Türkiye Telekom Sektörü

Türkiye Telekom Sektörü | Türk Telekom Yatırımcı İlişkileri

Genişbant abone sayısı, 2023 yılının dördüncü çeyreğinde 93,3 milyona ulaşmıştır. Ülkede sabit genişbant kullanımı, Türk Telekom’un 2005 yılından bu yana gerçekleştirdiği altyapı yatırımlarının öncülüğünde önemli ölçüde artış göstermiş ve sabit genişbant abone sayısı 19,6 milyona yükselmiştir. 2023 dördüncü çeyrek itibarıyla 6,8 milyon abonesi olan fiber teknolojisi (FTTH/FTTB) son bir yılda %18,4 büyüme göstermiştir. Pazarda ayrıca 10,8 milyon xDSL teknolojisi kullanıcısı ve 1,5 milyon kablo internet kullanıcısı bulunmaktadır. Nüfusa göre sabit genişbant yaygınlık oranının OECD ülkelerindeki ortalaması %34,9 iken Türkiye’de %23,0 olması ülkedeki büyüme potansiyeline işaret etmektedir.

Sabit genişbant pazarında yatırımların son yıllarda fiber optik altyapı yatırımları yönünde arttığı gözlemlenmektedir. 2023 yılı dördüncü çeyreği itibarıyla Türk Telekom, 437 bin km fiber altyapısı ile ülkedeki en uzun fiber altyapıya sahip olup alternatif işletmecilerin toplam fiber uzunluğu 125 bin km'dir.

Mobil genişbantta ise, 2023 yılı dördüncü çeyreği itibarıyla 73,7 milyon olan kullanıcı sayısı ile nüfusa göre yaygınlık oranı %86,3’e karşılık gelmektedir. Mobil genişbanta mobil bilgisayarlar ile erişen kullanıcı sayısı 669 bin iken mobil telefonları ile internet erişimi sağlayanların sayısı 73,0 milyondur. OECD ortalaması olan %127,9 mobil genişbant yaygınlık oranı ile karşılaştırıldığında Türkiye’nin bu alanda büyüme potansiyeli devam etmektedir.

Türkiye’de mobil telefon hizmetlerine bakıldığında, 2023 yılı dördüncü çeyreğinde yaklaşık %108,0 yaygınlık oranına karşılık gelen toplam 92,2 milyon abone bulunmaktadır. Türkiye’de 2023 yılı dördüncü çeyreğinde mobil abonelerin %26’sını ön ödemeli abonelerin oluşturduğu görülmektedir. Avrupa ülkelerinde de ön ödemeli abone oranı yaklaşık olarak %28’dir.

BTK tarafından 26 Ağustos 2015 tarihinde IMT Hizmet ve Altyapılarına İlişkin Yetkilendirme İhalesi yapılmıştır. İhale sonucunda; 5 farklı frekans bandında (800, 900, 1800, 2100 ve 2600 MHz) 18 paket kapsamında toplamda 365,4 MHz frekans bandının tahsisi yapılmış, toplam ihale bedeli KDV hariç 3.356 mn Avro olarak gerçekleşmiştir. İhale sonrası mevcut durumda 184 MHz olan mobil işletmecilere tahsisli toplam bant genişliği 549 MHz’e ulaşmıştır. İşletmeciler IMT hizmetlerinin sunumuna 1 Nisan 2016 tarihinden itibaren başlamışlardır. 2023 yılı dördüncü çeyreği itibarıyla ise Türkiye’de aktif 4.5G abone sayısı 69,6 milyona yükselmiştir.

Sabit ses pazarında ise, Türkiye’de 2023 yılı dördüncü çeyreğinde toplam 9,9 milyon aboneye karşılık gelen nüfusa göre yaygınlık oranı %11,6 seviyesindedir. Ortalama hane halkı büyüklüğünün 3,2 olduğu dikkate alındığında, sabit telefon hizmetleri pazarında Türkiye'nin önemli bir kesimine ulaşıldığını söylemek mümkündür.​