İnsan Kaynakları Politikası

Türk Telekom, profesyonellerin telekomünikasyon sektöründe en çok tercih ettiği şirket olmayı ve bu yolla gelecek strateji ve hedefleri doğrultusunda, kurum kültürü ve değerlerine uygun, nitelikli iş gücünün Şirket’e kazandırılmasını hedeflemektedir.

Türk Telekom; çalışanlarının bilgi, beceri ve davranışlarının gelişmesini sağlamak, işveren markasını desteklemek, entegre yetenek yönetimi bakış açısıyla yüksek performansı ve potansiyeli destekleyerek çalışanlarını elde tutma noktasında gelişim yatırımları yapmak üzere eğitim ve gelişim faaliyetleri gerçekleştirmektedir.

Doğru zamanda, doğru kişiye, doğru eğitim ve gelişim yatırımı yapılması; yöneticilerin çalışanlarının gelişiminde aktif rol alması; sunulan gelişim fırsatlarının insan kaynaklarının tüm süreçleriyle entegre olması; teknoloji ile desteklenen eğitim ve gelişim faaliyetlerinin sürekliliği ve tüm süreçlerde alternatif gelişim yöntemlerinin ve kaynaklarının kullanılması, Türk Telekom’un temel prensipleridir.

Şirket, çalışanlar ile ilgili alınan kararları veya çalışanları ilgilendiren gelişmeleri, uygun iç iletişim araçlarıyla (bilgilendirme, e-posta duyuruları, anlık bilgilendirme, iç iletişim portali gibi) çalışanlarına duyurmaktadır.

Şirket tarafından belirlenen İnsan Kaynakları Politikası çerçevesinde işe alımlarda ve kariyer planlamalarında, eşit koşullardaki kişilere eşit fırsat sağlanması ilkesi benimsenmektedir. İşe alıma ilişkin bir kurallar bütünlüğü yaratılmış, işe alım kriterleri tarafsız ilkeler çerçevesinde oluşturulmuştur.

İşe alım süreçleri, ilgili mevzuat gereğince belirlenmektedir.

Şirket’in çalışanları ile ilişkileri ise İnsan Kaynakları altında görev yapan İnsan Kaynakları İş Ortakları tarafından yönetilmektedir.