Su Yönetimi

Türk Telekom’da su kullanımı ve yönetimi

Türk Telekom, sürdürülebilirlik yaklaşımı çerçevesinde çevre ve insan hayatının devamlılığı açısından kritik öneme sahip su kaynaklarının planlı ve kontrollü bir şekilde kullanımına önem veriyor.

Türk Telekom, aktif olarak kullanılan binalarda bulunan çalışanların temel ihtiyaçları için kullandığı suyu doğrudan kaynağından değil, şehir şebekesi üzerinden alıyor ve su tüketimini düzenli bir şekilde yıllık olarak raporluyor.

Şirket, verdiği hizmetlerin kesintisiz şekilde devam etmesi için gerekli olan su kullanımından tasarruf edebilmek ve atık suyu geri dönüştürebilmek için su yönetiminde proaktif yaklaşımlar benimsiyor. Suyun verimli kullanılması adına akıllı sulama sistemleri, fotoselli bataryalar, gri su sistemleri, yağmur suyu toplama üniteleri gibi çevreci uygulamaları hayata geçiriyor ve yeni projelerde küresel sürdürülebilirlik için önerilen çözümleri değerlendiriyor. Ayrıca, bina merkezileştirme çalışmaları ile su kullanımı olan lokasyonların sayısını azaltarak su tüketimini düşürmeyi hedefliyor.

İklim değişiklikleri sebebiyle yağışların azalması, su kaynaklarının daha verimli kullanılmasını gereklilik haline getiriyor. Türk Telekom, su tüketimi ile ilgili çalışanların farkındalığını artırmak için 2022 yılında birçok görsel ve yazılı içerik paylaştı. 2020 yılındaki salgın sonrasında Türk Telekom’da uygulanan evden çalışma modeli ile ofislerde kullanılan su miktarı da belirgin ölçüde azaldı.

Türk Telekom, 2016 yılından itibaren su tüketimini raporluyor. Düşüş trendi gösteren su tüketimi 2016’da yıllık 940 bin m3 seviyelerinde iken 2022 yılında 441 bin m3 seviyelerine gerileyerek yıllar içinde %53’ten fazla düşüş gösterdi.

Türk Telekom olarak çalışma alanlarımızdaki su ihtiyacını sadece belediyeler tarafından sağlanan şebeke suyu hatlarından karşılamaktayız. Bunun harici herhangi bir doğal kaynaktan su çekimi söz konusu olmamaktadır.