Temettü Bilgisi

Temettü Bilgisi | Türk Telekom Yatırımcı İlişkileri

Kar Dağıtım Politikası

Şirketimizin kar dağıtım politikası; Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 28,29 ve 30. maddelerine göre dağıtılabilir kârın azamisinin dağıtılması şeklindedir. Yönetim Kurulu, temettü dağıtım teklifine karar verirken, Grup'un mali durumunun sağlıklı devam ettirilmesi ihtiyacını, borç verenlerle yapmış olduğu sözleşmeleri ve Grup’un yatırım planlarını da dikkate almaktadır.​​​​​​