}

Yatırımcı İlişkileri Politikamız

Türk Telekom, paydaşları ile şeffaf ve yakın bir iletişim içindedir. Türk Telekom’da mevcut ve potansiyel pay sahipleri ve tahvil yatırımcıları ile ilişkilerin düzenli bir şekilde yönetilmesi, yatırımcı ve analist sorularının en verimli şekilde cevaplanması, Şirket değerinin arttırılmasına yönelik çalışmaların yürütülmesi ve ayrıca Şirketin sürdürülebilirlik alanında aldığı aksiyonlar ve yaptığı raporlamalar doğrudan Finans Genel Müdür Yardımcısı'na bağlı olan Yatırımcı İlişkileri ve Sürdürülebilir Direktörlüğü vasıtasıyla yürütülmektedir.

Etkili İletişim

Finans ve yatırım çevreleriyle etkili çift yönlü iletişim Türk Telekom Yatırımcı İlişkileri programının temelini oluşturur. Yatırımcılardan alınan geribildirimler Türk Telekom’un iş planlarına önemli katkı sağlar.

Bilgi Talepleri

Türk Telekom Yatırımcı İlişkileri, şirketin en uygun şekilde tanıtılması ve şirket hakkında çıkan raporların doğru ve eksiksiz hazırlanabilmesi için analistlerden ve yatırımcılardan gelen bilgi taleplerine cevap verir. Türk Telekom, bağımsız araştırmalara verdiği önem sebebiyle bu taleplere verilen cevaplarda analistlerin şirket hakkındaki görüşlerini etkilemez.

Üst Yönetim Desteği

Türk Telekom Yatırımcı İlişkileri Ekibi doğrudan Türk Telekom Finans Genel Müdür Yardımcısı'na bağlı olarak çalışır, böylelikle Grup şirketlerinin Genel Müdürleri de dahil olmak üzere Grup üst yönetimi ile düzenli olarak iletişim halindedir. Bu yapı ile güvenli ve etkili çift yönlü iletişim sağlanmış olur.

Kamuyu Aydınlatma

Türk Telekom Yatırımcı İlişkileri bütün yatırımcılar ve analistlerle Genel Kurul, Analist Toplantıları, roadshow ve yatırımcı konferansları gibi organizasyonlarda görüşür. Bunların yanı sıra, Türk Telekom Yatırımcı İlişkileri faaliyet raporları, çeyrek raporları, çeyrek bilgi dokümanı, çeyrek sunumları ve sonuç açıklama bültenleri yayınlar.

Türk Telekom finansal sonuçlarını ve hisseyle ilgili bütün haberleri Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) ve Yatırımcı İlişkileri web sitesinde yayınlar. Her çeyrek açıklamasından sonra, Türk Telekom Yatırımcı Sunumu’nu yayınlayarak Türk Telekom Genel Müdürü ve üst yönetiminin katıldığı yatırımcı telekonferansı düzenler. Telekonferansın ses kaydı ve transkripti kısa bir süre içinde web sitemizde yayınlanır.

Şirket Hedefleri

Türk Telekom, her yıl, yatırımcılarına yıllık öngörülerini açıklar. Türk Telekom üst yönetimi, makroekonomik beklentiler ve sektör dinamikleri gibi birçok değişkeni göz önünde bulundurarak yıllık hedefler belirler. Hedefler, üst yönetimin sürece katılımıyla belirlenir. Şirket öngörülerine web sitesinden ve yatırımcı sunumundan ulaşılabilir.

Kurumsal Yönetim ve Uyum

Türk Telekom, Sermaye Piyasası Mevzuatı gereklerini yerine getirmeye azami özeni gösterir, gerekli tüm açıklamaları kamuya duyurur ve SPK, Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Türk Telekom Bilgilendirme Politikası’na uyum sağlamak için gerekli süreçleri takip eder.