüm vatandaşlarımızı siber tehlikelerden korumak adına siber güvenlik önlemlerimizi arttırdık. Siber olay ve ihlallerin saptanmasını ve bunlara müdahale edilmesini kolaylaştıran SIEM’in (Merkezi Güvenlik İzleme ve Analiz Sistemleri) kapasitesini arttırdık ve Türk Telekom Grubu içerisindeki kritik uygulama ve sistemleri bu yapıya entegre ettik.
 • Ankara-Ümitköy veri merkezinde EBA platformu için Anti-DDoS hizmeti, İstanbul-Esenyurt veri merkezinde ise Anti-DDoS, Firewall ve IPS güvenlik servislerini aktif hale getirdik.
 • Esenyurt veri merkezindeki paylaşımlı güvenlik kapasitesini 40Gbps seviyesinden 60Gbps seviyesine çıkarttık.

Finansal Önlemler

 • Finansal piyasalarda artan volatilite ortamında likidite pozisyonumuza önem vererek nakit pozisyonumuzu arttırdık (Aralık-19: 4,9 milyar TL, Mart-20: 6,5 milyar TL). 2020 yılı için güçlü nakit akışı öngörümüz de dikkate alındığında, önümüzdeki 12 aylık dönemde finansman ihtiyacımız limitli durumdadır.
 • Kur hareketlerinin gelir tablosu üzerindeki etkisini azaltmak için TL cinsinden borcumuzun payını arttırdık ve birinci çeyrekte yeni türev işlemler gerçekleştirdik.
 • Alacak riskini günlük olarak takip ediyoruz. Kurumsal segmentte, müşterilerin borç yapılandırma, hat dondurma ve sözleşme yenileme taleplerini müşteri özelinde değerlendirerek alacak riskini yönetiyoruz (KOBİ’lerin konsolide gelir içerisindeki payı 5-%10 arası; KOBİ dahil kurumsal müşterilerin konsolide gelir içerisindeki payı yaklaşık 20%).
 • Müşterilerimizi tahsilat işlemleri için online ve alternatif kanallara (TT Online İşlemler, TT çağrı merkezi, banka internet, banka talimat) yönlendirmek adına müşteri bilgilendirmeleri, bankalarla işbirliği ve müşteri yönlendirme görüşmeleri, sistem akış ve süreçlerinde güncellemeler dahil çeşitli aksiyonlar aldık.
 • Yatırım ve faaliyet giderleri harcamalarımızı optimize ediyoruz. Pandemi kaynaklı gelişmeler ışığında farklı senaryolar için finansal ve operasyonel planlar yaparak gelir ve maliyet kontrolü sağlıyoruz.

Finansal Gelişmeler

(milyon TL) 1Ç'19 4Ç'18 4Ç'19 Çeyreklik Değişim Yıllık Değişim
Satış Gelirleri 5.403 6.284 6.303  %0,3 %16,6
Satış Gelirleri (UFRYK 12 hariç) 5.304 5.990 6.016  %0,4 %13,4
FAVÖK 2.655 2.828 2.977  %5,3 %12,1
Marj %49,1 %45,0 %47,2    
Amortisman ve İtfa Gideri (1.164) (1.228) (1.273)  %3,6 %9,4
Faaliyet Karı  1.491   1.600  1.704  %6,5 %14,3
Marj %27,6 %25,5 %27,0    
Finansal Gelirler / (Giderler) (1.276) (939) (870)  %(7,3) %(31,8)
Kur ve Türev Gelirleri / (Giderleri)  (825) (366) (294)  %(19,7) %(64,3)
Faiz Gelirleri / (Giderleri)  (370) (542) (561)  %3,5 %51,5
Diğer Finansal Gelirler / (Giderler) (81) (30) (15)  %(49,7) %(81,2)
Vergi Geliri / (Gideri)  95  (117) (173)  %48,3 a.d.
Net Kar  310   545   661  %21,3  %113,2
Marj %5,7 %8,7 %10,5    
Yatırım Harcamaları  637   2.149   896   %58,3 %40,5

Satış Gelirleri

Konsolide gelirler 1Ç’20’de, bir önceki yıla göre %16,6 (artış: 899 milyon TL) artışla 6.303 milyon TL’ye yükseldi. UFRYK 12 hariç tutulduğunda, sabit genişbant gelirindeki yıllık %18,7 (artış: 289 milyon TL), mobil gelirdeki yıllık %12,4 (artış: 250 milyon TL), uluslararası gelirlerdeki yıllık %37,5 (artış: 83 milyon TL) ve kurumsal veri gelirlerindeki yıllık %8,0 (artış: 36 milyon TL) artış ile konsolide gelirdeki büyüme yıllık %13,4 (artış: 713 milyon TL) oldu.

Faaliyet Giderleri (Amortisman ve İtfa Giderleri Hariç)

1Ç’20’de, faaliyet giderleri yıllık bazda %21,0 (artış: 577 milyon TL) artışla 3.325 milyon TL oldu. UFRYK 12 hariç tutulduğunda, faaliyet giderlerindeki artış yıllık bazda %15,5 (artış: 412 milyon TL) olarak gerçekleşti.

 • Personel giderleri yıllık bazda %17,0 (artış: 132 milyon TL) artış gösterdi.
 • Arabağlantı giderleri, Türk Telekom International’ın hacim artışı ve kısmen döviz kurlarındaki artışın etkisi ile yıllık bazda %21,3 (artış: 90 milyon TL) arttı.
 • Vergi gideri, temel olarak mobil gelirlere bağlı olan frekans ve hazine payı giderlerinin artması sebebiyle yıllık bazda %15,6 (artış: 77 milyon TL) artış kaydetti.
 • Network ve Teknoloji giderleri, temel olarak teknoloji onarım ve bakım giderlerindeki artışın etkisi ile yıllık bazda %9,8 (artış: 42 milyon TL) arttı.
 • Ticari giderler, düşük baz etkisi ile kurumsal iletişim aktivitelerindeki artışla yıllık bazda %8,1 (artış: 16 milyon TL) yükseldi.
 • Grup, pandemiden etkilenen kesimlere destek olmak amacıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyasına 40 milyon TL bağışta bulundu. Bir defaya mahsus gider Diğer Giderler kalemi altında kaydedildi.

Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kar (FAVÖK)

1Ç’20’de konsolide FAVÖK, güçlü gelir büyümesi ile güçlü baz etkisine rağmen yıllık bazda %12,1 (artış: 322 milyon TL) artışla 3,0 milyar TL’ye yükselirken, FAVÖK marjı %47,2 oldu. UFRYK 12 muhasebe etkisi hariç tutulduğunda, FAVÖK marjı %48,9 oldu.

Amortisman ve İtfa Giderleri

1Ç’20’de amortisman ve itfa giderleri 1.273 milyon TL olarak gerçekleşti (yıllık bazda %9,4 artış).

Faaliyet Karı

1Ç’20’de, Grup %14,3 yıllık artışla (artış: 213 milyon TL) 1,704 milyon TL faaliyet karı kaydetti.

Net Finansal Gelir/Gider

Olumsuz kur koşullarına rağmen, açık yabancı para pozisyonunun düşmesi ile net finansal gider, 1Ç’19’da 1.276 milyon TL seviyesinden 1Ç’20’de 870 milyon TL’ye düştü.

Açık para pozisyonundaki düşüşle, gelir tablosunun kur hareketlerine karşı hassasiyeti azalmaya devam etti. TL’de meydana gelebilecek %10 oranındaki bir değer kaybının her şeyin aynı kaldığı varsayıldığında, gelir tablosu üzerindeki etkisi Mart’20’de 344 milyon TL oldu (Mart’19’da 776 milyon TL etki).

Vergi Geliri/Gideri

Grup, 1Ç’19’da bir defaya mahsus ertelenmiş vergi geliri nedeniyle 95 milyon TL vergi geliri elde ederken, 1Ç’20’de 173 milyon TL vergi gideri kaydetti.

Net Kar

Net kar, 1Ç’19’da 310 milyon TL iken, 1Ç’20’de 661 milyon TL oldu. Güçlü operasyonel performans ve yabancı para riskinin bilanço üzerindeki etkisinin azalması TL'nin değer kaybının olumsuz etkisini telafi etti.

Yatırım Harcamaları

1Ç’20’de yatırım harcamaları 896 milyon TL olarak gerçekleşti.

Nakit Akış ve Borçluluk Seviyesi

12 aylık dönemde kaydedilen kaldıraçsız serbest nakit akışı, güçlü FAVÖK performansı ve net işletme sermayesindeki iyileşme sayesinde 1Ç’19 5,1 milyar TL iken 1Ç’20’de 6,5 milyar TL oldu. 1Ç’20’de kaydedilen serbest nakit akışı 1,6 milyar TL oldu.

Net borç çeyreksel bazda %1 artışla 16,0 milyar TL yükselirken, UFRS 16 etkisi hariç tutulduğunda çeyreksel bazda değişmeyerek 14,8 milyar TL oldu. 

Net borç/FAVÖK oranı, aşağı yönlü seyrini sürdürerek, son beş yılın en düşük seviyesi olan 1.38x’e geriledi.

Mart’20 itibarıyla, net borç (UFRS 16 etkisi hariç tutulduğunda) yıllık bazda 571 milyon ABD Doları gerileyerek 2.268 milyon ABD Doları’na düştü (Mart’19: 2.839 milyon ABD Doları; Aralık’19: 2.491 milyon ABD Doları).

Mart’20 itibarıyla, yabancı para cinsinden borç, TL cinsinden finansman payının artması ve borçluluk seviyesindeki düşüş ile 2.996 milyon ABD Doları’na geriledi (Aralık’19: 3.097 milyon ABD Doları; Mart’19: 4.145 milyon ABD Doları). TL finansmanın payı, Aralık sonu itibarıyla %6,3 seviyesindeyken, Mart’20 itibarıyla %10,0’a yükseldi (Mart’19: %0,1). 

Grup, birinci çeyrekte, 100 milyon ABD Doları değerinde katılımlı çapraz para swap işlemleri (PCCS) gerçekleştirdi. Net açık yabancı para pozisyonu, 2.011 milyon ABD Doları eşdeğerindeki PCCS pozisyonu ve 760 milyon ABD Doları döviz cinsinden nakit etkisiyle 225 milyon ABD Dolar seviyesine geriledi.

Operasyonel Performans

  1Ç'19 4Ç'19 1Ç'20 Çeyreklik Değişim Yıllık Değişim
Toplam Erişim Hattı Sayısı (mn) 8 14,5 14,6 14,8 %1,2 %2,0
  Sabit Ses Abone Sayısı (mn) 9,9 10,0 10,1 %1,0 %2,0
  Yalın Genişbant Abone Sayısı (mn) 4,6 4,6 4,6 %1,6 %1,9
Sabit Ses ARPU (TL)  22,7 22,2 22,3 %0,4 %(1,6)
Toplam Genişbant Abone Sayısı (mn) 11,0 11,4 11,6 %2,3 %5,3
Toplam Fiber Abone Sayısı ('000) 3.654 4.216 4.447 %5,5 %21,7
Eve/Binaya Kadar Fiber (‘000) 1.391 1.645 1.740 %5,8 %25,1
Saha Dolabına kadar Fiber (‘000) 2.263 2.571 2.707 %5,3 %19,6
Genişbant ARPU (TL)  47,1 52,0 53,5 %2,8 %13,6
TV Abone Sayısı (mn) 9 3.600 3.470 3.414 %(1,6) %(6,7)
Tivibu Ev (IPTV+Uydu) Abone Sayısı (‘000) 1.681 1.605 1.595 %(0,6) %(5,1)
TV ARPU (TL) 15,1 18,0 18,2 %1,1 %20,8
Mobil Abone Sayısı (mn) 22,1 22,9 23,2 %1,1 %5,0
Mobil Faturalı Hat Abone Sayısı (mn) 12,8 13,7 14,0 %1,9 %9,2
Mobil Ön Ödemeli Hat Abone Sayısı (mn) 9,3 9,3 9,2 %(0,1) %(0,7)
Mobil ARPU-Karma (TL) 30,6 33,4 32,5 %(2,7) %6,1
Mobil ARPU-Faturalı (TL) 38,4 42,7 40,1 %(6,1) %4,3
Mobil ARPU-Ön Ödemeli (TL) 19,6 18,9 20,6 %9,0 %5,4

8 Yalın Genişbant ve Sabit Ses Abone Sayısı

9 Tivibu Ev (IPTV+Uydu) ve Tivibu GO aboneleri

Notlar:

FAVÖK, genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri dışındaki bir finansal performans göstergesidir. Bu basın açıklamasında yer alan FAVÖK, satış gelirlerini, satışların maliyetini, pazarlama, satış ve dağıtım giderlerini, genel yönetim giderlerini, araştırma ve geliştirme giderlerini, diğer faaliyet gelirlerini/(giderlerini) ve yatırım faaliyetlerinden gelirlerini/(giderlerini) içermekte, fakat amortisman, itfa ve değer düşüş giderlerini, diğer faaliyet gelirlerinin/(giderlerinin) içerisinde yer alan finansal gelirleri / (giderleri) (banka borçları hariç cari hesap kur farkı gelirleri/(giderleri), faiz ve reeskont gelirleri / (giderleri)) içermemektedir.

Bu basın açıklamasında yer alan faaliyet karı; satış gelirlerini, satışların maliyetini, amortisman, itfa ve değer düşüş giderlerini, pazarlama, satış ve dağıtım giderlerini, genel yönetim giderlerini, araştırma ve geliştirme giderlerini, diğer faaliyet gelirlerini/(giderlerini) ve yatırım faaliyetlerinden gelirleri/(giderleri) içermekte, fakat SPK raporlarında diğer faaliyet gelirlerinin/(giderlerinin) içerisinde yer verilen finansal gelirleri / (giderleri) (banka borçları hariç cari hesap kur farkı gelirleri/(giderleri), faiz ve reeskont gelirleri / (giderleri)), içermemektedir.

Bu basın açıklamasında yer alan net finansal gelir/(gider); finansman gelirlerini/(giderlerini) ve SPK raporunda diğer faaliyet gelirlerinin/(giderlerinin) içerisinde yer verilen banka borçları hariç cari hesap kur farkı gelirlerini/(giderlerini), faiz ve reeskont gelirlerini/(giderlerini) içermektedir.

Türk Telekom Grubu hakkında

179 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan Türk Telekom, Türkiye’nin ilk entegre telekomünikasyon operatörüdür. Müşterilerin hızla değişen iletişim ve teknoloji ihtiyaçlarına en güçlü ve en doğru şekilde cevap verebilmek amacıyla 2015 yılında Türk Telekomünikasyon A.Ş., TT Mobil İletişim Hizmetleri A.Ş. ve TTNET A.Ş. tüzel kişiliklerini mevcut şekliyle muhafaza ederek ve tabi oldukları mevzuat ve regülasyonlara tamamen uyarak, “müşteri odaklı” ve entegre bir yapıya geçmiştir. Bireysel ve kurumsal hizmetler alanında geniş hizmet ağı ve zengin ürün çeşitliliğine sahip olan Türk Telekom, Ocak 2016 itibarıyla mobil, internet, telefon ve TV ürün ve hizmetlerini ‘Türk Telekom’ tek marka çatısı altında bir araya getirmiştir.

“Türkiye’nin Çoklu Oyuncusu” Türk Telekom, 31 Mart 2020 itibarıyla 14,8 milyon sabit erişim hattı, 11,6 milyon genişbant, 3,4 milyon TV ve 23,2 milyon mobil aboneye hizmet vermektedir. Türk Telekom Grubu şirketleri Türkiye’yi yeni teknolojilerle buluşturma ve bilgi toplumuna dönüşüm sürecini hızlandırma vizyonuyla, 81 ilde 32.499 çalışanıyla hizmet vermektedir.

Türk Telekomünikasyon A.Ş., PSTN ve toptan genişbant hizmetlerini sunmakta olup, mobil operatör TT Mobil İletişim Hizmetleri A.Ş., perakende internet hizmeti, IPTV, Uydu TV, Web TV, Mobile TV, Smart TV Hizmetleri sağlayıcısı TTNET A.Ş., yakınsama teknolojileri şirketi Argela Yazılım ve Bilişim Teknolojileri A.Ş., BT çözüm sağlayıcısı Innova Bilişim Çözümleri A.Ş., çevrimiçi eğitim yazılımları şirketi Sebit Eğitim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş., çağrı merkezi şirketi AssisTT Rehberlik ve Müşteri Hizmetleri A.Ş., proje geliştirme ve kurumsal risk sermayesi şirketi TT Ventures Proje Geliştirme A.Ş, elektrik tedarik ve satış şirketi TTES Elektrik Tedarik Satış A.Ş.’nin, toptan veri ve kapasite servis sağlayıcısı Türk Telekom International ve tesis bünyesindeki kombine destek hizmetleri sağlayıcısı TT Destek Hizmetleri A.Ş.’nin doğrudan; Türk Telekom International iştiraklerinin, televizyon yayıncılığı ile isteğe bağlı yayıncılık (VOD) hizmetleri sağlayıcısı Net Ekran şirketlerinin, cihaz satış şirketi TT Satış ve Dağıtım Hizmetleri A.Ş. ödeme hizmetleri şirketi TT Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. ve rehberlik hizmetleri şirketi 11818 Rehberlik ve Müşteri Hizmetleri A.Ş’nin ise dolaylı olarak %100’üne sahiptir.

Yasal Uyarı

Bu basın bülteninde yer alan bilgiler Türk Telekomünikasyon A.Ş. (Şirket) tarafından Türk Telekom Grubu şirketleri faaliyetleri ile ilgili olarak hazırlanmıştır. Burada sunulan fikirler yazım esnasında bir araya getirilen genel bilgiye dayanır ve bildirisiz değişikliğe tabidir. Şirket güvenilir olduğuna inandığı kaynaklardan topladığı bilgiye dayanır ancak bu bilginin gerçeklik ve eksiksizliğini garanti etmez. Bu materyal gelecekteki sonuçlara ve beklentilere dair ifadeler içerir.

Bu materyalde yer alan ve geçmişte dayanağı olmayan tüm ifadeler, bilinen ve bilinmeyen riskleri, belirsizlikleri ve bizim gerçek sonuçlarımız, performansımız ve başarılarımızın geleceğe yönelik ifadelerle belirtilen ve ima edilen sonuçlar, performans ve başarılardan farklı olmasına neden olabilecek diğer faktörleri içerir. Burada gerçek sonuçları yansıtmak için yer alan geleceğe yönelik ifadeleri, bu ifadeleri etkileyen varsayımlardaki ve faktörlerdeki değişiklikleri güncellemek için kanuni zorunluluklar dışında hiçbir yükümlülük üstlenmemekteyiz. Bu basın bülteni satış için bir teklif veya davet teşkil etmez, ya da hiçbir menkul kıymeti önceden talep etmek ya da almak için teklif teşviki içermez ve burada yer alan hiçbir bilgi herhangi bir kontrat ya da taahhüdün temelini oluşturmaz. Bu basın bülteninde yer alan bilgiler ya da bu bilgilerin eksiksizliği, gerçekliği ve doğruluğu herhangi bir amaç için güven vermeyebilir. Bu basın bültenindeki bilgiler doğrulanmaya, tamamlanmaya ve değişikliğe gerek duyabilir. Dolayısıyla, bilgilerin gerçekliği, eksiksizliği ve doğruluğuna bağlı olarak şirket veya şirket ortakları, yöneticileri, çalışanları veya diğer üçüncü kişiler adına belirtilen veya ima edilen hiçbir beyan veya teminat yapılmamıştır veya verilmemiştir. Ne şirket, ne şirket ortakları, yöneticileri, çalışanları, ne de diğer kişiler ne şekilde olursa olsun bu basın bülteninin kullanımından ya da içeriğinden kaynaklanan hiçbir zarar için herhangi bir yükümlülük kabul etmez.

Bu basın bülteninde belirtilen PSTN ve toptan genişbant hizmetleri Türk Telekomünikasyon A.Ş. tarafından, perakende internet hizmetleri TTNET A.Ş. tarafından, Mobil hizmetler TT Mobil İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sunulmaktadır. Basın bülteninde kullanılan Türk Telekom® markası, Türk Telekom Grubu şirketleri ortak markasıdır. Tüm grup şirketlerinin tüzel kişilikleri korunmaktadır. Basın bülteninde yer alan veriler ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından açıklanan sektör verileri arasında farklar olabilecektir. Bu farklar finansal verilerin solo/konsolide olarak açıklanması ve ARPU için hesaplama metotlarında farklılıklar olmasından kaynaklanmaktadır.

Türk Telekom Grubu Konsolide Finansal Tabloları’na http://www.ttinvestorrelations.com/tr/mali-operasyonel-veriler/ceyrek-donem-sonuclari.aspx adresinden ulaşılabilir.​​

Lütfen kişisel notunuzu ekleyin Eklediğiniz notları sadece siz görebilirsiniz.
GÖNDER

Bu sayfadaki notlarınız