Karbon Saydamlık Projesi (CDP)

Karbon Saydamlık Projesi (Carbon Disclosure Project - CDP)

İnsanlığın karşılaştığı en büyük çevresel sorun olan iklim krizinin önlenebilmesi için sorumluluklarının bilinciyle hareket eden Türk Telekom, performansını değerlendirmek, tüm değer zincirinden kaynaklanan emisyonlarını raporlamak amacıyla Karbon Saydamlık Projesi (CDP)’ne katılım sağlıyor.

Şirket, kapsam 1, 2, ve 3* emisyonlarını raporladığı projede sektöre örnek olmak ve diğer sektörleri desteklemek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Çevreye duyarlı şirketlerin çevresel etkilerini yönetmekte önemli rol oynayan CDP, karbon saydamlığını belgelendirerek dünya çapında geçerli bir rapor sunulmasını sağlıyor. İlk kez 2011 yılında CDP’ye raporlama yapan Türk Telekom, aynı zamanda bu küresel inisiyatife katılan ilk Türk telekomünikasyon şirketidir.

Türk Telekom’un 2023 CDP raporlaması kapsamında, Şirket faaliyetleri sonucunda oluşan emisyon hesapları, yetkilendirilmiş bağımsız kuruluş olan PWC tarafından doğrulandı. 2022 yılı verilerine göre hazırlanan 2022 CDP raporunun skoru B olarak gerçekleşti.

Türk Telekom, çevresel etkilerini değerlendirerek, faaliyetlerini doğal kaynak tüketiminin azaltılmasını sağlayacak şekilde düzenliyor. Operasyonlarını uçtan uca gözden geçirerek ve kullandığı ürünlerin yaşam döngüsünü değerlendirerek çevresel etkilerini en aza indirmek için çalışmalar yürütüyor.