Çevresel Sürdürülebilirlik ve Verimlilik

Türk Telekom, gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak hedefine uygun olarak, ofis uygulamalarının ve iş süreçlerinin sürdürülebilirlik prensiplerine daha uyumlu bir yapıda olması için dönüştürme çalışmalarını yürütmektedir. Şirket, tüm çalışanlarını, ailelerini, tedarikçilerini ve müşterilerini bu dönüşüm sürecine dahil etmeyi sürdürülebilirlik stratejisinin bir gereği olarak görmektedir. Türk Telekom, enerji kaynaklarının verimli kullanılması, yenilenebilir enerji kaynaklarının yaygınlaştırılması ve çevreye verilen olumsuz etkinin azaltılması amacıyla atık yönetimi, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji alanlarındaki yatırımlara ve çalışmalara önem vermektedir. Ayrıca Türk Telekom, düşük karbonlu ekonomiyi destekleyen ürün ve hizmetler sunarak, sera gazı emisyonlarını azaltmaya çalışmakta ve düşük karbon salımına sahip ürün ve hizmet çözümleri ile farklı sektörleri desteklemektedir. Türk Telekom yalnızca kendi faaliyetlerini kontrol altına almakla yetinmeyip çevre konusunda farkındalık yaratmak için çeşitli adımlar atmaktadır.

İş Süreçlerinde Sürdürülebilirlik

İş süreçlerindeki sürdürülebilirlik konusunda yüksek enerji tüketiminin toplum ve çevreye olan etkisinin bilincinde olan Türk Telekom, enerji kaynaklarının verimli kullanılması, yenilenebilir enerji kaynaklarının yaygınlaştırılması ve çevreye verilen olumsuz etkinin azaltılması amacıyla enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji alanlarındaki yatırımlara ve çalışmalara önem vermektedir.

Bu kapsamda; alternatif enerji kaynakları çeşitlerinden güneş enerjisi ve rüzgâr enerjisi kullanımına yönelik çalışmaları ile karbon tasarrufu sağlamaktadır. Enerji verimliliğini ve güvenilirliğini artırmak amacıyla, verimliliği düşük olan DC enerji ekipmanları yüksek verimli teçhizatla; santral dönüşüm/Fiberkentt projeleri ile enerji verimliliği düşük olan santraller, verimliliği yüksek olan yeni nesil santraller/outdoor ekipmanlarla ile değiştirilmektedir.

Sistem odalarında bulunan klima cihazları yerine, yeni nesil, düşük enerji tüketimli Free-Cooling klimaların kurulumu ile karbon emisyonunu önlemektedir. Smart Metering projesi ile enerji tüketimi detaylı ve gerektiğinde anlık olarak takip edilebilmektedir; teknolojik ömrünü dolduran, teknik destek ve onarım yenileme hizmeti alınamayan eski nesil sistemler üzerindeki servisler yeni nesil transmisyon sistemleri üzerine aktarılarak bakım işletme kolaylığı, enerji tasarrufu, salon iyileştirilmesi sağlanarak hizmet kalitesi artırılmaktadır.​​​