Çevresel Sürdürülebilirlik

Çevresel Etki ve Risk Değerlendirme Çalışmaları

Türk Telekom faaliyet, ürün ve hizmetlerinden kaynaklanan potansiyel tehlikelerin ve bunlara ilişkin risklerin belirlenmesi, çevresel etki ve boyutlarının değerlendirilmesi, böylelikle potansiyel tehlikelerin kontrol altına alınmasına ilişkin yöntem ve esasların sistematik bir şekilde tanımlanarak iş kazaları, meslek hastalıkları ve çevre etkilerinin asgari seviyelere indirilmesi amacı ile risk ve çevresel etki değerlendirme tabloları hazırlamakta ve dokümante etmektedir. Gerçekleştirilen çalışma sayesinde iş kazası ve meslek hastalıkları meydana gelmeden, bunlara sebep olabilecek risklerin tespit edilmesi ve ilgili önlemlerin alınması hedeflenmiştir.

Türk Telekom’da CDP ve iklim değişikliği çalışmaları

Türk Telekom, her yıl şirketler tarafından iklim değişikliği risklerinin ne şekilde yönetildiğini küresel çapta raporlayan ve dünyanın en büyük iklim değişikliği verisine sahip olan uluslararası Karbon Saydamlık Projesi (CDP) içerisinde yer alıyor.

Çevreye duyarlı şirketlerin çevresel etkilerini yönetmekte önemli rol oynayan CDP, karbon saydamlığını belgelendirerek dünya çapında geçerli bir rapor sunulmasını sağlıyor. İlk kez 2011 yılında CDP’ye raporlama yapan Türk Telekom, aynı zamanda bu küresel inisiyatife katılan ilk Türk telekomünikasyon şirketidir.

Sera gazı emisyon azaltım çalışmalarına hızla devam eden Türk Telekom’un 2021 yılında gerçekleştirdiği CDP raporlaması kapsamında, Şirket faaliyetleri sonucunda oluşan emisyon hesapları, yetkilendirilmiş bağımsız kuruluş olan PwC tarafından doğrulandı. 2020 yılı verilerine göre hazırlanan CDP raporunun skoru, C olarak gerçekleşti.

İklim değişikliğinin en önemli nedenlerinden olan sera gazı emisyonlarının azaltılmasının gerekliliğinin bilincinde olan Türk Telekom, kurumsal faaliyetlerinden kaynaklanan sera gazı emisyonlarını azaltmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Sera gazı yönetimini ve iklim değişikliğiyle mücadeleyi genel stratejisine dahil eden Şirket, bu aşamada iklim değişikliği ile mücadelede sektöre örnek olmayı ve diğer sektörlerdeki şirketleri desteklemeyi hedefliyor.

Türk Telekom, 2023 yılına kadar %35 emisyon azaltımı ve Şirket ölçeğinde yönetebileceği karbon salımlarını daha da azaltmayı hedefliyor.

Türk Telekom Sera Gazı Emisyonları

Türk Telekom, satış kanallarında da çevreye katkı sağlayan inisiyatiflere imza atıyor.

E-fatura uygulaması

Türk Telekom, kağıt tüketimini ve kurumsal karbon ayak izini azaltmak amacıyla e-fatura kullanan müşteri oranını artırmayı hedefliyor. Türk Telekom’da faturasını e-posta ya da SMS ile alan müşterilerin oranı %84’tür.

2021 yılında e-fatura kullanımı sayesinde Türk Telekom’un çevreye sağladığı katkı;

  • 62.885 ağaç,
  • 15.166.462 kWh enerji,
  • 118.372 metreküp su tasarrufu
  • oldu.

Dijital evrak uygulaması

Türk Telekom 2021 Eylül ayında, evraksız mobil aboneliğe ana bayilere ek olarak alt bayileri de dahil etti.

Bunun dışında online işlemler üzerinden yapılan mobil faturalı hat başvurusunda yapılan iyileştirmelerle sürecin başvuru ve aktivasyon aşamalarının uygulama üzerinden tamamlanmasıyla dijitalleşmesi süreci Aralık 2020’de devreye alındı.

Böylece online işlemler kanalından yapılan mobil abonelik başvurularında artık kimlik bilgilerini, kimlik görselini tarayarak alma; uygulamadan özçekim ile kimlik fotoğraf uyumluluğu ve simcard teslimi sonrası evrak imza ve simcard aktivasyon süreci baştan sona dijitalleşerek hayata geçirildi.

Türk Telekom Teknoloji Merkezi ve Türk Telekom Yerleşkesine “LEED GOLD Sertifikası”

Küresel ısınma ve temiz su arzı gibi çevresel sorunların giderek ciddi boyutlara ulaştığı günümüzde çevre dostu /sürdürülebilir binalar önem kazanmaktadır. Çevre dostu binalar sadece enerji ve su tasarrufu sağlamakla kalmayıp bina sakinlerinin sağlığına ve konforuna da büyük önem vermektedir.

Enerji ve Çevre Dostu olan Türk Telekom İstanbul – Ümraniye Teknoloji Merkezi Binası ‘’LEED GOLD Sertifikası’’ kriterlerine uygun olarak inşa edilmiştir. Bu sayede, Türk Telekom Ümraniye Teknoloji Merkezi “LEED GOLD Sertifikası” alarak dünyadaki sayılı ofis projeleri arasına girmeyi başarmıştır.

LEED (Leadership in Energy and Efficiency Design / Enerji ve Çevre Dostu Tasarımda Liderlik), Amerika Birleşik Devletleri Yeşil Binalar Konseyi (USGBC) tarafından geliştirilmiş çevreye duyarlı “Yeşil Bina Sertifika Sistemi”dir. LEED Sertifikası, dünyada ve Türkiye’de en çok tercih edilen sertifikadır. Amacı, insana ve doğaya saygılı yeşil binalar ve yerleşkeler yaratarak dünyamızın daha yaşanabilir olmasını sağlamaktır.

LEED Sistemi kapsamında Türk Telekom Teknoloji Merkezi projesinde geliştirilen sürdürülebilirlik çalışmaları genel başlık olarak şunlardır;

  • Enerji verimliliği ve sera gazı emisyonları azaltma,
  • Su verimliliği,
  • İç mekan hava kalitesi,
  • Binalarda kullanılan tüm Malzeme ve Kaynak seçimi,
  • Sürdürülebilir Arazi ve Lokasyon seçimi,

Binalarda gerçekleşen atık yönetimi

Bu çalışmalar ile hem emisyon, su, atık kirliliği azaltmış hem de bina lokasyonu ve inşaat malzemeleri seçiminde sürdürülebilir ve çevre dostu özellikleri tercih edilmiştir.

Kısaca LEED GOLD Sertifikasına sahip binalar ile iç mekan hava kalitesi, doğal aydınlatma, atık yönetimi, sıcaklık ve nem kontrolü gibi insan sağlığını direk etkileyen unsurlar göz önünde bulundurulmakta ayrıca bina inşaatlarında kullanılan yöntemler ile son kullanıcıya daha temiz bir ortam bırakılması sağlanmaktadır. Enerji ve su tasarrufunun yanında Türk Telekom personelinin sağlığına ve konforuna da katkıda bulunulmuştur.