Atık Yönetimi

Atık yönetim stratejileriyle sürdürülebilir kalkınmaya destek

Doğal kaynakların hızla tüketilmesinin önüne geçilmesi ve üretilen atıkların çevre ve insan sağlığı için bir tehdit olmaktan çıkarılarak ekonomi için bir girdiye dönüştürülmesini amaçlayan atık yönetim stratejileri, küresel ölçekte öncelikli bir politika hedefine dönüşmekte olan sürdürebilir kalkınma yaklaşımının temelini oluşturuyor.

Türk Telekom, sürdürülebilir çevre politikası kapsamında atık yönetimine ilişkin yoğun çalışmalar yürütüyor.

Sıfır Atık projesi

Türk Telekom, sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde kaynaklarını korumak, atıklarını kontrol altına almak, gelecek nesillere temiz ve gelişmiş bir Türkiye ile yaşanabilir bir dünya bırakmak amacıyla Türkiye’de Sıfır Atık projesini başlattı.

Sıfır Atık projesine gönüllü olarak katılan Türk Telekom çalışanlarının gerçekleştirdiği Sıfır Atık etkinlikleri kapsamında, çöplerin türlerine göre ayrı ayrı biriktirilip geri dönüştürülmesi sağlandı.

2018-2019-2020 yılı Sıfır Atık projesi sonucunda oluşan 26 ton cam atık, 340 ton kağıt atık, 13,7 ton metal atık, 77 ton plastik atık geri dönüşümü ile doğaya verilecek zarar engellendi.

Türk Telekom, 2021 yılı faaliyetleri sonucunda oluşan atık yağların geri dönüşüm işlemi ile su kirliliğini engelledi ve biyodizel üretimine katkı sağladı.

Atık yönetimi

Türk Telekom, atıkların çevreye zarar vermeyecek şekilde ve ilgili yönetmeliklerde belirlenen standart ve yöntemlere uygun geri dönüşümüne, mümkün olmadığı durumda ise bertarafına yönelik aksiyonlar alıyor.

Türk Telekom’un 2020 yılında yürüttüğü atık yönetimi çalışmaları ve Sıfır Atık projeleri sonuçlarından satır başlarına aşağıda yer veriliyor:

  • 26 ton cam atık geri dönüşümü ile 1.092 kWh enerji tasarrufu sağlandı.
  • 635 ton atık kağıt geri dönüşümü ile 10.795 adet ağaç kesilmekten kurtarıldı.
  • 884 ton atık metal geri dönüşümü ile 1.149 kg hammadde tasarrufu sağlandı ve 83.980 kg sera gazı salımı azaltıldı.
  • 2.014 ton atık plastik geri dönüşümü ile 32.829 varil petrol tasarrufu elde edildi.

Elektronik atık toplama kampanyası

Türk Telekom’un Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği’ne göre yükümlülükleri bulunuyor.

Yönetmelik gereği Türk Telekom, piyasaya sürmüş olduğu elektrikli ve elektronik eşya miktarına bağlı olarak ilgili yönetmelikte belirlenen oranlar çerçevesinde Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya (Elektronik Atık) topluyor.

2017-2019 yılları arasında, genel müdürlük ve bölge müdürlükleri de dahil olmak üzere TÜBİSAD iş birliği ile Türk Telekom personeli arasında yürütülen Elektronik Atık Toplama kampanyalarıyla 18 tonun üzerinde elektronik atık toplandı ve geri dönüşüme kazandırıldı.

Daha sonraki yıllarda Türk Telekom, elektronik atık yönetiminde TÜBİSAD ile iş birliğini sürdürerek yasal yükümlülüklerini yerine getirdi. Toplanan atıklardan elde edilen gelirle 55 çocuğun nitelikli eğitimine katkı sağlandı, bazı elektronik atıklar üstün zekalı çocukların elektronik atölyesi eğitimlerinde kullanıldı. Türk Telekom, sağlıklı yaşamı desteklemek amacıyla elektronik atık toplama çalışması esnasında en çok atık toplayan personellere bisiklet armağan etti.

Türk Telekom elektronik atıkların yönetiminde, TÜBİSAD iş birliği ile yönetmelik gereği yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.