Üst Yönetim

Ümit Önal
CEO - Genel Müdür

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu olan Ümit Önal, profesyonel iş hayatına medya ve iletişim sektöründe başlamış; 2007 yılında Turkuvaz Medya Grubu’na katılarak 2015 yılına kadar sırasıyla ATV Genel Müdürlüğü, Reklam Grup Başkanlığı ve İcra Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunmuştur. 2015’te Digitürk Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürlük görevlerini üstlendikten sonra Digitürk’ün BeIN Media Group’a satış sürecini yönetmiştir. 2016 sonunda Satış ve Müşteri Hizmetleri’nden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak Türk Telekom ailesine katılan Önal, 2018 Aralık ayında Pazarlama ve Müşteri Hizmetlerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine; Ağustos 2019’da ise şirketin CEO’luk görevine atanmıştır. Medya ve iletişim sektöründe 20 yılın üzerinde deneyimi ile Türk medyasının köklü değişim sürecine önemli katkılarda bulunan Önal, Türk Telekom bünyesinde Türkiye’nin dijital ve teknolojik dönüşümüne liderlik etmeyi sürdürmektedir.

Kariyeri boyunca ulusal ve uluslararası derneklerde aktif olarak görev almıştır. 2020 yılında Mobil Telekomünikasyon Operatörleri Derneği (m-TOD) Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmış olan Önal, halen aktif olarak Televizyon İzleme ve Araştırmaları Komitesi (TİAK AŞ) Yönetim Kurulu Başkanlığı, Reklam Verenler Derneği (RVD) Yönetim Kurulu Üyeliği, Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Üyeliği ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Amerika İş Konseyi Üyeliği görevlerine devam etmekte; Televizyon Yayıncıları Derneği’nde (TVYD) Türk Telekom’u temsil etmektedir.

2016 sonunda Satış ve Müşteri Hizmetleri’nden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak Türk Telekom ailesine katılan Önal, 2018 Aralık ayında Pazarlama ve Müşteri Hizmetlerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanmıştır. Ümit Önal, Ağustos 2019’da şirketin CEO’luk görevine atanırken Mart 2022 tarihinden bu yana Türk Telekom Yönetim Kurulu Üyesi görevini de sürdürmektedir.

Kaan Aktan
Finans Genel Müdür Yardımcısı

Kaan Aktan, Galatasaray Lisesinin ardından 1995 yılında Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümünden mezun olmuştur. Kariyerine 1995 yılında Anadolu Grubu’nda başlamış ve 2002 yılında PepsiCo Türkiye Operasyonu’nda, 2007 yılından itibaren ise TPG (Texas Pacific Group) Yatırım Fonu Türkiye portföy şirketlerinde finans alanında yöneticilik görevinde bulunmuştur. 2010 yılında Finans Direktörü olarak Türk Telekom Grubu’na katılan Aktan, 2013 yılı Mart ayı itibarıyla TTNET Finans Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanmıştır. Türk Telekom ve iştiraklerinde farklı yönetsel görevler de üstlenen Kaan Aktan, Aralık 2016 tarihinden bu yana Türk Telekom Finans Genel Müdür Yardımcısı olarak görevini sürdürmektedir.

Dr. Hüseyin Aslan
İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı

Dr. Hüseyin Aslan, 1996 yılında Erciyes Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden mezun olduktan sonra, 1999 yılında University of London/SOAS’ta Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi Bölümü’nde yüksek lisans, 2008 yılında da University of Exeter’de Siyaset Bilimi Bölümü’nde doktora derecesi almıştır. Post-doktora yaptığı London School of Economics’te Türk Kürsüsü’nün kurulmasında aktif rol üstlenmiştir.

Lordlar Kamarası’nda staj ve danışmanlık, Türk-İngiliz Ticaret ve Sanayi Odası’nda da 5 yıl Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunmuştur.

2007 yılında, T.C Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı, İngiltere ve Kuzey İrlanda’nın kurucu temsilciliği görevinde bulunmuştur. Türkiye’nin idari ve ekonomik konularıyla ilgili birçok önemli toplantıyı Lordlar Kamarası başta olmak üzere çeşitli platformlarda organize/temsil etmiştir.

2010 yılında T.C Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkan Yardımcısı olarak atanmıştır. Türkiye‘nin Yatırım ve Tanıtım Strateji Belgesi’nin hazırlanması ve uygulanması, iletişim tanıtım, pazarlama ve yurtdışı masalarından sorumlu Başkan Yardımcısı olarak 5 yıl boyunca Yatırım Ajansı Merkezi’nde görev yapmıştır. Türkiye ‘nin yatırım ortamının rekabetçi bir yapıya kavuşturulması amacıyla, gerekli regülatif düzenlemelerin ve farklı iş modellerinin hayata geçirilmesi süreçlerini yürütmüştür.

Son olarak: Turkcell İletişim Hizmetleri A,Ş.’de, Kule Şirketi’nde yatırımcı ilişkilerinden sorumlu Genel Müdür yardımcılığı yapmıştır. Akabinde İnsan Kaynakları biriminde danışman olarak görev yapmış ve 30’a yakın makale kaleme almıştır.

Hüseyin Aslan İngilizce, Arapça ve İtalyanca bilmektedir.

Dr. Mehmet Beytur
Destek Hizmetleri ve Satınalma Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı

Dr. Mehmet Beytur, İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra Marmara Üniversitesi’nde İktisat alanında “İslam Ülkeleri’nin Enerji Kaynakları ve İş Birliği İmkanları” konulu teziyle Yüksek Lisans yapmıştır. Akabinde 2008 yılında Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde İşletme alanında “Dış Kaynaklardan Yararlanma/ Outsource” konulu teziyle Doktora derecesi almıştır.

İş hayatına 1991 yılında Türk Telekom’da (o günkü ismiyle PTT) erişim mühendisi olarak başlamış olup Şef Mühendis, Müdür, Bölge Müdür Yardımcısı ve İl Müdürü pozisyonlarından sonra 10 yılı aşkın bir süre İstanbul Bölge Müdürü olarak çalışmıştır. Bulunduğu görevlerde başta teknik alanlar olmak üzere satış ve müşteri ilişkileri gibi ticari ve ilgili tüm destek ve finansal rolleri yürütmüştür.

Çalışma hayatı içinde Şirket ve sektördeki teknoloji, müşteri, sistem ve yönetim temelli dönüşüm projelerinin içinde görev almıştır. Dr. Mehmet Beytur'un Türk Telekom Sağlık ve Sosyal Yardım Yönetim Kurulu Başkanlığı yanında Türk Telekom Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği sorumlulukları da bulunmaktadır. Dr. Mehmet Beytur Eylül 2019’dan itibaren Destek Hizmetleri ve Satın Alma Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı görevini sürdürmektedir.

Mustafa Çavuşoğlu
İç Denetim Başkanı

Denetçilik mesleğine 1997 yılında Tarım ve Köy İşleri Bakanlığında başlamış, 2003-2005 yılları arasında Bakan Özel Kalem Müdür Yardımcılığı ve Bakan Danışmanlığı görevlerinde bulunmuştur. Bu süre zarfında Bakanlığın yeniden yapılandırılması, tarımsal sivil organizasyonların mali altyapısı ve muhasebe sistemlerinin geliştirilmesi ile mevzuat çalışmaları kapsamında değişik komisyonlarda aktif olarak görev almıştır.

2005 yılında Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’na (TÜBİTAK) İç Denetçi olarak atanmış, aynı yıl İç Denetim Başkanı olarak görevlendirilmiş ve 2014 yılına kadar bu görevi sürdürmüştür. Başkanlığı döneminde iç kontrol ve iç denetim sistemlerinin geliştirilmesi çalışmaları yanında kurumsal iş süreçlerinin olgunlaştırılmasını teminen danışmanlık hizmeti vermiştir. Ayrıca iç denetim faaliyetinin tanıtılması ve geliştirilmesi kapsamında eğitimler ve seminerler vermiş, makaleler kaleme almıştır.

2014 yılında TÜRKSAT Uydu Haberleşme ve Kablo TV İşletme A.Ş.’ye Teftiş Kurulu Başkanı olarak atanmış ve bu görevi Ocak 2024 tarihine kadar sürdürmüştür. Şirkette; Uluslararası İç Denetim Standartlarına uygun bir denetim sisteminin kurulması ve geliştirilmesi sürecinde liderlik etmiştir. Başkanlık görevi yanı sıra şirketin her seviye mevzuatlarının güncellemesi, yeni düzenlemelerin oluşturulması ve kurumsallaşma sürecinde önem arzeden bütün çalışmalara aktif katılım sağlamış, Komisyon Üyelikleri ve Komisyon Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. İdari, mali ve finansal konular ile süreç iyileştirilmesi hususlarında Genel Müdür’e, Denetim Komitesi’ne ve Yönetim Kurulu’na Danışmanlık yapmıştır.

2024 yılı Ocak ayında Türk Telekomünikasyon A.Ş.’ye İç Denetim Başkanı olarak atanan Çavuşoğlu, 2014 yılından bu yana Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE) Üyesi, 2016 yılından bu yana da Erişim Sağlayıcıları Birliği (ESB) Denetim Kurulu Üyesidir. 2018-2019 yıllarında TCDD Teknik A.Ş. kurucu Yönetim Kurulu üyeliği görevinde bulunmuştur. 2022-2023 yıllarında Kamu İç Denetçileri Derneği (KİDDER) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştır ve halen KİDDER Danışma Kurulu Üyesidir.

Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünde, Yüksek Lisans eğitimini Selçuk Üniversitesi İ.İ.B.F. Kamu Yönetimi Bölümünde tamamlamıştır.

Osman Çolak
Bireysel Satış Genel Müdür Yardımcısı

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümünden 2001 yılında mezun olmuştur. 2008 yılında TTNET A.Ş.’de Muhasebe Uzmanı olarak başladığı kurumsal çalışma hayatı öncesinde çeşitli firmalarda muhasebe ve mali danışmanlık alanlarında
çalışmıştır.

TTNET A.Ş.’de kurumsal fonksiyonların yapılandırılması sürecinde birçok projede yer almış, Finans biriminde çeşitli yöneticilik pozisyonlarından sonra Türk Telekom Grubu entegrasyonuna kadar Satış Finansı ve Fraud Kontrol Direktörlüğü ve CEO Ofis direktörlüğü görevlerinde bulunmuştur.

Entegrasyon sonrasında Satış fonksiyonunda çeşitli departmanlarda yöneticilikler yaptıktan sonra, Türk Telekom Bireysel Satış Genel Müdür Yardımcılığı fonksiyonunda Kanal Operasyonları Direktörlüğü ve Satış Geliştirme Direktörlüğü görevlerini üstlenmiştir.

Son olarak TT CEO Ofis Direktörlüğü görevinde bulunan Osman Çolak, Kasım 2023 tarihinden itibaren Bireysel Satış Genel Müdür Yardımcısı olarak görevini sürdürmektedir.

Mustafa Eser
Kurumsal Satış Genel Müdür Yardımcısı

Mustafa Eser 1996 yılında Hacettepe Üniversitesi Fizik Eğitimi Bölümü’nden mezun olmuştur. 1996-1998 yılları arasında Köln Üniversitesi ve Düsseldorf Heinrich Heine Üniversitesi’nde Yüksek Lisans çalışmalarında bulunmuştur. 1998 yılından itibaren bilişim ve eğitim sektörlerinde girişimcilik ve yöneticilik yapmıştır. 2007-2014 yılları arasında Türksat A.Ş. bünyesinde Direktörlük görevlerinde bulunmuştur. 2014-2017 yılları arasında ise Digitürk’te Kamu İlişkileri ve Regülasyon Yöneticiliği yapmıştır. 2017 Mayıs ayından itibaren Türk Telekom Kamu Satış Direktörü olarak görev yapmıştır. Türk Telekom’un iştiraki ve Türkiye’nin öncü eğitim teknolojileri şirketi Sebit A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı olan Mustafa Eser aynı zamanda Türk Telekom Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Basketbol Şube Sorumlusudur.

Mustafa Eser, Nisan 2020’den itibaren Türk Telekom Kurumsal Satış Genel Müdür Yardımcısı olarak görevini sürdürmektedir.

Gökhan Evren
Toptan Hizmetler Genel Müdür Yardımcısı

Gökhan Evren, 1978 yılında Tokat’ta doğmuştur. Trabzon Yomra Fen Lisesi’nin ardından 2000 yılında Marmara Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) Bilim ve Teknoloji Politikası yüksek lisans derecesi (MS) ve Londra’da University of Westminster’da Haberleşme yüksek lisans derecesi (MA) almıştır. ABD’de Carnegie Mellon University’de siber güvenlik programı ve Michigan State University’de regülasyon programını tamamlamıştır. Hacettepe Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi alanında doktora çalışmaları devam etmektedir.

Gökhan Evren, 2000 yılından itibaren özel sektörde yazılım mühendisi olarak görev yaptıktan sonra, Ekim 2001’de girdiği Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nda tarifeler, rekabet, tüketici hakları, bilgi teknolojileri vb. dairelerde bilişim uzmanı ve, başuzman görevlerinde bulunmuş, 2014 yılından itibaren müdür, daire başkanı ve Kurum Başkan Yardımcılığı görevlerinde regülasyon, denetim ve siber güvenlik  çalışmalarını yönetmiştir.

BTK bünyesinde Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi’nin (USOM) kurulması, zararlı yazılım ve dijital analiz laboratuarlarının oluşturulması, yerli ve milli siber güvenlik yazılım ve sistemlerinin geliştirilmesi, siber tehdit istihbaratı kabiliyetlerinin kazandırılması, ülke genelinde siber güvenlik yapılanmasının oluşturulması ve kapasite inşası süreçlerini yürütmüştür.

2018 yılından itibaren Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nda Haberleşme Genel Müdürü olarak görev yapmış, evrensel hizmet mobil altyapı ve şebekelerinin genişletilmesine yönelik projeleri hayata geçirmiştir. Aynı zamanda Uluslararası Telekomünikasyon Birliği’nde (ITU) Siber Güvenlik Çalışma grubu başkan yardımcılığı görevini yürüten Gökhan Evren, evli ve bir çocuk babasıdır.

Ahmet Kamil Gençel
Strateji, Yatırım ve İştirak Yönetimi Başkanı

Ahmet Kamil Gençel, İstanbul Kültür Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezuniyetinin ardından aynı üniversitede MBA eğitimini tamamladı. Kariyerine Avea’da Regülasyon Stratejisi biriminde başladı. Mobil numara taşınabilirliği, 3G ihale süreci gibi kritik süreçlerde aktif görev aldı. Ülkemizin Telekomünikasyon sektörünün Liberalleşmesi sürecinde pazardaki işletmeci sayısının hızla arttığı dönemde Operatörler Arası İlişkiler ve Toptan Hizmetler Müdürü olarak görev yaparak sektörde stratejik bir rol üstlendi.

Ahmet Kamil Gençel, bu görevinin ardından Türkiye Radyo Televizyon Kurumu TRT’de, Strateji&PMO Direktörü olarak görev yapıp TRT’nin yeni dönemdeki strateji ve iş planlarının hazırlanmasını, Kurumsal Dönüşüm sürecini, TRT World’ün kurulması sürecini yönetip, TRT’nin dijital VOD platformunun ve oyun dikeyinin oluşması sürecinde aktif rol aldı. Şirketimize katılmadan önce ise TRT Strateji & Dijital Ürünlerden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüttü.

Ali Gürsoy
Kurumsal Risk ve İş Sürekliliği Başkanı

Ali Gürsoy, Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesinden 1993 yılında mezun olmuştur. 1995 yılında Şişecam Grubu’nda Uzman Yardımcısı olarak başladığı çalışma hayatına Esbank T.A.Ş. pazarlama bölümünde Uzman olarak devam etmiştir. 1997 yılında Amerika Birleşik Devletleri’ne giderek sırasıyla ATB Consulting (New York) firmasında Finansal Analist olarak, ardından Aragon Asset Management (Chicago) firmasında ise Finansal Risk Müdürü olarak çalışmıştır.

Çalışma hayatının yanı sıra, eğitimine de devam eden Ali Gürsoy, Amerika Birleşik Devletleri’nde, sırasıyla Pace University-M.S. in Investment Management (2001), Columbia University-Graduate Diploma in Computer Science (2003) ve University of Chicago-M.S. in Financial Mathematics (2005), Türkiye’de ise Sabancı Üniversitesi Veri Analitiği (2021) yüksek lisans programlarından mezun olmuştur.

2006 yılında Türkiye’ye dönen Ali Gürsoy, Risk Türk Finansal Yazılım firmasında Genel Müdür Yardımcısı olarak 5 yıl süre ile görev yapmıştır. Bu süre zarfında firma bünyesinde piyasa riski, kredi riski, aktif pasif yönetimi ve portföy yönetimi ile ilgili yazılım ve danışmanlık hizmeti veren ekibe liderlik ederek, Türkiye’nin önde gelen banka, yatırım ve portföy yönetim şirketlerinden oluşan müşteri portföyünü yönetmiştir. 2011’den itibaren Türk Telekom Grubu’nda çalışma hayatına devam eden Ali Gürsoy, Grup bünyesinde Kurumsal Risk Yönetimi, İş Sürekliliği, İç Kontrol ve Sürdürülebilirlik fonksiyonlarının kurulmasına liderlik etmiştir. Gürsoy, bu göreve ek olarak, 2018-2020 tarihleri arasında Türk Telekom Grubu firmalarından AssisTT A.Ş.’nin de Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini ifa etmiştir.

Ali Gürsoy, Aralık 2019 tarihinden itibaren Türk Telekom Kurumsal Risk ve İş Sürekliliği Başkanı olarak görevini sürdürmektedir.

Tahsin Kaplan
Hukuk ve Regülasyon Genel Müdür Yardımcısı

Kurumsal Hukuk ve Regülasyon alanında Kamu ve Özel Sektörde 20 yılı aşkın tecrübesi bulunan Tahsin Kaplan, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1999 yılında mezun olmuştur. İş hayatına serbest avukat olarak başladıktan sonra finans ve medya sektöründe Hukuk Müşavirliği, Hukuk İşleri Grup Başkanlığı, Yönetim Kurulu Üyelikleri görevlerinde bulunmuştur. 2016 yılından itibaren serbest avukat olarak çalışmalarına devam etmiştir.

Tahsin Kaplan, Ağustos 2021 tarihinden itibaren Türk Telekom Hukuk ve Regülasyon Genel Müdür Yardımcısı olarak görevini sürdürmektedir.

Zafer Orhan
Network Genel Müdür Yardımcısı

1973 yılında Elazığ’da doğmuş Elazığ Merkez Teknik Lise Elektronik Bölümü’nü bitirdikten sonra lisans eğitimini Fırat Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nde tamamlamıştır. Bahçeşehir Üniversitesi işletme Yönetiminde tezli yüksek lisans derecesine sahiptir. Çalışma hayatına 1993 yılında Elazığ PTT şebeke grup başmühendisliğinde başlamış, 2000 yılında Türk Telekom Elazığ İl Müdürlüğü Pazarlama Müdürlüğü’nde görev almıştır. 2003 yılında Türk Telekom Genel Müdürlüğü Strateji Başkanlığı Organizasyon ve Süreç Yönetimi Müdürü olarak atanmış, ardından Organizasyonel Gelişim Müdürü olarak görev yapmıştır. 2011-2016 yılları arasında da Türk Telekom Anadolu Merkez Ankara Bölge Müdürlüğü Erişim Bölge Müdür Yardımcısı ve Ticari Faaliyetler Bölge Müdür Yardımcısı olarak çalışmıştır. 2016-2020 yıllar arasında T.C. Merkez Bankası’nda Genel Müdür Yardımcılığı ve sonrasında kurumsal dönüşüm Genel Müdürü olarak TCMB’in kurumsal dönüşüm programını yönetmiştir. 2020 yılında Savunma Sanayi başkanlığına bağlı telekomünikasyon şirketi olan Ulak Haberleşme A.Ş.’de önce İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı, ardından Genel Müdür olarak görev yapmıştır. 2024 Şubat ayında Ulak Haberleşme A.Ş. Genel Müdürlüğü görevinden ayrılarak Masttech, Inttow, Numesys firmalarını bünyesinde bulunduran Molekül A.Ş. Genel Müdürü ve grup CEO’su olmuştur. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Zeynep Özden
Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı

Bilgi Üniversitesi İngilizce Halkla İlişkiler bölümünden mezun olan Zeynep Özden, iş hayatına BP Petrollerinde Kurumsal Müşteri Hizmetlerinde başladıktan sonra iletişim ve medya sektöründe stratejik planlama, performans yönetimi alanlarında profesyonel ve yönetsel sorumluluklar üstlenmiştir. 2017 yılında Türk Telekom Grubu’na ‘Ticari Planlama Direktörü' olarak katılmış; Satış Kanallarının Verimliliği, Kurumsal Satış Müşteri Segmentasyonunun Yeniden Yapılandırılması Projelerini yürütmüştür. Zeynep Özden son olarak Pazarlama ve Müşteri Hizmetleri Planlama, Fiyatlandırma, Müşteri Deneyimi ve Müşteri Analitiğinden sorumlu olarak ‘Pazarlama Zekası ve Müşteri Deneyimi Direktörü' olarak görev yapmakta idi. Zeynep Özden, Eylül 2022 tarihinden itibaren Pazarlama ve Müşteri Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı olarak görevini sürdürmektedir.

Durmuş Ali Taşkın
BT Genel Müdür Yardımcısı

Ali Taşkın İstanbul Teknik Üniversitesi “Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği” bölümünden 1991 yılında mezun olduktan sonra profesyonel iş hayatına Türk Telekom’da (o günkü ismiyle PTT) başlamış, 1996 yılına kadar çeşitli projelerde görev almıştır. 1991-1992 döneminde İstanbul Üniversitesi’nde “Yönetimde Muhasebe ve Finansal Kontrol” master programına katılmıştır. Askerlik görevi sonrası, 1996- 1998 yılları arasında Turkcell ve Netaş’ta çalışma hayatına devam eden Taşkın 1998 sonunda ABD’ye gitmiş, 2003 yılına kadar LCC Int, Nortel Networks, Comsearch firmalarında teknoloji alanında yöneticilik yapmıştır. Bu dönemde Strayer Üniversitesi’nde “Pazarlama” ve “İnsan Kaynakları Yönetimi” üzerine master dersleri de almıştır. 2003 yılında Türkiye’ye dönerek Türk Telekom’un GSM şirketi Aycell (Avea)‘e Network Planlama, Kurulum ve Optimizasyondan sorumlu Direktör olarak katılan Ali Taşkın, Aycell – Aria birleşmesinde aktif görev almış, birleşme sonrası Avea’da Network Performans ve Kalite Direktörü, Proje Yönetim Ofisi Direktörü görevlerini üstlenmiştir. 2007 yılında Arnavutluk’ta GSM operatörü Eagle Mobile’ın kurucu Genel Müdürü olarak başladığı görevini 2011 yılına kadar sürdürmüştür. 2011-2013 döneminde Türkiye ve Balkanlarda e-Devlet, Telekom ve Enerji projeleri odaklı yönetim danışmanlığı yapmıştır. 2013 yılında İş Bankası grubuna katılarak 2018 yılına kadar İşNet’de Teknoloji, Operasyon ve Strateji’den sorumlu Direktör olarak görev almıştır.

Nisan 2019’da Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nda (BTK) danışman olarak göreve başlayan Ali Taşkın, Ağustos 2019’da PTT Bilgi Teknolojileri A.Ş ’ye Genel Müdür Yardımcısı olarak katılmış, Aralık 2020’den itibaren Genel Müdürlük görevini üstlenmiştir. Aynı zamanda PTT Bilgi Teknolojileri A.Ş.’de Yönetim Kurulu Başkan Vekili görevini de yürütmektedir. Ali Taşkın evli ve iki çocuk babasıdır.