Şirket Öngörüleri

Şirket Öngörüleri | Türk Telekom Yatırımcı İlişkileri

2023 yılı için öngörüler1 aşağıdaki gibidir;

  • Konsolide gelir büyümesi (UFRYK 12 hariç) yaklaşık %52-55
  • Konsolide FAVÖK yaklaşık 23-25 milyar TL
  • Konsolide yatırım harcaması yaklaşık 17-19 milyar TL
  2023 Öngörü
Konsolide Gelir Büyümesi (UFRYK 12 hariç) %52-55
Konsolide FAVÖK 23-25 milyar TL
Konsolide Yatırım Harcaması 17-19 milyar TL

1 2023 öngörü beklentileri yaklaşık değerleri temsil eder. 6 Şubat 2023 tarihinde güneydoğu Türkiye'de meydana gelen ikiz depremin, erken aşamada yaptığımız analizlere dayalı etkilerini içermektedir. Türkiye, depremden etkilenen 10 ilde OHAL ilan etmiştir. Şirketimiz operasyonları ve finansal performansı; dolayısıyla yaptığımız etki analizi ve paylaştığımız 2023 öngörüleri, ileride OHAL kapsamında alınması mümkün ilave önlemlerden etkilenebilir.