Bilgi Güvenliği Politikası

Bilgi Güvenliği Politikası ile Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve diğer mevzuatlar çerçevesinde, menfaat sahiplerinin bilgi güvenliği gereksinimleri ve hakları değerlendirilmektedir. Türk Telekom, ilgili mevzuat gereğince kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini, verilerin işlenmesini önlemek ve muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik tüm teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda yapılan çalışmalar sonucunda, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları, Disiplin Kurulları, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Mucit Fikir Sistemi gibi Şirket çalışanlarının yönetime katılma modellerinin uygulanması ve geliştirilmesine devam edilmektedir.

Çalışanların yönetime katılımları Disiplin Kurulları ve Uyuşmazlık Çözüm Kurullarının işleyişi yönünden Toplu İş Sözleşmesi’nde de düzenlenmiştir.

Bu politika; Türk Telekomünikasyon A.Ş. ile tüm iştiraklerinin Yönetim Kurulu üyeleri ile her seviyede görev yapan yöneticilerini ve çalışanlarını kapsar.