Politikalar

Dijital çağa geçişte paydaşları için değer yaratma stratejisi ile yola çıkan Türk Telekom, nihai hedefte paydaşlarının da toplum için değer üretmesine destek verecek şekilde ürün ve hizmet ihtiyaçlarını karşılama amacıyla çalışıyor.

Bu yaklaşımdan hareketle Türk Telekom, faaliyetlerinin sürdürülebilirliğe etkilerini ekonomik, kurumsal, çevresel ve sosyal eksenlerde tespit edip paydaşlarının bu alanlardaki beklentilerini göz önünde bulundurarak politikalarını belirliyor.

Şirket söz konusu politikaları; çevreye, çalışanlarına, tüm menfaat sahiplerine ve topluma karşı sorumlulukları, yükümlülükleri ve görevleri ışığında şekillendiriyor.