Kurumsal Yönetim Derecelendirme

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak bağımsız derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından yapılan yıllık çalışma sonucunda Şirketimizin 2023 Kurumsal Yönetim Derecelendirme notu 94,03 (10 üzerinden 9,40) olarak teyit edilmiştir.

Kurumsal Yönetim notu, SPK'nın konuya ilişkin ilke kararı çerçevesinde ağırlıklandırılmış dört ana başlık (Pay Sahipleri, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık, Menfaat Sahipleri, Yönetim Kurulu) altında yapılan değerlendirme sonucu belirlenmiştir.

Kurumsal yönetim derecelendirme notumuzun ana başlıklar itibarıyla dağılımı aşağıda verilmektedir.

Alt Kategoriler Ağırlık (%) Not
Pay Sahipleri 25 87,47
Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık 25 98,85
Menfaat Sahipleri 15 99,51
Yönetim Kurulu 35 92,92
Toplam 100 94,03