İş Sağlığı ve Güvenliği

Türk Telekom’da iş sağlığı ve güvenliği ile çevre yönetimi

Türk Telekom, iş yerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Çevre Kanunu ve bu kanunlar doğrultusunda yayımlanan mevzuatların tümüne uyumlu bir biçimde çalışıyor. Şirket iş kazalarının, meslek hastalıklarının ve çevre kazalarının önlenmesi, çalışanlarının güvenli ve sağlıklı bir iş ortamında çalışmalarına devam etmesi, iş yerlerinde iş sağlığı güvenliği ve çevre kültürünün oluşturulabilmesi adına çalışmalar yürütüyor.

Türk Telekom; faaliyet, ürün ve hizmetlerinden kaynaklanan tehlike ve risklerden korunmak konusunda proaktif davranıyor. Şirket, risklerin belirlenmesi, önlenmesi ve azaltılması kapsamında risk ve çevresel etki değerlendirme tabloları hazırlıyor ve raporluyor.

Şirket işyerlerinde, iş sağlığı güvenliği çalışmalarının planlanması, izlenmesi ve genel bir önleme politikası geliştirmeye yönelik çalışmaları yürütmesi amacıyla iş sağlığı ve güvenliği kurulları oluşturuluyor. Türk Telekom ayrıca iş sağlığı ve güvenliği kültürü ile çevre bilincinin yaygınlaştırılması amacıyla çalışanlar için yarışma, eğitim, duyuru, görsel çalışmalar ve çeşitli etkinlikler düzenliyor. Türk Telekom ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamında faaliyet gösteriyor. ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ile iş sağlığı ve güvenliği performansının sürekli iyileştirilmesi, çalışanlar için daha iyi bir çalışma ortamı oluşturulması ve iş kazalarının en aza indirilmesi sağlanıyor. 2021 yılı içerisinde iş kaynaklı olmayan, ancak mesai saatleri içerisinde yaşandığı için iş kazası olarak bildirilen, kalp krizi sonucu gerçekleşen bir adet ölümlü kaza bulunuyor. Şirket, ISO 14001 kapsamında çevre yönetiminin iyileştirilmesi, çevreye verilen zararlarının azaltılması ve süreçlerin geliştirilmesi yönünde sistematik çalışmalar yürütüyor. Türk Telekom bu yaklaşımıyla tüm dünyayı ve Türkiye’yi etkisi altına alan pandemi döneminde de çalışanlarını ve toplum sağlığını korumak adına birçok çalışmaya imza atan, öncü şirketlerden biri oldu. Türk Telekom’un 2021 yılı içerisinde herhangi bir çevre kazası veya tahakkuk etmiş çevre cezası bulunmuyor.

Türk Telekom, pandemi döneminde tüm çalışma alanlarında hastalığın yayılmasını önlemek adına Sağlık Bakanlığı’nın talimatlarına uygun olarak hareket etmeye başladı ve alınan önlemleri uygulamaya devam etti. Çalışanlarına gerekli hijyen koşullarını sağlamak amacıyla dezenfektan, kolonya ve maske dağıtımı gerçekleştiren Şirket, fiziksel önlemlerin yanı sıra online psikolojik destek sağlamak da dahil olmak üzere her zaman çalışanlarının yanında olduğunu gösteren birçok faaliyete imza attı. Türk Telekom bu dönemde yapmış olduğu çalışmalarla genel müdürlük kampüslerinde TSE Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi almaya hak kazandı.

Türk Telekom’dan çalışanlarına sürdürülebilir bir dünya için nitelikli eğitimler

Türk Telekom, Aralık 2011’den bu yana tüm çalışanlarına iklim değişikliği, riskleri ve bu riskleri azaltmak üzere günlük hayatta değiştirilebilecek basit alışkanlıkları anlatan online eğitimler sunuyor. Şirket aynı zamanda atık yönetimi, su tasarrufu, enerji verimliliği ve iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı, hijyen eğitimi ile ilgili sınıf eğitimleri ve uzaktan eğitimler de gerçekleştiriyor. 2021 yılı içerisinde 1.884 Türk Telekom çalışanı sınıf içi, 18 bini sanal sınıf yöntemiyle iş sağlığı ve güvenliği mevzuat eğitimi aldı.

Şirket; 5 Haziran Dünya Çevre Gününde ve 4-10 Mayıs İş Sağlığı ve Güvenliği Haftasında, çevre ve iş sağlığı güvenliği alanlarında etkinlikler düzenledi.