Sürdürülebilirlik Politikası

Sürdürülebilirlik Politikası, Türk Telekom’un sürdürülebilirlik yaklaşımını tanımlayıp sürdürülebilirlik yönetim sisteminin zeminini oluşturarak tüm paydaşları kapsayan güçlü bir sürdürülebilirlik kültürüne temel tesis etmek amacıyla hazırlanmıştır.

Sürdürülebilirlik politikası Şirket’in Yönetim Kurulu Üyeleri ile her seviyede görev yapan yöneticilerini ve çalışanlarını kapsar. Şirket ayrıca tedarikçilerinden ve iş ortaklarından da bu politikaya uymalarını ve çalışanlarını bu konuda teşvik etmelerini bekler.

Türk Telekom, 180 yılı aşkın köklü geçmişinden aldığı güçle Türkiye’nin yarınları için çalışmakta ve Türkiye’nin ilk entegre telekomünikasyon operatörü olarak gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakma hedefiyle sürdürülebilirliğin evrensel ilkelerini iş modeline, stratejilerine ve kurumsal kararlarına entegre etmeyi amaçlar. Tüm değer zincirinde sürdürülebilirliği gözetmeyi ve yürüttüğü faaliyetleri Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na (SKA) katkı sağlayan sürdürülebilir bir iş modelini takip ederek yönetmeyi hedefler. Uzun vadeli, güçlü ve başarılı bir iş modeli için sürdürülebilir bir şekilde faaliyet göstermeyi bir odak alanı olarak konumlandırır.