Kurumsal Yönetim

Yönetim Kurulu | Türk Telekom Yatırımcı İlişkileri

15 Mayıs 2008 tarihinde gerçekleştirilen halka arz sonrasında hisse senetlerinin %15’i halka açık hale gelen Türk Telekomünikasyon A.Ş. (“Türk Telekom”), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan prensiplerin uygulanması için azami özen göstermektedir.

Türk Telekom, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde yer alan prensiplerin uygulanması için azami özen göstermekte, şeffaf ve yakın bir ilişki içerisinde, tüm pay ve menfaat sahiplerinin çıkarlarını eşit bir biçimde gözetmektedir. Bu kapsamda, bağımsız kurumsal yönetim uyum derecelendirmesi yıllık olarak yapılmaktadır.

Türk Telekom, iç süreçlerin SPK mevzuatına uyumlu olarak işleyişinin sağlanmasına azami özen göstermektedir.

Kurumsal Yönetim Komitesi, Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin Şirket içerisinde oluşturulmasını, geliştirilmesini, benimsenmesini ve uygulanmasını sağlar. Kurumsal Yönetim Komitesi çalışmalarının etkinliği için gerekli görülen sıklıkta toplanır. Türk Telekom Yatırımcı İlişkileri ve Sürdürülebilirlik Direktörü, Şirket Kurumsal Yönetim Komitesi’nin de bir üyesidir.

Türk Telekom, Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik alanlarındaki inisiyatifleriyle ulusal ve uluslararası endekslerdeki yerini üst seviyelere çıkartmaktadır.

2009 yılından beri BIST Kurumsal Yönetim Endeksi’nde yer alan Türk Telekom, Endeks’teki tek Telekom şirketidir. Türk Telekom aynı zamanda BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde, endeksin oluşturulduğu 2014 yılından bu yana yer almaktadır. Çevre, sosyal ve kurumsal yönetim politikalarına verdiği önem ve örnek gösterilen uygulamaları, Türk Telekom’un BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’ndeki başarılı performansında önemli rol oynamaktadır.​