Argela

Argela | Türk Telekom Yatırımcı İlişkileri

Kuruluş Yılı: 2004

Faaliyet Alanı: IT Ürün ve Yazılım Hizmetleri

Türk Telekom Ortaklık Payı: %100

Web Sitesi: www.argela.com

Argela ve Silikon Vadisi’nde bulunan iştiraki Netsia, telekom alanındaki kapsamlı deneyimleri ve dinamik Ar-Ge süreçleri sayesinde, bugüne özel çözümlerin yanı sıra iletişimin geleceği için yenilikçi teknolojiler ve fikri mülkiyet hakları üretiyor.

5G ve ötesi haberleşme teknolojileri

2004 yılında kurulan, 2007’de Türk Telekom bünyesine katılan Argela, ABD’nin Santa Clara kentinde faaliyet gösteren iştiraki Netsia ile birlikte gelecek nesil telekomünikasyon teknolojileri üzerine Ar‑Ge ve inovasyon çalışmaları yürütüyor ve 5G alanında teknoloji, ürün ve fikri mülkiyet geliştiriyor.

Argela, küresel pazarda telekom operatörleri, Türkiye’de ise telekom şirketleri ile kamu ve savunma sanayi kuruluşları için çözümler üretiyor. ABD, Azerbaycan, İngiltere, Almanya ve Tayvan gibi birçok ülkede iş ortaklıkları geliştiren Şirket, yurt dışındaki bilinirliğini artırma ve müşteri portföyünü genişletme faaliyetlerine devam etti.

Yenilikçi ürün ve çözümler

Argela ve Netsia, dünya çapında faaliyet gösteren Broadband Forum, 3GPP, GSMA, Small Cell Forum ve Silikon Vadisi merkezli ONF gibi bünyesinde dünyanın önde gelen şirketlerini barındıran kuruluşlarda aktif rol alıyor. Bu kuruluşlardaki faaliyetleri, Argela ve Netsia’ya teknolojiye yön veren girişimlerde ve açık kaynaklı geliştirme çalışmalarında liderlik rolü üstlenme imkanı tanıyor.

Argela’nın portföyünde ağ performansı izleme, abone analitiği ve abone memnuniyeti yönetimi, yazılım tanımlı fiber genişbant erişimi gibi çözümlerin ve uygulamaların yanı sıra yazılım tanımlı ağlar, sanallaştırma ve uçtan uca orkestrasyon altyapısı çözümleri bulunuyor. Şirket aynı zamanda, yerli ve milli baz istasyonu ULAK ile yerli DPI cihazı DEFİNE projelerinde yer alıyor.

Argela’nın Türkiye’deki birçok üniversite ile ortak yürüttüğü çalışmalar arasında 5G, yazılım tanımlı ağlar, ağ fonksiyonlarının sanallaştırılması, drone/İHA takip sistemleri, siber güvenlik, kendi kendini organize eden mobil ağlar ve büyük veri işleme gibi yeni nesil teknoloji geliştirme projeleri de yer alıyor.

MAC: Geleceğin bulut tabanlı çoklu erişim ağı ve orkestrasyon mimarisi

5G ve ötesi ağ ve uygulamaları, daha yüksek bant genişliği, daha düşük tepki süreleri ve dinamik orkestrasyona ihtiyaç duyacaktır. Bu ihtiyaçların karşılanabilmesi için Argela, bulut tabanlı çoklu erişim ve orkestrasyon çözümü Argela/Netsia MAC’i geliştirmeye yönelik faz-1 çalışmalarına başladı.

Çok erişimli uç bulutlar ve uçtan uca orkestrasyon bileşenlerinden oluşan bütünsel ve açık bir mimariye sahip olan MAC altyapısında bulunan SEBA, vOLTHA, ONOS bileşenleri ve tüm bu bileşenleri yöneten açık kaynaklı Uçtan Uca Orkestrasyon (ONAP) projeleri, Open Networking Foundation (ONF) ve Linux Foundation çatıları altında yürütülüyor. AT&T, Deutsche Telekom, NTT, Telefonica ve Türk Telekom gibi dünyanın önde gelen operatörleri bu geliştirmelere katkı sağlıyor.

Operatörlerinin santral ofislerini Rafta Hazır Ticari (RAHAT) donanımlardan oluşan veri merkezlerine dönüştüren MAC, aynı santral ofisinden hem mobil hem sabit servis verirken tüm uç bulut ve bileşenlerinin merkezi bir yapıda dinamik bir şekilde yönetilmesini sağlayacak. MAC, böylece operatörlerin yeni servisleri kısa zamanda abonelerine sunmasına imkan verecek.

Netsia Broadband Suite: Sabit şebekeler için geleceğin genişbant erişim teknolojisi

Argela ve Netsia, internet sağlayıcılarına yönelik pasif fiber optik genişbant erişim şebekelerinin (PON) yeni nesil yönetimini sağlayan Netsia BB Suite'i geliştirmeye devam ediyor. Ürün, PON genişbant erişim şebekelerinin yönetimini, yazılım ve bulut temelli gerçekleştirerek, sabit internet sağlayıcılarına cihaz üretici bağımsızlığı, yeni servisleri hızlı devreye alma ve operatör sistemleriyle entegrasyonu tek noktadan sağlama gibi avantajlar sunuyor.

2021 yılında Türk Telekom şebekesinde İstanbul’da üç bölgede canlı kullanıma açılan Netsia BB Suite, 14 bölgede hizmet veriyor. 1 milyon kullanıcıya ulaşma hedefiyle yola çıkan Netsia BB Suite’in, ilk etapta üç yeni şehir ve toplam 30 bölge olmak üzere ülke geneline yayılması üzerine çalışılıyor. Tedarik ve rekabet avantajını sağlamak amacıyla ürünün desteklediği farklı marka/model cihaz sayısı artırılarak, ekosistem genişletme çalışmaları yeni cihaz entegrasyonlarıyla devam ediyor.

Netsia BB Suite'in hem yurt içi hem yurt dışı çeşitli operatörlerin laboratuvarlarında ve canlı test sahalarında kabul test çalışmaları sürüyor.

NPM/CEM: Argela, çekirdek şebeke ürün yelpazesinin 5G dönüşümü üzerine çalışmaya devam ediyor

Argela, kablolu ve kablosuz hizmet sağlayıcılarına anlamlı veriler sunarak sağlayıcıların uçtan uca şebeke performanslarını ve hizmet kalitelerini görüntülemelerini sağlayan NPM (Şebeke Performans Görüntüleme) platformunun 5G şebekelerini kapsayacak şekilde genişletilmesi için yıl içinde yoğun geliştirme faaliyetlerinde bulundu. Şirket, geliştirdiği yeni proje yazılımları, Türk Telekom 5G NSA (Non-Standalone) şebekesinde başarıyla devreye alırken, 5G SA (Standalone) şebekesi için probe yazılım geliştirmelerine devam etti. İlk faz çıktılarının 2023 yılı başında Türk Telekom 5G laboratuvarında aktif hale getirilmesi hedefleniyor. Bu geliştirme ile ürün, sadece 5G şebekelerinin performans metriklerini ölçmekle kalmayıp sanallaştırma desteği ile bulut sistemleri de dahil olmak üzere farklı ortamlarda çalışacak.

Argela, telekom şebekelerindeki abonelerin ses, veri erişimi, veri kullanımı, mesajlaşma gibi deneyimleri hakkında anlamlı analizler ile davranışsal bilgiler sunan CEM (Müşteri Deneyimi Yönetimi) platformunun 5G adaptasyonu üzerine geliştirme faaliyetlerine devam ediyor. Şirket, her bir abonenin gün içinde kullandığı şebeke servisleri üzerinden edindiği deneyimi skorlayan CEI (Müşteri Deneyimi Endeksi) algoritmasını geliştirerek platforma ekledi. Bu sayede mobil şebekelerdeki abonelerin deneyimleri günlük bazda ölçülerek müşteri deneyiminin iyileştirilmesi hedefleniyor.

Argela, 5G çekirdek şebekelerinde otomasyon ve şebeke performansı için gerekli veri ve analitikleri sağlamak amacıyla 3GPP tarafından standartları belirlenmiş bir şebeke fonksiyonu olan Network Data Analytics Function (NWDAF) projesine başladı. Bu proje sonucunda ortaya çıkacak ürün, sunduğu yapay zeka destekli analitikler sayesinde, 5G şebekelerinde performans yönetimi ve kapasite kullanımı tahminleme/planlama özelliklerine sahip olacak. NPM/CEM platformu ile entegre bir şekilde çalışacak bu ürünün 5G şebekesinde performans yönetimi dışında servis kalitesi ve müşteri deneyimi yönetimi açısından da önemli rolleri olacak.

2022 yılında Argela’nın 5G'ye yönelik geliştirme takvimine aldığı EIR (Mobil Cihaz Kimlik Yönetim Sistemi) platformu, mobil cihazların kayıt ve yönetiminde kullanılıyor ve 5G mimarisine uygun şekilde geliştiriliyor. Ürün, 2022 yılının sonbaharında Türk Telekom 5G laboratuvarında kuruldu, entegre edildi ve ürünün temel servis akışları başarıyla test edildi.

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile yürütülen projeler

Argela, telekomünikasyon alanındaki yenilikçi çözümlerine ek olarak yurt içinde savunma sanayi kuruluşları ile iş birlikleri kurarak stratejik projeler geliştiriyor. Şirket ile Aselsan arasında 2013’te imzalanan Dördüncü Nesil Haberleşme Sistemi Geliştirme (ULAK) projesinin ilk fazının 2018 yılında tamamlanmasının ardından ikinci ve son fazı 2022 yıl sonunda tamamlandı. Proje kapsamında, Aralık 2022 sonu itibarıyla Evrensel Faz-1’de 467, Evrensel Faz-2’de 287, Evrensel Faz-3’te 97 olmak üzere toplam 851 evrensel sahasında; 451’i Türk Telekom’un olmak üzere toplam 1.157 ticari sahada ULAK baz istasyonu hizmet veriyor.

SSB projesi olarak, Argela’nın ortak olduğu OTAK Teknoloji çatısı altındaki paydaşlarla birlikte yürütülen yerli DPI cihazı geliştirme projesi, DEFİNE, 2019 yılı sonunda imzalanan sözleşme ile başladı ve pasif DPI özelliklerini içeren ilk fazı Kasım 2021’de tamamlandı. Operatör seviyesi aktif DPI özelliklerini sağlayacak ikinci fazın ilk iki evresi 2022 yılı içinde tamamlanmış olup, projenin bundan sonraki evrelerinde projeye profesyonel servis desteği sağlanacak.

Drone/İHA Takip Kontrol ve Trafik Yönetim Sistemleri Projesi

Argela 2022 yılında bulut tabanlı, yapay zeka destekli drone/İHA takip kontrol ve trafik yönetim sistemleri üzerine teknolojik geliştirmeleri ve kavram kanıtı (PoC) çalışmalarını hayata geçirdi. Şirket, Ar-Ge faaliyetleri kapsamında; tasarladığı drone/İHA takip kontrol ve trafik yönetim sistemleri fikri mülkiyetlerini korumaya yönelik patent başvurusunu ABD'de (USPTO) yaptı.

Argela, Türk Telekom ve Kapadokya Üniversitesi ile birlikte drone/İHA takip, kontrol ve trafik yönetim sistemlerinin (UTM) geliştirilmesi amacıyla İHA İnovasyon projesi faz-1 çalışmasını tamamladı. Çalışma kapsamında drone/İHA'ların Türk Telekom canlı LTE şebekesi üzerinden kontrolü ve veri paketlerinin iletimi, veri aktarım hızı ve devretme ve data veri iletim testleri başarılı bir şekilde gerçekleştirildi.

ABD ve Avrupa'daki drone/İHA hava sahası regülasyon ve mimari çalışmalarını takip eden Argela, Türkiye'de hayata geçirilebilecek Drone/İHA Takip, Kontrol ve Trafik Yönetim Sistemi kapsamında Türk Telekom öncülüğünde Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ile görüşmeler gerçekleştirdi. Bu kapsamda Türk Telekom, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve Argela bir UTM çalışma grubu oluşturdu.

Argela, gelecekte çıkması planlanan regülasyonlar kapsamında drone/İHA'ların, LTE haberleşme altyapısını kullanması amacıyla, Türk Telekom eSIM PoC çalışmaları ve İHA İnovasyon projesi faz-2 çalışmalarını planlamaya başladı.

Juniper Networks'e profesyonel servis

Netsia’nın geliştirdiği RIC (Akıllı Radyo Kontrolcüsü) projesinin patent ve yazılım haklarıyla ilgili olarak Juniper Networks firması ve Türk Telekom arasında 5 Kasım 2020 tarihinde imzalanan Lisans ve İş Birliği Sözleşmesi ile Profesyonel Servis Anlaşmaları da imzalandı. İki yıl süreyle imzalanan bu sözleşmeler, tarafların anlaşmasıyla 2022 yılı sonuna kadar uzatıldı. Argela, imzalanan Profesyonel Servis Anlaşması gereğince sekiz kişiden oluşan geliştirme ekibiyle Juniper Networks firmasına destek veriyor. RIC’in ana amacı, 5G’ye giden yolda olduğu gibi RAN’a yazılım tanımlı kontrol edilebilirlik getirmek ve radyo kaynaklarını en verimli şekilde kullanmaktır. RIC üzerinde çalışacak xApp/rApp ismi verilen uygulamalar ile şebekede ihtiyaç duyulan kullanım senaryolarına çözümler üretilebilecek.