Atık Yönetimi

Türk Telekom’da Çevre ve İklim Değişikliği Yönetimi

Doğal kaynakların hızla tüketilmesinin önüne geçilmesi ve üretilen atıkların çevre ve insan sağlığı için bir tehdit olmaktan çıkarılarak ekonomi için bir girdiye dönüştürülmesini amaçlayan atık yönetim stratejileri, küresel ölçekte öncelikli bir politika hedefine dönüşmekte olan sürdürebilir kalkınma yaklaşımının temelini oluşturuyor.

Türk Telekom, sürdürülebilir çevre politikası kapsamında atık yönetimine ilişkin yoğun çalışmalar yürütüyor.

Sıfır Atık projesi

Türk Telekom, doğal kaynakların hızla tüketilmesinin önüne geçmek, geri dönüştürülebilir atıkların ekonomiye yeniden kazandırılmasını sağlamak amacıyla tüm atıkların oluştuğu noktada ayrıştırılması ve atık oluşumunu engelleyecek önlemler alınması için çalışıyor. Atık yönetimini ülkedeki mevzuat ve Türk Telekom Çevre Politikası ile uyumlu şekilde yürütüyor.

Türk Telekom, saha faaliyetlerinden kaynaklanan tüm atıklarını izinleri bulunan geçici depolama sahalarında yasal yükümlülükleriyle uyumlu olarak biriktiriyor ve atıkların bu çerçevede geri dönüşümünü ve bertarafını sağlıyor. Ofislerin tamamında sürdürdüğü Sıfır Atık projesi kapsamında çalışanların günlük tüketim alışkanlıklarını çevreye duyarlı bir hale getirmek için çalışmalar yapıyor.

Ofislerin tamamında sürdürdüğü Sıfır Atık projesi kapsamında çalışanların günlük tüketim alışkanlıklarını çevreye duyarlı bir hale getirmek için çalışmalar yapılıyor.

Atık yönetimi

Türk Telekom, yürüttüğü atık yönetimi çalışmaları sayesinde 2021 yılı içerisinde;

  • 86 ton cam atık geri dönüşümü ile 103 kilogram ham madde tasarrufu sağladı.
  • 201,3 ton atık kağıt geri dönüşümü ile 3 bin 422 adet ağacı kesilmekten kurtardı
  • 4,145 ton atık metal geri dönüşümü ile 5.388 kg ham madde tasarrufu sağladı
  • 5,818 ton atık plastik geri dönüşümü ile 94 bin 833 varil petrol tasarrufu sağladı.
  • Ayrıca tüm bu atıkların geri dönüşümü ile 26.448 metreküp depolama alanı, 37 milyon 83 bin 63 kWh enerji tasarrufu oluştu ve 670 bin 519 kilo sera gazının doğaya salımı engellendi.

Elektronik atıkların geri dönüşümü

Türk Telekom, sunduğu hizmetler sonucunda ortaya çıkan elektronik atıkların geri dönüşümü için Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) ile iş birliği içerisinde çalışmalarını yürütüyor. Bu kapsamda 2017-2021 yılları arasında toplamda 33 tonun üzerinde evsel elektronik atık toplanarak geri dönüştürüldü. Ayrıca bu yıllar arasında, çalışanlarda çevre bilincinin artmasına katkı sağlamak amacıyla dönemsel olarak elektronik atık toplama kampanyaları yapıldı. Bu sayede dönüştürülen atıklardan elde edilen gelir eğitim kurumlarına bağışlanarak eğitime katkı sağlandı.

Türk Telekom, çevresel anlamda tüm faaliyetlerini ulusal mevzuatla birlikte uluslararası standartlar çerçevesinde gerçekleştiriyor. Bu yaklaşımla hizmet sahalarının tamamı ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi standartlarına uygun olarak yönetiliyor ve belgelendiriliyor.