SEBİT

SEBİT | Türk Telekom Yatırımcı İlişkileri

Kuruluş Yılı: 2005

Faaliyet Alanı: Online Eğitim İçeriği

Türk Telekom Ortaklık Payı: %100

Web Sitesi: www.sebit.com.tr

34 yıllık Ar-Ge birikimiyle Türkiye’nin lider eğitim şirketlerinden SEBİT; öğrenci, öğretmen ve yöneticilere 21. yüzyılın yetkinliklerini kazandıran çok boyutlu öğrenme ortamları sunarak eğitimdeki küresel dönüşüme katkıda bulunuyor.

SEBİT’ten eğitime yön veren çözümler

SEBİT, 1988’de TÜBİTAK çatısı altında bir Ar-Ge laboratuvarı olarak kuruluşundan bu yana geliştirdiği eğitim çözümleriyle hem yurt içi hem de yurt dışında öncü bir rol üstleniyor. 21. yüzyılın eğitim anlayışı ile toplumsal faydayı ve bireylerin eğitim ihtiyaçlarını odağına alarak ulusal ve uluslararası ürün ve hizmetler geliştiriyor. Türk Telekom ile oluşturduğu sinerjiden güç alan Şirket, yenilikçi teknoloji kullanımıyla ürün ve hizmet portföyünü sürekli geliştirip çeşitlendiriyor. Birçok uluslararası eğitim otoritesi tarafından dünyanın en iyi eğitim teknolojileri şirketlerinden biri olarak gösteriliyor.

Okulların akademik omurgasını oluşturan SEBİT VCloud

İş birliği ve paylaşıma dayalı eğitim anlayışını online’a taşıyarak Türkiye’de bir ilki gerçekleştiren SEBİT VCloud Platformu, online eğitim ortamında öğrencileri pasif izleyiciler olmaktan çıkarıp kişiselleştirilmiş bir eğitim yaklaşımıyla sürece dahil ediyor. Platform, öğretmenlerin bu süreci yönetmelerini ve öğrencileri ile öğrenme odaklı etkileşimler kurabilmelerini mümkün kılıyor. Sanal sınıf modülü ve etkileşim fonksiyonları sayesinde Platform, pandeminin ardından hibrit eğitim ve öğretimle birlikte eğitimde dönüşüme katkısı açısından da değerini ortaya koydu.

SEBİT VCloud Platformu, 750 kadar özel okulda yaklaşık 105 bin civarında öğrenci, öğretmen ve yönetici tarafından kullanılıyor. Platform, sosyal öğrenme altyapısı, ölçme değerlendirme, içerik yönetimi, raporlama ve veri analizi gibi fonksiyonlarla destekleniyor.

Yapay zeka destekli üniversiteye hazırlık çözümü Raunt

SEBİT tarafından geliştirilen, Türkiye’nin ilk ve tek kişiselleştirilmiş üniversiteye hazırlık ürünü Raunt, hem özel okulların kurumsal kullanımı hem de bireysel hazırlanan öğrenciler için öncü bir çözümdür. 9. sınıftan 12. sınıfa kadar tüm lise programı, Raunt’un yapay zeka destekli altyapısından ve 2015 yılından bu yana kullanılmasıyla biriken verilerden yararlanılarak tasarlandı. Adayın hedefine göre zamanını en verimli biçimde değerlendirerek çalışabilmesini sağlayan Raunt, üniversiteye hazırlıkta Türkiye’nin en köklü ve deneyimli yayıncılarının kitaplarının yanı sıra mobil uygulama desteği de sunuyor.

Liselere Geçiş Sınavı’na hazırlanmak için Vitamin LGS

Ortaokul sonuna gelen çocukların odaklanma ve çalışma disiplinini artırma hedefli bir tasarıma sahip Vitamin LGS’de, oluşturulan ölçme-değerlendirme altyapısı ve fonksiyonları, sınava hazırlık yazılımının tasarlanmasını ve geliştirilmesini sağladı. Hem bireysel hem de kurumsal olarak 2022-2023 eğitim öğretim yılında beta versiyonu kullanılan ürünün 2023 yılı içerisinde yapılacak iyileştirmelerle nihai hale getirilmesi planlanıyor.

Ulusal eğitim teknolojisi altyapısına eklenen Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Akademik Destek Programı
SEBİT’in hayata geçirdiği MEB Akademik Destek Platformu, MEB 2023 Vizyonu’nda açıklandığı üzere kademeler arası geçiş sınavlarının eğitim sistemi üzerindeki baskısını azaltmak amacıyla, ulusal eğitim teknolojisi altyapısına eklendi. Platform, devlet okullarında üniversiteye hazırlanan öğrencilerin akademik destek ihtiyaçlarını bir arada karşılıyor. Şirket, oluşturduğu ekosistem ile Platform’un ölçme ve değerlendirme kapasitesinin artırılmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor.

EBA’yla ülke çapında hibrit eğitime destek

SEBİT, Milli Eğitim Bakanlığı portalı EBA (Eğitim Bilişim Ağı)’da yer alan tüm sınıf düzeylerindeki ders içeriklerini, çalışma planlarını, soru-sınav sistemlerini ve öğretim programlarını güncelliyor. 2020 yılının Mart ayından bu yana pandemi dönemiyle birlikte öne çıkan çevrim içi sınıflara erişim ihtiyacını yine bu portal üzerinden karşılamaya devam ediyor. Okulların yüz yüze eğitim ve öğretime açılmasıyla beraber EBA, hibrit eğitime destek veren bir yapıya dönüştü.

Farklı eğitsel ihtiyaçlara yönelik yenilikçi eğitim çözümleri

SEBİT, Türkiye’nin öncü online eğitim ürünü Vitamin’i, dijital bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişimine paralel olarak yeniliyor. Devlet okullarının ve özel okulların erişimine açtığı Vitamin içeriklerini, Vitamin Kitaplarını öğrenme sürecine dahil ederek hem dijital hem de basılı materyal olarak kullanıma sunuyor. Öte yandan, Vitamin içeriklerinin, yaklaşan 5G teknolojisinin sunduğu imkanlarla 360° video ve AR/VR özellikleriyle zenginleştirilmesi projesi tüm hızıyla devam ediyor. Şirket, yetişkinler için bazı tehlike arz eden başlıklarda eğitimlerin verilmesi amaçlı Ar-Ge çalışmalarını da sürdürüyor.

Türkiye’nin ilk ve tek akıllı soru üretme sistemi DinamikMAT sayesinde öğrenciler, matematik dersindeki bir sorunun aynı bilgi ve becerileri ölçen sınırsız sayıda örneğine ulaşabiliyor.

Kullanıcıların aktif öğrenme deneyimi yaşayabilecekleri yeni nesil e-içeriklerden oluşan VFabrika, kodlama bilgisi gerektirmeden yüksek etkileşimli içerik oluşturmaya imkan veriyor.

SEBİT, 2., 3. ve 4. sınıf öğrencilerine yönelik dijital eğitim araçlarının yenilikçi bir yaklaşımla geliştirilmesi için Ar-Ge çalışmalarına başladı. Hedef yaş grubunun ağırlıklı olarak oyun çocuğu özellikleri göstermesinden ötürü, Şirket geliştireceği ürünün özellikle bu ihtiyaca cevap verir nitelikte olmasını planlıyor.

Otizmli bireylerin eğitimi için hizmet veren Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı (SOBE), daha çok aileye ve çocuğa destek olabilmek için SEBİT ve Türk Telekom'un diğer iştiraki İnnova ile birlikte teknolojiye dayalı çözümler üzerine çalışıyor. Bu kapsamda otizmli bireylerin eğitiminde ses ve görüntü tanıma teknolojileri kullanılarak bireyle etkileşim içinde bireyi yönlendiren, geri bildirim veren ve gelişimini takip eden bir çözüm tasarlanıyor. 2023 yılında gerçekleştirilecek pilot çalışmalar ile çözümün etkinliği ve faydası ölçüsünde ulusal ve uluslararası pazarda yaygınlaştırılması değerlendirilecek.

Anlayarak okuma hızını artıran HızlıGO

SEBİT, anlam kaybı yaşamadan okuma hızını bilimsel yöntemlerle artıran, dikkat, odaklanma ve konsantrasyon becerilerini geliştiren HızlıGo’nun kullanıcı deneyimini iyileştirdi. Şirket, bu kapsamda HızlıGo’nun arayüzünü yenilerken, HızlıGo’ya, hedef belirleme ve takip özelliğini, hedef odaklı ilerlemeyi sağlayan ve bu adımlardan oluşan eğitim programlarını, kullanıcıyı her adımında bilgilendiren takvim yapısını ve katılım sertifikasını ekledi. Ayrıca mobil uygulaması hazırlanan HızlıGo’ya artık her yerden ulaşılabiliyor.

Eğitimde veriye dayalı karar destek ve iyileşme

SEBİT, okulun ve öğretmenlerin öğrencilere sağladığı katma değerin ölçülmesi ve okul geliştirme faaliyetlerinin buna göre planlanması için internet tabanlı OPD (Okul Profil Değerlendirme) çalışmasını hayata geçirmişti. Şirket, çalışmanın özel okullarda da kullanılması için OPD’yi SEBİT VCloud ürünü üzerinden çalışabilecek şekilde ayrıca ele aldı. Aynı zamanda Amazon Web Services (AWS) ile yürütülen çalışmalar neticesinde OPD'nin modelleme çalışmalarında AWS AI/ML bulut servisleri kullanılmaya başlandı. Bulut temelli AI/ML servislerinin kullanılmasıyla soru benzerliği üzerine bir çalışma yapılıp herhangi bir sorunun Raunt soru havuzundaki sorularla karşılaştırılması çok hızlı yapılabilir hale getirildi. Geliştirilen bu özelliğin 2023 yılı içerisinde ürünleştirilmesi planlanıyor.

SEBİT’in dünya ölçeğinde sürdürdüğü faaliyetler

SEBİT’in teknolojinin yenilikçi ve etkin kullanımıyla geliştirdiği ürünler pek çok ülkede kullanılıyor. Microsoft ile küresel ölçekte satış iş birliği çalışmaları sürerken, KKTC MEB EBA Platformu da faaliyetlerine devam ediyor. Ayrıca Katar ve Özbekistan'da SEBİT'in ürün ve hizmetlerinin kullanımıyla ilgili çalışmalar devam ediyor.

2022 yılında Ruanda'da yerel bir firmayla SEBİT'e ait Adaptive Curriculum içerik kütüphanesinin kullanımıyla ilgili bir proje başlatılmış olup yerel pazarda mobil uygulama üzerinden eğitim hizmetleri verilmesi amaçlanıyor.